Christian L. Askø-Næss

cand.psychol.
16

Derfor trenger vi EU

Jeg har gått fra "nei" til "tja".

Publisert: 19. nov 2018

I 1994 var jeg for ung til å stemme, men engasjerte meg likevel aktivt mot norsk EU-medlemskap. I ettertid har en stadig større andel av den norske befolkningen iflg. meningsmålinger gått over til nei-siden, mens jeg selv har beveget meg i motsatt retning: Jeg har blitt en tviler, med et i utgangspunktet positivit syn på EU.

Det er flere grunner til dette.

Det er åpenbart at EU som fredsprosjekt har vært en suksess. Fred i Europa er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi trenger samhold og forpliktende samarbeid mellom de europeiske nasjonalstater. Vi trenger EU.

Dertil kommer at EU også er et solidaritetsprosjekt, gjennom å ha innlemmet stater som har hatt behov for politisk, økonomisk og demokratisk utvikling.

I tillegg er det slik at strukturen og maktforholdene i verden er i endring. Teknologi minimerer avstanden mellom folk og migrasjonen når nye høyder. Kampen mellom stormakter om hegemoni tar seg opp, og på den globale arena er det dessverre fortsatt slik at prinsippet om den sterkestes rett rår. For å overleve, beskytte seg selv og bli hørt, er Europa avhengig av å stå samlet med en tydelig stemme.

Så selv om kortsiktige nasjonalegoistiske hensyn skulle tilsi at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, ville jeg antakeligvis ha stemt "ja" om det ble folkeavstemning igjen.1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Svar på derfor trenger i EU.

Publisert 5 måneder siden

Knut Arild Hareide hadde en refleksjon imedia som er verdt å nevne.Han mente at Norge  bør benytte reservasjonsretten i EØSavtalen mere.

Jeg har et ankepunkt i avtalen som absolutt må bli anket.Det gjelder tilsetningsstoffer til mat og drikke.Norge hadde en streng tilsetningspolitikk,men med EØSavtalen fikk vi plutselig E-stoffer i mat og drikke,som før var utenkelig å gi konsesjon for.

Jeg trodde det med EØS sto fast,men så kommer Hareide om minner om at det er det ikke.

Den observante leser i media har fått med seg at tilsetningsstoffer,også i godterier kan gi hormonskade til fostret. Tenker på det når media melder om nye fosterskader og sjeldne avvik, og nå om en baby med et avvik,som er det første av sitt slag i verden.                                         Nylig var det storoppslag om et tvillingpar i Nord-Norge som ble født så altfor tidlig med noe med hormonsforstyrrelse,og historikken om hvordan prematurtiden på sykehuset var,og om hvordan kommunen nå

 stiller opp med støttepersonale for familien.

Det kan jo også være at naturen kaster foster,som ikke er friskt,og vi med moderne midler kan redde det ,til et liv med permanent behov for omsorg. Jeg husker at  hvis en ku kastet kalven,så sa man at kanskje det var noe galt med kalven.

Men er det ikke galemattis da å fortsette med en unatur,som kanskje gir komplikasjoner til barnet og ekstraomsorg for familier og kommuner.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere