Lederartikkel Vårt Land

Med hjertet mot hiv

En kirke kan ikke bare bruke hodet - hjertet er vel så viktig, også når det skal tenkes.

Publisert: 3. des 2018

På lørdag var det verdens aidsdag, og Vårt Land skrev om religiøse aktørers rolle i epidemien som bukter seg gjennom verden. 36,7 millioner mennesker lever med hiv, og nesten like mange har dødd av aids de siste 40 årene.

Forskeren Sally Smith, som ble intervjuet i lørdagsutgaven, mener at religion har bidratt til både stigmatisering og til å avhjelpe den nød sykdommen bringer med seg.

LES OGSÅ: I HIV-arbeidet har noen religiøse aktører reddet liv, mens andre har bidratt til fordømming

Hiv spres ved seksuell kontakt, og sex-arbeidere og homofile er spesielt utsatt. Over store deler av verden tilsier religiøs moral at sex er forbeholdt mann og kvinne i ekteskap. Den fordømmelsen som blir hiv-smittede til del er derfor en konsekvens av en bredere seksualmoral: Den som kun har sex med ektefellen får jo ikke hiv, og dermed har den hiv-smittede seg selv å takke. Løsningen blir for mange religiøse ledere å hamre på en streng seksualmoral, for da vil ikke viruset kunne spre seg.

Det er en logikk i tenkningen. Men en kirke kan ikke bare bruke hodet - hjertet er vel så viktig, også når det skal tenkes. Å avhjelpe den konkrete nød enkeltpersoner, familier og samfunn befinner seg i, må stå sentralt for enhver diakonal kirke. Den diakonale holdningen må også løftes opp på samfunnsplan, slik at kirkeledere bruker sin makt til å påvirke myndighetene for å vedta en forebyggende og avhjelpende.

Smith forteller at mye av den tidlige responsen til trossamfunnene var basert på nestekjærlighet og nåde. Hennes oppfordring til religiøse ledere er å «støtte og presse fram politikk og praksis som beskytter og respekterer menneskerettigheter (...) og hjelper med å utvide hiv-tjenester.»

Smith hevder at den logikken som legger skylden på de smittede, kan føre til kriminalisering og i neste omgang vold mot utsatte grupper. Fordømmelsen bidrar dermed ikke først og fremst til å avgrense seksuell utfoldelse, men har større og langt mer vidtrekkende negative konsekvenser. Dermed er fordømmelsen direkte skadelig.

LES OGSÅ: Teologiens 'mor Afrika'

Da disiplene spurte hvorfor den blinde ved Siloa-dammen var blind - hadde han selv eller foreldrene hans syndet? - avviste Jesus spørsmålet og helbredet heller mannen. Et eksempel til etterfølgelse.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere