Caroline Serck-Hanssen

2

Gryende helgenkult

Både fra russisk og finsk hold har det i lengre tid blitt tatt til orde for å helgenforklare staretsen. I forrige uke ble han kanonisert.

Publisert: 10. des 2018 / 276 visninger.

Listen over nordiske helgener er ikke lang. Med kun et par unntak tilhører alle tiden før reformasjonen. Men den 29. november ble to finske borgere som begge døde på 1900-tallet kanonisert – i Istanbul.

Konstantinopel-patriarkatet godkjente denne dagen en søknad fra Finlands ortodokse kirke om å føye til to navn i helgenkalenderen. Fra nå av er munke­presten Johannes av Valamo (1873–1958) og skolelæreren Johannes av Ilomantsi (1884–1918) som ble drept i den finske borgerkrigen, offisielt regnet som ortodokse helgener.

Forstander i Petsamo. 

Særlig interessant sett fra et norsk ståsted er Johannes av Valamo. I perioden 1921–1931 var han nemlig igumen (forstander) for Petsamoklosteret, som den gang lå i finsk territorium, kun et par mil fra grensen mot Norge. Sannsynligvis besøkte han Sør-­Varanger flere ganger, ettersom han blant annet var sjelesørger for den russiske flyktningfamilien Kåsereff som hadde slått seg ned i Grense Jakobselv.

Johannes het opprinnelig Ivan Aleksejev og var av bondeslekt fra Tver-distriktet i Russland. 16 år gammel dro han til det store Valamoklosteret i Ladogasjøen for å gå i lære hos munkene. Etter flere lengre avbrudd, blant annet militærtjeneste, avla han klosterløftene i 1910 og fikk navnet Iakinf. Endelig kunne han vie seg fullt og helt til det kontemplative livet i de fredfylte skitaene, små klosterfilialer som lå avsondret fra hovedkomplekset.

Brå karrierevending. 

Overgangen til Petsamoklosteret ved Ishavskysten ble stor i mer enn én forstand. Lekbroren Iakinf måtte i rask rekkefølge ordineres til diakon og prest for å kunne tiltre som igumen. Han var selv overrasket over valget, ettersom han verken utmerket seg gjennom spesielle administrative egenskaper eller utpregete intellektuelle evner. Til gjengjeld hadde han ry på seg for å være en oppriktig, ydmyk munk med en særskilt åndelig autoritet.

Den nye forstanderen kom til å støte på store utfordringer i det røffe miljøet i Petsamo. Den milde fader Iakinf søkte trøst i flasken. Etter gjentatte søknader fikk han i 1931 endelig flytte tilbake til sitt elskede Valamo. Her overvant han sin rusavhengighet og ble utpekt til klosterets skrifte­far. Han kom med tiden til å bli oppfattet som en ekte starets, en sjelesørger og åndelig veileder av samme type som munken Zosima­ i Dostojevskijs kjente roman Brødrene Karamazov.

Evakuert.

Som følge av vinterkrigen måtte munkene i 1940 flykte fra Ladogasjøen. Valamo-øyene ble innlemmet i Sovjet­unionen. Brorskapet slo seg ned på landsbygda i det østre Finland. Iakinf endte sine dager i Nye Valamo kloster i 1958 som skema-igumen Johannes. Innen den ortodokse klostertradisjonen utgjør det store skema det øverste trinnet på den asketiske «karrierestigen».

Fader Johannes hadde med ­tiden fått en stor tilhengerskare langt utover munkenes rekker og var en flittig brevskriver. Den kjente finsk-svenske forfatteren Tito Colliander og hans familie var blant staretsens nære venner. Både gjennom sin korrespondanse og i personlige møter­ øste han av sin livsvisdom og ­åndelige erfaring.

Det var en varm og kjærlighetsfull utgave av ortodoksien som ble formidlet: Fader Johannes ga trøst og oppmuntring, samtidig som han advarte mot hovmod, hat og fordømmelse. 300 av brevene som han sendte til sin gode venn og nære fortrolige Jelena Akseljevna Armfelt ble donert til Valamoklosteret etter hennes død. Senere er både mange av brevene og munkens biografi blitt publisert på flere språk, inkludert svensk.

Både fra russisk og finsk hold har det i lengre tid blitt tatt til orde for å helgenforklare staretsen. Finlands ortodokse kirke nedsatte en arbeidsgruppe for å forberede søknaden til patriarkatet i Konstantinopel.

Samtidig har man i flere år kunnet fornemme en gryende helgenkult i Nye Valamo: Graven til skemamunk Johannes er markert med et ruvende steinkors som ble bekostet av en nyrik russer. Det skiller seg markant ut fra de øvrige munkenes nøkterne trekors. De troende bringer stadig nye lys og blomster til graven.

Dette fenomenet illustrerer hvordan venerasjonen av helgener som regel begynner nedenfra, på lokalplanet, og først senere blir stadfestet gjennom en kanonisering på bispemøtenivå.

Viktig symbolhandling. 

Årsaken til at vedtaket om kanonisering ble truffet i Tyrkia, bunner i den ortodokse kirkens maktstruktur. Finlands autonome (selvstyrte) ortodokse kirke er underordnet patriarken av Konstantinopel, som har siste ord i visse saker. Så snart den seremonielle helgenkåringen har funnet sted hjemme i Finland, vil man kunne minnes Johannes av Valamo og Johannes av Ilomantsi kirkens liturgiske bønner, avbilde dem på ikoner og vie kirkebygg i deres navn.

Takket være synodens vedtak har den unge finske ortodokse kirkens fått sine første egne helgener. Det er en viktig symbolsk hendelse for landets andre nasjonalkirke, som bare har hatt autonom status siden 1923, og kun teller litt over 60.000 sjeler.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 51 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1435 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 141 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22902 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22495 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20425 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19475 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 313 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 299 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 51 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1435 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 141 visninger
Les flere