Hans Christofer Børresen

Dr.med
6

Kvinnefiendtlig kristendom?

DET ER GODE grunner til å fraråde tvillingabort, men ikke til å innskrenke kvinners rett til å bestemme selv.

Publisert: 29. nov 2018

DET ER GODE grunner til å fraråde tvillingabort, men ikke til å innskrenke kvinners rett til å bestemme selv. Forskruede idéer om Guds plan bør være lovverket uvedkommende. Poenget med selvbestemmelsesretten er at den gravide kvinne innen vide grenser kan treffe beslutninger som andre misliker. Dersom fosterreduksjon forbys, er det fare for at kvinner som får påvist flerlinger før utgangen av tolvte uke, vil benytte seg av sin soleklare rett til å abortere samtlige fostere.

Mange kristne tror at «Guds vilje» forbyr selvbestemt abort, og da særlig fosterreduksjon og senabort av fostre med misdannelser. Her kan det være lærerikt å gå tilbake til kirkelæreren Thomas Aquinas fra 1200-tallet. Han slo fast «samvittighetens primat», altså menneskets rett, plikt og evne til å følge sin opplyste samvittighet. Den kristne begår en synd ved å adlyde diktater fra paven eller andre autoriteter dersom samvittigheten sier noe annet. De nordiske katolske biskoper understreket dette i 1968 i et rundskriv om pave Paul den VI’s uheldige innskjerping av forbudet mot prevensjon. Biskopene ville dog ikke godta samvittighetens primat i spørsmålet om selvbestemt abort.

Martin Luther gjorde ubotelig skade ved å hevde at syndefallet var så dypt at mennesket helt mistet evnen til å treffe moralske valg av egen kraft. Dermed avskaffet han hjemmelen for selvbestemmelses-retten, og det betaler kvinner i mange land fortsatt den høyeste pris for. Heldigvis finnes det opplyste kristne som tillater seg å tenke selv, og som avviser troen på et gudelig forbud mot «sorteringssamfunnet». 

Det er betenkelig at politikere som Kjersti Toppe og statsministeren legger opp til uklarhet her.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hans Christofer Børresen. Gå til den siterte teksten.
eldigvis finnes det opplyste kristne som tillater seg å tenke selv, og som avviser troen på et gudelig forbud mot «sorteringssamfunnet». Det er trist å se at politikere som Kjersti Toppe og statsministeren her legger opp til et svik mot sine medsøstre.

Det er flott at politikere som Kjersti Toppe og Erna Solberg våger å løfte frem debatten om sorteringssamfunnet og konsekvensene av abortloven.

Det som  Børresen foruroligende kaller et svik.

Det er også gledelig å registrere at Børresen i utgangspunktet ser at det er gode grunner til å fraråde tvillingabort. Ikke minst pga faren for øket  spontanabortrisiko (Ca 15%) for det ufødte barnet. Fra faglig hold er jo også praksisen møtt med til dels stor skepsis.

Deretter sklir det helt ut i Børresens argumentasjon.

Aborttilhengernes prinsipielle tilnærming omfatter også kvinnens rett til å velge tvillingabort og abort på foster med Downs syndrom og/eller andre sykdomstilstander. 

Og det finnes ikke noe rom for diskusjon.

Det er på den ene side ingen grunn til å sette seg til doms over andre menneskers tidligere livsvalg, fortid må være fortid og livets komplikasjoner kan være store for den enkelte når beslutningen skal fattes.

Men, det må saklig sett være lov å peke på konsekvensene av abortloven , selv om det gjør vondt.

Og selv om ikke Børresen ikke liker det.

Dvs de mer enn 600 000 ufødte liv som ikke har fått livets rett under nåværende abortlovgivning.

De som skulle være nåtidens og fremtidens varme hender.

Til tross for at livet ikke er enkelt og mange kvinner opplever fortvilelse og usikkerhet knyttet til ufrivillig graviditet , så er det dessverre slik, for mange, at det ufødte livets verdi eller perspektiv  trumfes av det rettighetsorienterte kvinneperspektivet.

Kun det og ikke noe annet.                                  

I stedet ville det være mer oppløftende om Børresen og flere hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et nasjonalt fellesskap, i verdens rikeste land,som til tross for at vi ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare ufødte liv, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som åpner for tvillingabort og abort på ufødte barn med Downs syndrom og andre.

Det vil styrke og løfte livsvernsdebatten utover et nivå som bare skal ivareta det kvinnelige rettighetsperspektivet - uten å skjelne til det ufødte livets verdi.

Det er trist at Børresen så langt ikke har sett dette.

Børresens vurdering av det kristne perspektivet " heldigvis finnes det opplyste kristne som tillater seg å tenke selv, og som avviser troen på et gudelig forbud mot «sorteringssamfunnet -  i debatten, er dessverre preget av fordommer og uvitenhet.

  

4 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hans Christofer Børresen. Gå til den siterte teksten.
Dersom fosterreduksjon forbys, er det fare for at kvinner som får påvist flerlinger før utgangen av tolvte uke, vil benytte seg av sin soleklare rett til å abortere samtlige fostere.

Dette er groteskt, tre mennesker kan avlives av sin mor med loven i hånd?

3 liker  
Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dette var en utilfredsstillende behandling av dette viktige spørsmålet. Det blir feil å vise til St. Thomas Aquinas som garantist for «samvittighetsfrihet» til å ta abort. Thomas definerer ikke samvittighet på denne måten. Han snakker i stedet om synderesis, menneskets rasjonelle kapasitet til å skjelne gode fra dårlige handlinger. En rett formet «samvittighet» forutsetter at det gode allerede er kjent, og innebærer at mennesket handler deretter. Og selvbestemt abort er ondt i seg selv (intresece malum), aldri et gode. Den kristne begår en synd ikke ved å «adlyde diktater fra paven,» men ved å gjøre det som er ondt.

Bruken av Luther blir like absurd. Han vektla jo samvittigheten som autoritet, men på en annen måte enn i katolisismen. Å si at hans antropologi førte til en fordømmelse av ideen om selvbestemt abort, er i alle fall helt uhistorisk, og gjør urett både mot Luther og dem som kom før ham. Børresen opererer her ikke med en katolsk eller klassisk definisjon av samvittighet og moralitet, men en høyst moderne en (som ikke samsvarer med den overleverte kristne tradisjon). Det er det viktig å påpeke. Samtidig er hans eksentriske tolkning av kirkehistorien så påfallende at den ikke besitter særlig overbevisningskraft.

4 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Når menneskene ikke forstår seg selv

Publisert over 1 år siden

sitt opphav og evige betydning, blir den korttenkte versjonen av oss et egosentrisk tempel for uansvarlig nytelse av dette livet. 

Den moralen det gir kalles avguderi. Stenguder, treguder, bronsestatuer - alle disse er symboler for det menneskelige egoets selvoppfyllelse. Dessverre gir dette utslag som gjør gudsdyrking til en parodi på menneskeverdet. GT er jo stappfulle av slike historier.

Hvor langt kan man gå i denne selvdyrkingen? Tydeligvis til det ytterste, drepe andre for å kunne nyte livet er ikke en fremmed tilstand, det er en vanlig tilstand.

Kristus ble drept på denne måten. Det var uutholdelig at Han avslørte jødenes avguderi, deres maktbrynde og falskhet. Jødene var under avguderiets åk, det andre motivet for å bruke guder som unnskyldning for ødelegge for andre mennesker. Når Han truet dette hegemoniet måtte Han drepes, når Han understreker menneskenes evige verd, evige mennskeverd, blir det lyset Han er for de fattige, de svake, enkene og de faderløse, til en mørk sky over egoets trang til å drepe, myrde og ødelegge, for selvtilfredsstillelsens skyld. 

Av alle de varianter vi menneskene anvender i krigen mot menneskeverdet er abort bare en perifer variasjon.  Kvantativt sett egentlig av større betydning, hvis man ser på de daglige nyheter om mord og drap. Akkurat nå leste jeg om en kvinne som ble skadet/drept før det brant. Blant de andre historiene om drap og vold i dette landet, glemte jeg fort detaljene - jeg tror ikke jeg husker det i morgen, en annen makaber historie vil ta plassen.

At det skal foregå i stillhet, ikke påpekes, ikke diskuteres - er ikke noe nytt det heller, som Kristus ble stoppet, skal de kristne stoppes - ikke ytre seg, ikke være mørkemenn, ikke hindre den gode saken - egodyrking!

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere