Knut Inge Riksen

Dr.philos.
1

Den lukkede rasjonalitet

Publisert: 28. nov 2018 / 114 visninger.

Innenfor den sekulære livsforståelse – i sin absolutte opposisjon til enhver metafysikk – ligger implisitt en like uavkortet tro på en ren rasjonell livsmestring. Ideelt søker tidens sekularisme sitt menneskelige uttrykk i et individualistisk grunnsyn: der man tidligere ville knytte an til kollektive og solidariske livssammenhenger, kommer dagens devise ut på «å være seg selv». D.v.s. å hevde sitt sosiale, kulturelle, seksuelle og etniske særpreg og samtidig kreve at det beskyttes lovveien.

I den grad fruktene av det moderne opplysningsprosjekt blir mer og mer åpenbare i form av psykiske lidelser, sosial uro og politiske spenninger i en kontekst som ikke kan skilles fra en voksende økologisk ubalanse og menneskelig grådighet på naturens ressurser, er det blitt et moralsk imperativ å foreta en adekvat reorientering. Den bør omfatte en fornyet forbindelse med det rekonstituerende og oppbyggende livsrom som bærer pluralismens fortegn, nemlig nestekjærligheten og solidariteten.

Å binde seg til en livsseilas styrt utelukkende av en ledende rasjonell norm, blir i sitt vesen rent demonisk og en utfordring for enhver som vil imøtese en alternativ kurs for vår sivilisasjon – forstått ut fra et humanistisk og økologisk perspektiv. Dette er etter mitt syn båret av en åndskraft som kaller på den enkeltes årvåkenhet og ansvar i en samtid som synes mer og mer preget av konfrontasjon mellom militariserte blokkinteresser – med fare for en endegyldig apokalypse. Å hengi seg resignert til den rådende definisjonsmakt som ligger i den systemiske, aktuelle orden - i strid med gode mellommenneskelige formål - er ingen farbar vei. Vi mennesker må i tillit til hverandre og som hverandres hjelpere søke å frigjøre oss fra den rasjonalistiske forståelse av fornuften, slik den har blitt tolket innenfor vår vestlige tradisjon:

«Fornuften har nemlig ingen mål å stille; den er et redskap og eventuelt et våpen. Gir mennesket seg derfor inn under fornuftens tyranni, har mennesket utlevert seg til en organiserende og kritisk skeptisk virksomhet uten ende fordi den er uten mål og derfor åndløs. I tjeneste for et ideal er fornuften en emansiperende kraft, dens skepsis rensende og dens organisasjon sunn; men som tyrann er fornuftens skepsis uten mål og dens organisasjon en rasjonalisering og ensretting som er drepende for all skapelse.» (Knud E. Løgstrup)

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 måneder siden
Knut Inge Riksen. Gå til den siterte teksten.
Innenfor den sekulære livsforståelse – i sin absolutte opposisjon til enhver metafysikk – ligger implisitt en like uavkortet tro på en ren rasjonell livsmestring. Ideelt søker tidens sekularisme sitt menneskelige uttrykk i et individualistisk grunnsyn: der man tidligere ville knytte an til kollektive og solidariske livssammenhenger, kommer dagens devise ut på «å være seg selv». D.v.s. å hevde sitt sosiale, kulturelle, seksuelle og etniske særpreg og samtidig kreve at det beskyttes lovveien.

Her definerer du en motpart der du selv kan angripe egen konstruksjon. Man kan med letthet snu dette og skrive at kristne i sin absolutte tro på en gud som skiller mellom rett og galt, selv ikke blir i stand til vurdere selv, og dermed begår overgrep mot homofile, kvinner.

Man kan selvsagt være sekulær (eller ateist ettersom sekulær viser til et forhold mellom kirke og stat), og mene at selv om det finnes en sannhet er mennesker ikke i stand til å vite den, og det er overhode ingen motsetning mellom å ikke tro og det å tro på at vi er en del av en sosial sammenheng. 

Det er heller ikke slik at kristne ikke er fanget i det invidualistiske, referer til den kristne høyreside, kanskje spesielt i USA, hvor kapitalismen og invididet står høyt og forakten for de som ikke klarer seg selv er stor.

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 52 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1447 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 142 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 74 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 141 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22903 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22497 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20426 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19476 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 142 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 74 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 313 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 299 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 52 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1447 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 142 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 74 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 141 visninger
Les flere