Kristine Holm Jensen

Statssekretær
1

Opplæring for unge innvandrere

Publisert: 30. nov 2018

Regjeringen har styrket retten til opplæring, og sørger for et bedre opplæringstilbud for unge innvandrere.

Røde Kors kritiserer regjeringen i et innlegg 27. november, og baserer dette på en påstand om at unge med midlertidige oppholdstillatelser ikke har rett til videregående skole. Dette er feil. Ungdom med lovlig opphold i Norge, også midlertidig, har rett til videregående opplæring.

God utdanning er avgjørende for barn og unges muligheter for å lykkes i livet. Regjeringen har nylig lagt frem en ny integreringsstrategi, Integrering gjennom kunnskap, der vi varsler en rekke konkrete tiltak for å styrke opplæringstilbudet både for barn og unge med innvandrerbakgrunn. Et av de viktigste tiltakene er å gi unge med kort botid et bedre tilbud om grunnopplæring, slik at de har bedre mulighet for å gjennomføre videregående opplæring. Regjeringen har allerede styrket retten til opplæring, slik at den nå også omfatter unge asylsøkere. Vi vil også vurdere hvordan opplæringen kan gjøres mer relevant for ungdom med tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til fylte 18 år, slik at de har bedre muligheter når de vender hjem.

Når endelig avslag på en søknad om asyl foreligger, opphører retten til videre­gående opplæring. Det er en naturlig følge av at den det gjelder ikke har et beskyttelsesbehov, og derfor skal returnere til sitt hjemland. Dette er i tråd med Barnekonvensjonen, og er dessuten et prinsipp som følges når det gjelder velferdstjenester for øvrig. Dersom vi skal lykkes med å ivareta og integrere flyktninger med behov for beskyttelse, må avslag for dem som ikke har beskyttelsesbehov også respekteres.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
17 dager siden / 1983 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 1931 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
29 dager siden / 1785 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
17 dager siden / 1561 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
rundt 1 måned siden / 1515 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1474 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
17 dager siden / 1247 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
20 dager siden / 1176 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
24 dager siden / 1104 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
4 dager siden / 1102 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere