Christina Kloster

1

Når politiet møter barn

Politiet møter barn i mange ulike situasjoner gjennom asylsak-kjeden, fra ankomstregistrering og til en eventuell uttransport. Da gjelder det å jobbe kunnskapsbasert og helhetlig.

Publisert: 20. des 2018 / 119 visninger.

Skrevet av Christina Kloster, barnefaglig koordinator og prosjektleder­ ­for prosjekt Barnefaglig kompetanseheving i PU, Thale Moen, prosjektmedarbeider i PU, Jon-Håkon Schultz, professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø og Åse Langballe, dr. polit.

Veilederen er en sammensetning av politiets beste praksis og ny forskning. Vi mener kunnskapen vil være nyttig for å ivareta barna, altså alle de vi møter som ennå ikke har fylt 18 år. Veilederen skal gi støtte og trygghet til politiet i et krevende arbeid overfor denne gruppen.

Videre har veilederen også stor overføringsverdi for andre situasjoner der politiet møter barn, utover­ saker som PU har ansvar for.

Krevende oppdrag. 

PUs samfunnsoppdrag er å registrere asylsøkere, avklare deres identitet og uttransportere utlendinger som oppholder seg her ulovlig. Utlendinger med endelig avslag på søknaden sin plikter å for-
late landet frivillig, men der dette ikke skjer, er det PUs lovpålagte ansvar å iverksette tvangsretur, og om nødvendig ved bruk av et tvangsmiddel som pågripelse.

I oppdragene med pågripelse og uttransport av barnefamilier vil vi som politi bestandig måtte ta hensyn til sikkerhet, og gjøre operative og taktiske vurderinger både i forkant og underveis.

Et formål med veilederen er hvordan man kan integrere det barnefaglige i disse vurderingene, og tilrettelegge for barns behov underveis i situasjonen, så langt det er mulig.

Minimere bruk av makt. 

De aller fleste tvangsreturer foregår med høy grad av samarbeid. I en liten andel saker kan situasjonen tilspisse seg, og det blir behov for å bruke maktmidler.

Barnefaglig kunnskap blir her et bidrag til hvordan man kan søke å minimere bruk av makt, og unngå å gjøre vondt verre. Saker­ som involverer barn er spesielt krevende ettersom barna er uskyldig part, og prisgitt det valget som foreldrene har tatt.

Barna kan heller ikke bære ansvar­ for foreldrenes reaksjon under en pågripelse. Det er derfor viktig at politiet har gode, konkrete hjelpemidler til hvordan man kan roe ned situasjonen for både foreldre og barn.

Politiet tilstreber dialog og samarbeid i vår oppgaveutfør-
else. Politiet skal alltid forsøke mildere virkemidler først, men dersom det ikke er tilstrekkelig kan det i enkelte tilfeller være både legitimt og nødvendig å ta i bruk et maktmiddel som for eksempel­ håndjern.

Belastende arbeid. 

Pågripelser og uttransport av barnefamilier og enslige mindreårige kan i tillegg være personlig og følelsesmessig belastende arbeid for politiansatte. Det kan være krevende å pågripe barn som kanskje er på alder med dine egne barn, og som brått tas ut av en hverdag der de er integrert i et lokalsamfunn med skolegang og venner.

Veilederen er her tenkt som et nyttig verktøy i politiets gjennomføring av oppgaven, og bidrar­ til å ivareta profesjonalitet i følelsesmessig krevende situasjoner.

Vi tror også det gir økt trygghet i rollen dersom man vet hvordan man kan gjøre det beste ut av situasjonen­ for det aktuelle barnet man møter.

Barn er sårbare.

Barn har en rekke nasjonale og internasjonale rettigheter i kraft av at de er barn. Rettighetene gjelder uavhengig av barnas utlendingsrettslige status. Det vil altså si at rettighetene er like gyldige for barn som har fått avslag om beskyttelse (asyl), som de er for de som har fått innvilget søknad.

Barn er sårbare fordi de mangler kognitiv kapasitet og livserfaring til å forstå verden rundt seg. Barn som politiet møter i asylsaker er ekstra sårbare, fordi mange tidligere har hatt skremmende opplevelser i hjemlandet eller på reisen til Norge.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker der barn er berørt. Dette fremgår både av Barnekonvensjonen og utlendingsloven. Men hva innebærer dette i praksis for politiet – for eksempel ved ankomstregistrering av en enslig mindreårig asylsøker på tolv år, eller henting av en barnefamilie for uttransport?

Prosjekt barnefaglig kompetanseheving ønsket å gi et konkret innhold til barnets beste, og gi råd om hvordan dette kan utøves i våre oppgaver.

Dette gjelder både i våre oppgaver der vi fysisk møter barn, og der vi tar beslutninger som berører barn – direkte og indirekte.

Veilederen.

De spesifikke tiltakskortene i veilederen er utviklet­ i tett samarbeid med PUs ansatte i hver del av asylsakskjeden. Solid forankring i alle ledd av organisasjonen er et viktig premiss for vellykket implementering, og vi erfarer at mange ansatte både i og utenfor PU ønsker slik kunnskap velkommen.

Prosjektet planlegger en skreddersydd og grundig implementering i egen organisasjon. Vi håper videre at våre samarbeidspartnere i politidistriktene også får ta del i denne kunnskapen, ettersom de er tungt involvert i det operative utlendingsarbeidet.

Så vidt vi kjenner til, eksisterer det ikke noe barnefaglig vei-
leder i andre europeiske land som på tilsvarende vis konkretiserer utøvelsen av barnets beste i de politioperative oppgavene. Det er allerede utvist interesse for veilederen fra andre land og institusjoner, og PU stiller seg positive­ til å bidra internasjonalt for å sikre ivaretakelse av barn i dette krevende arbeidet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 45 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 42 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 398 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 364 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 813 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 769 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82141 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35537 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28865 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22862 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22494 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21978 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 43 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 364 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3024 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 359 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 45 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 43 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 398 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 364 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 813 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 769 visninger
Les flere