Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Tidens tegn

Etterpåklokskap og fordømmelse er ikke hva vi har behov for. Men når antisemittismen nå reiser hodet igjen, trenger vi den hjelpen til å tyde tidens tegn som Marte Michelet gir.

Publisert: 21. nov 2018

Selv i ettertid er det vanskelig å fatte og ta inn over seg omfanget av nazistenes jødeutryddelse. For oss som vet hva som skjedde, virker det uhyrlig at ikke mer ble gjort for å hindre den. Men kunne de som levde høsten 1942 forstå alvoret i den informasjonen de fikk?

Helmuth von Moltke forsto det, mener Marte Michelet å kunne dokumentere ut fra tyske kilder. Han var offiser høyt oppe i den tyske etterretningstjenesten i Berlin. I april og september 1942 reise han til Norge og hadde møter med representanter for den norske motstandsbevegelsen. Advarte han da om hva som kom til å skje med de norske jødene?


Kildekritikk. Moltkes kontakt med norsk motstandsbevegelse har vært kjent for historikerne før. Men de har ikke ment hans varsler var konkrete nok til at alarmen skulle gå. Det var hva kildene i Hjemmefronten sa, og det har man godtatt.

Det ene unntaket er intervjuet med Gunnar Sønsteby fra 1970 der han sa at Hjemmefronten ble varslet tre måneder før aksjonen mot jødene. Forskerne har kjent til intervjuet, viser det seg, men har ment han må huske feil, fordi det ikke stemmer med det de andre kildene hevder.

Men skal man være kritisk til kildene, så må man vel også spørre om de har hatt interesse av å redusere betydningen av den informasjonen de fikk. Det er nettopp her Michelet retter det kritiske søkelyset. Hun finner ting som tyder på at de fikk vite nok til at du burde ha handlet.

Dermed stiller hun det ubehagelige spørsmålet om det var andre grunner til at de ikke reagerte mer resolutt på varslene.


Personlig. Dette spørsmålet rammet meg fra en personlig vinkel da jeg leste Michelets beskrivelse av Carl Fredriksen Transport - et nettverk som de siste årene har blitt trukket fram av glemselen og hyllet fordi det var de som reddet flest jøder over til Sverige. Michelet framstiller dette nærmest som en privat kommersiell operasjon som tok jobben der Hjemmefronten sviktet.

Min svigerfar Olav Brennhovd var en av de få som ble dømt i tysk domstol for å ha vært med på å drive dette apparatet. Men hvilken rolle han spilte, er uklart. I november og deler av desember 1942 var han på reise til Kirkenes på oppdrag fra Hjemmefronten. Det er nettopp i den perioden da Carl Fredriksen Transport var på sitt mest aktive.

Derfor tror jeg at det var på nyåret 1943 han kom inn i denne virksomheten. Da var de opprinnelige lederne blitt nødt til å gå i dekning. Han var på denne tiden lønnet av Hjemmefronten. Derfor er det rimelig å anta at det var på oppdrag fra dem at han ble med i jødetransporten.


Betaling. Det var med en høy innsats han og andre engasjerte seg i å redde jødene. For min svigerfar kostet det tortur og fangenskap i Tyskland, noe som kom til å prege familien for all ettertid. For noen kostet det livet.

Michelet har påvist at noen av hjelperne syntes det var rimelig at de fikk betalt for denne innsatsen i form av penger. Jeg har ingen grunn til å tro at det gjaldt svigerfar. Menneskelig sett kan det likevel være forståelig.

Men her treffer Michelets kritiske kniv verkebyllen: Man fant det rimelig at jødene betalte for å bli reddet. Men «våre egne skulde ikke betale for transporten», sa Hjemmefrontens transportsjef.

Jødene var ikke «våre egne». Og jødene hadde så mye penger at det var rimelig at de bidro til sin egen redning. Det er i slike holdninger antisemittismen skimter til.


Antisemittisk. Ville man reagert annerledes på varslene dersom det var et par tusen «vanlige nordmenn» som var under trussel om livsfare? Det er Michelets ransakende spørsmål. Kan forklaringen på den manglende reaksjonen ligge i holdningene til jøder?

Ingen av motstandsfolkene var under krigen antisemitter av samme støpning som nazistene. De trodde ikke på den store jødekonspirasjonen som gjorde en endelig løsning nødvendig.

Men det fantes oppfatninger om jøder med noen av de klassiske elementene fra antisemittismen: Jødene er pengekjære, annerledes, vanskelige. Problemer i jødetransportene fikk slike forklaringer. De ble brukt som begrunnelse for å stenge fluktruter for jøder.


Noen andre. Dette var ikke noe spesielt for de som var engasjert i Hjemmefronten. Det var gjengse holdninger i det norske samfunnet. De viste seg i motviljen mot å ta mot jødiske flyktninger fra Hitler-Tyskland før krigen. De viste seg i behandlingen de overlevende jødene som kom tilbake etter krigen fikk.

Oppfatningen av jødene som noen andre enn «oss» har ikke minst kommet til syne ved at utryddelsen av norske jøder har blitt sett som en jødisk tragedie forårsaket av tyskerne - og ikke som en norsk tragedie som rammet nordmenn, og der også nordmenn medvirket.

Det er derfor vi trenger Marte Michelets bok. Den kan gjøre oss våkne for tegnene i tiden: At vi definerer noen som annerledes og problematiske, slik at vi ikke behøver å regne med dem som noen av oss. Der ligger roten til antisemittismen. Og den er ikke død.

17 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk for en klar og god analyse. Jeg håper mange leser den.

6 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Trakassert også av sine eigne

Publisert rundt 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor vi trenger Marte Michelets bok. Den kan gjøre oss våkne for tegnene i tiden: At vi definerer noen som annerledes og problematiske, slik at vi ikke behøver å regne med dem som noen av oss. Der ligger roten til antisemittismen. Og den er ikke død.

Marte Michelet slår på skjækene, men meiner merra. Ho skriv om jødar, men siktar til muslimar. Slik har Aalborg tolka henne før, og slik kan ein også forstå Rimehaug. 

Nordmenn hadde i utgangspunktet like lite av uvilje mot innvandrarar frå muslimske land, som mot dei frå buddhistiske, hinduistiske eller kristne. Det finst heller ikkje teikn til overfall, valdtekter, kriminalitet, rasisme eller terror retta mot muslimar.  Derimot vert no nordmenn nesten dagleg utsette for overgrep av slikt slag, utført av personar eller gjengar med muslimsk innvandrarbakgrunn. Ja, ikkje eingong ekteskap kan muslimar inngå med nordmenn, utan at den norske maken skiftar religion. Sjølv det som finst av antisemittisme i Vesten er det muslimske innvandrar som i all hovudsak står bak. Det er vi som blir haldne for å vere annleis, vantru og dumme. Det siste har dei faktisk litt rett i. 

Så skulle ein tru media og styresmaktene ville prøve å lære muslimane litt toleranse, men nei. Dei går i staden på gummisålar, halalsertifiserer sjukehusa og gjev millionstøtte til allslags særorganisasjonar, 'antirasistar', etniske koseklubbar og dei som arbeider for endå meir muslimsk innvandring. Derimot må folk som vil bevare Noreg som eit fritt og fredeleg land, finne seg i å bli overvaka, uthengde og kalla med fæle namn av 'antirasistar', 'forskarar' og mediefolk som dei fordømde sjølv som skatteyterar betalar lønna for.


12 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert rundt 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Marte Michelet slår på skjækene, men meiner merra. Ho skriv om jødar, men siktar til muslimar.

Er det din seriøse mening at Marte Michelet egentlig har skrevet ei bok om muslimer?

5 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det din seriøse mening at Marte Michelet egentlig har skrevet ei bok om muslimer?

Nå tror jeg det er rundet et landemerke i debatten.

Vi står antagelig ved punktet hvor følgende lov trer inn; 

1) X har alltid rett

2) Selv om så ikke er tilfelle, trer 1) alltid i kraft. 

Fra et slikt utgangspunkt kommer man ikke videre men må velge et nytt spor. 

3 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Har ikkje sagt det slik

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det din seriøse mening at Marte Michelet egentlig har skrevet ei bok om muslimer?

Sjølvsagt skriv Marte Michelet om jødar, men kvifor gjer ho det no? Eg formulerte det slik: "Ho skriv om jødar, men siktar til muslimar. Slik har Aalborg tolka henne før, og slik kan ein også forstå Rimehaug." Eg tenkjer då på oppsummeringa hans, som eg siterer, og på tittelen "TIDENS tegn" (mi utheving). Det paradoksale er at det framfor alt nettopp er muslimske innvandrarar (og deira barn) som i dagens Vesteuropa står for det meste av antisemittismen. Var det nokon som brukte 'jøde' som skjellsord i di/vår skuletid?

Sjå også innlegget eg skreiv som kommentar til Berit Aalborg si frykt for at vi no kan få eit nytt holocaust, men denne gong på muslimar, pga konspirasjonar om dei: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11535030-er-muslimane-dagens-jodar Det gjorde ho med utgangspunkt i Michelet si førre bok, "Den tørste forbrytelsen", som også var om norske jødar. Eg såg det som nok eit eksempel på falsk og haltande samanlikning mellom jødiske og muslimske minoritetar.

13 liker  
Kommentar #6

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Michelet peker på at tilslørt rasisme kan få fatale konsekvenser. Jeg hører det sagt at vår tid nå minner om 1930 årene.  Tilslørt rasisme er det iallfall mye av i våre dager. 

4 liker  
Kommentar #7

Greta Aune Jotun

192 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

De som sammenligner jødeforfølgelsen med negativ kritikk av islam, slik mange gjør i dag, er historieløse - eller mener at det jødiske folk ikke fortjener eget land. 

De som karakteriserer muslimer i Norge som en minoritet, har kanskje glemt straffemekanismen som trer i kraft i den muslimske verden når noen anses for å ha fornærmet deres profet Muhammad  - og som også personer i Norge har erfart, særlig Selbekk i Dagen. Muslimer er ingen  minoriet,  islam har  - ifølge Wikipedia - omlag  1,7 milliarder tilhengere.  

5 liker  
Kommentar #8

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, og det er nok av eksempler her på VD!


1 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kort replikk

Publisert rundt 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Var det nokon som brukte 'jøde' som skjellsord i di/vår skuletid?

Ja, det var det faktisk ("Du, din jøde" m.m.).

1 liker  
Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Rendyrket ondskap i godhetsforkledning

Publisert rundt 2 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Michelet peker på at tilslørt rasisme kan få fatale konsekvenser. Jeg hører det sagt at vår tid nå minner om 1930 årene.  Tilslørt rasisme er det iallfall mye av i våre dager. 

Rasismen fra muslimene er ikke tilslørt, den er åpen og tradisjonell. Det som gjør det usmakelige er offerrolle posisjonen de inviteres inn i av multikulturistene. Det påvirker samfunnet daglig og hatet fra disse rasistene ødelegger både jobbmiljø og framtidsutsikter for etniske nordmenn. Hadde jeg blitt utsatt for slik trakassering jeg er blitt kjent med nå nylig, hadde saken stått omtalt i aviser - i månedsvis!

Det mest makabre som har skjedd meg personlig var på et foredrag om innvandring, hvor jeg ble bedt om å integrere meg som nordmann med muslimer. Da jeg spurte hvorfor, ble jeg møtt med direkte fiendtlighet - som om jeg var rasist. En slik autoritær tilnærming til meg som nordmann medfører stor risiko for den som prøver seg.

Fra mitt perspektiv, som vernepliktig soldat med utført tjeneste, er kravet jeg ble avkrevd det samme som forræderi mot mine aner, min familie og etterslekt. På meg er multikulturister og globalister, med formål å ødelegge nasjonen, å betrakte som femtekolonister.

Smørtaler og hyklerisk forferdelse går ikke inn hos meg. Handlingene roper høyere og tydeligere enn de falske ordene. Det man kan håpe på er at de ikke vet hva de driver med og derfor må tilgis.

3 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.

De som sammenligner jødeforfølgelsen med negativ kritikk av islam, slik mange gjør i dag, er historieløse - eller mener at det jødiske folk ikke fortjener eget land. 

De som karakteriserer muslimer i Norge som en minoritet, har kanskje glemt straffemekanismen som trer i kraft i den muslimske verden når noen anses for å ha fornærmet deres profet Muhammad  - og som også personer i Norge har erfart, særlig Selbekk i Dagen. Muslimer er ingen  minoriet,  islam har  - ifølge Wikipedia - omlag  1,7 milliarder tilhengere.  

Igjen tar du helt feil. Ditt syn er for snevert og en for velvillig fortolkning overfor kristne. Ditt angrep på de som synes Israel skal oppføre seg som andre demokratier feiler fordi utgangspunktet er galt. 

Du kan bare se til din egen gammeltestamentlige kristendom og moselovene som ikke ligger noe tilbake for Koranen, og det er veldig enkelt å forstå at det er slik, for Koranen er skrevet som en form for kopi og uttrykk for den samme tidsånd som rådet. Alle som alltid er imot tidsånden og omtaler den negativt, bør tenke på at våre religioner også er utslag av sin tids ånd. Livet er ikke et spørsmål om tidsånd, men om åndens innhold og hva vi fyller begrepene med. Muslimer er en minoritet i Norge. Det blir alarmistisk selv om det er sant at muslimer ikke er en religiøs minoritet i verden. Det er riktigere å si at i alle avanserte og utviklede land er muslimer en minoritet. Det er derfor man har muslimsk migrasjon til Vesten, ikke for å erobre, men for å skaffe seg et liv i frihet. Din kritikk blir derfor feil og overfladisk. 

Hatet overfor muslimer kan godt sammenlignes med jødehatet fordi man skapte seg i sin tid et bilde som gikk både på fysiske og sosiale egenskaper som gjennom kritikken ble satt i diskreditt. Makthavere har ofte skapt seg fiendebilder for å kunne gå til angrep på andre, slik som Argentina gjorde overfor Storbritannia i 1982, og Østerrike-Ungarn overfor Serbia i 1914. I avisene i dag kan du lese om en folkegruppe på Nord-Sentineløyene med deres spesielle forhold til omverden. Slike trekk går som en rød tråd gjennom historien. Det er farlig for alle må skjønne at det er noe rart med jødene, muslimene og britene. Ingen røk uten ild. 

Dette går tilbake til den gyldne regel, til kjærlighetsbudet... elsk hverandre...... tal ikke stygt om hverandre...... bær ikke falskt vitnesbyrd. Vi burde alltid arbeide med å ta slike teser på alvor i vesentlig større grad enn vi ser ut til å gjøre i dag. 

4 liker  
Kommentar #12

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Mener du deg utsatt for rasisme av muslimer?

Eller at noen har blitt forfordelt av "globalister"? 


Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Var det nokon som brukte 'jøde' som skjellsord i di/vår skuletid?

Ja, jeg var min sjefs jøøøøde i seks år. Hver dag. Jeg hører fortsatt ordet brukt som skjellsord. Hvis man ikke er hooomoo da. 

2 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Rasismen fra muslimene er ikke tilslørt, den er åpen og tradisjonell. Det som gjør det usmakelige er offerrolle posisjonen de inviteres inn i av multikulturistene. Det påvirker samfunnet daglig og hatet fra disse rasistene ødelegger både jobbmiljø og framtidsutsikter for etniske nordmenn.

Ingen tvil om at feudale muslimer har en oppgave å gjøre med å reise ikke bare fysisk fra gamlelandet, men også mentalt forflytte seg inn i en annen tid raskere og tyngre enn mange gjør. Vi kan ikke forlate våre røtter fullstendig, men det blir et spørsmål om hvordan vi operasjonaliserer hverdagen. 

1 liker  
Kommentar #15

Greta Aune Jotun

192 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
gammeltestamentlige kristendom

Hvor finner du praktiserende kristendom i Det gamle testamente? Det må være en neo-teologisk oppdagelse :-)

3 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke forlate våre røtter fullstendig, men det blir et spørsmål om hvordan vi operasjonaliserer hverdagen. 

Som jeg nevnte i en annen tråd, jeg kan ikke løse andres problemer. Det er ingens mandat å løse andres problemer, og vice versa.

Muslimer kommer til et sivilisert land som på mange områder har løst sine samfunnsproblemer på en bærekraftig måte. En uttalt rasistisk holdning fra disse, hvor man blant annet på et informasjonsmøte fikk vite at demokratiet skal bli brukt mot oss, og at muslimene skal ta over makten og gjøre slutt på demokratiet i landet og være eneherskere, etter gammel Islamsk tradisjon. Dette er så sjokkerende i seg selv at man knapt tror det, men ler det bort.

Det problemet som er nevnt over er blitt mitt personlige problem og jeg vil ikke ha det. Det problemet kan jeg løse - fordi jeg ikke vil ha det. Det er forsåvidt enkelt, ikke tillate ghettofisering og et "Londonistan" i Norge, selv om vi ser det i emning. Det største problemet er ikke muslimene, men de i Norge som ønsker denne endringen velkommen, som prosjektmessig og planmessig legger opp til det. Det sier seg selv at de som trakasserer sine egne i denne prosessen, som hittil, før eller siden vil møte konsekvensene.

2 liker  
Kommentar #17

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.

Mener du deg utsatt for rasisme av muslimer?

Eller at noen har blitt forfordelt av "globalister"? 

Svaret finner du i min kommentar. Jeg kan ikke fortelle om de personer som jeg nylig har fått kjennskap til, jeg er avkrevd taushetsplikt. Jeg forventer at det kommer opp i rettssystemet. Hadde det vært meg personlig det gjaldt hadde jeg opprettet en egen tråd om det.

Den andre hendelsen jeg refererte til, hvor jeg skulle integrere meg med muslimene og ble fiendtlig behandlet når jeg undret meg på hvorfor, var under et foredrag  blant hva jeg trodde var venner - de er ikke det lenger. Slikt noe er ikke nødvendig - man søker å utvikle et fiendskap - uakseptabelt.

Man kan lure på hva som er verst, kulturell Jihad, eller nordmenn som bakker det opp.

2 liker  
Kommentar #18

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Gjetter på at du opplever deg trakkasert av venstresiden, eller Arbeiderpartiet? Hvilke konsekvenser mener du det blir?


Kommentar #19

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Hvor finner du praktiserende kristendom i Det gamle testamente? Det må være en neo-teologisk oppdagelse :-)

Kristendommen - troen på Kristus - ble praktisert i GT tid. Enoks by var en kristen by/folk

1 liker  
Kommentar #20

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Når jøder blir muslimer

Publisert rundt 2 år siden

Det er da helt utrolig at debatten etter innlegget mitt skal handle om muslimer. Jeg skrev ikke et ord om muslimer.

Men bare for at det skal være klart: Jeg mener antisemittisme er en helt særegen form for rasisme. Den har holdt seg i århundrer, og finnes også der det ikke finnes jøder. Derfor har jeg ved tidligere anledninger lagt vekt på at handlingsplan mot antisemittisme i Norge ikke bare kan være en del av en generell kamp mot rasisme. Den må møtes spesifikt - og gjerne ved sitt rette navn: jødehat.

Så forstår jeg at Per Steinar Runde har hengt seg opp i en setning i mitt innlegg som går på det som er generelt for all forfølgelse av minoriteter: Det begynner med en utskilling av en gruppe som tillegges negative kollektive egenskaper og som vi derfor ikke behøver å regne med i fellesskapet. Det var det jeg ville si, verken mer eller mindre.

8 liker  
Kommentar #21

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Hvis det er slik at du har vært på et arrangement der det har blitt løftet frem at man vil avskaffe demokrati, at muslimer vil ta over makten, og herske i tråd med gamle tradisjoner, er vel rimelig at du orienterer rette instans om det.

1 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er slik at du har vært på et arrangement der det har blitt løftet frem at man vil avskaffe demokrati, at muslimer vil ta over makten, og herske i tråd med gamle tradisjoner, er vel rimelig at du orienterer rette instans om det.

To møter - det ene var ikke jeg på, det andre var jeg selv tilstede på.

Rette instans er fullstendig klar over hva som har skjedd - og kan skje.

1 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Det er da helt utrolig at debatten etter innlegget mitt skal handle om muslimer. Jeg skrev ikke et ord om muslimer.

Men bare for at det skal være klart: Jeg mener antisemittisme er en helt særegen form for rasisme. Den har holdt seg i århundrer, og finnes også der det ikke finnes jøder. Derfor har jeg ved tidligere anledninger lagt vekt på at handlingsplan mot antisemittisme i Norge ikke bare kan være en del av en generell kamp mot rasisme. Den må møtes spesifikt - og gjerne ved sitt rette navn: jødehat.

Så forstår jeg at Per Steinar Runde har hengt seg opp i en setning i mitt innlegg som går på det som er generelt for all forfølgelse av minoriteter: Det begynner med en utskilling av en gruppe som tillegges negative kollektive egenskaper og som vi derfor ikke behøver å regne med i fellesskapet. Det var det jeg ville si, verken mer eller mindre.

Runde pekte mot et utsagn fra Solberg som tolket Marte Michelets bok, sammenlignet muslimer med jøder.

Forøvrig er jeg enig om det økende problemet av jødehat - det skjer over hele Europa. Spesielt konflikten mellom muslimer og jøder, som man forsøker å eksponere mer og mer.

2 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Hvor finner du praktiserende kristendom i Det gamle testamente? Det må være en neo-teologisk oppdagelse :-)

I min forrige kommentar påpekte jeg hvor dårlig det står til med din bibelforståelse og straks iler du til for å bekrefte påstanden. Man skal være bra frakoblet kristendommen for ikke å vite at NT har sine røtter i GT, og at det ikke ville vært noe NT uten GT, og ingen relevans for GT uten at man kobler de to sammen til bredere forståelse av evangeliene. 

Oppfinne neologismer, det forsøker hun seg også på. 

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er forsåvidt enkelt, ikke tillate ghettofisering og et "Londonistan" i Norge, selv om vi ser det i emning.

Jeg kjenner ikke til at vi ser dette i emning som du sier. Det jeg kjenner til er at SaudiArabia i mange år har drevet misjon ved å sende ut imamer eller påvirkningsagenter som har snakket om et Londonistan, for å få dem til å vende tilbake til folden. I den sammenhengen kan noen ha snakket om å overta verden, men det er i bunn og grunn bare tøys for ikke skjer det, ikke kan det skje, og vi vil aldri være med på ferden. 

Om du kjenner den franske forfatteren Houellebecq som ga ut en bok i 2015-16 om hvordan Frankrike faller i islams hender ved valget i 2022, og samtidig tenker på alt som har skjedd i Frankrike siden boken kom vil du forstå at hele tankegangen om en islamsk overtagelse er feil. 

Hele deres kultur er under forfall, under sterke indre angrep, folk flykter fordi de er leie. Det er ingen fremtid for det islamske samfunn hverken i islamske land eller i Norge og andre deler av Vesten.I noen grad har de penger, men den politiske moralen er langt på vei borte slik folket ser det. Dette er derfor en mytebasert frykt du bringer til torgs. 

Merk forøvrig at disse utsendte skremselspropagandistene fra Saudi-Arabia ikke advarer mot kristendom, men mot ateisme. Anderledes troende kan man ha en viss sans for, men ateister er homofile, ofte jøder eller revisjonister som vil ødelegge samfunnet sosialt, religiøst og kulturelt, for å trekke det sammen litt. Noe av denne skremselspropagandaen kan det tenkes at du har tankefellesskap med, men det er likevel ikke slik at vi kommer til å bli et samfunn av homofile som formerer seg og samfunnet inn i gudløshet. Du bør ofre noen tanker på det urealistiske i bildet du tegner. Kanskje vil du også se saudierne fremsetter skremsler for egen indremedisinsk vinnings skyld. Dette skjer i kampen om hegemoniet i den muslimske verden, og når det ikke vil lykkes er det fordi denne verden er splittet i to hovedretninger som gjensidig vil bekjempe hverandre til siste mann. Da er det ikke lenger 1,7 mia muslimer i verden, for å si det slik. Slik graver islamistene sin egen grav ved at de kjemper kamper som ikke kan vinnes fremfor å ta nødvendige skritt i retning reformasjon av religion og kultur for å skape levedyktige samfunn slik vi kjenner levedyktige samfunn. 

2 liker  
Kommentar #26

Greta Aune Jotun

192 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen - troen på Kristus - ble praktisert i GT tid. Enoks by var en kristen by/folk

Dette blir en avsporing fra trådens tema, men kan du ikke starte en ny tråd med opplysninger om hva som er din kilde? Jo, jøder trodde at Messias skulle komme, og Han var usynlig til stede i gammeltestamentlig tid, men hvordan levde de ut sin "kristendom"? Hvordan forkynte de rettferdiggjørelsen ved troen på Kristus? -hvordan praktiserte de kristen dåp? -  osv. osv. osv.  

Njål Kristiansen kan kanskje supplere, for han tror visstnok at jeg levde i gammeltestamentlig tid, noe jeg ikke kan huske selv :-) - men han vet tydeligvis alt om meg. Glup mann! 

Ser frem til ny tråd.

 

 

4 liker  
Kommentar #27

Greta Aune Jotun

192 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
NT har sine røtter i GT,

Nå prøver du å ro deg vekk fra hva du skrev, god tur :-)

3 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Nå prøver du å ro deg vekk fra hva du skrev, god tur :-)

Takk, men det vil gavne deg om du tydeliggjør din yrkesbakgrunn gjennom det du skriver av relevans for diskusjonen. Bitterhet er ingen kvalifikasjon for å skrive bøker. Du får forsøke å blende med kunnskap i stedet for dette tullet. 

1 liker  
Kommentar #29

Ole Petter Erlandsen

24 innlegg  73 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

"Ingen likte jødene" pleide Svigerfar å si når han skulle forklare hvordan jødeforfølgelsene i Norge kunne skje. Det forklarer kanskje mer enn vi liker å vite. 

7 liker  
Kommentar #30

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Innlegget til Bernt Torvild Oftestad om Maret Michelet og kirkekampen utfyller Rimehaugs kommenter- og det gjør Hermod Herstads vedlegg av Hebreerbrevet i kommentarfelt til Oftestads innlegg! Her er noen sitater fra Bernt T. Oftestad

Men Michelet kan ikke unngå å ta opp kirkekampens grunnleggende dokument om jødene, Hebreerbrevet fra 10/11 1942 (228ff.). «Brevet» er en skarp og alvorlig formaning til nazistyret om å stanse jødeforfølgelsene og rasehatet. Ut fra Guds Ord viste man at alle mennesker har «samme menneskeverd og dermed samme menneskerett.» Et syn det norske nazistyret var forpliktet på ut fra statens egen religion (Grunnlovsparagraf 2). Religionsfriheten var ikke med i Kirkens grunn, påpeker Michelet. (I Norge kom ikke full religionsfriheten før i 1956). Men det var selvsagt for kirkekampens ledelse at menneskerett og menneskeverd for jødene var innesluttet i statens religionsforpliktelse, noe «Hebreerbrevet» viste. Det kom for sent. Kunne en tidligere publisering ha hindret jødedeportasjonen? Det kan vi ikke ha noen sikker mening om. Michelet overser sammenhengen mellom Kirkens grunn og «Hebreerbrevet». Det hindrer en dekkende oppfatning av kirkekampen.

1 liker  
Kommentar #31

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Diskusjonen i "vår tid" dreier seg vel mest om éin minoritet?

Publisert rundt 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Så forstår jeg at Per Steinar Runde har hengt seg opp i en setning i mitt innlegg som går på det som er generelt for all forfølgelse av minoriteter: Det begynner med en utskilling av en gruppe som tillegges negative kollektive egenskaper og som vi derfor ikke behøver å regne med i fellesskapet. Det var det jeg ville si, verken mer eller mindre.

I innlegget "De farlige andre" om boka "Den største forbrytelsen" av Marte Michelet, skreiv Berit Aalborg 24.10.14: 

"Det er nesten ubehagelig å lese de delene av boka som handler om  datidens jødekonspirasjon. Årsaken er at dette har store likheter med  nåtidens konspirasjonsteori rundt muslimer, ofte omtalt som Eurabiateorien."

Erling Rimehaug sette overskrifta "Tidens tegn" på kommentaren/innlegget sitt og avslutta slik:

"Det er derfor vi trenger Marte Michelets bok. Den kan gjøre oss våkne  for tegnene i tiden: At vi definerer noen som annerledes og  problematiske, slik at vi ikke behøver å regne med dem som noen av oss.  Der ligger roten til antisemittismen. Og den er ikke død."

Eg er sjølvsagt samd i at antisemittismen ikkje er død. I dag hentar den næring både frå nynazistisk ideologi, prinsipiell antisionisme og uproporsjonal Israel-kritikk og frå antijødiske utsegner i Koranen. Derfor finst den her til lands både i Palestinakomiteen, mellom muslimske innvandrarar og i Den nordiske motstandsrørsla. Første gruppa tel tusenvis av personar med sentrale stillingar i samfunnet, den andre fleire hundre tusen og den siste ein handfull ynkelege sjeler her i Noreg.

Rimehaug skriv at han berre uttalar seg reint generelt om minoritetar når han seier at forfølging av slike alltid startar med at dei blir kollektivt tillagt negative eigenskapar. Eg må tru han på det. Men ingen kan nekte for at diskusjonen i Europa i "vår tid" først og fremst går på om akkurat muslimar let seg integrere eller ei. Og den handlar slett ikkje om einkvar muslim eller "eigenskapar", men om klart definerte saker som terroråtak, gjengkriminalitet, særkrav, kvinnesyn, homohat og parallellsamfunn. Dette er ikkje noko som vi tilfeldig "definerer som problematisk", men reelle problem som hindrar generell aksept og inkludering. 

Men muslimane er ikkje ei veik gruppe på eit par tusen, slik norske jødar var ved starten av 2VK. Her er det snakk om eit par hundre tusen, som raskt aukar, og som har eit par milliardar støttespelarar over heile planeten vår. Dei har heller ikkje blitt trakasserte i nemneverdig grad, men er tvert om sterkt subsidierte og har fått alle statsborgarlege rettar i samfunnet. Det er det norske folket som er det reelle offer og den tapande parten, frå trakasserte småbarn i skulegarden til eldre og sjuke som ikkje får så god hjelp og behandling som dei kunne fått, fordi pengane har gått til å subsidiere muslimske innvandrarar og bøte på problema som ein del av dei skapar.

6 liker  
Kommentar #32

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det gjør du helt rett i

Publisert rundt 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Derfor har jeg ved tidligere anledninger lagt vekt på at handlingsplan mot antisemittisme i Norge ikke bare kan være en del av en generell kamp mot rasisme

Slike generaliseringer fører til utsagn av typen: "Muslimene er de nye jødene".

Den ubehagelige sannheten er vel heller at mange muslimer er blant de nye jødehaterne...

6 liker  
Kommentar #33

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Å ja..

Publisert nesten 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Var det nokon som brukte 'jøde' som skjellsord i di/vår skuletid?

Ja, før jeg ble tenåring var "din jøde" et skjellsord jeg kunne bruke, uten å ane hva en jøde var for noe. Ei heller var det ondsinnet ment utenom at det var noe negativt..

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere