Kristine Holm Jensen

Statssekretær
1

Opplæring for unge innvandrere

Publisert: 30. nov 2018  /  88 visninger.

Regjeringen har styrket retten til opplæring, og sørger for et bedre opplæringstilbud for unge innvandrere.

Røde Kors kritiserer regjeringen i et innlegg 27. november, og baserer dette på en påstand om at unge med midlertidige oppholdstillatelser ikke har rett til videregående skole. Dette er feil. Ungdom med lovlig opphold i Norge, også midlertidig, har rett til videregående opplæring.

God utdanning er avgjørende for barn og unges muligheter for å lykkes i livet. Regjeringen har nylig lagt frem en ny integreringsstrategi, Integrering gjennom kunnskap, der vi varsler en rekke konkrete tiltak for å styrke opplæringstilbudet både for barn og unge med innvandrerbakgrunn. Et av de viktigste tiltakene er å gi unge med kort botid et bedre tilbud om grunnopplæring, slik at de har bedre mulighet for å gjennomføre videregående opplæring. Regjeringen har allerede styrket retten til opplæring, slik at den nå også omfatter unge asylsøkere. Vi vil også vurdere hvordan opplæringen kan gjøres mer relevant for ungdom med tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til fylte 18 år, slik at de har bedre muligheter når de vender hjem.

Når endelig avslag på en søknad om asyl foreligger, opphører retten til videre­gående opplæring. Det er en naturlig følge av at den det gjelder ikke har et beskyttelsesbehov, og derfor skal returnere til sitt hjemland. Dette er i tråd med Barnekonvensjonen, og er dessuten et prinsipp som følges når det gjelder velferdstjenester for øvrig. Dersom vi skal lykkes med å ivareta og integrere flyktninger med behov for beskyttelse, må avslag for dem som ikke har beskyttelsesbehov også respekteres.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
29 dager siden / 2752 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
11 dager siden / 2340 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
10 dager siden / 2241 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
6 dager siden / 2120 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
20 dager siden / 2071 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1544 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 1447 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
20 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere