Anders Stenersen

Flyktningrådgiver i Caritas
1

FNs migrasjonsplattform er ikke en trussel

Kritikere av FNs nye migrasjonsplattform har rett i at avtalen omtaler migrasjon og migranter­ på en positiv måte. Det er et viktig signal til verdens ledere.

Publisert: 7. des 2018

Om få dager skal norske myndigheter slutte seg til FNs nye migrasjonsplattform, The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Migrasjonsplattformen skal danne grunnlaget for et godt samarbeid mellom stater i håndteringen av migrasjonsspørsmål.

Kritikerne i Norge, med Frp i spissen, ønsker ikke å stille seg bak avtalen fordi den er for positiv til migrasjon, og mener at «sterke krefter i samfunnet gjennom avtalen vil finne påskudd for å myke opp innvandringspolitikken».

Selektivt utvalg. 

Christian Tybring-Gjedde frykter i Aftenposten 29. november at avtalen vil bli juridisk bindene – selv om hans egen regjering stadfester at den ikke er det. Han refererer til artikkel 41 som sier at avtalepartene skal slutte seg til målsetningene og forpliktelsene og implementere dem. Han utelater at artikkel 41 i neste setningen presiserer at nasjonal politikk og prioriteringer skal respekteres.

Artikkel 33 handler om å stoppe diskriminering, rasisme, vold og fremmedfrykt. Tybring-Gjedde sin forbløffende tolkning er at myndighetene pålegges­ å omtale migrasjon positivt i befolkningen. Plattformen sier at man forplikter seg til å fremme en åpen og evidensbasert offentlig diskurs om migrasjon. Med andre ord skal de faktiske forhold løftes fram, slik at det offentlige ordskiftet rundt migrasjon ikke baserer seg på fordommer. Artikkelen understreker at man skal beskytte ytringsfriheten.

Hardnet retorikk. 

Europeisk retorikk rundt innvandring har de siste årene hardnet og man ser polarisering knyttet til diskusjoner om migrasjonsspørsmål. Dessverre passer Frp’s fremstøt inn i utviklingen av det Sylo Taraku beskriver som en «balkanisering av Europa» – der nasjonale grupper i større og større grad ønsker å sikre nasjonalstatens grenser mot multikulturalisme, samt en generell motvilje mot minoriteters rettigheter.

Migrasjon forsvinner ikke. En samlet forskningsfront er enig i at migrasjon til Europa vil bli en økende utfordring i årene som kommer. Gjennom våre aktiviteter, møter vi i Caritas tusenvis av flyktninger og andre migranter i sårbare situasjoner hvert eneste år, både her i Norge, i landene de reiser fra eller i transittland. Migrasjonsplattformen fokuserer på migranter som ressurser for samfunnet, enten det er en migrant som har returnert til sitt hjemland, eller som har lovlig opphold i Norge.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Om verdenssamfunnet skal dra nytte­ av denne ressursen, trenger vi å legge til rette for at migrantene tar i bruk og videreutvikler kompetansen de tok med seg på reisen. Det vil si at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi dem som returnerer verktøy for å lykkes i landene de skal reintegreres i. De vil være med på å bidra i sine egne samfunn og på den måten sikre­ en bærekraftig tilbakevending. De som skal bli her, må vi hjelpe med å tilpasse medbrakt kompetanse til vår europeiske kontekst. Ved å se på migranter­ som ressurser heller enn problemer, kan vi skape vekst og muligheter langs hele migrasjonskjeden og redusere sjansen for at folk må flykte fra sult og fattigdom.

Vi burde la oss inspirere av den respektfulle­ og det anerkjennende budskapet som preger migrasjonsplattformen inn i de nasjonale diskusjoner om migrasjon, innvandring og integrering.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

Frp har skylda?

Publisert over 1 år siden
Anders Stenersen. Gå til den siterte teksten.
Kritikerne i Norge, med Frp i spissen, ønsker ikke å stille seg bak avtalen fordi den er for positiv til migrasjon,

Godt forsøk på å tåkelegge befolkningens motvilje mot ytterligere skadelig politisk påvirkning fra FN og EU - og å anklage Frp. Men Frp er jo med på dette i sittende regjering.

Jeg tilhører ikke Frp og kan bekrefte at i den virkelighet jeg ser rundt meg så er flertallet i befolkningen imot at bunnløst naive politikere iverksetter ytterligere ukontrollert masseinnvandring til Norge - og nå kunne peke på at dette har de avtalt og underskrevet, stemplet og datert alt sammen - på vegne av oss - ovenfor FN. 

Det politiske ansvaret er pulverisert . Eller kanskje ikke?

Jeg , De og alle andre vet at dersom det hadde vært en folkeavstemning om ytterligere undergraving av Norges grensekontroll så ville resultatet blitt NEI.

Derfor er det usannsynlig frekt av Erna Solbergs regjering - med det permanent anklagede Frp - å undertegne en slik avtale. Man kan like gjerne stemme SV som på Høyre og Frp.

Snakk om "the ruling class"!

Regjeringen vet - eller burde vite - at de ikke representerer befolkningen i denne saken - selv om de ikke tar sjansen på å spørre folket.


6 liker  
Kommentar #2

Anders Stenersen

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg er enig med deg i at flertallet av Norges befolkning sannsynligvis  ikke ønsker ukontrollert masseinnvandring. Heldivis er migrasjonsplattformen langt i fra å iverksette noe slikt i Norge eller andre land, og den sier ingenting om hvor mange migranter/flyktninger stater skal ta i mot. Den understreker, og dette skriver jeg også om i teksten over, at nasjonal politikk skal komme først. Derfor vil det faktisk fortsatt være den norske regjeringen som bestemmer antall kvoteflyktninger og hvor streng innvandringspolitikken skal være.

Det fine med plattformen er at den er et godt grunnlag for dialog mellom stater rundt hvordan man skal håndtere ting som assistert retur, reintegrering og menneskehandel, for å nevne noe. Dersom du ikke har lest den anbefaler jeg deg å ta en titt på migrasjonsplattformen her.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1218 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1115 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 851 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 602 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 572 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere