Bernard Enjolras

1

Erstatter Facebook frivillige organisasjoner?

Gjør sosiale medier at samfunnsengasjement flyttes fra frivillige organisasjoner til uformelle nettverk på internett – eller kan ny teknologi gi organisasjonene ny styrke?

Publisert: 8. des 2018 / 562 visninger.

Skrevet av Ivar Eimhjellen, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Norce og Bernard Enjolras, leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Digitalisering, globalisering og individualisering har de siste tiårene endret hvordan vi lever våre hverdagsliv. Vi kommuniserer og organiserer mer gjennom digitale plattformer, vi er mer påvirket av internasjonale og globale hendelser og prosesser, og vi er mer orienterte mot individuell livsutfoldelse og selvrealisering. Disse endringsprosessene påvirker også hvordan vi engasjerer oss sosialt og politisk.

Sosiale medier skaper nye informasjonskanaler, deltakelsesarenaer og mobiliseringsverktøy for kollektiv handling. Med Facebook i spissen kan sosiale medier fungere som selvstendige infrastrukturer for organisering og mobilisering av kollektive handlinger – noe vi blant annet så med Refugees Welcome to Norway-initiativet under flyktningkrisen i 2015. Dette står i kontrast til de tradisjonelle måtene vi i Norge har engasjert og organisert oss, som fra 1800-tallet har vært knyttet til sosiale bevegelser og ideelle og frivillige organisasjoner.

Mer digital frivillighet. 

I den nye boken Fra kollektiv til konnektiv handling?, som vi har redigert, har vi samlet ni ulike studier som fra hvert sitt utgangspunkt belyser kjennetegn og endringstrekk ved hvordan nordmenn utøver samfunnsengasjement.

På tross av press fra megatrender som digitalisering, individualisering og globalisering viser vår forskning at frivillige organisasjoner i økende grad har tatt i bruk digitale medier, og fortsatt er viktige aktører for å mobilisere innsats og koordinere aktiviteter. Internettbaserte initiativer har evne til å mobilisere raskt og i stor skala. Samtidig ser vi at de nye organisasjonene som oppstår digitalt etter hvert benytter den tradisjonelle frivillige organisasjonsformen.

Nytt samfunnsengasjement. 

Det overordnede spørsmålet vi stiller i boken er om disse megatrendene og prosessene har ført til fremveksten av en helt ny form og logikk for kollektiv handling i Norge: En konnektiv handling som er mer preget av organisering gjennom digitale plattformer og nettverk på tvers av geografi, med utgangspunkt i enkeltindividets ønsker og behov.

Et sentralt eksempel i boken er hvordan nordmenn engasjerte seg for å hjelpe flyktningene som kom til Norge i 2015. Den økte flyktningstrømmen til Norge dette året, hvor 31.000 flyktninger søkte asyl, kom raskt og overbelastet det offentlige mottaksapparatet. Frivillige tok dermed affære og bisto flyktningene umiddelbart ved Politiets Utlendingsenhet på Grønland i Oslo, men også senere ved asylmottak og i bosettingen av flyktninger over hele Norge. Det nye sosiale medier-baserte hjelpeinitiativet Refugees Welcome to Norway fikk mye oppmerksomhet for sin raske respons og sine hjelpebidrag, både umiddelbart og på lengre sikt.

Begrenset omfang. 

Våre undersøkelser viser likevel at hjelpebidragene gjennom nye sosiale medier-baserte initiativ var relativt begrenset i omfang sammenlignet med for eksempel bidragene fra tradisjonelle frivillige organisasjoner. De nye initiativene tiltrakk seg i større grad enn tradisjonelle organisasjoner bidrag fra personer som vanligvis er mindre engasjerte på denne måten, men flertallet av dem som bidro var allerede engasjerte organisasjonsfrivillige.

Dette betyr ikke at innsatsen i de nye sosiale medier-baserte initiativene ikke var viktige. Tvert imot fungerte de som nyttige supplement til de eksisterende strukturene, der de i særlig grad kunne bidra med hurtig, fleksibel og langtrekkende mobilisering av engasjement.

En bærekraftig modell. 

Vår forskning viser at frivillige organisasjoner alt i alt står stødig som infrastruktur for mobilisering, utøvelse og organisering av samfunnsengasjement i Norge. Samtidig ser vi et mer komplekst bilde, der nye former for frivillighet supplerer de eksisterende. Effekten av digitalisering på samfunnsengasjement er positiv, men begrenset. Tradisjonelle skiller i hvem som engasjerer seg sosialt og politisk eksisterer også i digitale engasjementsformer, samtidig som sosiale medier-baserte initiativer krever formell organisering og institusjonalisering for å være bærekraftige på sikt.

Infrastrukturen som tradisjonelle frivillige organisasjonene danner i det norske sivilsamfunnet, både som mobiliseringskapasitet og for å opprettholde det individualiserte frivillige engasjementet over tid, ser ut til å beholde en sentral rolle, på tross av digitaliseringen. Vi finner ikke støtte for å si at en helt ny form og logikk for samfunnsengasjement er vokst frem i Norge som følge av globale endringsprosesser som digitalisering.

Facebook og andre digitale verktøy er et nyttig verktøy for frivillige organisasjoner og for mobilisering initiert fra grasrota, men ingenting tyder på at disse digitale medier har erstattet de frivillige organisasjonenes rolle som katalysator for samfunnsengasjement.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 50 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22902 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22493 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20425 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19474 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 313 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 299 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 216 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 50 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere