Abdoulaye Mar Dieye

Assisterende generalsekretær i FN og direktør for UNDPs 
avdeling for program og policy-støtte
1

Voldelig konflikt – en katastrofe, også for økonomien

Publisert: 19. nov 2018

Det er billigere å forebygge enn å reparere. Dette gjelder ikke minst voldelige konflikter, som forårsaker både menneskelig lidelse og undergraver utvikling og vekst i samfunnene det rammer.

I Syria gikk produksjonsevnen ned med mellom 19 og 36 prosent som følge av borgerkrigen, og økonomien i landet produserer nå 160–310 milliarder mindre i året enn før konflikten.

Konsekvensene av krig og konflikt stopper ikke ved landegrensene – de påvirker økonomier over hele verden. For eksempel er det anslått at konflikten i Somalia og piratangrep i Adenbukten og Det indiske hav førte til rundt 10 prosent økning i globale shipping-kostnader. Siden voldelige konflikter har en tendens til å ramme lav- og mellominntektsland uforholdsmessig hardt, kompliserer de utviklingsarbeidet i disse landene ytterligere. Å gjøre slutt på konflikter, stopper ikke bare menneskelig lidelse – et verdig mål i seg selv – men fører også til betydelige økonomiske fordeler.

Å forhindre voldelige konflikter fra å starte, vil gi enda større fordeler. Selv etter konfliktens slutt trenger land år, om ikke tiår, på å komme seg på fote. Samtidig som de må gjenoppbygge splittede samfunn og infrastruktur, må landenes økonomiske systemer gjenreise tillit og tiltrekke seg investeringer.

Vi har ingen fast oppskrift på å forhindre konflikter, men noe av det viktigste vi har lært er den klare og betydelige sammenhengen mellom et sterkt demokrati og motstandsdyktighet mot krig og konflikt.

Vi vet også at en viktig byggestein i et sterkt demokratisk system er inkluderende og transparente valg som
gir innbyggerne en stemme og ansvarliggjør lederne. Valg kan også være med
på å utløse konflikter, men valget er
sjelden selve årsaken til konflikt.

Å bygge demokratiske institusjoner og styrke sosiale verdier som er i stand til å stå imot valgkonflikter, krever vedvarende støtte, lenge før og etter valget. Forsøk på å løse valgkonflikter i uker eller måneder før valget er i de fleste tilfeller for sent. Vi må derfor revurdere måten vi tilbyr valgassistanse på.

Vi bør skape en langsiktig plan fra starten av og utforme støtten med et mål om ikke bare å holde et bedre valg eller ha et mer kompetent parlament, men å utvikle sterke og uavhengige demokratiske institusjoner. Til syvende og sist er målet å bygge sosial og institusjonell motstandsdyktighet for å hindre at konflikter starter i utgangspunktet.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2652 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
13 dager siden / 2507 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
30 dager siden / 2467 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
6 dager siden / 2282 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1902 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1587 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1435 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere