Frode Granerud

5

Bare den ene armen

Tjenestedelingsprinsippet må ikke «lekke» ut til områder som ikke er omfattet av det.

Publisert: 29. des 2018

I høst har det vært noe debatt­ rundt kvinners tjeneste i Norsk Luthersk Misjonssamband. Som leder i NLMs medarbeiderforening (NLM MAF) ønsker jeg å kommentere dette.

I NLM praktiserer man et tjenestedelingsprinsipp, som går ut på at stillinger som tillegges et «særlig hyrde- og læreansvar» bare kan innehas av menn. Dette gjelder stillingene generalsekretær, leder NLM utland, leder NLM Norge, regionledere i Norge, forsamlingsledere, og rektorene ved bibelskolene og Fjellhaug internasjonale Høyskole. Den teologiske begrunnelsen for dette kan man lese om i dokumentet «Sammen i tjeneste», som er tilgjengelig på NLMs nettsider.

Ingen teologisk agenda. 

NLM MAF har ingen teologisk agenda, men vi forholder oss til det som er NLMs lære. Vi arbeider ikke for å endre NLMs teologi om menn og kvinners tjeneste. Men vi er opptatt av at tjenestedelingsprinsippet skal praktiseres på en måte som er god for organisasjonen og for de ansatte, og at det ikke skal «lekke» ut til områder som ikke er omfattet av det.

Det finnes dessverre en del fortellinger om at kvinner ikke på samme måte som menn oppmuntres og utfordres til å ta lederansvar­ eller gå inn i forkynnertjeneste i organisasjonen, og at de får meldinger om at deres tjeneste er mindre ønsket. Dette skjer til tross for at tjeneste-
delingsprinsippet ikke er til hinder for at kvinner kan være ledere­ eller forkynnere i NLM (med unntak av de få stillingene jeg nevnte), og til tross for tydelige signaler fra NLMs ledelse om at slik skal det ikke være i organisasjonen vår. Likevel kan det se ut som om dette er en ukultur som av og til dukker opp.

Den ene armen. 

Den gamle filosofen Platon skal ha sagt at et samfunn som ikke oppdrar og øver opp kvinnene, er som et menneske som bare trener opp den ene armen. NLMs kall og oppdrag er viktig, og vi trenger at begge armene trenes opp og tas i bruk. NLM MAF støtter og anerkjenner arbeidet ledelsen gjør for å løfte fram at kvinners tjeneste er nødvendig og ønsket i NLM, og for å konfrontere negative holdninger til kvinners tjeneste. Likevel ser vi at det fremdeles er en vei å gå, og jeg vil her komme med fire konkrete utfordringer: To til ledelsen og to til fellesskapene på grasrota.

Til ledelsen:

– Vær raskt på banen og tydelig­ når negative holdninger til kvinners tjeneste må konfronteres. Dette må skje både internt og offentlig, slik at det aldri er tvil om at kvinners tjeneste er ønsket i NLM.

– Let aktivt etter kvinnelige kandidater når en lederstilling skal besettes, og utfordre dem til å søke. Gi flere kvinner lederoppgaver og ansvar, og ha som mål å øke kvinneandelen i lederstillinger i NLM.

Til fellesskapene:

– Bruk våre mange dyktige kvinnelige forkynnere i fellesskapet deres. Hvis semester-
programmet i foreningen inneholder bare – eller nesten bare – menn, går kvinnene i fellesskapet glipp av gode forbilder, og det kan skapes et inntrykk av at forkynnere helst skal være menn.

– Let etter kvinnelige talenter i fellesskapet deres, i alle aldersgrupper­, men særlig blant de yngste. Gi dem ansvar og oppgaver, oppmuntre dem, og la dem få vokse inn i nye utfordringer. Utfordre dem gjerne til å studere teologi. Slik bidrar dere til å forsyne NLM med dyktige ledere for neste generasjon.

Om disse fire punktene tas til følge, vil resultatet bli en organisasjon som er enda mer slagkraftig og fremtidsrettet i arbeidet med å nå verden for Kristus.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere