Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

La rett gå for nåde

I dragkampen mellom straff og tilgivelse har amerikanerne fått en uventet veileder i Donald Trump og svigersønnen hans.

Publisert: 18. nov 2018

NOE AV DET siste Barack Obama gjorde med sine privilegier som president var å benåde 21 år gamle Jason Hernandez, som var idømt en fengselsstraff på 300 år (pluss livstid) for narkotikasalg. På sin siste arbeidsdag utstedte han ytterligere 300 syndsforlatelser, noe som brakte det totale antallet opp i 1.927. George W. Bush stoppet til sammenligning på 200.


Kontrastfylt forhold

Denne «benådningskulturen», med landets overhode som sikkerhetsventil, kan tolkes på ulikt vis. Dels som en innrømmelse av hvor urimelig og vilkårlig det amerikanske straffesystemet rammer, og dels som et forsøk på å oppkaste presidenten til herre over liv og død. Innerst inne har amerikanerne alltid ønsket seg en solkonge.

Men aller mest er den en gjenspeiling av landets bipolare forhold til straff. Ingen nasjon i verden er i nærheten av å bure inne en så stor andel av befolkningen sin. 25 prosent av verdens innsatte er amerikanere, til tross for at de bare utgjør fire prosent av verdens befolkning. Én av tre nyfødte afroamerikanske gutter vil på et eller annet tidspunkt oppleve å bli buret inne. Én av tre. Det er eksempelvis høyere enn det tilsvarende tallet under apartheidregimet i Sør-Afrika. Det var den ene siden.


Dine forhutlede

På den andre siden er nasjonen tuftet på løftet om nye sjanser: «Gi meg dine trette, dine fattige, dine forhutlede folkemasser som lengter etter å puste fritt.» Inskripsjonen på frihetsstatuen er hjertet i ideen som er Amerika. 

Dette klang med da Trump på onsdag kunngjorde at det var oppnådd enighet med demokratene om en ny fengselsreform: «Det handler om å gi våre medborgere en sjanse til redemption». Ordet har en religiøs klangbunn og kan best oversettes med «frelse» eller «forløsning». For også dette er USA: bot, soning og tilgivelse. I praksis handler reformen om at det blant annet skal bli lettere å skaffe seg jobb og utdanning ved endt soning. Og at dommere bevilges mer smidighet i møte med narkotikaforbrytelser, der straffeutmålingene har vært perverst høye.

Trumps reformforslag er fruktene av svigersønnen Jared Kushners arbeid. Blant dem som ga Kushner råd var ekteparet Kim Kardashian og Kanye West. Det var altså ingen grunn til å skru opp forventningene.

Men kanskje var ikke Kushner, hvis far satt i fengsel, helt uegnet likevel. Det er noe med praktisk erfaring når du skal manøvrere i det motsetningsfylte forhandlingsrommet som er amerikansk straffekultur. Uansett, og som Trump ikke nølte med å minne om – han lyktes med å bygge en tverrpolitisk allianse der Obama feilet.

 

Hardere lut

For også Obama prøvde. I 2015 tok han sats og satte arbeidet med en fengselsreform inn i en større kulturkamp: «We should not be tolerating gang activity in prison», sa han. «We should not be tolerating rape in prison, and we shouldn’t be making jokes about it in our popular culture».

Så kan man spørre seg når det ble det opp til presidenten å anbefale hva populærkulturen skal eller ikke skal spøke med. Og hva skal den ellers spøke med – om ikke virkeligheten?

For virkeligheten er grim, demonstrert ved tv-serier som Oz, Prison Break, The Wire og Orange Is the New Black. Alle sammen populærkulturelle bearbeidelser av den amerikanske brytningen mellom nåde og rett, som spør: Hvem er vi? Hvorfor er det slik at mer enn to av klodens ni millioner fanger har amerikansk statsborgerskap? Og hvorfor fengsler USA seks ganger så mange av innbyggerne sine som Kina (henholdsvis 716 og 121 innsatte per 100.000 innbyggere)?

 

En skinnende by

Kan hende er det derfor Obama ikke utstår all vitsingen. Fordi de er en påminnelse om hvor hult det amerikanske løftet kan klinge, og pirker borti selvbildet der det gjør aller mest vondt. Fengslingsstatistikken lar seg simpelthen ikke forene med fortellingen om å være «en skinnende by på toppen av høyden». Noe er råttent i landets midte, og en by som ligger på et fjell kan ikke skjules (Matt. 5,14).

Hvilket i sin tur må ha bidratt til at Kushner og Trump har fått til noe så uvanlig som en tverrpolitisk enighet. Når landets identitet står på spill, legger du stridighetene til side og stiller opp. Selv om prisen er en selvtilfreds og hoverende president.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Karl Øyvind Jordell

167 innlegg  115 kommentarer

Feil om rett og nåde?

Publisert over 1 år siden

Så langt jeg forstår fremstillingen i New York TImes for 16. og 17. november, er  det her ikke tale om "Trumps reformforslag", og dermed er dette heller ikke "fruktene av svigersønnen Jared Kushners arbeid".

Hovedaktørene har vært senatorene Grassley og Durbin, men det er uklart om senatets flertallsleder vil la saken komme opp til debatt og votering i inneværende sesjon, fordi den vil kreve 10 dager, av en sesjon som avsluttes 14.12..

Trumps rolle har vært å gi sin tilslutning til lovendringene. Det er meget mulig han i dette spørsmålet har hatt støtte og/eller er blit påvirket av sin svigersønn, og/eller at svigersønnen har vært i kontakt med de nevnte senatorene. Nyhus bør oppgi kilde for sin påstand om at lovendringene er frukter av svigersønnens arbeid.


Kommentar #2

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

Trumps rolle har vært å gi sin tilslutning til lovendringene. Det er meget mulig han i dette spørsmålet har hatt støtte og/eller er blit påvirket av sin svigersønn, og/eller at svigersønnen har vært i kontakt med de nevnte senatorene. Nyhus bør oppgi kilde for sin påstand om at lovendringene er frukter av svigersønnens arbeid.

https://edition.cnn.com/2018/10/22/politics/jared-kushner-personal-experience-prison-reform/index.html

Kommentar #3

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

Så langt jeg forstår fremstillingen i New York TImes for 16. og 17. november, er  det her ikke tale om "Trumps reformforslag", og dermed er dette heller ikke "fruktene av svigersønnen Jared Kushners arbeid".

Det er Trumps reformforslag i den forstand at han (1) annonserte dealen; og (2) la sin tyngde bak den. 


https://www.realclearpolitics.com/video/2018/11/14/trump_announces_criminal_justice_reform_redemption_is_at_the_heart_of_the_american_idea.html

1 liker  
Kommentar #4

Karl Øyvind Jordell

167 innlegg  115 kommentarer

Æres den som æres bør

Publisert over 1 år siden

Dette er for omtrentlig, både 1) hva angår dine uttrykk 'annonserte' og 'la sin tyngde bak den', og 2) linkene, som for en stor del handler om andre saker.

Det fremgår av NYT at saken 'breezed through' representantenes hus allerde i mai, slik at den må ha vært kjent lenge.  Om Trump brukes uttrykket 'endorsed', som er noe annet enn å annonsere. Men det var selvfølgelig han som annonserte sin egen tilslutning/endorsement.

Du rekker sikkert å rette opp uttrykket 'Trumps reformforslag' før avisen går i trykken; det er misvisende. Da kan du kanskje også ære dem som æres bør, de to nevnte senatorene. Hva angår Trump, kan du vel skrive *Trumps tilslutning til reformen er bl a en følge av svigersønnens erfaringer'.


Kommentar #5

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
Du rekker sikkert å rette opp uttrykket 'Trumps reformforslag' før avisen går i trykken; det er misvisende.

Takk for omtanken, men jeg har ordene mine i behold. «Trumps reformforslag» er ikke mitt påfunn og i tråd med den samme tradisjonen som sier «Obamacare». Ikke fordi Obama ene og alene er dens arkitekt, men fordi den ble utformet og stemt gjennom på hans vakt.

Hva runden i representantenes hus i mai angår. Dette var et utvannet forslag som nevnte Grassley var kritisk til. Anbefaler følgende avsnitt hos The Guardian:

A number of prominent senators, including the Republican judiciary committee chairman, Chuck Grassley, and progressive Democrats, blasted the bill for not including sentencing reform. But the bill had its all-important supporter: Trump. Early in his administration, Trump tasked his top aide and son-in-law Jared Kushner with orchestrating the administration’s work on the issue. 

1 liker  
Kommentar #6

Karl Øyvind Jordell

167 innlegg  115 kommentarer

Obama-care, men ikke Trump-justice

Publisert over 1 år siden

Det er nok ikke så lurt å legge til grunn at uformelle navn på amerikanske lover gir et fullgodt bilde av hvordan de blir til.

Om hvordan Obamacare ble til, står det følgende på en nettside fra e-health, om historien til den loven:

"July 2009: Speaker of the House Nancy Pelosi and a  group of Democrats from the House of Representatives reveal their plan  for overhauling the health-care system. It’s called H.R. 3962, the  Affordable Health Care for America Act."

Det grunnleggende er at lover har sitt utgangspunkt i den lovgivende forsamling. Men det er rimeligvis mer eller mindre nær kontakt med den utøvende makt, presidenten, mens loven utformes. Og Obama hadde gått til valg på en reform innen helse; det var en hovedsak i hans valgkamp. Endringer i 'criminal justice' har ikke på langt nær spilt en like fremtredende rolle i Trumps valgkamp og senere virke som president.

Om det som du synes å ville kalle Trump-justice, beskrives utgangspunktet slik på en netteide fra National Conference of State Legislatures, fra mars i år: 

"While congressional action is difficult to predict, recent developments  in the House, Senate and administration may be poised to coalesce around  substantive criminal justice reform this year. There are numerous bills  introduced so far in the 115th Congress on this issue, but certain  bipartisan legislation appears more likely to move forward." (The Guardians omtale må dreie seg om et av disse forslagene. )

Man redegjør så for lovforslag både i represenantenes hus og senatet; det som nå har skjedd, er at senatet har fått ferdig et forslag, som Trump har sluttet seg til, men som sagt i en tidligere kommentar, blir det neppe fattet noe vedtak med det første. 

Trumps medvirkning omtales med et 'also' som kan indikere at presidenten ikke har vært noen primær pådriver: "The Trump administration has also indicated an interest in reforming the  criminal justice system. President Trump, White House Chief of Staff  John Kelly, Senior Adviser Jared Kushner and Attorney General Jeff  Sessions met with criminal justice reform advocates in mid-January ... ." Det fremtår at Kushner var en av flere deltakere.

Etter dette blir det en forenkling når du skriver: "Trumps reformforslag er fruktene av svigersønnen Jared Kushners arbeid." Det er fruktene av et langvarig arbeid i de lovgivende forsamling, med bistand og bidrag fra den utøvende makt; Kushner har vært en av flere aktører her.Kommentar #7

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

Om det som du synes å ville kalle Trump-justice, beskrives utgangspunktet slik på en netteide fra National Conference of State Legislatures, fra mars i år: 

Nei, jeg verken «vil» kalle det «Trump-justice» eller mener at den angjeldende reformen - kall den hva du vil – utelukkende har Jared Kushner som fødselshjelper. Kushner er én blant flere, men ganske alene om å dytte svigerfaren sin i riktig retning.

Ei heller er teksten et forsøk på å skrive senatorene Grassley og Durbin ut av historien. Teksten er ikke et forsøk på å skrive mest mulig utførlig om alle involverte, alle prosessene og alle dragkampene; den har et annet ærend. Så her «forenkler» jeg, som du helt riktig påpeker. Det var liksom meningen.

Og forøvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges.

Kommentar #8

Karl Øyvind Jordell

167 innlegg  115 kommentarer

Ærend og ærend, hr Nyhus

Publisert over 1 år siden

Også i en artikkel med et annet ærend enn å skrive mest mulig utførlig, bør det som står være rimelig korrekt. 

Det foreslaget du refererer til er ikke Trumps, som du hevder, eller har Jahred som fødselshjelper, som du nå skriver - fødselen fant sted et annet sted enn der Jahred er: "There are numerous bills  introduced so far in the 115th Congress."

Og du kan ikke vite om han var 'ganske alene' om å dytte svigerfaren. 

For ordens skyld: Jeg kan glede deg med at du for lenge siden har fått gjennomslag ang Kartago; jeg følger med også der. Det er jo noe ... .

Kommentar #9

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.

Og du kan ikke vite om han var 'ganske alene' om å dytte svigerfaren. 

Han er ganske alene om å ha en svigerfar som er president.

Kommentar #10

Karl Øyvind Jordell

167 innlegg  115 kommentarer

Hvem skal debattutvikle debattutviklerne?

Publisert over 1 år siden

Jeg forstår ikke hva du mener med din siste kommentar.

Men jeg finner det altså uakseptabelt at Vårt Land ikke vil korrigere 'fake news' - hvordan man enn snur og vender på det, er ikke dette Trumps reformforslag, Han støtter det, javel, men amerikanske presidenter støtter alle lover, unntatt dem som de nedlegger veto mot.

Og når under-overskriften lyder "I dragkampen mellom straff og tilgivelse har amerikanerne fått en uventet veileder i Donald Trump og svigersønnen hans.", forvitrer all balanse: Trump fyrer fortsatt opp under sine tilhøreres taktfaste rop om Hillary Clinton: 'Lock her up'.

For noen tid siden hadde jeg ikke noen problemer med å få trykket en korreksjon til en uskyldig feilopplysning i en kommentar fra Skard Dokka.

Men i en situasjon der presidenten i USA aktivt motarbeider den frie presse, og slik bidrar til å undergrave demokratiet, er det ikke bare slik at Vårt Land fastholder villedende opplysninger om ham; han fremstilles som en veilder på et område hvor han beviselig ikke tilgir, men stimulerer til det som vel ville være et justismord - FBI fant ikke grunnlag for å tiltale Hillary Clinton.

Et spørsmål til fungerende sjefsredaktør: Hvem skal debattutvikle debattutviklerne?


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere