Øystein Dahle

6

Endret bruk er ikke nedleggelse

Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående diskusjoner i Den norske kirke.

Publisert: 28. nov 2018 / 262 visninger.

'En rekke Oslo-kirker står i fare for å bli nedlagt', heter det i
ingressen i Hovedsaken i Vårt Land sist lørdag. Bakteppet er den pågående prosessen i Oslo kirkelige fellesråd og Oslo bispedømme, der forslag om endret bruk (ikke nedleggelse) av ni av hovedstadens kirker nylig har vært på høring.

Prosessen er primært motivert av at det ikke er nok penger til å drive alle kirkene som soknekirker, men også av en erkjennelse av at endret bosettingsmønster gir nye behov.

Ingen i Oslo. 

En undersøkelse som KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter gjennomførte blant landets kirkeverger i høst, bredt omtalt i Vårt Land 13. november, viser at mellom 150 og 175 kirker brukes mindre enn én gang i måneden. Ingen av disse befinner seg i Oslo, og de fleste ligger i kommuner med lavt innbyggertall og flere kirker.

I undersøkelsen stilte vi også følgende spørsmål: «Hvor mange av fellesrådets kirker tror du vil være tatt ut av vanlig bruk om 10 år? (med dette menes stengt, utleid, solgt, avhendet e.l.)» Anslaget her er totalt 90 kirker på landsbasis.

Kirkevergene kjenner det
lokale kirkelivet, de kjenner
lokalpolitikerne og deres prioriteringer, og de ser utviklingen i lokalsamfunnet på nært hold. Derfor har vi spurt hva kirkevergene tror vil skje. Det er imidlertid viktig å understreke det er menighetsråd, fellesråd,
bispedømmeråd og biskop i fellesskap som involveres i en slik beslutning.

Kun ett tilfelle. 

I paragraf 18 i dagens kirkelov slås det dessuten fast: «Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet kan likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det.» Å stenge, leie ut, selge eller på annen måte avhende en kirke er med andre ord en svært møysommelig prosess. Vi kjenner faktisk bare til ett eneste tilfelle av nedleggelse av kirker i Norge i nyere tid.

For noen år siden ble tre kirker i Oslo tatt ut av bruk som sokne­kirker. Én ble leid ut til Oslo katolske bispedømme (Bredtvet kirke), én ble leid ut til en pinsemenighet (Markus kirke), mens den tredje disponeres av Kirkens Bymisjon (Gamlebyen kirke). Fra før er Kulturkirken Jakob og bymisjonssenteret i Tøyenkirka godt kjent.

Mer sakssvarende. 

Det som i Vårt Lands artikkel flere ganger betegnes som «nedleggelse», handler i realiteten om ny bruk. Der er derfor nødvendig å bruke andre og mer sakssvarende ord når menighetskirker blir kulturkirker, diakonisentre, ungdomskirker, kirker for andre kirkesamfunn eller benyttes til andre kirkelige formål. Dette vil kunne bli aktuelt flere steder i Norge de kommende årene.

Vårt Lands artikkel illustrerer godt hvordan kirkebygget symboliserer identitet og tilhørighet for folk langt utover menighetskjernen, ja til og med blant dem som har valgt å stå utenfor kirken. De beste løsninger på endret bruk av kirkebygg vil slik kunne letes fram i dialog mellom lokale brukere, menighetsråd og biskop og de organer som sitter med forvaltningsansvar og økonomisk ansvar – det vil si kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og kommune.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 53 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1452 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 143 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22903 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22499 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20426 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19476 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 143 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 76 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 314 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 301 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 22 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 22 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 53 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1452 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 143 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 76 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere