Njål Kristiansen

158

Ungarn møter seg selv i døren

......... og det samme er i ferd med å skje i Polen

Publisert: 27. des 2018

Nasjonalismens pris vises nå på regningen for ungarerne. Sosial uro har brutt ut fordi regjeringen har laget en såkalt "slavelov" som betinger at folket årlig arbeider inntil 400 timer overtid mot 250 i dag. Den gode siden ved dette er at det gir mer penger i kassen for den enkelte, men samtidig frykter arbeiderne at de vil bli utnyttet og raskere bli slitne av arbeidslivet. Hensikten med denne loven er å dekke opp stadig flere vakanser i arbeidslivet. Man har en ledighet på 3,7% som er bedre enn begrepet full sysselsetting. Om overarbeide skulle medføre lavere pensjonsalder vil tiltaket være kortsiktig da det ikke vil løse Ungarns problemer. 

Fødselsraten er på 1,45 pr kvinne. Dette er i det midlere til lavere sjikt i Europa. Ungarn har ikke hatt noen stor migrasjon av sine innbyggere, og det innenlandske potensialet er på både kort og lang sikt dårlig mht å skaffe arbeidskraft. Det tar lang tid å føde flere barn og få dem ut i arbeidslivet. Her er det vanskelig å se strakstiltak som kan virke. Det er også rimelig å regne med at kvinnene ikke ønsker seg tilbake til kjøkkenbenken med de kortsiktige mulighetene for å tjene penger i skvisen på arbeidsmarkedet. Ungarn har en gordisk knute som de ikke vet hvordan de skal løse. 

I 2016 averterte de arrogant nok etter spesielle innvandrere som kunne passe direkte inn i ungarsk arbeidsliv. Dette var ikke særlig vellykket. Samtidig nektet de å ta imot asylsøkere og bygde i stedet et grensegjerde rundt landet som et monument over sin fremmedfrykt. Nå må de sette inn tiltak for å løse sine utfordringer i arbeidslivet. Sannsynligvis er det ikke mange andre veier å gå enn å slippe inn ukvalifisert arbeidskraft som fyller opp nedenfra mens ungarerne selv inntar toppen, med supplement av akademikere fra utlandet. 

Hetsen av Georges Soros kommer i et merkelig lys når man ser hvilke utfordringer Ungarn har innen verdiskapning. Soros har virkelig vist verden veien mht verdiskapning og utdannelse, men er henimot uønsket i sitt hjemland. 

I Polen er fødselsraten enda dårligere. Der føder hver kvinne bare 1.32 barn. Abortmotstanden er kanskje ikke så moralsk forankret som man skulle tro. Færre aborter kan lede til flere fødsler, men igjen, det er et langt lerret å bleke og fylle opp arbeidslivet med barn som fødes i år og neste år. Polen har ca 2 mio innvandrere fra Ukraina. Så lenge det ikke blir fred der, kan det tenkes at de holder seg i Polen, men Polen har også en annen fordel. Færre polakker migrerer til Vesten. På kort/mellomlang sikt vil derfor polakkene kunne klare seg ved å sørge for at egne migranter kommer hjem til bedre lønns- og arbeidsvilkår. De som har vært i utlandet har sikkert en viss kunnskap om arbeidsforhold andre steder med seg, og det er rimelig å tro at de kan bidra til endring i de sosiale strukturer på arbeidsplassene. Polsk migrasjon av arbeidere til Norge er ned med ca 50% fra i fjor til i år. Kilden til billige bygningsarbeidere er i ferd med å tørke ut. 

Dette vil igjen åpne for at norsk næringsliv kan finne ung arbeidskraft her, men det er også en viss risiko at de ufaglærte vil komme fra andre land uten at vi får norsk ungdom til å bli fagarbeidere. 

Ungarn og Polen bør få tatt oppgjørene med fortiden, slik at det demokratiske og solidariske sinnelag begynner å gå den andre veien. Polakkene har møtt vestlig sinnelag, Ungarn vet hva de har å gjøre. Skal disse sosiale eksperimentene må man rydde i sort tankegods, og folkene må frigjøres fra totalitarismens tider. Når sannheten og dens konsekvenser når ned i folkedypet vil man forhåpentligvis se anderledes og mer positivt på innvandring enn tidligere, og de blir mer fullverdige medlemmer av det store fellesskapet som forutsetter fri flyt av mennesker. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 5521 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
20 dager siden / 3740 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1334 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1221 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
7 dager siden / 1179 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1087 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1086 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 1001 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere