Dag Hareide

1

Det handler om folkemord

Overbevisningen om at man kan dele menneskers skjebne­ i himmel eller helvete, har gjennom historien ført til arrogant­ grusomhet.

Publisert: 6. des 2018

Misjonæren John Allen­ Chau ble drept da han trengte seg på folket på Andamanene-øyene. De er et folk som har valgt å leve uten kontakt med den moderne verden. Agnes­ Lid fra Wycliffe (23.11), Vårt Land-kommenator Håvard Nyhus (3.12) og Andreas Nordli fra Ungdom i Oppdrag (4.12) er kritiske til Chaus oppførsel. Men jeg mener­ ingen av dem har beskrevet alvoret­ i dette.

Helse og død. 

Et folk som har levd isolert i årtier eller århundrer har ikke immunitet mot de sykdommer som florerer i den moderne verden. De som kontakter dem vil skape epidemier som typisk utrydder 20–50 prosent av en stamme. Det handler om folkemord – av og til utført av mennesker med idealistiske motiver som misjonærer.

Jeg har erfaring fra dette via Regnskogfondets arbeid i Amazonas. Der regner vi med at det lever omlag hundre grupper av isolerte stammer. Peruanske og brasilianske myndigheter prøvde­ lenge å kontakte disse stam-
mene. Men katastrofale resultater har ført til at de har sluttet med det, og de har i stedet fredet store områder hvor disse stammene lever. På et av områdene i Peru som er større enn Danmark, har Regnskogfondet tatt på seg oppgaven å stoppe inntrengere. Dette gjør vi sammen med nabostammene. Prinsippet er enkelt: Ikke treng deg på stammer som klart sier fra – ved angrep eller flukt – at de ikke ønsker kontakt. Det er noe annet om de selv tar kontakt.

En grusom historie. 

Da europeerne erobret Amerika, fikk vi et av verdenshistoriens største folkemord. I Mellom-Amerika gikk befolkningen ned fra 18 millioner til 2 millioner. I store områder av Inkariket overlevde bare 2 prosent de første tiårene. Det var ikke drap og krig som var hovedårsaken, men kopper, meslinger og annen smitte som europeerne brakte med seg.

Denne historien fortsetter inn i jungelen Amazonas helt inn i vår tid. Hundrevis av urfolksgrupper har bukket under etter kontakt med europeere. Hoveddrivkraften bak europeernes invasjon av jungelen er jakt på rikdommer som tømmer og olje. Misjonsorganisasjoner som Wyclif og New Tribes Mission har gjennom historien valgt å samarbeide med oljeselskaper i forsøk på å «pasi-
fisere» det de opplevde som fiendtlig­e urfolk.

I 1450 forordnet paven en «Doktrine for oppdagelse». Den bestemte at der kristne oppdaget nytt land kunne de invadere og ta det fra de innfødte. Denne doktrinen praktiseres fortsatt når den moderne verden invaderer områder hvor urfolk har levd i århundrer. I 2011 vedtok Kirkenes Verdensråd en erklæring der de sa at denne doktrinen er vranglære. I en samtale i Vårt Land 19.9.2014 mellom generalsekretær Olav Fykse Tveit og indianerleder Davi Yanomami, sa Fykse Tveit: «Retorikken om å nå de unådde folkeslag kan bli – og har blitt – en måte å øve vold mot andre mennesker på.»

Halvparten ødelagt. 

Det handler om urfolks rett til sitt land og sitt livsgrunnlag. Side­n Den andre verdenskrig har halvparten av regnskogene blitt ødelagt. Regnskogen inneholder over 50 prosent av dyre- og plante-
arter på landjorda. Det er den moderne verdens grådige jakt på olje, tømmer og fôr til sine kuer og oppdrettslaks som driver ødeleggelsene. Kong Harald besøkte Davi Yanomami i hans landsby nord i Amazonas i 2013. Da han dro sa han: «Jeg skal dra tilbake til den såkalte sivilisasjonen. Men jeg vet ikke om jeg drar fra den eller til den. Det er disse indianerne som tar vare på naturen.» Der vi moderne har kontroll over regnskogen i Brasil ødelegges den 10–15 ganger så raskt som der indianerne har fått tilbake sin kontroll.

Økonomisk vinning er en sterk drivkraft, men av og til kan idealisme være vel så farlig. John Allen Chau mente at «det evige liv til denne stammen står på spill, og jeg kan ikke vente med å se dem lovsynge Gud for hans trone i himmelen på deres eget språk». Hvordan vet han at dette avhenger av ham? Har han en spesialavtale med Vår Herre? Jeg foretrekker Søren Kierkegaard som sier at overfor Gud har vi alltid urett.

Overbevisningen om at man kan dele menneskers skjebne i himmel eller helvete, har gjennom historien ført til arrogant grusomhet. En fortelling fra europeernes­ første tid i Amerika lyder slik: De hadde tatt til fange en indianerhøvding. Han ble dømt som opprører og skulle­ brennes. Men før han skulle­ brennes fikk han sjansen til å omvende seg til kristendommen. «Vil du i helvete eller himmelen etter døden?», ­spurte presten. «Hvor havner dere?» spurte indianerhøvdingen­ tilbake. «Himmelen», svarte presten. «Da velger jeg helvete», 
sa indianerhøvdingen.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Takk !!! 

Kommentar #2

Magne Kongshaug

35 innlegg  241 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

At John Allen Chau døde, handler ikke om folkemord, men om at en hengiven Herrens tjener ble  drep av en morder/mordere. 

Hareide spør ublutt om Chau hadde spesialavtale med Herren? Han fortrekker Søren Kierkegaard som ifølge Hareide skal ha sagt at ovenfor Gud har vi alltid urett. 

I Hareides kontekst er det et stort misbruk av Søren Kiekegaards navn , etter min oppfatning. Og han misbruker en udåd av Chaus morder(e) som angrep mot misjon.

Og forøvrig, Hareide, så var Kierkegaard en hengiven disippel av Jesus Kristus; Kierkegaard angrep den danske kirken fordi den ikke tok sann kristen tro på alvor, etter Kierkagaards oppfatning.


1 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert 6 måneder siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
At John Allen Chau døde, handler ikke om folkemord, men om at en hengiven Herrens tjener ble  drep av en morder/mordere. 

Har du virkelig ingen kommentar til det som er Hareides hovedanliggende?  Eller har du ikke lest hele innlegget?

2 liker  
Kommentar #4

Magne Kongshaug

35 innlegg  241 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Jo jeg har lest hele innlegget. Når jeg spisset mitt svar så skyldes det at jeg oppfatter Dag Hareides innlegg ikke bare som et forsvar for  isolerte fokekgrupper, men at han etterlater et inntrykk av at all misjon er forkastelig. 

Han bruker storslegga ved å gå århundrer tilbake i tid som argument mot  Chau og misjon. Slik bl.a. oppfatter jeg ham.

 Jeg regner med at også du, Johannesen, innser at det ikke er forkynnelse om fortapelse per se som har utslettet folkegrupper, men uvettig og hatefull og ukristelig fremferd.  

Det aner meg at noen/mange synes at Chau hadde fortjent å bli drept. Men han kom av kjærlighet til sentineleserne og ble møtt av frykt/sinne /hat

" Å bekjenne sannheten i Jesus Kristus og viten for den, og samtidig elske fiendene av denne sannhet, det er sannelig en smal vei". Dietrich Bonhoeffer

Jeg må innrømme at min tolmodighet ble satt på prøve av Hariedes innlegg. 

Da Kong Harald kunne besøke Yanomami folket i Amzonas, uten at folket led død på grunn av medbrakt smitte,  så skyldes det motstansdyktighet grunnet kontakt med omverdenen.  

Jeg frykter at den eneste måten isolerte folkegrupper kan overleve en verden som blir stadig mindre og grådig på plass og ressurser, er tilpassning til omverden og ved mottakelse av vaksiner/medisinsk hjelp.  

Hvor stor er barnedødligheten blant sentineleserne. Hva er middel levealder der? 

Hva vet egentlig Dag Hariede og Jarl Giske om motstandkraften til sentineleserne?

 Da HMS Beagle i 1830 entret Tierra del Fuego og brakt med derfra til London fire fuegianere, overlevde 3 av dem. De ble brakt tilbake av Darwin. 

I andre halvdel av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet ble Selk’nam folket, 3000-4000, utslettet på  Tierra del Fuego øyene,  ikke av misjon, men av  grådig bestialsk fremferd av mennesker fra fastlandet som ville karre til seg ressursene der. De døde ikke primært av smitte, men av utnyttelse av folk som ikke hadde Kristi sinnelag i sine hjerter!

Jeg tenker at Charles Darwin er en av Hareides helter. Selv om han selv ga avkall på sin tro, så var han tilhenger av kristen misjon fordi han mente at den hadde  siviliserende effekt. 
1 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Risikabelt misjonsprosjekt.

Publisert 6 måneder siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Da Kong Harald kunne besøke Yanomami folket i Amzonas, uten at folket led død på grunn av medbrakt smitte,  så skyldes det motstansdyktighet grunnet kontakt med omverdenen.  

Om imunforsvaret til befolkningen på North Sentinel har vi følgende observasjon fra 1800-tallet som er kjent for de fleste.

Det er beskrevet her i en ganske god historisk oversikt om øya og befolkningen: 

"Mens Portman undersøkte øyas skog møtte han ikke på noen av de innfødte. De hadde ganske enkelt forsvunnet inn i skogen.

Etter flere dagers leting oppdaget ekspedisjonen seks Sentinelis , et eldre par og fire barn. De fanget de innfødte og transporterte dem til Port Blair.

Det sørgelige var at alle seks Sentinelis ble i løpet av kort tid syke, og den eldre mannen og hans kone døde , og de fire barna ble sent tilbake til øya med en samling gaver, forteller Portman.

Det betyr at har folk vært isolert på en øy over så lang periode så fungerer ikke immunforsvaret godt nok ovenfor de utfordringer som lurer  andre steder.

På det tidspunkt viste Portman ikke særlige tegn på beklagelse og noterte at øyfolket hadde " En merkelig idiotisk form for  innstilling/holdning og måte å oppføre seg på."

Men Portman besøkte øya flere ganger senere , 27. aug. 1883, etter utbruddet på Krakatoa i Sunda stredet som ble oppfattet som kanonskudd og/eller et nødsignal. Portman svingte innom North Sentinel og la igjen gaver før han returnerte til Port Blair.

Portman besøkte North Sentinel flere ganger mellom 1885 og 1887 og man oppfattet det som om han likte de innfødte og noterte" På mange måter hadde de felles trekk med en landsens engelsk skolegutt."

Oversikten er å lese her - interessant historie, utenom det vanlige i våre dager.

https://www.atlasandboots.com/north-sentinel-island/

Ut fra det vi vet i dag kan det diskuteres i det uendelige om de bør være i fred inntil videre eller gå innpå dem uten å kunne språket og uten å ta hensyn til manglende immunforsvar.

Kunne være interessant å vite årsaken til den ekstremt fiendtlige holdningen til fremmede,  skyldes det at folk har dødd etter kontakt med fremmede , skyldes det religion , skyldes det gamle sagn , er det noe de mener å beskytte eller er det basert på overtro?

Nøkkelen må ligge i å vite årsaken til dette - som alltid ; for å løse et problem må man først  forstå problemet. 

Så langt jeg kan se mente nevnte misjonær det godt , men begynte arbeidet i feil ende og det endte i en tragedie.

 

1 liker  
Kommentar #6

Dag Hareide

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Jeg prøver ikke å behandle spørsmål om misjon generelt i min artikkel. Jeg er som kristen selvsagt tilhenger av misjon. Nettopp derfor er det hjerteskjærende fortsatt å måtte si fra til misjonærer som gjennom sin uforstand bidrar til folkemord av isolerte folkeslag. Jeg kan ikke se at noe i Magne Kongshaugs innlegg tar dette på inn over seg.

Til orientering: Yanomamiene som Kongen besøkte opplevde at antatt 20 prosent døde i en epidemi på slutten av 1980-tallet etter at særlig gullgravere hadde trengt seg inn på områdene deres. Til forskjell fra de fleste tilsvarende epidemier og folkemord i Amazonas - så vakte dette internasjonal oppmerksomhet. Det førte til at de fikk eklært sitt område som et urfolksterritorium. Regnskogsfondet har arbeidet der siden 1990-tallet og har bidratt med utdanning og helsestell. Vi tror på respektfullt samarbeid - og heldigvis finnes det mange misjonærer som bidrar til dette. 

Det var situasjonen til isolerte folkelag som var tema for mitt innlegg. Innlegge har svart med å framheve hvor gode kristen eller seriøs Chau var. Det er en slik sinnelagsmoral som skygger for evnen til å se konsekvensene av egne handlinger.

3 liker  
Kommentar #7

Magne Kongshaug

35 innlegg  241 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Takk til Carl Wilhelm Leo  og Dag Hareide for informasjon. Men jeg synes nok at du, Hareide, renvasker ditt nokså bastante innlegg i litt forstor grad.

  

1 liker  

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
29 dager siden / 2353 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 1909 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
14 dager siden / 1899 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
26 dager siden / 1767 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1733 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
14 dager siden / 1537 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
14 dager siden / 1230 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
17 dager siden / 1160 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
21 dager siden / 1098 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1070 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere