Gunn Pound

171

Paraplyorganisasjon - Sammen for et bedre psykisk helsevern

Sammen er vi dynamitt for et bedre psykisk helsevern

Publisert: 24. nov 2018

EN STOR PARAPLYORGANISASJON I PSYKISK HELSEVERN ?

En stor paraplyorganisasjon som vi kan kalle «Sammen for et bedre psykisk helsevern». 

Hvorfor kan ikke brukere, pårørende og faggruppene i psykisk helsevern stå sammen i kampen for et bedre psykisk helsevern ? Hvorfor sitter vi på hver vår tue ? Vi har et hav av saker å kjempe for. I årene fra 2008 til 2015 døde 1910 pasienter i psykisk helsevern i selvmord. I 2016 ble det begått 614 selvmord i Norge. Mange unge faller ut av videregående skoler og ellers i samfunnet. Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet har psykiske lidelser. 

En gang på 90-tallet startet pårørende sin egen organisasjon LPP (Landsforeningen til pårørende i psykisk helsevern). Pr. i dag har LPP om lag 2 300 medlemmer.  Brukerne er organisert i Mental Helse med sine 7500 medlemmer, Aurora, Hvite Ørn, WSO(Wes hall overcome) m.fl. 

Hvordan få faggruppene til å lytte til brukerstemmene ?

For ca. åtte år siden var jeg medarrangør av et seminar med tema «Brukermedvirkning på systemnivå» i psykisk helsevern. Pårørende, brukerne og faggruppene var representert med sine foredragsholdere. Faggruppen (en lege) holdt sitt innlegg før pausen og de andre gruppene holdt sine innlegg etter pausen. Etter pausen forsvant alle i faggruppene og gikk da glipp av innspill fra brukergruppene. Dette kaller jeg faglig arroganse. 

Hva kan organisasjonene i psykisk helsevern lære av organisasjonene i somatisk helsevern ?

Ca. 250 000 mennesker i Norge har diabetes 1 og 2. Diabetesforbundet har 33 000 medlemmer. Norge har ca. 300 000 revmatikere og Revmatikerforbundet har 35 000 medlemmer. Norge har ca. 850 000 hjerte- og lungesyke. LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) har 50 000 medlemmer. En av tre (dvs. 1,6 millioner) får kreft i løpet av livet. Kreftforeningen har 118 000 medlemmer. I de overnevnte organisasjonene står pårørende sammen med sine brukere i samme forening og kjemper sammen med disse for en bedre hverdag. De har skjønt at SAMMEN er vi sterke.

En av tre får (dvs. 1,6 millioner) i løpet av livet en psykisk lidelse. Mental Helse (landets største interesseorganisasjon for brukere og pårørende i psykisk helsevern) har 7 500 medlemmer. Hvorfor får ikke Mental Helse flere medlemmer ? Og hvorfor har pårørende til folk med psykiske lidelser dannet sin egen organisasjon ?

Sammen er vi dynamitt 

Hvorfor kan ikke pårørende, brukere og faggruppene stå sammen i kampen mot stigmatisering og fordommer mot psykiske helseutfordringer ? Og hvorfor kan ikke gruppene stå sammen i kampen for at deres stemmer skal høres og i kampen for et varmere og snillere samfunn og bedre tilbud i psykisk helsevern ? Jeg er overbevist om at gruppene har mye å tilføre hverandre.

SAMMEN ER VI STERKE – SPLITTET ER VI SVAKE

Gunn Pound

Leder

Mental Helse Stovner

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Gunn Pound. Gå til den siterte teksten.
Faggruppen (en lege) holdt sitt innlegg før pausen og de andre gruppene holdt sine innlegg etter pausen. Etter pausen forsvant alle i faggruppene og gikk da glipp av innspill fra brukergruppene. Dette kaller jeg faglig arroganse. 

Dette kaller jeg dårlig strategisk planlegging. Hvorfor var ikke rekkefølgen på innleggene omvendt?

2 liker  
Kommentar #2

Gunn Pound

171 innlegg  78 kommentarer

Planleggingen var god

Publisert 7 måneder siden

Når man skal skaffe foredragsholdere til seminarer må man ta hensyn til når de kan stille. Ofte er det slik at de har tettpakket program, og da må vi ta det som passer for dem. Men poenget er at brukerne er flinke til å lytte til faggruppene og jeg etterlyser at faggruppene kan lytte til brukergruppene. 

2 liker  
Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Gunn Pound. Gå til den siterte teksten.
Men poenget er at brukerne er flinke til å lytte til faggruppene og jeg etterlyser at faggruppene kan lytte til brukergruppene. 

Da har vi nok veldig ulike erfaringer. Men til og med innenfor samme brukergruppe er det ikke alltid enighet om verken hvem man er eller hvor man vil, så derfor tror jeg det blir vanskelig å få til en felles organisasjon. Se. f.eks. http://www.autscape.org/2018/programme/handouts/Exclusive%20inclusion.pdf

Kommentar #4

Lars Olle Engaas

4 innlegg  36 kommentarer

Vanskelig

Publisert 7 måneder siden

Gunn Pound har ei fin oppsummering av både somatiske organisasjoner og støtteorganisasjonen innen psykiatrien. Både mellom støtteorganisasjonene og internt innen den enkelte støtteorganisasjon, er det ofte store meningsforskjeller. Sjøl har jeg i mange år vært medlem av alle støtteorganisasjonene i psykiatrien Pound nevner. Min erfaring er at disse støtteorganisasjonene har forskjellig utgangspunkt og plattform. Sannsynligvis vil en paraplyorganisasjon ikke nødvendigvis ikke bli en mer slagkraftig kamporganisasjon, men få store interne problemer.

Når Pound nevner faggruppene, så er ansatte i psykiatrien ofte støtteorganisasjonenes motstandere; så dem har absolutt ingenting i støtteorganisasjonene eller en paraplyorganisasjon å gjøre.

1 liker  
Kommentar #5

Walter Keim

21 innlegg  24 kommentarer

Det er mulig om samarbeide om saker man er enig om

Publisert 7 måneder siden

Jeg ser at det er mange forskjellige meninger og strategier blant forskjellige organisasjoner. Men ”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp” er et eksempel på vellykket samarbeid. Men medisifri behandling er blitt bekjempet veldig av noen psykisktrene. Så en organisasjon sammen med helsepersonell hadde ikke kunnet kjempe for det.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere