Torgeir Tønnesen

32

Kristen økonomisk svindel føles som et overgrep - hver gang det skjer

Igjen så leser vi i mange av landets aviser om kristen økonomisk svindel. Jeg opplever det ondt og krenkende. Jeg føler meg som en brydd kristen på Jesu vegne.

Publisert: 19. nov 2018

VG ser faktisk ut til å gjøre en grundig og etterrettelig jobb med å avdekke Svein Magne Pedersen sin virksomhet som et bedrag, hvor givernes penger har gått til helt andre ting en U-hjelp og misjon. Jeg leser nå Pedersens tilsvar, hvor han hevder at han er utsatt for “personforfølgelse”. Denne strategien - som vi kjenner så tydelig igjen fra Pedersens åndelige partnere, avisen Norge Idag og Visjon Norge. “Personforfølgelse” - hva betyr det? Jo, at ansvaret skyves over på motpartens anklage, hvor selve anklagen er forbrytelsen. Selv har ikke Pedersen noe å angre eller beklage. Dette kjenner vi også igjen, fra den karismatiske tre-enigheten NorgeIdag, Visjon og Pedersen, hvor taktikken deres er å slå hardt tilbake, for å bringe meningshavere til taushet med trusler om at de motarbeider selveste Gud og Guds rike. Meningsmotstandere er “brukt av djevelsen”, sies det ubluferdig over mediakanalene. Og treenigheten lykkes med taktikken. Kristenledere sitter på gjerdet, som tause nikkedokker og og avventer situasjonen og godtar at det er det sekulære media som er på avveie og er fake news.

Pedersen sier i kommentaren sin mot VG, at India var så utsatt for drap på kristne, at noe måtte gjøres. Han hevder at 16000 kristne hadde blitt drept i en av provinsene, og at Paven hadde kommet med et opprop om å redde de kristne. Her mener altså Pedersen, at han skal komme inn i bildet, - som Indias kristnes redningmann. Vel, da mener jeg at Pedersen har veldig store tanker om seg selv og sin virksomhet. Hva tenker Pedersen at han kan gjøre i store India med en milliard mennesker? Vet han ikke at i India finnes det ti-tusenvis av menigheter og kristne hjepeorganisasjoner? Pedersen må da vite, at India lå under det strengt pietistiske britiske imperiet i århundrer, hvor både den engelske kirke, ortodokse, katolske, baptististene og pinsemenigheter og kirkesamfunn av alle slag, har hatt stor innflytelse og aktiv offentlig virksomhet i hundrevis av år? Da synes jeg det er forunderlig at Pedersen fra lille Norge, skal komme inn som redningsmann for Indias forfulgte barn. Pedersen sier at de måtte sette opp små og effektive bygninger, i hast, som kostet en million kroner hver. Han sier også at de bygget 12 brønner. Han argumenterer med at barnehjemmene måtte bygges for at drapene og forfølgelsen i India skulle opphøre, - og han var lydig Pavnes opprop, vitterlig.

Bilder av glade barn har altså blitt manipulert, slik at en skulle tro at misjonen “Jesus leger” stod bak skolegang og matutdeling som skjedde untaksvis noen få dager, mens Pedersen lot seg fotografere med barna. I virkeligheten var det et samarbeid med en liten “new-life” menighet, som skulle organisere driften og hjelpen, men som aldri har vært bærekraftig.

Indias myndigheter betalte mat for de spedalske, som Pedersen sier han driftet. Taktikken nå, fra Pedersen, ser ut til å være å legge skylden på de innfødte, at de har misbrukt penger, har vært korrupte eller vært i opprør med Pedersen.

Nei, jeg tror mer på VG enn på Pedersen, i denne saken. Men som Paulus sier til menigheten: “Dere tåler å bli slått og kuet, så inderlig vel, av deres egne ledere og hyrder”.

For min egen del føles det som et overgrep, en voldtekt, hver gang jeg leser om kristen økonomisk svindel, og som stadig oftere skjer. Nylig kom det en oversikt over de hundre rikeste predikanter i USA, med deres inntekter. Flere hadde inntekter på flere ti-talls milliarder, og mange har egne flyplasser på sine rancher, og en rekke jetfly. Vi ser nå samme tendenser i Norge, hvor blåøyde kristne lar seg lure av falske apostler som beriker seg på de dumme og svake fårenes bekostning.6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Vi ser nå samme tendenser i Norge, hvor blåøyde kristne lar seg lure av falske apostler som beriker seg på de dumme og svake fårenes bekostning.

Tønnesen, her er jeg enig med deg.

Når jeg ser bildet av «barnehjemmet» i VG som står tomt og leser artikkelen er jeg enig med deg, det er forskrekkelig!

Jeg vil tro VG viser sannheten her.

Dette blir kroken på døra for MJL.  Om de ikke kan bevise at VG tar feil.

Predikanter som tigger er ikke troverdige.  De som stoler på Gud behøver aldri be om penger.  Gud sender midler gjennom sine kilder.

3 liker  
Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Mye kan sies

Publisert 7 måneder siden

 om det britiske Imperiet og dets kolonihistorie på det idiske subkontinent, men at dette imperiet var "strengt pietistisk", det visste jeg virkelig ikke.


Petismen var en indrekirkelig fromhestbevegelse som forbindes med tysk protestantisme på Luthersk grunn, og har vel lite eller ingenting med det britiske imperiet å gjøre.


Pinsebevegelsen oppstod i USA, og kan vel heller ikke akkurat knyttes til det britiske imperiet?


Når dette er sagt, er jeg ikke uenig i din skepsis til sider av Pedersens økonomiske virksomhet...

Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

både og

Publisert 7 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Petismen var en indrekirkelig fromhestbevegelse som forbindes med tysk protestantisme på Luthersk grunn, og har vel lite eller ingenting med det britiske imperiet å gjøre.

Du har bare halvveis rett i din påstand her. Imperiet som sådan kan ikke kalles pietistisk. Pietismen hadde sitt opphav og virke utenfor staten - det er korrekt.

Pietismen kan likevel ikke bare knyttes til Tyskland, men denne strømningen nådde hele Europa, inklusiv Norge. En bred bevegelse.

Jeg kan likevel bruke denne formuleringen, siden pietismen trengte gjennom og like inn i statssystemet, og andre veien fra overbygning til basis. 

Jeg gikk selv på engelsk skole i Afrika som barn, og husker hvordan gudstroen gjennomsyret undervisningen og hverdagen fullstendig. Slik var det også i India og de andre britiske koloniene - kristendommen, budene, moralen innvirket på hele samfunnslivet.

Derfor våget jeg bruke denne formuleringen, selv om den ikke er 100%. Mye av dette henger igjen i India idag - arven fra det britiske imperiet. Pedersen legger ikke historie til grunn for sine argumenter. Vi vet jo feks at metodismen stod sterkt hos britene og i India.

1 liker  
Kommentar #4

jostein figved

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Puritansk ,er vel riktigere kanskje ord å bruke i det engelske imperiet? Felles er vel vekt på høy borgelig moral,og er vel så godt som et synonym?

1 liker  
Kommentar #5

jostein figved

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Pinsebevegelsen er oppstått i reformert teologi og Den engelske metodismen er nok nærmeste forløper,og åndelig bakgrunn for pioneren i pinsebevegelsen.

1 liker  
Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ja, det er riktig

Publisert 7 måneder siden
jostein figved. Gå til den siterte teksten.
Pinsebevegelsen er oppstått i reformert teologi og Den engelske metodismen er nok nærmeste forløper,og åndelig bakgrunn for pioneren i pinsebevegelsen.

men Pinsevegelsen kom vel litt for sent til England til å spille noen særlig rolle mens engelskmennene fremdeles var herrer i India?

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere