Astrid Rønsen

Førstelektor og sykepleier
3

Døende på flyttefot

I kveld vises dokumentaren "Helene skjekker inn på Hospice" i NRK. Jeg har et debattinnlegg som jeg ønsker skal publiseres for å følge opp debatten som handler om å forflytte døende fra tjenestetilbud til tjenestetilbud.

Publisert: 13. des 2018

Døende på flyttefot


Uverdig å flytte døende

Det er uverdig å flytte døende når de er på det mest sårbare og hjelpetrengende. Uansett om du kaller tilbudet en palliativ/lindrende eller et hospice kan ikke en slik praksis forsvares, verken menneskelig eller faglig. Når «Helene skjekker inn» på Hospice Lovisenberg, møter hun pasienter som må forholde seg til samtaler hvor tema er utskriving til andre tjenestetilbud i helsetjenesten. Når Helene en sen kveldstime oppsummerer dagens inntrykk, blir nettopp utskrivingspress, noe av det hun må fordøye: «Dette må jeg si er uverdig…» er hennes kommentar fra sengekanten. Ja, Helene - det er uverdig å skrive ut pasienter mot sin vilje når de er på sitt mest sårbare og vergeløse.


Hvorfor er det slik? 

Det var da også spørsmålet Helene tok med til hospicesjefen. «Vi har bare 12 plasser» svarer Joran Slaaen, og begrunner sirkulering av pasientene med at hvis pasientene skulle bli så lenge de selv ville, ville de bli i uker og kanskje måneder. Hvorfor er det et problem?

Hospice Lovisenberg er en del av sykehuset. Det er problematisk å tilpasse hospice til en sykehuslogikk hvor pasientgjennomstrømning er et viktig kriterium for drift. Rask utredning og behandling før pasienter overføres til hjemkommune, er en klar intensjon i spesialisthelsetjenesten. Da blir liggetid en problematisk faktor i sykehusene. 


For lite utbygd tilbud

Et begrenset tilbud på 12 plasser viser da også at tilbudet er for lite. Det kan jeg støtte hospicesjefen i! Vi har ikke utviklet gode nok og ikke mange nok tilbud til alvorlig kronisk syke som nærmer seg livets slutt. Det er grunnen til at hospice ble foreslått som supplerende tilbud i en dissens i «NOU 2017:16 På liv og død». Krf har fulgt dette opp i sitt alternative budsjett inn mot regjeringsforhandlingene og har fått gjennomslag for en bevilgning på 30 millioner i neste års statsbudsjett. En fantastisk respons på en erkjent utfordring hvor en nå prøver ut en ny behandlings- og omsorgsmodell.


Hva er hospice?

Hospice er betegnelsen på spesielt tilrettelagte tilbud dedikert til alvorlig kronisk syke og døende og familiene deres. For å si det enkelt: Hospice er et godt sted å leve når du vet du skal dø. For de fleste er det hjemme, men bare hvis du føler deg trygg på at du og dine får den støtten og hjelpen du trenger på slutten av livet. Norge har det laveste antall pasienter i den siste fasen av livet som får dø hjemme. De fleste dør på institusjon; flest på sykehjem, noen færre på sykehus. 

Hospice som tilbud er en selvfølge i andre land hvor en ser døgn- og daghospice i kombinasjon med utadrettede tilbud hjemme hos pasienten. Da har døende reelle valgmuligheter. Da er det plass både til pasienten og pårørendes behov, og det blir rom til livet som leves. 


Veien videre. 

Mye er veldig bra på Hospice Lovisenberg, selv om Helene altså så klokt setter fingeren på svakheter.  Men i Norge har vi en altfor dårlig omsorg for de som vet de skal dø. Det er på tide at døden får mulighet til å flytte ut av sykehusene. Det er en tid for alt. En tid for behandling. Men også en tid for å død, hvis behandlingen ikke fører fram. 

Da gir det en helt annen kvalitet til denne sårbare fasen i et menneskes liv om det kan skje hjemme i trygge omgivelser, med en hjemmesykepleie som er trygg og kunnskapsrik fordi de får nødvendig støtte fra et ambulant hospice-team, eller på et hospice, der det ikke lenger er fokus på å overleve, men å leve så godt en kan den tiden som er igjen. På et hospice er det fokus på lindring og «det hele mennesket». Der er det også tid og rom til å være opptatt av de som skal leve videre etter at et kjært familiemedlem har gått bort.


Astrid Rønsen

Styreleder Hospiceforum Norge/ førstelektor NTNU i Gjøvik

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere