Bent Høie

22

En feil blir ikke riktig av ­å bli gjentatt flere ganger

Publisert: 21. nov 2018

Vårt Land har tidligere beklaget at avisen hevdet at jeg innførte fosterreduksjon i Norge. Det er bra. Men 15. november gjentar avisen feilen. Her hevdes det nok en gang at jeg ­avgjorde ­saken om fosterreduksjon («Helseministeren avgjorde saka»). Det stemmer ikke denne gangen heller.

Regjeringen har aldri behandlet eller tatt stilling til fosterreduksjon.

I 2010 ba fagmiljøer i helsetjenesten om en avklaring om abortlovens bestemmelser knyttet til abort av friske fostre i flerlingesvangerskap. På samme måte som i 2000, da spørsmålet var om abortloven åpner for fosterreduksjon når ett av fostrene er alvorlig sykt eller skadet, ba departementet om en vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling.

Justisdepartementet konkluderte med at abortloven ­åpner for å kunne abortere ett eller flere friske fostre i et flerlingesvangerskap. Det er en juridisk vurdering som verken ­regjeringen eller jeg kan overprøve. Dette har jeg formidlet til Vårt Land tidligere.

Jeg gjentar det gjerne. Og jeg håper at Vårt land ikke ­gjentar feilen.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Å gjenta feilen.

Publisert 4 måneder siden
Bent Høie. Gå til den siterte teksten.
Justisdepartementet konkluderte med at abortloven ­åpner for å kunne abortere ett eller flere friske fostre i et flerlingesvangerskap. Det er en juridisk vurdering som verken ­regjeringen eller jeg kan overprøve. Dette har jeg formidlet til Vårt Land tidligere

Det er betryggende at helse og omsorgministeren er plaget av å bli for tett koblet til den etisk forkastelige praksisen med tvillingabort/flerlingeabort.

Praksisen som fra faglig hold har møtt tydelig motbør , blant annet fordi inngrepet medfører ca 15% øket spontanabortrisiko for det gjenlevende barnet.

Foruten den etisk ytterst uakseptable praksisen som i seg selv bidrar til å skape en sortering av menneskelivets verdi.   

At Justisdepartementets lovavdeling konkluderte som de gjorde betyr ikke annet enn at en eller flere saksbehandlere (jurister), med positive abortpreferanser, konkluderte med, dvs tolket, at tvillingabort/flerlingeabort er tillatt som en følge av abortloven.

Men , selvsagt kunne både regjeringen og helse og omsorgministeren besluttet å overprøve konklusjonen i et så grunnleggende spørsmål. 

Dersom de virkelig hadde ønsket.

Og justisdepartementets lovavdeling er faktisk ikke en uangripelig stat i staten - selv om noen ser det slik.

I dette perspektivet er det trist å registrere helse og omsorgministerens unnfallenhet og forsøk på å fraskrive seg  ansvar. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere