Dag Skottene

9

Prosaisk og profetisk virksomhet i kirken

Det er ingen liten oppgave å ha ansvaret for en stjerne. Sofie Brauts skille mellom «prosaisk» og «profetisk» tilslører mer enn det avdekker.

Publisert: 19. nov 2018

Sofie Braut skriver om skillet mellom prosaisk og profetisk virksomhet i kirken i Vårt Land (13. november). Jeg opplever skillet som problematisk. Hvorfor er det om å gjøre å sette disse opp mot hverandre?

Vigør alle skal elske. 

Braut skriver riktignok at «samfunnsengasjement har ein eigenverdi, og er uttrykk for ein vigør som alle demokratar skal elska». Samtidig uttrykkes det at når kirken formidler et slikt engasjement, eller uttrykker for mye av slikt engasjement, så er det bare av «prosaisk» karakter.

Eksempler som gis er kampen for miljø- og flykningepolitikk og spørsmålet om likestilling. For meg er det vanskelig å lese denne kommentaren uten å høre følgende budskap: Kirken må legge mer vekt på det profetiske budskap, gjerne definert som åndelighet, «sjelens frelse» og så videre. Alt det andre, uansett hvor positivt det er, må komme i annen rekke. Denne dualismen opplever jeg trist og destruktiv. Hva om alt dette som defineres som prosaisk heller er en konsekvens av vår tro. At for eksempel kampen for miljøet og likestilling er et uttrykk for tanken og ønsket om å leve som en Jesu etterfølger i verden. Altså en teologisk tenkning som søker å integrere det åndelige med det levende livet.

Håpets katedral. 

Det siste året har jeg blitt engasjert av et prosjekt som i disse dager bygges i Fredrikstad: «Håpets katedral». Det er et symbolbygg som har til hensikt å rette oppmerksomheten mot plastforurensningen i havet. Det skal bygges oppe på en stor pram på cirka 120 kvadratmeter.

Hele taket i katedralen skal dekkes av plast fra strender og fjæresteiner. Jeg er stolt og glad over at det er kirken (Borg bispedømme) som er initiativtaker og pådriver i dette prosjektet. Jeg opplever at dette engasjementet er en naturlig følge av min kristne tro. Det er en profetisk virksomhet i en tid da Guds skaperverk er alvorlig truet.

En viktig del av min inspirasjon kommer fra biskop Martin Lönnebo. Han er som kjent skaperen av «Kristuskransen». Men han er også en sentral profetisk røst bak miljøengasjementet i den svenske kyrkan. Jeg anbefaler en halv time (på nettet) sammen med ham på kirkemøtet i 2007 i foredraget: «Det er ingen liten uppgift at ha ansvar för en stjärna». Det gir et større perspektiv på denne debatten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Karl Øyvind Jordell

160 innlegg  115 kommentarer

Snodig 'empiri' fra Braut

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er tilfeldigvis involvert i to andre debatter på Verdidebatt, og burde vel la dette ligge, siden jeg sikkert kommer til å diskutere valgordningsspørsmål med Braut, etter at Vårt Land nå like før kirkevalget har engsjert en frontfigur i ett av kirkens ikke-partier som kommentator ... .

Men når jeg kan begrense meg til å henge meg på et annet innlegg, lar jeg det stå til.

Det jeg stusset over i Brauts innlegg, var hennes to utgangspunkt. 

Det ene var innholdet i ¨På kirkebakken'. Den publikasjonen har jeg aldri lest, så jeg burde vel ligge lavt. Men det synes å være noe i nærheten av et meldingsblad? Og som meldingsblader flest er det vel prosaisk. Det ville vel bli besynderlig dersom det skulle inneholde like mange 'profetier' (i Brauts betydning av ordet) som meldinger. Men det inneholder vel i hvert fall kirkerådslederens taler ved rådsmøtene? De ligger vel nær den sjanger Braut savner.

Det andre var at "representantar for kyrkja som uttalar seg i media, prioriterer også ofte saker der andre har spisskompetanse".  Men her er vel utgangspunktet hva representantene blir spurt om; det er ikke de som prioriterer. For mitt indre øre hører jeg Hallo i uken's karikerte VG-journalist ringe preses, og spørre "E're no nytt om Jesus, 'a?". Det skjer vel ikke så ofte. Og preses, prester og profeter kan vel ikke godt sende inn sine prekener som leserinnlegg. Skjønt min regionavis på Sørlandet trykker daglig en kort andakt fra en av byens prelater.Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere