Leif Hovde

10

Ruspolitikk må avgjøre

Publisert: 24. nov 2018

Pernille Huseby i Actis setter fingeren på det i Vårt Land 23. november! Rusgiftpolitikken, alt fra liberalisering til legalisering, må være grensestasjon og bom for videre ferd i regjeringsforhandlingene. 80000 barn, som gruer seg til jul på grunn av foresattes rusbruk, er argument nok.

Etter 36 år som folkevalgt for KrF meldte jeg meg ut da KrF inngikk samarbeidsavtale med Solbergregjeringen der "alkoholpolitikken skulle ligge fast". Det gjorde den som kjent ikke, liberaliseringen fortsatte. Så mye hold var det i den avtalen! Jeg meldte meg inn igjen i høst da KrFs veivalg ble aktualisert, og øynet mulighet for et regjeringsflertall som tok på alvor de 80000 barna, og alle andre som strever i et samfunn der alkohol er til stede så å si overalt og til alle tider. 

Dessverre glapp muligheten. Men jeg er fortsatt medlem og avventer regjeringsforhandlingene. Under veivalgprosessen sendte jeg Kjell Ingolf Ropstad et innspill om rus og liberalisering. Han fant ingen anledning til å svare. Kanskje var han prisverdig opptatt av å berge ufødte barn, noe som mange av oss tidlig så ikke førte fram på den vegen Ropstad anbefalte. Nå må han - og KrFs forhandlere - være klokkeklare og kompromissløse når , det gjelder fødte barn, og ungdom og voksne, som lider i rusens skyggeland. Det gjelder behandling og reparasjon, men det gjelder enda mer tilgang, liberalisering og holdninger. Sett bommen ved første korsveg: Ingen 4-partiregjering uten reversering av blå alkohollekkasjer! For om det ikke er villighet til det, bør KrF gå over til Ropstads alternativ 2, og mitt og manges alternativ 1: Forhandlinger på rød side. 2,74 kroner i daglig barnetrygdøkning betyr ingen ting for de 80000 og alle andre som er berørt av samfunnets desidert største sosiale problem. 

For mange av oss står KrF-medlemskapet på spill. Vi ønsker et Kristelig Folkeparti som virkelig står opp for de svakeste, ikke et som vaier med symbolfaner som et Kristelig Høyreparti. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

343 innlegg  2311 kommentarer

Tvilen bør komme Ropstad til gode.

Publisert over 1 år siden
Leif Hovde. Gå til den siterte teksten.
Vi ønsker et Kristelig Folkeparti som virkelig står opp for de svakeste, ikke et som vaier med symbolfaner som et Kristelig Høyreparti. 

"Politikk er det muliges kunst" og den kunsten er det vanskelig å bli god i, for i valget mellom flere onder kan den beste politiker  foreta dårlige valg, kanskje  fordi konsekvensene av valgene  noen ganger er lite oversiktelige. Abortspørsmålet syns jeg er mer oversiktlig enn tallet 80000 barn som kan  bli skadelidende på grunn av alkoholpolitikken til FRP. Kan ikke den bli  justert? Aner noen dessuten til fulle  konsekvensene av å gå med i en AP-regjering?

Jeg har sittet lenge på gjerdet når det gjelder partitilhørighet, men landet på nytt i fanget på KrF da partiet for kort tid siden valgte blå side. Blir det fortsatt blå, eller eventuelt gul side, vil jeg la tvilen komme Kjell Ingolf Ropstad til gode.  Ett ikke-abortert foster er mer verdt enn hele verden. På rød sid er det på nytt over og ut for min del.

Kommentar #2

Leif Hovde

10 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Et født barn er også mer verdt enn hele verden! 80000 er et uhyrlig tall, noen mener det er 100 000. Det spiller ingen rolle. Jeg har møtt noen av dem. Hvem skal stå opp for dem om ikke KrF gjør det?

Kommentar #3

Roald Øye

343 innlegg  2311 kommentarer

Stortingets flertall.

Publisert over 1 år siden
Leif Hovde. Gå til den siterte teksten.
Hvem skal stå opp for dem om ikke KrF gjør det?

Jeg har trodd at det går an å stå opp for en  god sak ved å være med i  regjeringen. 100.000 skadde barn er et sterkt argument for rød tilknytning,   hvis det er eneste mulighet for en mer restriktiv alkoholpolitikk i Norge.  Det håper jeg det ikke er. "Det må da vel  finnes skikkelige folk iblant"  representantene på Stortinget.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere