Astrid Rønsen

Førstelektor og sykepleier
3

Døende på flyttefot

I kveld vises dokumentaren "Helene skjekker inn på Hospice" i NRK. Jeg har et debattinnlegg som jeg ønsker skal publiseres for å følge opp debatten som handler om å forflytte døende fra tjenestetilbud til tjenestetilbud.

Publisert: 13. des 2018 / 109 visninger.

Døende på flyttefot


Uverdig å flytte døende

Det er uverdig å flytte døende når de er på det mest sårbare og hjelpetrengende. Uansett om du kaller tilbudet en palliativ/lindrende eller et hospice kan ikke en slik praksis forsvares, verken menneskelig eller faglig. Når «Helene skjekker inn» på Hospice Lovisenberg, møter hun pasienter som må forholde seg til samtaler hvor tema er utskriving til andre tjenestetilbud i helsetjenesten. Når Helene en sen kveldstime oppsummerer dagens inntrykk, blir nettopp utskrivingspress, noe av det hun må fordøye: «Dette må jeg si er uverdig…» er hennes kommentar fra sengekanten. Ja, Helene - det er uverdig å skrive ut pasienter mot sin vilje når de er på sitt mest sårbare og vergeløse.


Hvorfor er det slik? 

Det var da også spørsmålet Helene tok med til hospicesjefen. «Vi har bare 12 plasser» svarer Joran Slaaen, og begrunner sirkulering av pasientene med at hvis pasientene skulle bli så lenge de selv ville, ville de bli i uker og kanskje måneder. Hvorfor er det et problem?

Hospice Lovisenberg er en del av sykehuset. Det er problematisk å tilpasse hospice til en sykehuslogikk hvor pasientgjennomstrømning er et viktig kriterium for drift. Rask utredning og behandling før pasienter overføres til hjemkommune, er en klar intensjon i spesialisthelsetjenesten. Da blir liggetid en problematisk faktor i sykehusene. 


For lite utbygd tilbud

Et begrenset tilbud på 12 plasser viser da også at tilbudet er for lite. Det kan jeg støtte hospicesjefen i! Vi har ikke utviklet gode nok og ikke mange nok tilbud til alvorlig kronisk syke som nærmer seg livets slutt. Det er grunnen til at hospice ble foreslått som supplerende tilbud i en dissens i «NOU 2017:16 På liv og død». Krf har fulgt dette opp i sitt alternative budsjett inn mot regjeringsforhandlingene og har fått gjennomslag for en bevilgning på 30 millioner i neste års statsbudsjett. En fantastisk respons på en erkjent utfordring hvor en nå prøver ut en ny behandlings- og omsorgsmodell.


Hva er hospice?

Hospice er betegnelsen på spesielt tilrettelagte tilbud dedikert til alvorlig kronisk syke og døende og familiene deres. For å si det enkelt: Hospice er et godt sted å leve når du vet du skal dø. For de fleste er det hjemme, men bare hvis du føler deg trygg på at du og dine får den støtten og hjelpen du trenger på slutten av livet. Norge har det laveste antall pasienter i den siste fasen av livet som får dø hjemme. De fleste dør på institusjon; flest på sykehjem, noen færre på sykehus. 

Hospice som tilbud er en selvfølge i andre land hvor en ser døgn- og daghospice i kombinasjon med utadrettede tilbud hjemme hos pasienten. Da har døende reelle valgmuligheter. Da er det plass både til pasienten og pårørendes behov, og det blir rom til livet som leves. 


Veien videre. 

Mye er veldig bra på Hospice Lovisenberg, selv om Helene altså så klokt setter fingeren på svakheter.  Men i Norge har vi en altfor dårlig omsorg for de som vet de skal dø. Det er på tide at døden får mulighet til å flytte ut av sykehusene. Det er en tid for alt. En tid for behandling. Men også en tid for å død, hvis behandlingen ikke fører fram. 

Da gir det en helt annen kvalitet til denne sårbare fasen i et menneskes liv om det kan skje hjemme i trygge omgivelser, med en hjemmesykepleie som er trygg og kunnskapsrik fordi de får nødvendig støtte fra et ambulant hospice-team, eller på et hospice, der det ikke lenger er fokus på å overleve, men å leve så godt en kan den tiden som er igjen. På et hospice er det fokus på lindring og «det hele mennesket». Der er det også tid og rom til å være opptatt av de som skal leve videre etter at et kjært familiemedlem har gått bort.


Astrid Rønsen

Styreleder Hospiceforum Norge/ førstelektor NTNU i Gjøvik

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 39 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 5 timer siden / 153 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 9 timer siden / 390 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 358 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 804 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 761 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82137 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35527 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28863 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22861 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22489 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21972 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 39 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 5 timer siden / 153 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 358 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3021 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 354 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 39 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 5 timer siden / 153 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 9 timer siden / 390 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 358 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 804 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 761 visninger
Les flere