Dan Lyngmyr

180

Ja takk til white friday.

Og gjerne noen white weeks også takk.

Publisert: 22. nov 2018 / 193 visninger.

For den som har hørt eller sett på reklamefinansierte radio eller tv- kanaler, og på nær sagt alle andre  plattformer de siste dagene, så har det ikke vært mulig å unngå den enestående "omsorgen" som flimrer mot oss fra hvitevare/elektrobransjen , bilbransjen og enhver annen bransje som ser sitt snitt til å tyne enda en krone ut av en vanlig nordmann.

Selv hyppigere dopauser og spoling med moderne opptaksmaskiner har ikke hjulpet – de er der uansett. 

Den "livsnødvendige" billig plastikken, pynteputer, vaskemaskiner og laptoper, og for ikke å glemme mobiltelefoner fra kjeder som setter sin ære i å levere produkter med  betegnelsen «garantert kvalitet» –  og med inntil flere års antatt levetid.

Jada.

Og vi løper.

Også denne uken.

Selv om prisene antagelig ikke er billigere enn i forrige uke, og i en del tilfeller ikke er det, men faktisk høyere.

Og kvaliteten garantert like dårlig som alltid.

Det er da det ikke nødvendigvis er lett å undertrykke lysten til ta en titt på frokosten på nytt - den som allerede er fortært.

Gi meg derfor heller det enkle budskapet om han som ble født i en stall og som oppfordret oss alle til å le med leende og gråte med de gråtende, og å elske vår neste som oss selv – samtidig som vi uten skam drikker av den samme koppen som i fjor og varmer oss i en dunjakke fra før totusenogfem. 

Og deretter skjenke en vennlig tanke til butikksjefen som får korreks fra regiondirektøren i superduperkjeden , fordi han ikke maktet budsjettet denne gangen, og at det knakende billige plastjuletreet som var satt ned til nærmest underskuddsforetagendet kr 1600,- ikke ble solgt.


6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Publisert rundt 2 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Gi meg derfor heller det enkle budskapet om han som ble født i en stall og som oppfordret oss alle til å le med leende og gråte med de gråtende, og å elske vår neste som oss selv – samtidig som vi uten skam drikker av den samme koppen som i fjor og varmer oss i en dunjakke fra før totusenogfem. 

4 Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til  Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg  innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.
 6 Og  mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn,  den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke  plass til dem i herberget. 8  Det var noen gjetere der i nærheten som  var ute og holdt nattevakt over sauene sine. 9 Med ett stod en Herrens  engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget  forferdet. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere  med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født  dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal  dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en  krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som  lovpriste Gud og sang: 14  «Ære være Gud i det høyeste
 og fred på jorden
 blant mennesker som har Guds velbehag!»
 

 15   Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa  gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som  har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» 16 Og de skyndte seg av  sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da  de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.
Luk 2,4-17

Aage Samuelsen sa det meget lettfattelig en gang:

"Jeg har Påske, Pinse og  Jesu fødsel inne i meg hele året". Da er det snakk om å bli satt i frihet, befridd fra en tradisjon som har utviklet seg fra hedenskap, delvis transformert fra hedenskapen og "kristnet", og nå tilbake til hedenskapen igjen. Jula har jo et hedensk opphav, sol snu festen, juleblotet. Hverken Påske eller Pinse har et hedensk opphav, jula skiller seg markant ut slik sett. Messias troende jøder mener Jesu fødsel skjedde under Løvhyttefesten, som er en sentral jødisk feiring sammen med Påsken som det følger Guds velsignelser med.

Guds Menighet på apostlenes tid feiret jo ikke Jesu fødsel, men så fram til at Kristus Jesus skulle kommer tilbake samt at alt som skulle skje var blitt oppfylt. Det var dette de så fram til, Himmelvendte som de var:

13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
 14  Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.
2 Pet 3,13-14


7 Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt. 8  Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.

 9 Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

 10 Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

 11  Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

 14  Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.

 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.

 16 Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. 17  Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt.

 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2 Pet 3,7-18

Imens:

  Den dagen skal dere si:
 Lovpris Herren og påkall hans navn!
 Gjør hans gjerninger kjent blant folkene,
 forkynn at hans navn er opphøyet!
Jes 12,4

Kommentar #2

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert rundt 2 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Gi meg derfor heller det enkle budskapet om han som ble født i en stall og som oppfordret oss alle til å le med leende og gråte med de gråtende, og å elske vår neste som oss selv – samtidig som vi uten skam drikker av den samme koppen som i fjor og varmer oss i en dunjakke fra før totusenogfem. 

Helt enig Dan.

Desember er kjøpemåned, butikker gjør vel sine største inntjeninger da.  Denne sorte fredagen er selvsagt en ulykke, egentlig hele Jule-stria.  Det finnes lite julefred i kristen-Norge.  Men vi som tror, er vi et alternativ, eller rives vi med?  

Nå er det lov å glede seg sammen også over Barnet som ble født, så litt god mat og noen gaver til de minste går bra.

Men handelsstanden er ikke de som gir julen glede - tvert imot, sorg gir de oss!

Men de vet det neppe.

1 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

180 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 2 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Gi meg derfor heller det enkle budskapet om han som ble født i en stall og som oppfordret oss alle til å le med leende og gråte med de gråtende, og å elske vår neste som oss selv – samtidig som vi uten skam drikker av den samme koppen som i fjor og varmer oss i en dunjakke fra før totusenogfem. 
1 liker  

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 45 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 43 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 398 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 364 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 813 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 771 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82141 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35537 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28865 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22862 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22494 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21979 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 43 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 364 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3024 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 359 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 45 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 5 timer siden / 43 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 5 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 398 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 11 timer siden / 364 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 813 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 771 visninger
Les flere