Ivar Stokkereit

2

Norge fratar barn muligheten til utdanning

Norske myndigheter bryter barnekonvensjonen når de ikke gir utdanning til unge asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse. Røde Kors støtter derfor forslaget om å sikre utdanning til disse ungdommene.

Publisert: 23. nov 2018 / 446 visninger.

Stortinget behandler idag et forslag om å sikre retten til videregående opplæring for unge asylsøkere som har midlertidig oppholdstillatelse, frem til de fyller 18 år. Forslaget kommer som en reaksjon på dagens praksis gjør at unge asylsøkere med midlertidig opphold er fratatt muligheten til å fullføre videregående opplæring.

Å frata disse ungdommene muligheten til å få utdannelse mens de har midlertidig opphold i Norge, innebærer å frata deres mulighet til i det hele tatt å få en utdannelse. Dette fordi de vil være voksne når de returneres fra Norge. Denne praksisen er brudd på Barnekonvensjonens artikkel 2, nr. 1 og artikkel 28.

Rettslig forpliktelse 

Røde Kors oppfordrer Stortinget om å sikre retten til utdanning for unge asylsøkere med midlertidig opphold. Dette vil sørge for at Norges internasjonale engasjement for tilgang til utdanning også følges opp innenfor landets grenser.

Det er nemlig et paradoks at den norske regjeringen har satset på universell tilgang til utdanning for mennesker rammet av konflikt og humanitære kriser utenfor Norge, samtidig som de fratar barn denne rettigheten i Norge.

Regjering har blant annet støttet opp under finansiering av utdanning i humanitære kriser gjennom fondet "Utdanning kan ikke vente". Norge har også en stor satsning på støtte til utdanningssektoren i land som har tatt imot migranter fra Syria og Irak.

Røde Kors mener at norske myndigheter må utfordres på deres rettslige forpliktelse til å gi utdannelse til alle barn innenfor Norges landegrenser.

Utdanning er et humanitært behov 

For Røde Kors handler dette om å gi ungdom i en sårbar situasjon en mulighet til å skape trygghet og rutiner. Utdanning vil også være et bidrag til å sikre deres fremtid. Gjennom å skaffe seg en utdanning, og lære et yrke, legges grunnlaget for enkeltmenneskets potensiale og for samfunns utvikling.

Utdanning er både viktig for utvikling og kan defineres som et humanitært behov, for alle - overalt. Derfor er norske myndighets posisjon når det gjelder tilgangen til utdanning for denne gruppen mennesker inkonsekvent. En tydelig og riktig posisjon i global utdanningspolitikk må følges opp av et engasjement for at ungdommer i Norge får sin rett til utdannelse ivaretatt.

Det er viktig med norsk innsats for utdanning til barn rammet av krig, konflikt og som befinner seg i nærområder. Samtidig må vi også ta vår del av ansvaret for de ungdommene som norske myndigheter har ansvar for.

Ivar Stokkereit, Leder for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 39 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 39 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 153 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 9 timer siden / 390 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 360 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 809 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 762 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82138 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35527 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28863 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22862 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22490 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21973 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 39 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 153 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 360 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3022 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 354 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 39 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 39 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 71 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 153 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 9 timer siden / 390 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 360 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 809 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 762 visninger
Les flere