Odd Egil Rambøl

4

Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk

Publisert: 15. des 2018

Barnetrygden har ikke blitt økt på over 20 år. I disse årene har det heller ikke vært et «folkekrav» om å økte trygden. Det må vel være cirka 20 år siden, da husker jeg at Magne Raundalen, den gang en meget anerkjent barnepsykolog, som ofte talte barnas sak, ble spurt om hvordan man best kunne styrke barnefamiliene. Hans svar var: Bygg flere barnehager.

Det var nemlig ikke slik at først kom barnehagene, så kom kvinnenes deltagelse i yrkeslivet. Det var omvendt, det var kvinnenes økende deltagelse i yrkeslivet som utløste behovet for barnehager. Den midlertidige løsningen var dagmammaer, men alle ønsket barnehageplass.

Nå er økt barnetrygd igjen satt på dagsorden; nå er hensikten å redusere barnefattigdommen. Redusert barnefattigdom er vel noe alle er for. Men om man har begrensede midler så gjelder det å bruke disse mest mulig effektivt i forhold til målsettingen. Da er en generell økning av barnetrygden neppe et egnet middel, bare 1 krone av 10 vil da gå til barn som lever under fattigdomsgrensen. Årsaken er enkel, cirka 10 prosent av barna er under fattigdomsgrensen, mens altså 90 prosent er over.

Økningen som nå vedtas på Stortinget, koster 450 millioner og øker trygden med 1.000 kroner i året. Dette beløpet som går til alle barn, er imidlertid så lite at kun noen få fattige familier løftes over fattigdomsgrensen.

Fattigdomsstatistikken kan være noe misvisende da bare kontantytelser teller med i statistikken. Verdien av offentlige tjenester, som kan være gratis eller subsidiert for fattige, for eksempel barnehage, helsetjenester, fritidsaktiviteter med mer inngår ikke i beregningen. Foreldrebetalingen i en barnehage er på 33.000 kroner årlig, men dersom et barn får gratis barnehageplass, er dette tilskuddet ikke med nå man beregner hvilke barn som er fattige. Hadde dette blitt registrert som en kontantoverføring, ville antall fattige mindreårige barn blitt redusert.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 19 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere