Oddbjørn Sørmoen

2

Vi trenger nytenkning om kirkene våre

Kirkene gir folk og steder tilhørighet og identitet. De er ressurser ikke minst i en tid da folk trenger fastpunkter og kirken har fått en mer uavhengig rolle.

Publisert: 29. nov 2018

Vårt Land hadde en innsiktsfull reportasje om kirkebyggenes rolle for kirkemedlemmer og andre sist lørdag. Den belyste noen av de store idémessige endringene det norske samfunnet nå gjennomgår.

Forsker Eivor Andersen Oftestad påpeker det selvsagte, men ofte ignorerte, at vi med en gang vet hvor vi er dersom vi entrer et kirkebygg. Fortellingene tilhører et kollektivt minne. Hva skjer når fortellingen blir glemt? Det handler om at vi forlater en religiøs visjon for fremtiden. Det handler om en dypere forståelse av mennesket.

Andre, enkelte ikke engang medlemmer i kirken, forteller i reportasjen hva kirkebygget har betydd og stadig betyr for dem i hverdagen og i livets mange stormkast.

Elementer som binder sammen

Knapt noen organisasjon har en sterkere merkevare enn det Den norske kirke har i sine kirkebygg. Alle vet hvor den lokale kirke ligger. Alle vet på refleks hva den representerer. Derfor kan prosessen som nå pågår i Oslo, med vurdering av endret bruk for opptil ni kirker, virke paradoksal. Selv om medlemsprosenten er lav i enkelte av Oslo forsteder, er dette så tett befolkede områder at antallet medlemmer i sognet likevel er langt høyere enn i mange utkantkommuner.

Videre kan det virke paradoksalt at en del kirker, særlig i «utkantområder», brukes sjeldnere enn én gang i måneden, jamfør KAs ferske undersøkelse. Dette er miljøer som nettopp har behov for elementer som samler og binder sammen og gir mening til hverdagen og håp for fremtiden.

Steder å reflektere

Merkevaren har man. De lokale behovene er også rimelig tydelige, uansett hvor vi befinner oss. Men det ser ut til at det mangler en visjon og strategi for hvordan man utnytter de ressursene kirkebyggene representerer. For et samfunn må da fellesskap og identitet være regningsvarende?

Det kan se ut til at for få vet hvordan de kan gjøre kirkene relevante for folks behov: Steder som limer lokalsamfunn og miljøer sammen. Steder å møtes. Steder å reflektere over liv og død.

Mer himmel på jord

Kirkene har en lang tradisjon som lokale samlingspunkter og møtesteder, både kirkelige og ikke-kirkelige. Den protestantiske lære og tradisjon knyttet til kirkebyggene gir dessuten stort handlingsrom for hvordan kirkene kan gjøres relevante og tilpasses folks behov i enhver tid.

Det er nettopp nå vi trenger en nytenking rundt bruken av kirkebyggene, slik at de fortsetter å være helligstedet i nærmiljøet, men også tilpasses andre av dagens lengsler og behov, og blir nettopp det en kirke skal være: Stedet som gir mer himmel på jord!

Oddbjørn Sørmoen
fagdirektør for kulturminnevern
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

(Innlegget stod på trykk i Vårt Land 30. november 2018)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Oddbjørn Sørmoen. Gå til den siterte teksten.
Hva skjer når fortellingen blir glemt? Det handler om at vi forlater en religiøs visjon for fremtiden. Det handler om en dypere forståelse av mennesket.

Som troende er jeg tempel for Den Hellige Ånd.  Jesu legeme er der vi er, Gud bor ikke i et Bygg.  Så er Gud der når kristne samles, - også i et Kirkebygg.

Religiøs er et feil ord for kristen, jeg er ikke religiøs, bare Jesu venn som tror på Ham.

I hjemmene kan vi oppleve varmt kristent fellesskap.  I Kirken ser man rykken på hverandre.  

Kirkebygg gir ikke en dyp forståelse av mennesket.

Kommentar #2

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Religiøs er et feil ord for kristen, jeg er ikke religiøs, bare Jesu venn som tror på Ham.

Hva er din definisjon av religiøs? Hvem er religiøse?

1 liker  
Kommentar #3

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

En plass for arme små

Publisert 7 måneder siden

Jeg har opplevd at kirka kan samle og binde sammen, gi mening til hverdagen og håp for fremtiden.

Utfordringer i vår tid er ofte knyttet til segmentering, individualisering, ensomhet. Vi trenger gode møtesteder mer enn noen gang. Kirken på sitt beste er et godt møtested.

Kommentar #4

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Folk som har regler for livsstil og handlinger som ikke er inspirert av å vandre i Ånden eller å gå med  Jesus.

Religiøsitet er boklærdom, kristen er relasjon.


1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Får da Kristus frigjort dere.

Publisert 7 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Hva er din definisjon av religiøs? Hvem er religiøse?

Dersom Kirken ikke var religiøs, men hadde hatt et levende og sant budskap som satte mennesker i frihet, da hadde kirkebyggene hatt verdi.  Da hadde de nok også vært fulle i hver gudstjeneste.

Så Marianne Solli, DnK er religiøse.

Masse innlærte liturgier som kan sies uten at hjertet er med.  Voksne som gir løfter som de og menigheten vet at de ikke akter å holde.  

Derfor er Kirkens problem ikke tomme bygg, men vranglære.

Vranglæren vil de ikke endre.


2 liker  
Kommentar #6

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Takk, men akk

Publisert 7 måneder siden

for dine to svar til meg, men jeg sier hm ... med meg selv og må nok få tenke over det. ; -)

Kommentar #7

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Ja, to svar, to vinklinger.  Tenk deg om du, og «hm» er et godt utgangspunkt.


1 liker  
Kommentar #8

Thorbjørn Ustad

7 innlegg  130 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

"Folk som har regler for livsstil og handlinger som ikke er inspirert av å vandre i Ånden eller å gå med  Jesus." 

Mener du at de som vandrer i Ånden ikke har regler for livsstil og handlinger?

1 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
Mener du at de som vandrer i Ånden ikke har regler for livsstil og handlinger?

Nei, men disse reglene og denne livsstilen er formet av at vi «ber uavlatelig» og har Jesus som venn og veileder ved å lytte til Åndens stemme i vårt indere.

Jeg er ganske sikker på at mange (alle) troende i Kirken også gjør dette, men Kirkens måte å arbeide på - innholdet i gudstjenester og regelverk, råd og ledelse synes for meg langt på siden av det NT’s brev veileder oss.

Kirken er religiøs, tungrodd og lite personlig.

Nå ser vi fremvekst av rikt menighetsliv i hjemmene.  Der er miljø for personlig fellesskap med hverandre.

Nå deler ikke jeg kirkens teologi (barnedåp, frafall, manglende helliggjørelse, demokrati, statsstøtte, homofili, prester, biskoper)  Her har jeg jo støtte fra Oase-bevegelsen, de deler stort sett mitt syn.Kommentar #10

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Ustad, kristenlivet har ikke regler for livsstil fordi Gud leder hver av oss forskjellig.  Alle «synder» som kristne skulle unngå for to generasjoner siden var religiøse regler.  Jesus frigjør oss som disipler, da blir vi lys og salt og en vellukt for verden.  Vi blir ekte.  Mye «kristentro» i dag er falsk og ikke en vellukt.  Første Johannes brev sier litt om ekte tro, kjærlighet til hverandre og seier over synd.

«Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.»
‭‭1 Johannes‬ ‭3:9-10‬ 

«Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.

Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?»

‭‭1 Johannes‬ ‭4:16, 20‬ ‭

«Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.»
‭‭1 Johannes‬ ‭5:18

Det som er født av Gud.

Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gamle Kirkebygg...

Publisert 7 måneder siden
Oddbjørn Sørmoen. Gå til den siterte teksten.
Den protestantiske lære og tradisjon knyttet til kirkebyggene

Hvorfor tviholder protestantene på de gamle kirkene fra før Luthers tid. Kan ikke snart katolikkene få tilbakeført sine gamle kirkebygg som Protestantene nå har okkupert de siste 500 år ? Våre nye landsmenn med ortodokse/romersk katolske uttrykksformer  behøver å få ansvar for de kirkene som deres trosbrødre har finansiert byggingen av.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere