Cathrine Elisabeth Weyde Wilhelmsen

Psykologstudent
1

Ja eller nei til "skrikekur"?

Nok en gang har debatten om "skrikekur" dukket opp i norske medier, og som før er det sterke fronter og mye følelser involvert. Men å diskutere om man er for eller mot "skrikekur" har vist seg å være lite hensiktsmessig. Hva foreldre derimot kan gjøre for å etablere gode søvnvaner og behandle søvnproblemer hos spedbarn, er langt mer interessant.

Publisert: 22. nov 2018 / 1953 visninger.

Med jevne mellomrom dukker debatten om spedbarns søvn og "skrikekur" opp i det offentlige rom. Vårt Land skriver på lederplass 14. november om ”Kampen om oppdragelsen” hvor det blant annet handler om at man i Danmark oppfordrer til bokbål av en bok som anbefaler ”skrikekur”, og om denne metoden bør anvendes på spedbarn eller ikke.

Det er ikke bare i Danmark det har stormet i det siste. Også i Norge har det vært ramaskrik og polarisert debatt om "skrikekurer", spedbarns tilknytning og behov. Den nye utgaven av Håndbok for helsestasjoner 0-5 år har blitt hyppig sitert i sosiale medier, og spesielt helsesøster Nina Misværs kapittel om søvn og søvnproblemer har skapt et voldsomt engasjement. Hun skriver blant annet at foreldre ”må overvinne en tendens til å ville trøste barnet med kroppskontakt og nærhet” og henviser til barnelegen Berdnt Eckerberg som har sett på effekten av skrikekur på spedbarn.  

En unyansert debatt om å være for eller mot "skrikekur" – og som vi har hatt gjentatte ganger – fører oss ikke videre. Hva er det vi egentlig forsøker å diskutere? Jo, hva som er best for de aller minste, og hvordan de kan komme inn i gode søvnvaner som igjen påvirker deres sosiale, emosjonelle, fysiske og kognitive utvikling på en positiv måte. Det handler om hva vi som foreldre kan gjøre på en hensiktsmessig måte for å hjelpe dem til å mestre søvnen på egenhånd. Foreldres rolle i spedbarnets første leveår, utover å elske det ubetinget, er å støtte det inn i en god rytme der man veksler mellom våkenhet og søvn (tilstandsregulering). Å sovne og opprettholde søvnen er en lært ferdighet som spedbarn trenger hjelp til, men det er individuelt hvor mye støtte spedbarnet trenger. Foreldres oppgave blir dermed å bli kjent med spedbarnet sitt og gi tilstrekkelig støtte slik at de blir mer selvstendige og mindre avhengige av foreldre og annen stimuli for å sovne og sove sammenhengende. Forskningslitteraturen på feltet viser at rutiner med gode søvnassosiasjoner, forutsigbarhet og minst mulig inngripen fra foreldre er positivt for spedbarnets søvnutvikling og for å etablere gode søvnvaner de første seks månedene av spedbarnets liv. I denne sammenheng er det nyttig at foreldre får kunnskap om spedbarnets søvnsykluser, anbefalt søvnmengde, ulike behov ved ulike utviklingsnivåer og trøstemetoder.

Det er først ved seks måneders alder det er aktuelt å behandle søvnproblemer, og det er her spørsmålet om ”skrikekur” eller søvntrening blir relevant. På dette tidspunktet har noen foreldre og spedbarn kommet inn i samspillsmønstre der søvnen – eller rettere sagt mangelen på søvn – er så utmattende at det begynner å overskygge gleden over å være forelder. For disse familiene kan det være svært avgjørende å få hjelp til å endre spedbarnets søvnvaner slik at hele familien får bedre netter. En gjennomgang av forskningslitteraturen (Leksbø & Wilhelmsen, 2017) viser at systematisk jobbing med leggerutiner og en bevisstgjøring og endring av foreldrenes respons har en positiv effekt på spedbarnets evne til å sovne selv og opprettholde søvnen. For noen foreldre kan dette innebære å slutte å ta opp spedbarnet hver gang det gråter, men heller trøste ved å sitte på en stol ved siden av sengen og snakke rolig. Andre foretrekker å gå inn og ut av rommet. Det er viktig at helsepersonell og andre som jobber med foreldre i denne situasjonen blir enige med foreldrene om en måte å gjennomføre behandlingen på, slik at det er i overensstemmelse med foreldrenes holdninger og overbevisning. Det er dessuten viktig å understreke at søvntrening ikke oppfordrer foreldre til å ignorere spedbarnets signaler og gråt generelt, men at det handler om to-fem kvelder der en jobber aktivt med å endre uheldige samspillsmønstre ved legging som opprettholder dårlige søvnvaner og skaper søvnproblemer. Flere forskningsstudier indikerer også at søvntrening ikke svekker tilknytningen mellom foreldre og barn – heller tvert i mot: Barn som har en utrygg tilknytning til sine foreldre har vist seg å profittere mer på dette enn trygge barn, fordi de får en tryggere tilknytning etter gjennomført søvntrening. Behandling av søvnproblemer ser dermed ut til å styrke tilknytningen mellom foreldre og spedbarn i tillegg til å ivareta spedbarnets behov for forutsigbarhet og søvn. Ved å jobbe forebyggende med å etablere gode søvnvaner det første halve året og å behandle eventuelle søvnproblemer som har oppstått det første leveåret, kan foreldre hjelpe og støtte spedbarnet i sin sosiale, emosjonelle, fysiske og kognitive utvikling. Det er det som er målet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 53 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1451 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 142 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
4 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22903 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22498 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20426 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19476 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 142 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 314 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 301 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 217 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 53 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 14 timer siden / 1451 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 187 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 115 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 142 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 20 timer siden / 142 visninger
Les flere