Per Anders Nordengen

2

På feil frekvens

Hvorfor er tekstene i adventstidens gudstjenester så fjernt fra det folk er opptatt av på denne tiden av året?

Publisert: 19. nov 2018 / 499 visninger.

November innebærer forberedelse til en av de viktigste månedene i året. Advent har etter hvert blitt en sterkere tradisjonstid enn ukene etter jul. Folk flest forbereder seg til lysfesten og til alt det gode som advent kan innebære av samvær, opplevelser og fellesskap.

Også i kirken forbereder vi oss til den viktigste høytiden. Men hvorfor har vi tekster i adventstidens gudstjenester som er så fjernt fra det folk er opptatt av på denne tiden? Mange sier at
kirken ikke er relevant for deres liv og hva de er opptatt av. Tekstene som er forordnet viser at de har rett dersom forkynnelsen disse adventssøndagene skal følge de oppsatte prekentekstene.

Jeg er klar over at tekstrekkene har opprinnelse og tilhørighet i den verdensvide kirke, men likevel er jeg er sikker på at de fleste som kommer til gudstjeneste i adventstiden ønsker å høre tekster og forkynnelse som gir gjenkjennelse til livet sånn det er i førjulstiden.

Som renser templet. Den dagen vi i år skal tenne det første lyset samler kirken folk til gudstjeneste med prekenteksten om Jesus som renser templet og som jager ut alle som solgte og kjøpte der. Selvfølgelig er dette en viktig tekst å preke over, men jeg lurer på hva den har å gjøre i kirken 1. søndag i advent? Hvorfor har vi ikke i stedet en prekentekst som handler om lys, glede, håp og om Jesus som kommer til oss i mørket? Tenn lys, et lys skal brenne, for denne lille jord.

Det er dette det dreier seg om for folk flest når advent innledes. Men skal jeg være tro mot kirkens ordning denne adventssøndagen, må jeg utlegge teksten om Jesus som renser templet, noe jeg tror ligger langt fra det mange av de som kommer til kirke denne søndagen er opptatt av. I alterboken står det at predikanten preker over den foreskrevne tekst, noe som innebærer at dersom jeg preker over noe annet enn denne teksten, så er jeg ikke tro mot det som er forordnet. Mange menigheter feirer «Lys Våken» denne helgen, og tusenvis av barn overnatter i kirkene våre og skal være med på gudstjeneste den første søndagen i advent. Tekstene for Lysmesse, som står under Merkedager og temadager, burde etter min mening i stedet være tekstene som forordnes og oppfordres til å bruke 1. søndag i advent og øvrige adventssøndager.

Rar timing. Søndagen etter handler det om dom og gjenkomst som er temaet for 2. søndag i advent. Det er selvsagt viktig at vi forkynner om det, men hvorfor midt i adventsmåneden? Noen menigheter feirer denne dagen Menneskerettighetssøndagen, noe som passer bra fordi det sammenfaller med tiden for utdelingen av Fredsprisen. Men da er det viktig at også tekstene som brukes gjenspeiler dette.

3. søndag i advent står døperen Johannes i sentrum. Selvsagt kan tekstene om ham knyttes til det å vente på Frelseren, men tekstene gir ikke enkle overføringer til folks siste forventninger de siste dagene før jul.

4. søndag i advent vendes endelig tekstene mot julens budskap om Barnet som snart blir født. Erfaringen tilsier at mange kirker ikke feirer gudstjeneste denne dagen fordi julaften i år kommer allerede dagen etter.

Må gi gjenklang. Mitt poeng er at det som sies og synges i kirken skal oppleves relevant og berøre livet som leves utenfor kirkedøren. Da handler det også om at de oppsatte tekstene må gi gjenklang til hverdagslivet. Bibelens tekster kan gi gjenkjennelse til alle livets situasjoner. Da må også prekentekstene i en så viktig tradisjonstid som
advent berøre livet der menneskene er.

Som kirke må vi leve i den konstante spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Vi kan lett bli for engstelige for å bryte ut av tradisjonen fordi sånn har det jo alltid vært, eller henfalle til at det er jo forordnet og da må vi gjøre det på den måten. Vi må derimot ta vare på det gode i tradisjonen samtidig som vi hele tiden fornyer oss og lar Bibelens tekster skape en meningsfull himmel midt i menneskers hverdagsliv.

1 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Åndelig føde?

Publisert 30 dager siden
Per Anders Nordengen. Gå til den siterte teksten.
Vi må derimot ta vare på det gode i tradisjonen samtidig som vi hele tiden fornyer oss og lar Bibelens tekster skape en meningsfull himmel midt i menneskers hverdagsliv.

Det høres ut som om kristne ikke leser Bibelen selv hver dag?

Tror du at presters tekstlesing noen minutter på søndag er nok å leve på?  Eller en kort utlegging av Ordet.

Her ligger jo kirkens paradoks, dens medlemmer kommer heller ikke på søndager.

«La Bibelens tekster skape en meningsfull himmel midt i menneskers hverdagsliv».  Da må en selv åpne sin Bibel hver dag.

Rensing av tempel og dom synes jeg passer i adventstiden, men les og prek det Gud legger på ditt hjerte!  Gud er din sjef.

1 liker  
Kommentar #2

Sigmund Svarstad

47 innlegg  123 kommentarer

Publisert 30 dager siden
Per Anders Nordengen. Gå til den siterte teksten.
Den dagen vi i år skal tenne det første lyset samler kirken folk til gudstjeneste med prekenteksten om Jesus som renser templet og som jager ut alle som solgte og kjøpte der. Selvfølgelig er dette en viktig tekst å preke over, men jeg lurer på hva den har å gjøre i kirken 1. søndag i advent?

I en tid da våre dagers fariseere, skriftlærde - les: politikere, akademikere - og deres medløpere blir stadig mer bekymret for "klimautviklingen", synes jeg at fortell-ingen om da Jesus jaget alle som solgte og kjøpte ut av tempelet eller Guds rike - bibelteksten det skal prekes om første søndag i advent - er rene inner10eren.

Ikke minst sett i lys av klimautslippene og/eller forsøplingen det stadig økende "løp og lån/kjøp"- hysteriet i likt og ulikt av velferdssamfunn medfører. Også i adventstiden. Kanskje er det på høy tid å spørre seg om juleevangeliet handler om en legemlig fødsel. Eller - om jomfrufødselen handler om et annet "nåløye" ethvert menneskelig vesen må igjennom, før det kan  bli hel(het)lig åndsbevisst.


  

1 liker  
Kommentar #3

Sverre Sævareid

2 innlegg  3 kommentarer

Publisert 29 dager siden

Å vere relevant i førejulstida


Eg er usamd i at denne bodskapet ikkje er relevant  Knapt nokon tekst i Bibelen kunne passe betre ved inngangen til fasta enn å minne om at for kyrkja er det ikkje dei materielle sidene ved jula som er viktige. Eg meiner ikkje at kyrkja skal øydelegge moroa for dei som gler seg over mat og drikke, men det er relevant å minne om at kyrkja fylgjer Jesus eksempel, og har fokus på og hjelpe dei som verkeleg treng betre materielle kår. Kyrkja sine folk finn størst glede i hjelp og omsorg for kvarandre,-ikkje i materiell ødsling.


Eg er samd i at kyrkja her er i utakt med den rådande tidsanden. Men det er som det skal vere.

Kyrkja skal tena Gud – ikkje Mammon.

Kommentar #4

Eyvind Skeie

64 innlegg  55 kommentarer

Liten kommentar til søndagens tekster

Publisert 28 dager siden

Jeg forstår det Per Arne Nordengen anfører om kirkeårets profil og tekster i advent. Det er et sentralt moment å ta menneskers livsfølelse med inn i prekenarbeidet og gudstjenesten. I omkring 4 år har jeg skrevet tekstgjennomgåelser til alle søndagene i kirkeåret, så også dette året (Tekstverkstedet, Appstore/Google Play). Dette arbeidet har ytterligere forsterket min oppfatning av at kirkeåret med dets tekster er en fin innretning. Det gjelder ikke minst der tekstene yter motstand og ikke nødvendigvis bekrefter våre menneskelige erfaringer, eller vår livsfølelse om man vil. Kirkeåret krever av søndagens forkynner at hun eller han underlegger seg en annen form for disiplin enn det å avspeile det menneskelige. At kirkeårets konstruksjon ikke betjener seg av en kanal eller kilde, er en del av dets slitestyrke gjennom årene. Derfor er jeg glad for kirkeåret, selv om jeg også noen ganger lurer på hvordan disse tekstene henger sammen og hva de har å gjøre akkurat på denne spesielle dagen. Min oppfordring lyder derfor: La oss holde fast ved kirkeårets og dets tekster og heller se det som en utfordring å kryste et budskap ut av disse tekstene, i møte med vår livsfølelse og dagsaktuelle erfaring. 

2 liker  
Kommentar #5

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Hva pekes det på?

Publisert 28 dager siden

Det høres tilforlatelig at man skal preke etter folks forventninger. Bare ikke dra det for langt. Jul er en regelmessig feiring. Den skal holde minnet levende om en del av det som er kristendommens, implisitt også dnk sitt, budskap. At Guds sønn er født til verden. Sann Gud i et sant nyfødt menneskebarn. Dette budskapet skal kirken *gjøre nytt* hvert eneste år. Og adventforkynnelsen skal peke frem mot akkurat dette. Så til det harde. Det som Jesus selv formante sine disipler: at om de kom til en by som ikke tok imot dem og dermed også budskapet, så skulle disiplene bare ryste byens støv av sine føtter og så gå videre. Men dette våger ikke den norske kirke å gjøre.

2 liker  
Kommentar #6

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

"Folkekirkens" medlemmee

Publisert 27 dager siden

Sitat:

Her ligger jo kirkens paradoks, dens medlemmer kommer heller ikke på søndager.


Helt enig. Men vi bør kanskje presisere at dette i størst grad gjelder "folkekirken".

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 16 timer siden / 94 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 16 timer siden / 169 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 16 timer siden / 180 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 16 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 16 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 19 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 19 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 139 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77593 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43574 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34901 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27894 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20080 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 139 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
2 dager siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
2 dager siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
2 dager siden / 197 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 198 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 423 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 16 timer siden / 94 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 16 timer siden / 169 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 16 timer siden / 180 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 16 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 16 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 19 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 19 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 139 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Les flere