Inge Takle Mæstad

Bystyrerepresentant Stavanger KrF
8

"Arbeidslinja" versus "Familielinja"

Det fødes for få barn i Norge! Jobben for oss politikere er å legge forholdene til rette slik at flere ønsker å få barn. Og få flere barn. Så må det være opp til den enkelte å gjøre resten...

Publisert: 7. des 2018 / 449 visninger.

Noen generasjoner tilbake var det å få mange barn sikkerhetsnettet for foreldrenes alderdom. I dag stiller veldferdssamfunnet opp for oss når behovene melder seg. Men den tenkningen som tidligere var viktig for den enkelte familie er fremdeles gyldig: Flere barn er helt nødvendig for at vi som samfunn skal klare å løse de oppgavene som ligger fremfor oss.

Ubalanse i velferdssamfunnet

«Forholdet mellom antallet som forsørger og antallet som forsørges er avgjørende for bærekraften i fellesfinansierte velferdstjenester» skriver regjeringen presist i Perspektivmeldingen.

Problemet alle politikere bør være opptatt av er at denne balansen holder på å bli erstattet av en kraftig slagside: Vi lever lenger, og antallet som skal forsørges vil øke i årene fremover. Samtidig fødes det færre barn, og antallet som forsørger vil synke. I dag er det drøyt fire personer i aldersgruppen 20–66 år for hver person i aldersgruppen over 66 år. I løpet av de neste femti årene vil forholdstallet være om lag 2,5 – nesten en halvering.

I 2017 ble det født 56 600 barn i Norge. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang (SSB). Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Reproduksjonsnivået er for lavt til å klare balansen mellom de «som forsørger» og de «som forsørges»!

Arbeidslinja

Den siste uken har det i flere medier vært oppslag og kommentarer om nivået på overføringer til barnefamilier. Arbeiderpartiet er bekymret for «arbeidslinja» og målet om at flest mulig står lengst mulig i arbeid. «Det er avgjørende for finansieringen av velferdsstaten at folk jobber», sier Ap-lederen i Aftenposten

Regjeringen sine svar i Perspektivmeldingen går langs de samme linjene; Få flere ut i arbeid, jobb lenger, bruke mindre på trygd. Og smør det hele med et skatte- og utdanningssystem som stimulerer til dette.

Ingenting av dette er feil. Men det mangler helt en forståelse og grunnleggende grep for å gjøre noe med de lave fødselstallene.

Familielinja

Utfordringen trenger flere svar enn «arbeidslinja». Vi må begynne å snakke om «familielinja»! Komme bort fra at ytelser til familier har minustegn foran seg i regnskapene.

Hvorfor er det slik at å bruke store summer på familier er en «utgift», mens det å bruke mange penger på veier eller tunneler er en «investering»? Dersom vi ønsker at det skal fødes flere barn i Norge, så må vi gjennom politikken til å legge til rette for det. Økonomisk trygghet er en del av dette bildet!

Å investere i familiene og barna er det beste vi som samfunn kan gjøre! Selvsagt for å sikre en god oppvekst. Men også som et virkemiddel for å sikre balanse mellom de «som forsørger» og de «som forsørges». KrF vil fortsatt sørge for at vi som politikere gjør vår del av jobben. Så blir det opp til den enkelte å gjøre resten.

3 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Ja til "familielinja"!

Publisert 11 dager siden
Inge Takle Mæstad. Gå til den siterte teksten.
«Det er avgjørende for finansieringen av velferdsstaten at folk jobber», sier Ap-lederen i Aftenposten

Takk til Inge Takle Mæstad for en god artikkel.

Å føde og oppdra barn er et viktig arbeid, også samfunnsøkonomisk. Jeg viser her til Mæstads artikkel.

 Å passe en ettåring f. eks. er en viktig og krevende jobb. Foreldre som gjør dette selv, får 7500 kr i kontantstøtte i måneden i opptil 11 måneder, til sammen 82500 kr i året. Dersom en kommunal barnehage skal gjøre jobben, koster det 237 510 kr/år (Telemarksforskning 2014), hvorav over 80% dekkes over offentlige budsjetter. Når en familie ved selv å passe sine ettåringer, slik sparer samfunnet for store beløp, er årsaken oftest at dette er best for barnet. Her har foreldrene støtte i forskningen. Jeg viser til stressmålinger av ettåringer i barnehage.

Når Jonas Gahr Støre i det oppgitte innlegget i Aftenposten angriper forslagene om økt barnetrygd, økt engangsstøtte ved fødsel og kontantstøtte så er dette tvilsom argumentasjon, også samfunnsøkonomisk. I hvert fall hvis en ser det i et langsiktig perspektiv.

"Arbeidslinjen" har konkurrert ut "familielinjen" i de senere år. Dette har gitt en del fordeler, om en ser kortsiktig og økonomisk på det. Hva resultatet blir samlet sett i et lengre perspektiv er mer usikkert.

4 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Harmoniske mennesker.

Publisert 10 dager siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
 Å passe en ettåring f. eks. er en viktig og krevende jobb. Foreldre som gjør dette selv, får 7500 kr i kontantstøtte i måneden i opptil 11 måneder, til sammen 82500 kr i året. Dersom en kommunal barnehage skal gjøre jobben, koster det 237 510 kr/år (Telemarksforskning 2014), hvorav over 80% dekkes over offentlige budsjetter

Enig, flest mulig i arbeid er en dårlig forvaltning av våre liv og våre samfunn.

Personlig tror jeg hjemmeværende mødre har det bedre enn yrkeskvinner.  De gjør et nyttigere arbeid med sine barn, hjem og nabolag og de sparer samfunnets utgifter på barnepsykiatri og ungdoms-kriminalitet etc.  

Hva oppløste hjem gir av tragedier i dag kan ikke måles i penger.Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 15 timer siden / 91 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 15 timer siden / 162 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 15 timer siden / 170 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 15 timer siden / 54 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 15 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 288 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 17 timer siden / 336 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 17 timer siden / 87 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 17 timer siden / 135 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 17 timer siden / 128 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77591 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43574 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34898 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27893 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20079 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 17 timer siden / 87 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 17 timer siden / 135 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 17 timer siden / 128 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
1 dag siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
1 dag siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
1 dag siden / 194 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 196 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 422 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 15 timer siden / 91 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 15 timer siden / 162 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 15 timer siden / 170 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 15 timer siden / 54 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 15 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 288 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 17 timer siden / 336 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 17 timer siden / 87 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 17 timer siden / 135 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 17 timer siden / 128 visninger
Les flere