Lederartikkel Vårt Land

Kristent flykutt

Flykuttet til kristenleiarane minner oss om at kristen etikk også inneber ansvaret vårt for miljøet.

Publisert: 1. des 2018

Dei svenske kristenleiarane Peter Halldorf og Magnus Malm gir eit tydeleg og kraftfullt signal når dei heretter avstår frå flyreiser. Bakgrunnen for avgjerda er at dei ikkje lenger kan «utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor». På debattsidene våre i går forklarte dei også sine bibelske motiveringar for flykuttet.

LES OGSÅ: Svenske kristenledere skal slutte å fly for å redde klimaet

Vi har stor sans for viljen Halldorf og Malm har til gå i ei anna retning enn storsamfunnet. Talet på flyreiser har eksplodert dei seinare tiåra. Svært mange av oss reiser med fly fleire gonger årleg. Om vi er ærlege med oss sjølve, er det kanskje fleire som veit at ikkje alle flyreisene våre er hundre prosent nødvendige.

Samtidig er det ein viss fare i å grunngi ei avgjerd om flykutt bibelsk, slik Halldorf og Malm gjer. Sjølv om dei svenske kristenleiarane er nøye med å påpeike at det ikkje ønskjer på påføre dei som flyg skuldkjensle, er det nærliggande at ein del kristne vil kjenne på nettopp denne kjensla. Dersom dei då ikkje stiller opp bibelske motargument for kvifor det likevel må vere greitt å flyge.

Ingen av delane er spesielt fruktbare. For mange av oss er den eventuelle skuldkjensla definitivt på sin plass, og kan forhåpentleg føre til at vi revurderer flyforbruket vårt. For andre, i eit langstrakt land som Noreg, ville det skape store problem for distriktsbusetting og familiesamvær om ein konsekvent skulle avstå frå flyreiser. Ein treng ikkje argumentere bibelsk for å sjå at det er eit gode både med spreidd busetnad og familie.

Dersom vi held desse faktorane utanfor, at det finst ein god del menneske her i landet som faktisk er avhengige av å fly, skal vi likevel ikkje kimse av Halldorfs og Malms avgjerd. Flykuttet til kristenleiarane minner oss om at kristen etikk også inneber ansvaret vårt for miljøet. Forvaltaransvaret er tydeleg frå skapingssogene på Bibelens første sider til apostelen Paulus' ord: «For i han vart alt skapt, i himmelen og på jorda, det synlege og det usynlege ...»

LES OGSÅ: Nå slutter vi å fly

Det er difor positivt om flest mogleg av oss maktar å redusere talet på flyreiser. Vi skal ikkje skamme oss om vi av ulike omstende er nøydde til å fly. Men vi skal glede oss med alle som klarer å la vere.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg tror ikke på kutt i flyreiser. Flyet har kommet for å bli, med de omkostninger dette har. Fremtiden ligger snarere i å utvikle miljøvennlige fly som forurenser mindre. 

Samtidig vet jeg ikke om det er så veldig mye bedre sosialøkonomi, for ikke å snakke om privatøkonomi, om en familie skal på ferie til fx Spania å reise dit med bil. Bruker man tog deler man på miljø-fotavtrykket, men likevel er det snakk om en reise som vil ta flere dager, og er i sin helhet dårlig ferieøkonomi. 

For forretningsfolk, eller politikere som i dag samles i Buenos Aires, Argentina er det en dyd av nødvendighet å fly. Vi kan smykke oss med fagre ord om at man skal fly minst mulig, men dette er en ikke-definerbar standard. Da er det enklere å ha fokus på miljøvennlige prosesser og motorer som skåner vhja lavere utslipp. 

Kanskje er det en kristen dyd å ha dårlig samvittighet, men det kan også gjøres til en kristen dyd å være rasjonell. For reiser over lange distanser er det ingenting som slår flyet i sin effektivitet i dag. 

Kommentar #2

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Luftig

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke på kutt i flyreiser. Flyet har kommet for å bli, med de omkostninger dette har. Fremtiden ligger snarere i å utvikle miljøvennlige fly som forurenser mindre. 

Er ikke dette litt for luftig til å satse på ? Vi vet jo ingenting om denne eventuelt nye teknologi.

Det er vel ingen som sier at vi skal kutte helt ut å fly, og en total nedleggelse av flytrafikken er heller ikke stort nok tiltak for å nå 2 graders målet. Tenker at vi ikke har behov for å fly så mye som vi gjør, og at alle må ta sin del av reduksjonen. Til likt med alle andre tiltak vi må, skal og burde gjøre. 

Så får vi heller fly til en annen del av landet når vi skal i begravelse til en slektning, men vi kan godt unnvære en helg i Barcelona.

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Pendling

Publisert nesten 2 år siden

Før jeg i det hele tatt vurderer å kutte i de (nødvendige) flyreisene jeg tar, må de som driver med dag- og ukependling slutte med dette. Det bør gå an å bosette seg der jobben er. Før jeg kutter i flyreiser til familie må de som reiser til syden og diverse storbyer flere ganger i året slutte med dette.


Det beste ville vært om vi fikk et togtilbud som kunne konkurrere med fly på tid og pris. Da ville flyreisene innenlands gå kraftig ned.

7 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Hyperloop er nyeste påfunn...

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke på kutt i flyreiser. Flyet har kommet for å bli, med de omkostninger dette har. Fremtiden ligger snarere i å utvikle miljøvennlige fly som forurenser mindre. 
1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Er ikke dette litt for luftig til å satse på ? Vi vet jo ingenting om denne eventuelt nye teknologi.

Jo, men det er ingen grunn til å tro at ikke dette kommer. Noen sier 2040 andre mener det trekker lenger ut, men det er grunn til å tro at også flyflåten vil elektrifiseres eller få mindre miljøfiendtlig drivstoff. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere