Njål Kristiansen

157

Ungarn møter seg selv i døren

......... og det samme er i ferd med å skje i Polen

Publisert: 27. des 2018 / 164 visninger.

Nasjonalismens pris vises nå på regningen for ungarerne. Sosial uro har brutt ut fordi regjeringen har laget en såkalt "slavelov" som betinger at folket årlig arbeider inntil 400 timer overtid mot 250 i dag. Den gode siden ved dette er at det gir mer penger i kassen for den enkelte, men samtidig frykter arbeiderne at de vil bli utnyttet og raskere bli slitne av arbeidslivet. Hensikten med denne loven er å dekke opp stadig flere vakanser i arbeidslivet. Man har en ledighet på 3,7% som er bedre enn begrepet full sysselsetting. Om overarbeide skulle medføre lavere pensjonsalder vil tiltaket være kortsiktig da det ikke vil løse Ungarns problemer. 

Fødselsraten er på 1,45 pr kvinne. Dette er i det midlere til lavere sjikt i Europa. Ungarn har ikke hatt noen stor migrasjon av sine innbyggere, og det innenlandske potensialet er på både kort og lang sikt dårlig mht å skaffe arbeidskraft. Det tar lang tid å føde flere barn og få dem ut i arbeidslivet. Her er det vanskelig å se strakstiltak som kan virke. Det er også rimelig å regne med at kvinnene ikke ønsker seg tilbake til kjøkkenbenken med de kortsiktige mulighetene for å tjene penger i skvisen på arbeidsmarkedet. Ungarn har en gordisk knute som de ikke vet hvordan de skal løse. 

I 2016 averterte de arrogant nok etter spesielle innvandrere som kunne passe direkte inn i ungarsk arbeidsliv. Dette var ikke særlig vellykket. Samtidig nektet de å ta imot asylsøkere og bygde i stedet et grensegjerde rundt landet som et monument over sin fremmedfrykt. Nå må de sette inn tiltak for å løse sine utfordringer i arbeidslivet. Sannsynligvis er det ikke mange andre veier å gå enn å slippe inn ukvalifisert arbeidskraft som fyller opp nedenfra mens ungarerne selv inntar toppen, med supplement av akademikere fra utlandet. 

Hetsen av Georges Soros kommer i et merkelig lys når man ser hvilke utfordringer Ungarn har innen verdiskapning. Soros har virkelig vist verden veien mht verdiskapning og utdannelse, men er henimot uønsket i sitt hjemland. 

I Polen er fødselsraten enda dårligere. Der føder hver kvinne bare 1.32 barn. Abortmotstanden er kanskje ikke så moralsk forankret som man skulle tro. Færre aborter kan lede til flere fødsler, men igjen, det er et langt lerret å bleke og fylle opp arbeidslivet med barn som fødes i år og neste år. Polen har ca 2 mio innvandrere fra Ukraina. Så lenge det ikke blir fred der, kan det tenkes at de holder seg i Polen, men Polen har også en annen fordel. Færre polakker migrerer til Vesten. På kort/mellomlang sikt vil derfor polakkene kunne klare seg ved å sørge for at egne migranter kommer hjem til bedre lønns- og arbeidsvilkår. De som har vært i utlandet har sikkert en viss kunnskap om arbeidsforhold andre steder med seg, og det er rimelig å tro at de kan bidra til endring i de sosiale strukturer på arbeidsplassene. Polsk migrasjon av arbeidere til Norge er ned med ca 50% fra i fjor til i år. Kilden til billige bygningsarbeidere er i ferd med å tørke ut. 

Dette vil igjen åpne for at norsk næringsliv kan finne ung arbeidskraft her, men det er også en viss risiko at de ufaglærte vil komme fra andre land uten at vi får norsk ungdom til å bli fagarbeidere. 

Ungarn og Polen bør få tatt oppgjørene med fortiden, slik at det demokratiske og solidariske sinnelag begynner å gå den andre veien. Polakkene har møtt vestlig sinnelag, Ungarn vet hva de har å gjøre. Skal disse sosiale eksperimentene må man rydde i sort tankegods, og folkene må frigjøres fra totalitarismens tider. Når sannheten og dens konsekvenser når ned i folkedypet vil man forhåpentligvis se anderledes og mer positivt på innvandring enn tidligere, og de blir mer fullverdige medlemmer av det store fellesskapet som forutsetter fri flyt av mennesker. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 46 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 20 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 77 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 155 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 402 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 365 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 818 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 773 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82142 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35537 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28865 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22862 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22494 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21981 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 46 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 20 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 77 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 155 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 365 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3036 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 360 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 46 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 20 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 77 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 155 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 402 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 365 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 818 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 773 visninger
Les flere