Maya Sol Sørgård

1

Et varmere samfunn – også for studentene?

KrF har gjennom hele høsten snakket om å skape et varmere samfunn. Jeg håper denne varmen også skal gjelde studentene.

Publisert: 24. des 2018

Studenter er etter flere parametere en utsatt gruppe i samfunnet. Vi lever langt under fattigdomsgrensa, har ofte dårlige boforhold, og opplever prestasjonspress fra flere kanter. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 viser at studenter har svært høye forekomster av psykiske symptomplager som ensomhet, angst, depresjon og søvnvansker. Undersøkelsen ble også foretatt i 2010 og i 2014, og de fleste pilene peker i feil retning.

Mange studenter og studentorganisasjoner peker på lav studiestøtte som en av hovedutfordringene studentene opplever i dag. Lav studiestøtte gjør at mange studenter må jobbe mye ved siden av studiene. Dette fører til at vi får mindre tid til å studere, som går ut over studieprestasjonene. Når så mange av døgnets 24 timer går til studier eller jobb, ser vi at mange studenter må velge bort aktiviteter som trening, matlaging og verdifull tid med venner og familie. Med en såpass tom lommebok og en såpass full timeplan er det ingen overraskelse at studentene har høy forekomst av diverse psykiske plager. Her trengs det tiltak fra politikerne.

Heldigvis finnes det et godt tiltak i KrFs partiprogram. Der står det at KrF vil øke Lånekassens studiestøtte til et beløp tilsvarende 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5 G). I 2018 tilsvarer 1,5 G rundt 145.000 kroner, som er nesten 30.000 mer enn det studentene får i dag. Dette ville vært sårt tiltrengte penger for de fleste studenter. Flere kunne vært heltidsstudenter, flere kunne fått råd til togbilletten for å besøke bestemor, og flere kunne deltatt på sosiale arrangementer på studiestedet. 145.000 er ikke veldig mye penger, men for studentene ville det betydd mye i en presset hverdag. En festing av studiestøtten til 1,5 G ville også sikret at studentene ikke sakker akterut i den generelle velstandsutviklingen i befolkningen, slik vi har gjort de siste tiårene.

Studentene venter i spenning på KrFs gjennomslag i regjeringsforhandlingene. Forhåpentligvis vil KrF prioritere studentene i kampen for et varmere samfunn.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1581 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1165 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
rundt 1 måned siden / 968 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 746 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere