Usman Rana

Lege og forfatter
28

En unorsk ­fredagskveld

At Jordan Petersons tradisjonsbundne verdier vekker slik ­gjenklang i Vesten vitner om at langt fra alle fester lit til det verdiliberale hegemoniet.

Publisert: 19. nov 2018  /  828 visninger.

Unge norske menn er neppe kjent for å benytte fredagskvelden til å dra på hybridforedrag om psykologi, Gud, biologi, kjønnsidentitet og politikk. For halvannen uke siden skjedde nettopp dette, da den kanadiske kjendispsykologen og bestselgende forfatteren Jordan Peterson for andre gang på få uker holdt foredrag foran et fullsatt Oslo Konserthus. Billettene ble i likhet med det første foredraget revet bort på kort tid.

LES OGSÅ: Jordan Petersons store fortjeneste

Ytterst få muslimer. 

Som mann var jeg en del av den overveldende majoriteten blant de omtrent 2.000 tilhørerne. Som muslim var jeg nok en av ytterst få. Likevel føltes atmosfæren svært kjent for mitt vedkommende. For det er ganske vanlig at muslimske organisasjoner arrangerer foredragskvelder med alvorlige temaer på fredagskvelder, mens andre norske unge er på kino eller tar seg en alvorlig fest. Den noe fnisende entusiasmen de unge, men tross alt voksne, mennene viste for Jordan Peterson, og at flertallet reiste seg i respekt og ærbødighet for kanadieren var det utvilsomt noe religiøst over. Derfor måtte jeg noen ganger minne meg selv på at dette slettes ikke var et muslimsk foredrag jeg hadde kommet til.

En del på den intellektuelle venstre­siden blir sikkert skremt over den noe panegyriske oppførselen til tilhørerne. Men denne dyrkningen av Jordan Peterson og hans popularitet i ultraliberale vestlige land som Norge kan også forstås som et symbol på at unge menn forsøker å finne et fotfeste i sine liv og er på søken etter et moralsk kompass. For i den postmoderne­ relativismens tidsalder er det mange unge som kan bli ofre for nihilisme og dekadens. Dessuten lever vi i en tid der ungdomsepoken utvides inn i 30-årene.

Pliktetikk og selvbeherskelse. 

I disse sammenhengene er Jordan Peterson på sitt beste – og tiltrengt. Han snakker om å ta ansvar og ikke bare skylde på andre for utfordringene i livet. Pliktetikk og selvbeherskelse skal stå i sentrum. Ikke minst oppfordrer han oss til å være til stede for familien og opprettholde familien som samfunnets kjerne. At han blir fremstilt som kvinnefiendtlig faller på sin egen ­urimelighet, for han virker å være genuint opptatt av at menn skal være ­stabile partnere og gode fedre.

Peterson prøver ikke å skjule for sine lesere og tilhørere at han er sosial­konservativ, tradisjonell og noe religiøs. Slik sett er han en original stemme i vår vestlige kultur der konservatisme og ­tradisjonelle verdier blir sett på som avleggs, mens moderne ideer om kjønn, identitet og moral blir båret frem som sannheter uten at de nødvendigvis harmonerer med menneskets biologi og ­psykologi. At Petersons nokså tradisjonelle verdier vekker slik interesse i ­Vesten vitner om at langt fra alle fester lit til ­ideene som eksisterer i det verdi­liberale hegemoniet.

LES OGSÅ: – Mange er kritiske uten å vite hva han står for

Ladet ordbruk. 

Så er det nok et problem for Peterson at han gjør seg uspiselig for mange på grunn av sin ganske ladede ordbruk, når han eksempelvis omtaler det nevnte verdiliberale hegemoniet som politisk korrekthet, kulturmarxisme og feminisme. Han hadde kanskje hatt enda større troverdighet om han hadde unngått å være så politisert og mene så mye om det meste.

Samtidig er det vanskelig å være uenig med ham i at flere moderne vestlige land etter hvert har gått langt i å lovfeste det liberale hegemoniet, og at rommet for dissens er blitt mindre. Dette i takt med at samfunnsborgerne tar mindre ansvar for egne liv og oftere ser til offentlige institusjoner for barneoppdragelse. Så kanskje han har litt rett likevel. At dette faktisk er subtile marxistiske etterdønninger. 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Rana, trådene dine blir mer interessante om du kommer tilbake og diskuterer. Er det noe med at muslimer ikke har lov å diskutere med kristne? 

3 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fast holdepunkt

Publisert rundt 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.
At Petersons nokså tradisjonelle verdier vekker slik interesse i ­Vesten vitner om at langt fra alle fester lit til ­ideene som eksisterer i det verdi­liberale hegemoniet.

Denne tomheten som Vestens liberalisme tilbyr våre unge menn, ser vi hver dag manifestere seg for våre øyne når vi på TVen bevitner massemigrasjonen av unge menn fra den vestlige, liberale og dekadente verden til de tradisjonsbundne og verdibaserte teokratier i den muslimske verden.


1 liker  
Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Tror du peker på noen viktige og dessverre ofte unevnelig poenger her, Rana.

Pendelen svinger – åpenbart. Fra tiden da embetsmenn og kirken styrte, og hadde makt over folk og samfunn, til i dag hvor denne makten er overtatt av en kvelende akademisk konsensus, under dekke av å være folkeviljen, er det et stort spenn, en betydelig pendelsvingning. Men, det som er ved det samme, er en bevisst og systematisk undertrykking av avvikende meninger.

Peterson utfordrer den vedtatte og etablerte konsensusen. Det gjør man ikke ustraffet. Riktignok fengsler eller halshugger man ikke lenger sine meningsmotstandere. Men man har sine midler. Diskreditering er mye brukt. Og latterliggjøring. De som ikke er innenfor konsensusen føyses bort.

Peterson står rakrygget i stormen og framsier den ene besvergelsen etter den andre. Ja, han banner naturligvis ikke, men han sier som gutten, at keiseren faktisk ikke har ei klesfille på kroppen, at han er kliss naken. Dette er banning – i konsensus-menigheten.

4 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Peterson utfordrer den vedtatte og etablerte konsensusen. Det gjør man ikke ustraffet. Riktignok fengsler eller halshugger man ikke lenger sine meningsmotstandere. Men man har sine midler. Diskreditering er mye brukt. Og latterliggjøring. De som ikke er innenfor konsensusen føyses bort.

Peterson står rakrygget i stormen og framsier den ene besvergelsen etter den andre. Ja, han banner naturligvis ikke, men han sier som gutten, at keiseren faktisk ikke har ei klesfille på kroppen, at han er kliss naken. Dette er banning – i konsensus-menigheten.

Vøtt, disse besvergelsene er da ikke rare greiene. Jeg undrer meg over hvorfor Peterson vekker reaksjoner i det hele tatt. 

For noen år siden var det et ord som gikk rundt om at alt jeg egentlig behøvde å vite i og om livet lærte jeg før jeg begynte på skolen, altså alle disse hverdagssannhetene om å sitte pent ved bordet, spise opp maten sin, hjelpe gamle fru Andersen opp i fjerde med bæreposene sine osb. I tillegg kan man si at Petersons utsagn dekkes av søndagsskolens pensum. Hvis det er noe revolusjonerende i dette antar jeg at det ligger i en tomhet yngre føler etter et savn fra brutte hjem, fra hjem som har manglet den samme etiske eller gammeldagse ryggrad som vi hadde med oss. Denne kulturelle ballasten som vi fikk på femti-seksti-tallet og som kanskje ikke er blitt erstattet av realverdier i dag, men gitt en form av mer luftige floskler og overfladiskhet. 

Gamle dager er vanligvis ikke noen tid å ønske seg tilbake til, og enhver tid må skape sine egne verdier. I så måte må det være forfriskende å se at folk bruker sin forstand til å søke opp verdiene, noen som snakker om dem, og som kan bidra til å fylle deres tomhet med noe som ligner immaterielle eller høyere verdier. Litt snodig at dette skal være noe spesielt for unge menn eller kristne. Vi trenger alle mer enn bare bare brød på bordet uavhengig av kjønn og konfesjon. Hvis det er et religiøst skille her vil jeg anta at sammenhengen består i at vårt samfunn har blitt sekularisert mens andre ikke har oppnådd den samme sekularisering. En konklusjon kan da være at sekularisering er vel og bra, men ikke bare hvis den fylles av kun materialisme uten åndelighet. Det må være der Peterson har truffet en åre, for jeg finner ikke noe oppsiktsvekkende i hans tolv teser. Min mor kunne ha skrevet dette på en huskelapp før jeg reiste ut i verden, dvs. hvis hun ikke hadde innprentet det i meg på forhånd. Hadde hun ikke det ville hun heller ha lagt seg i veien da jeg ville ut i verden. 

Jeg er enig i at keiseren i dette tilfellet er splitter naken. 

3 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Denne tomheten som Vestens liberalisme tilbyr våre unge menn, ser vi hver dag manifestere seg for våre øyne når vi på TVen bevitner massemigrasjonen av unge menn fra den vestlige, liberale og dekadente verden til de tradisjonsbundne og verdibaserte teokratier i den muslimske verden.

Jeg er ikke sikker men jeg håper at det som står etter første komma er (et forsøk på) ironi. 

1 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"rakrygget i stormen"

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Peterson står rakrygget i stormen og framsier den ene besvergelsen etter den andre. Ja, han banner naturligvis ikke, men han sier som gutten, at keiseren faktisk ikke har ei klesfille på kroppen, at han er kliss naken. Dette er banning – i konsensus-menigheten.

Her tar det helt av.

Peterson er en akademiker i en liberal, sivilisert verden.

Han ytrer seg uten fare for liv og helse, og det samme gjør hans meningsmotstandere.

Merkelappen "rakrygget i stormen" vil jeg reservere til dem som faktisk risikerer noe, for eksempel liv og lemmer.

Uttrykket "banning i konsensus-menigheten" er et begrep som brukes av dem som ønsker å stemple debattanter. Hva er vitsen?

4 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Så visst ikke

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke sikker men jeg håper at det som står etter første komma er (et forsøk på) ironi. 

Vi ser stadig vekk en strøm av unge menn som risikerer livet i flukt fra liberalisme, dekadense og kvinnefrigjøring til samfunn med vekt på familieverdier hvor migrantene kan være gode samfunnsborgere og familiefedre og hvor de kan delta i byggingen av landet.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi ser stadig vekk en strøm av unge menn som risikerer livet i flukt fra liberalisme, dekadense og kvinnefrigjøring til samfunn med vekt på familieverdier hvor migrantene kan være gode samfunnsborgere og familiefedre og hvor de kan delta i byggingen av landet.

Ja, ja... så feil kunne jeg ta om at denne myten var ironisk ment.

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Uttrykket "banning i konsensus-menigheten" er et begrep som brukes av dem som ønsker å stemple debattanter. Hva er vitsen?

Jeg forestiller meg at de fleste tilstreber konsensus rundt sine standpunkter. 

Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Seriøst?

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, ja... så feil kunne jeg ta om at denne myten var ironisk ment.

La meg si det hele seriøst (ikke-ironisk) og kortfattet:

Historien har lært oss, og lærer oss, at totalitarianisme som regel er tommere og mer dekadent enn liberalisme.

Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Konspirasjonsteori

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forestiller meg at de fleste tilstreber konsensus rundt sine standpunkter. 

Det er forskjell mellom individets meninger og søken etter konsus og konsensus-menigheten.

Kommentar #12

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Modne nok?

Publisert rundt 2 år siden

Er alle modne nok til å takle den "verdiliberale friheten"? Jeg er begynt sterkt å tvile på dette.

Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Er mennesket en dressert hund?

Publisert rundt 2 år siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
Er alle modne nok til å takle den "verdiliberale friheten"? Jeg er begynt sterkt å tvile på dette.

Vi må se oss rundt og finne ut hvem som er modne nok.

I Norge har vi et tillitsbasert samfunn basert på stor grad av frihet for enkeltindividet. Vi har et de facto sekulært samfunn og et politisk regime som gir stor grad av frihet for enkeltmennesket. Joda, vi har dem som snakker om konsensus-menigheten, godhetstyranniet og politisk korrekthet her på berget, men de burde prøve seg i andre deler av verden før de slenger om seg med skjellsord.

Så mitt spørsmål er: I hva slags kulturer må kvinner pakkes inn og følges av mannlige slektninger? I hva slags samfunn er trygdesnylting OK så lenge det ikke oppdages? 

Min påstand er:

I frie samfunn internaliseres verdiene.

I autoritære samfunn er verdiene eksterne. Våre nye landsmenn, som kommer fra autoritære samfunn, er ofte ikke modne nok til å forstå at den fred og velstand man finner i Vesten skyldes at man har frihet, og at man bruker denne friheten til felles beste.

I hvilke samfunn kan bonden plassere et melkespann med vekslepenger sammen med grønnsaker, frukt og egg langs vegkanten og regne med at han har tjent seg en slant penger når han kommer tilbake om kvelden?

1 liker  
Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Njål

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
disse besvergelsene er da ikke rare greiene. Jeg undrer meg over hvorfor Peterson vekker reaksjoner i det hele tatt. 

Nei, det er ingen grunn til at Peterons postulater skulle vekke reaksjoner - ikke for oss som mener at de egentlig er selvfølgeligheter. Men i den "akademiske konsus" skakes hodene og man freser iltert. Som jeg skrev i forrige kommentar: Dette er banning – i konsensus-menigheten.

2 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ingen grunn til at Peterons postulater skulle vekke reaksjoner - ikke for oss som mener at de egentlig er selvfølgeligheter. Men i den "akademiske konsus" skakes hodene og man freser iltert. Som jeg skrev i forrige kommentar: Dette er banning – i konsensus-menigheten.

Er dette barnebarna til sekstiåtterne som reagerer fordi de har levet med "tommere" vilkår enn oss som er født før sekstiåtterne? Altså, en generasjon studenter gjorde opprør mot de verdiene vi ble født inn i. Alt skulle gjøres på nytt. Hjulet måtte skapes for en ny tid. Siden jeg skrev her forrige gang har jeg lurt på dette; har det gått halvannen generasjon uten den samme oppdragelse og med ingen reell erstatning for de verdiene de ville ta bort? Bare en tanke. 

Kommentar #16

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er dette barnebarna til sekstiåtterne som reagerer fordi de har levet med "tommere" vilkår enn oss som er født før sekstiåtterne? Altså, en generasjon studenter gjorde opprør mot de verdiene vi ble født inn i. Alt skulle gjøres på nytt. Hjulet måtte skapes for en ny tid. Siden jeg skrev her forrige gang har jeg lurt på dette; har det gått halvannen generasjon uten den samme oppdragelse og med ingen reell erstatning for de verdiene de ville ta bort? Bare en tanke. 

Dette er et svært tema. Vel, her er mine tanker om dette:

På den ene siden forandrer verdier og normer seg. Vil tro at det gjennom århundrene har gått langsomt. Men i løpet av en generasjon eller to har det ‘aber plötzlich’ gått i et rasende tempo. Og da kan det jo være sannsynlig at noe har gått tapt på veien. Ikke det at alt var bedre før, men en kan ikke se bort ifra at både en og flere unger er blitt skylt ut med forandringens badevann.

Sagt på en annen måte; fra en muligens litt "satt" og lite foranderlig tidsepoke, har vi relativt brått endt opp i en tidsalder der forandring i seg selv blir ansett som et gode, noe vi skal strebe etter.

Og dermed kan vi jo tenke at det handler om en pendelsvingning. Blir pendelen skjøvet med stor nok kraft, kan den ende i et ytterlighet der den til slutt mister bærekraft, the tipping point, og som gjør at kula til slutt faller som en sten – helt ute av kontroll.

En av absurditetene i den nye tid er den tiltagende identitetspoltikken. Jordan Peterson var en en relativt ukjent psykologiprofessor ved universitetet i Toronto da han i 2016 kritiserte en ny lov som var skrevet slik at den åpnet opp for påbudt bruk av nyskapte kjønnspronomener i omtale av transseksuelle personer.

Dette, altså Petersons protest, fikk mye oppmerksomhet. Siden da er han blitt anerkjent – eller fordømt, alt etter som, for å ha gått i rette med de absurde utslag av normendringene i samfunnet, forhold som endrer oss som mennesker – og nødvendigvis ikke til det bedre. Tvert imot. Petersons oppgave kan sies å være å forsøke å redusere eller å stanse pendelens ekstreme utslag.

Han har en stor og stadig større tilhengerskare, men enda flere motstandere. Det som overrasker, er at de, som er enige med ham og støtter ham, ofte er yngre menn, og ikke bare "gamlinger" som oss som har referanser tilbake til en annen tid og andre verdier og normsett.

Dette er på den ene siden oppsiktsvekkende, men det er også interessant fordi det kan bekrefte tesen om pendelens ekstrem ytterpunkt. Nok er nok, liksom. Nå må vi ta rev i seilene. Vi vil ikke lenger være med på denne elleville ferden.

Tja?

1 liker  
Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem?

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men i den "akademiske konsus" skakes hodene og man freser iltert

Hvem er disse som på vegne av "konsensus-menigheten" polemiserer mot Jordan Peterson i form av ilter fresing?!

Kommentar #18

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvem er disse som på vegne av "konsensus-menigheten" polemiserer mot Jordan Peterson i form av ilter fresing?!

Anbefaler å følge den offentlige debatten.

2 liker  
Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Presisjon

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Anbefaler å følge den offentlige debatten.

Det er bedre å være presis. Dette lukter guilt by associaton.

1 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

På den ene siden forandrer verdier og normer seg. Vil tro at det gjennom århundrene har gått langsomt. Men i løpet av en generasjon eller to har det ‘aber plötzlich’ gått i et rasende tempo. Og da kan det jo være sannsynlig at noe har gått tapt på veien. Ikke det at alt var bedre før, men en kan ikke se bort ifra at både en og flere unger er blitt skylt ut med forandringens badevann.

Sagt på en annen måte; fra en muligens litt "satt" og lite foranderlig tidsepoke, har vi relativt brått endt opp i en tidsalder der forandring i seg selv blir ansett som et gode, noe vi skal strebe etter.

Og dermed kan vi jo tenke at det handler om en pendelsvingning. Blir pendelen skjøvet med stor nok kraft, kan den ende i et ytterlighet der den til slutt mister bærekraft, the tipping point, og som gjør at kula til slutt faller som en sten – helt ute av kontroll.

Ja altså vi kan jo ikke være imot utvikling som sådan, men det vil alltid være et spørsmål om fra og til hva. Jeg tror du godt kan ha rett i at pendelen svinger, og det er også naturlig. Spørsmålet jeg sitter igjen med er hva man erstattet det gamle med, hva som ble den nye tid, og om det har holdt mål. Når vi ser at folk søker og tar opp i seg forskjellige religioners og kulturers verdier forteller det om et tomrom som skal fylles. Jeg har alltid forutsatt at folk har en åndelighet. Å si at det ikke er noe der blir derfor feil. Menneskets intellekt må ha en adresse for sin søken, og hvis Peterson oppleves som en nyhet så gjerne for meg, men kontroversielt er det på ingen måte. Hvem er det som reagerer? Er det sekstiåtterne og deres barn som gremmes over at barnebarna likevel ville ha den mening med livet de selv avviste eller aldri tillot seg å finne?

Kommentar #21

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du peker på noen viktige og dessverre ofte unevnelig poenger her, Rana.

Enig med Danielsen! 

Takk til Rana for en god og tankevekkende VL-spalte!

Kommentar #22

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg henger meg på.

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som reagerer?

Hvem reagerer? Og hvordan kan man hevde at at de som polemiserer mot Jordan Peterson, utgjør et slags talerør for denne konspirasjonsteoretiske konstruksjonen konsensus-menigheten?

Og hvem "freser iltert". Og er disse iltre freserne representanter for konsensus-menigheten?

Min oppfatning av JP er at han er kryptisk med hensyn til det metafysiske grunnlaget for hans verdivurderinger og tilsvarende klar når det gjelder spissformulering av verdier.

Han er kritisk til sekulære ideologier fodi disse fokuserer på samfunnet (ie. de andre) sitt ansvar.

Tilsvarende er han tilhenger av et (tenkt, vil jeg hevde) metafysisk (ie. religiøst) grunnlag for våre verdier fordi det, etter hans mening, er mer fokus på personlig ansvar i religionene enn i de sekulære ideologiene. 

Det er her jeg er uenig med JP, for jeg vil si at religioner ikke er noe annet enn sekulære ideologier med en autoritetsfigur/farsfigur på toppen. Dessuten ser vi til stadighet hvordan religionene i større eller mindre grad influerer på samfunnsutviklingen. Dette gjelder særlig Islam.

Og nå reduseres taxfree-kvoten, og jeg må slutte å netthandle billig krimskrams fra Kina. Men aborten lever videre.


Kommentar #23

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
og hvis Peterson oppleves som en nyhet så gjerne for meg, men kontroversielt er det på ingen måte.

Nei, det er nettopp det. Peterson representerer intet nytt. Tvert imot. Han mener at det er sider ved det nye som ikke holder mål.

De som blir provosert, er en del eller mange på venstresiden, sterke forsvarere av alle sider ved det liberale demokratiet – i en den globaliserte og universelle formen – eller den politiske eliten, som noen kaller det – og deler av kultureliten, altruister, LGBT-miljøet, identitetsideologiens forsvarer og andre grupper i dette omlandet.

Kommentar #24

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Tilsvarende er han tilhenger av et (tenkt, vil jeg hevde) metafysisk (ie. religiøst) grunnlag for våre verdier

Her synes jeg Rana oppsummerer greit - når han vektlegger "konservativ" mer enn "religiøs":

I disse sammenhengene er Jordan Peterson på sitt beste – og tiltrengt. Han snakker om å ta ansvar og ikke bare skylde på andre for utfordringene i livet. Pliktetikk og selvbeherskelse skal stå i sentrum. Ikke minst oppfordrer han oss til å være til stede for familien og opprettholde familien som samfunnets kjerne. At han blir fremstilt som kvinnefiendtlig faller på sin egen ­urimelighet, for han virker å være genuint opptatt av at menn skal være ­stabile partnere og gode fedre.

Peterson prøver ikke å skjule for sine lesere og tilhørere at han er sosial­konservativ, tradisjonell og noe religiøs. Slik sett er han en original stemme i vår vestlige kultur der konservatisme og ­tradisjonelle verdier blir sett på som avleggs, mens moderne ideer om kjønn, identitet og moral blir båret frem som sannheter uten at de nødvendigvis harmonerer med menneskets biologi og ­psykologi. 


Kommentar #25

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Vil gjerne bidra

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har ikke befattet meg med å studere Jordan Peterson, men det har mitt barnebarn sosiologistudenten Mikkel Ihle Tande gjort til gangs:

https://www.minervanett.no/derfor-hevder-jordan-peterson-at-de-som-kaller-seg-ateister-egentlig-tror-pa-gud/?fbclid=IwAR2KJtCtCm41tG65aMD4rBcKikeUTyS9flU3rOZJ9ZTcYxdTrabnPfkDR9Q

Kommentar #26

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke befattet meg med å studere Jordan Peterson, men det har mitt barnebarn sosiologistudenten Mikkel Ihle Tande gjort til gangs:

Gratulerer med oppvakt og skrivefør sønnesønn, Robin.! Interessant og opplysende. 

Kommentar #27

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Publisert rundt 2 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Gratulerer med oppvakt og skrivefør sønnesønn, Robin.! Interessant og opplysende. 

Jeg mener at "Sønnesønn" fokuserer på og treffer kjernen. 

For Peterson er ikke Gud et fast objekt slik vi finner ham i 1 Mos 1,1. Gud er vår kollektive bevissthet, vår virkelighetsforståelse, slik han skaper vår virkelighet - slik han fremstår i Joh 1,1.

Mikkel Ihle Tande siterer Petersons gudsdefinisjon: "God is how we imaginatively and collectively represent the existence of an action of consciousness across time; as the most real aspects of existence manifest themselves across the longest of time-frames but are not necessarily apprehensible as objects in the here and now."

Det er fortellingene, ikke vitenskapen, som skaper vår virkelighet. 

Sånn sett kan man si at jeg tok feil i #22 da jeg skrev:

"Det er her jeg er uenig med JP, for jeg vil si at religioner ikke er noe annet enn sekulære ideologier med en autoritetsfigur/farsfigur på toppen."

Kanskje jeg heller kan si:

"Det er her jeg er enig med JP, for jeg vil si at religioner er noe annet enn sekulære ideologier med en autoritetsfigur/farsfigur på toppen. Religioner er fortellinger."

Mer prosaisk kan vi kanskje parafrasere Peterson ved å si at forestillingen om Gud ikke bare er subjektiv, den er intersubjektiv.

Men fremdeles sliter jeg med å forstå hvem som er talsmenn for for "konsensus-menigheten".2 liker  
Kommentar #28

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Kanskje jeg heller kan si:

"Det er her jeg er enig med JP, for jeg vil si at religioner er noe annet enn sekulære ideologier med en autoritetsfigur/farsfigur på toppen. Religioner er fortellinger."

Mer prosaisk kan vi kanskje parafrasere Peterson ved å si at forestillingen om Gud ikke bare er subjektiv, den er intersubjektiv.

Men fremdeles sliter jeg med å forstå hvem som er talsmenn for for "konsensus-menigheten".

Synes du oppsummerer på en god måte. Omtrent slik, kanskje ... er det. Disse temaene er naturligvis uten fasit og kan, etter interessante drøftinger, ende i en (tilnærmet) felles forståelse. Men sjelden i konus. Apropos det siste, så viser jeg til min kommentar #23 til Njål Kristiansen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere