Ivar Stokkereit

2

Norge fratar barn muligheten til utdanning

Norske myndigheter bryter barnekonvensjonen når de ikke gir utdanning til unge asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse. Røde Kors støtter derfor forslaget om å sikre utdanning til disse ungdommene.

Publisert: 23. nov 2018

Stortinget behandler idag et forslag om å sikre retten til videregående opplæring for unge asylsøkere som har midlertidig oppholdstillatelse, frem til de fyller 18 år. Forslaget kommer som en reaksjon på dagens praksis gjør at unge asylsøkere med midlertidig opphold er fratatt muligheten til å fullføre videregående opplæring.

Å frata disse ungdommene muligheten til å få utdannelse mens de har midlertidig opphold i Norge, innebærer å frata deres mulighet til i det hele tatt å få en utdannelse. Dette fordi de vil være voksne når de returneres fra Norge. Denne praksisen er brudd på Barnekonvensjonens artikkel 2, nr. 1 og artikkel 28.

Rettslig forpliktelse 

Røde Kors oppfordrer Stortinget om å sikre retten til utdanning for unge asylsøkere med midlertidig opphold. Dette vil sørge for at Norges internasjonale engasjement for tilgang til utdanning også følges opp innenfor landets grenser.

Det er nemlig et paradoks at den norske regjeringen har satset på universell tilgang til utdanning for mennesker rammet av konflikt og humanitære kriser utenfor Norge, samtidig som de fratar barn denne rettigheten i Norge.

Regjering har blant annet støttet opp under finansiering av utdanning i humanitære kriser gjennom fondet "Utdanning kan ikke vente". Norge har også en stor satsning på støtte til utdanningssektoren i land som har tatt imot migranter fra Syria og Irak.

Røde Kors mener at norske myndigheter må utfordres på deres rettslige forpliktelse til å gi utdannelse til alle barn innenfor Norges landegrenser.

Utdanning er et humanitært behov 

For Røde Kors handler dette om å gi ungdom i en sårbar situasjon en mulighet til å skape trygghet og rutiner. Utdanning vil også være et bidrag til å sikre deres fremtid. Gjennom å skaffe seg en utdanning, og lære et yrke, legges grunnlaget for enkeltmenneskets potensiale og for samfunns utvikling.

Utdanning er både viktig for utvikling og kan defineres som et humanitært behov, for alle - overalt. Derfor er norske myndighets posisjon når det gjelder tilgangen til utdanning for denne gruppen mennesker inkonsekvent. En tydelig og riktig posisjon i global utdanningspolitikk må følges opp av et engasjement for at ungdommer i Norge får sin rett til utdannelse ivaretatt.

Det er viktig med norsk innsats for utdanning til barn rammet av krig, konflikt og som befinner seg i nærområder. Samtidig må vi også ta vår del av ansvaret for de ungdommene som norske myndigheter har ansvar for.

Ivar Stokkereit, Leder for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere