Eddie Whyte

11

Ambassadør Roth, femti år er nok!

Ifjor vedtok Norges største arbeidstaker-organisasjon LO å jobbe for en full internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel nettopp fordi fagbevegelsen har mistet troen på Israels evne til dialog.

Publisert: 17. nov 2018

Under overskriften «Ikke boikott oss!» sier Israels nye ambassadør i Norge «Dialog og utveksling av synspunkter er veien å gå», i et usedvanlig lite kritisk intervju i VG den 9. november.

Den internasjonale boikottkampanje Boycott Divestment Sanctions (BDS) har bred støtte i Norge, og i fjor vedtok Norges største arbeidstaker-organisasjon LO å jobbe for en full internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel nettopp fordi fagbevegelsen har mistet troen på Israels evne til dialog.

De aller fleste av oss forstår vel at det er umulig å finne frem til dialogbaserte løsninger når den sterkeste parten i konflikten aktivt fører en aggressiv koloniserings- og okkupasjonspolitikk. Det er nemlig Israels grove brudd på folkeretten og manglende vilje til å inngå en meningsfull dialog som fører til at landet blir mer og mer isolert i det internasjonale samfunnet, og at stadig flere støtter BDS noe ambassadør Roth tydeligvis misliker.

Dette er ingen konflikt mellom to like parter. Det er stor forskjell mellom okkupanten Israel som er en av verdens store militære makter, og de okkuperte palestinere som hovedsakelig er flyktninger som verken har en hær, en marine, et luftforsvar eller bomberom der de kan gjemme seg.  Roths Israel oppfører seg til tider som en terroriststat og angriper sivile mål som også inkluderer FN-skoler der familier med barn har søkt tilflukt. De fører krig mot en sivilbefolkning som ikke har noe sted å flykte til. Prominente israelske politikere tar regelmessig til orde for å utrydde palestinerne og okkupere hele Palestina.

Men det mest iøynefallende med VGs koseintervju er at mens Roth får fritt spillerom til å skryte av Israel som et demokrati, nevner verken journalisten eller ambassadøren Israels 50-årige okkupasjon av palestinske jord.

FN og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har gjentatte ganger dokumentert den israelske hærens overgrep mot palestinere på de okkuperte områdene – overgrep som inkluderer såkalte «likvidasjoner» - kaldblodige mord. Israel har lenge operert med en «skyt for å drepe»-politikk i Jerusalem og på Vestbredden. I den senere tiden er over 200 ubevæpnede palestinske demonstranter drept og titusenvis skadet av israelske snikskyttere fra en avstand på 600 meter - inkludert kvinner, barn, journalister og helsearbeidere. På den israelske siden er ingen drept og ingen er skadet.

Mens antallet drepte palestinere vokser truer Roths regjering med enda en form for etnisk rensing. De vil tvangsflytte titusenvis av palestinere ut av byen Jerusalem og fra landsbyer som Khan al-Ahmar, Susya, der de har bodd i mange generasjoner og lenge før staten Israel ble stiftet.

Dette handler ikke om en væpnet konflikt mellom to hærer, men om en ulovlig okkupasjon der sivilbefolkningen - hovedsakelig palestinere - er ofrene.  Situasjonen for palestinerne har aldri vært verre.  De lever under en stadig mer aggressiv israelsk okkupasjon – blokaden av Gaza, drap på sivile på Vestbredden, ulovlige apartheidmurer, fengsling av palestinske barn, folkerettsstridige bosettinger og en målrettet, ulovlig kolonisering av palestinske landområder.

Menneskerettighetsbrudd begått av den israelske staten er dessverre ikke noe nytt. En lang rekke FN-vedtak som fordømmer Israels koloniseringspolitikk, blir ignorert av Roths regjeringen uten at det får noen reelle konsekvenser.  

Men ambassadør Roth vil ha oss til å tro at «Det israelske demokratiet står sterkt». Uttalelsen kommer noen få måneder etter Nasjonalstatsloven som Knesset vedtok tidligere i år, som gjør ikke-jøder til annenrangs borgere i landet og har skapt en bølge av internasjonal kritikk fra blant annet europeiske ledere, israelske opposisjonspolitikere og liberale jødiske grupper i USA og Storbritannia. De sterkeste kritikerne mener at den nye lovgivningen er nok en bekreftelse på Israels status som en «apartheidstat», og at loven er rasistisk.

Israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Og akkurat derfor satser den norske fagbevegelsen på å videreutvikle samarbeidet med BDS og støtte kampanjen for en internasjonal boikott av en stat som ikke respekterer palestinernes rettigheter, og som ikke lytter til verdensopinionen. Det er viktigere enn noen gang å opprettholde presset på israelske myndigheter for å avskaffe apartheidsystemet og avslutte okkupasjonen.

En internasjonal boikott av en regjering som ikke respekterer palestinernes rettigheter, og som ikke lytter til verdensopinionen, er fortsatt det beste politiske virkemiddelet vi har i møte med Israels umenneskelig okkupasjonspolitikk. Ambassadør Roth, 50 år med okkupasjon er nok!

Den systematiske undertrykkingen av palestinerne må opphøre. Folk rundt om i verden støtter kampanjen for å innføre økonomiske sanksjoner som skal presse staten Israel til å respektere palestinske rettigheter og internasjonal lov. Det er et ikke-voldelig verktøy som bidro til å avskaffe apartheid i Sør Afrika, og som kan gjøre det samme i Israel.


2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

23 innlegg  2002 kommentarer

Feil.

Publisert rundt 1 år siden

Whyte, jeg er medlem i LO, jeg deler ikke ditt syn.  Din fremstilling i denne artikkelen har stor slagside.

Du fremstiller det du har lært å si, og jeg er dypt uenig med deg.

4 liker  
Kommentar #2

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Vedtaket jeg viser til ble vedtatt i fjor på LO kongressen - LOs høyeste organ. Er du uenig kan du fremme et annet forslag som behandles på neste kongressmøte. Det heter demokrati. 

1 liker  
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Vedtaket jeg viser til ble vedtatt i fjor på LO kongressen - LOs høyeste organ. Er du uenig kan du fremme et annet forslag som behandles på neste kongressmøte. Det heter demokrati. 

Jeg er enig i analysen av Israel, men er uenig i at LO skal føre den kampen. Skomaker bli ved din lest. LO skal være en arbeidstagerorganisasjon for arbeidstagere av alle politiske sjatteringer,  ikke et politisk verktøy.

2 liker  
Kommentar #4

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Har du lest LOs handlingsprogram? Vi bryr oss om samfunnet rundt oss - både på lokalt og internasjonalt plan. 

3 liker  
Kommentar #5

Dan Lyngmyr

201 innlegg  1187 kommentarer

LO`s urovekkende Israelsboikott.

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Ifjor vedtok Norges største arbeidstaker-organisasjon LO å jobbe for en full internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel nettopp fordi fagbevegelsen har mistet troen på Israels evne til dialog.

Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

LO`s viktige og langvarige kamp for vanlige folks rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, er kronet med mange viktige seire.

Fagbevegelsen representerer derfor en viktig samfunnsregulator både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. Samtidig er det fraksjoner i LO, og Arbeiderpartiet, som jevnt og trutt de siste årene har ivret for boikott av Israel.

Hittil har fornuften seiret, og disse har ikke fått gjennomslag for boikott-truslene mot midt - østens eneste reelle demokrati.

Frem til nå.

 Jeg er veldig glad LO nå går inn for boikott. Det er en naturlig videreutvikling av standpunktene og solidariteten vi har hatt med Palestina i mange år, sa Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget, den gangen til VG-Nett.

Med 193 mot 117 stemmer gikk kongressen inn for at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

Tilnærmingen som har vært Norges offisielle i en rekke av verdens konflikter, og som har vært benyttet med stort hell, nemlig oppfordringen til dialog og forsoning, finner ikke lenger gjenklang hos de fagorganiserte i LO.

Nå har de valgt å ta opp kampen mot midt-østens eneste sanne demokrati, til fordel for en terroriserende palestinsk ledelse som attpåtil belønner fengslede palestinske terrorister med norske bistandsmidler.

De roper bare boikott.

Alarmerende raport fra de palestinske områdene.

Human Rigth Watch peker i sin nylige rapport på et palestinsk regime med alle de kjennetegn som ellers preger alle udemokratiske terror og tvangsregimer. 

 – Systematisk vilkårlige arrestasjoner og tortur krenker viktige menneskerettighetsavtaler som Palestina nylig har signert. Den systematiske praksis av tortur fra palestinske myndigheter kan være en forbrytelse mot menneskeheten som kan ende opp med en påtale ved Den internasjonale straffedomstolen, sier HRW i en uttalelse.

Lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir, mener palestinske ledere sitter i glasshus når de uttaler seg kritisk mot Israel.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han i et intervju gjengitt i Nettavisen.

For mange jøder er BDS kampanjen, som Edddie Whyte støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Og for to år siden  stemte det canadiske parlamentet , med stort flertall, ja til en tekst som fordømmer BDS-bevegelsen.

 I 2016  gikk også den tyske forbundskansler Angela Merkels parti CDUkraftig ut mot BDS og definerte bevegelsen som antisemittisk og vurderte organisasjonens oppfordringer til boikott på linje med boikottaksjonene mot jødene som gradvis økte frem mot andre verdenskrig.

Og fortsatt "regner" det praktisk talt raketter over Israel - sannsynligvis støttet av den samme palestinske ledelsen som fortsatt dessverre oppfordrer til drap på jøder - bare fordi de er jøder..

Og, jeg tror dessverre at det ennå ikke er slutt på naiviteten hos velvillige norske organisasjoner og personer, selv om motivene kan være de beste, og PLO`s sentralråds siste krumspring bidrar heller ikke til å styrke dette inntrykket.

De samme som både hyller BDS bevegelsen boikottlinje og som nå trekker anerkjennelsen av staten Israel.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/10/29/195451568/plos-sentralråd-trekker-anerkjennelsen-av-staten-israel.

Sitat Whyte :

....og fra landsbyer som Khan al-Ahmar, Susya,.....

Israel mener Khan al-Ahmar og den norskstøttede skolen ble bygget på ulovlig vis. Til tross for dette kunne ikke den israelske staten iverksette tvangstiltak eller flytting av beboerne. 

Fordi staten Israel er en demokratisk rettstat , og fordi saken derfor måtte belyses rettslig.

Saken ble deretter grundig behandlet i det israelske rettsystemet, gjennom lang tid ,helt frem til Høyesterett - som deretter har avsagt sin dom i tråd med Israelsk lov og de avtaler som ellers kan berettige avgjørelsen.

Beboerne er tilbudt langt bedre boforhold som kompensasjon, de er m.a.o ikke jaget ut og slengt på gata, uten videre bolig eller oppholdssted , men gitt muligheten til langt bedre og langt mer moderne boforhold.

Når Whyte ikke anerkjenner dommen, eller kommentere det faktum at beboerne har fått en tilbud om betydelig bedrede boforhold,  må det være basert på hans grunnleggende forestilling om at nettopp slike dommer, avsagt i israelsk høyesterett, ikke er legitime fordi, og utelukkende fordi, den rammer "okkuperte"palestinere.

5 liker  
Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Har du lest LOs handlingsprogram? Vi bryr oss om samfunnet rundt oss - både på lokalt og internasjonalt plan. 

Som om vi andre ikke bryr oss? Men blant deres medlemmer så er det mange som bryr seg men har truffet andre konklusjoner, og noen som ikke vil bli medlemmer fordi dere kjemper for noe annet en det en arbeiderorganisasjon skulle gjøre.

Jeg er ganske mainstream, en AP velger som er svært kritisk til Israel. Likevel er jeg imot at LO skal ta stilling til dette spørsmålet.

1 liker  
Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

Politisk misbruk av medlemskap.

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Vedtaket jeg viser til ble vedtatt i fjor på LO kongressen - LOs høyeste organ. Er du uenig kan du fremme et annet forslag som behandles på neste kongressmøte. Det heter demokrati. 

Da er det korrekte budskap til omverdenen at LO-kongressen synes at Norge skal boikotte Israel og at dette overhodet ikke reflekterer medlemmenes synspunkter.  Som selvfølgelig er politisk vidt forskjellige.Dette er jo grovt misvisende. 

Noen kunne jo tro at medlemmene står bak "vedtaket". Uansett hvordan man "demokratisk" formulerer fremgangsmåten.

Jeg har vært medlem og tillitsmann innen LO (i et par år, faktisk)  og har svært lite til overs for den praksisen at politisk synsing fra "LO`s høyeste organ" gis inntrykk av å være medlemmenes meninger.

Det er frekt. Og det er et resultat av at politiske aktivister kommer til der de gjør større skade enn nytte.

Dersom medlemmene - mot formodning - trenger politisk veiledning fra LO-ledelsen , så vil de sikkert be om det.

Representerer delegatene medlemmenes politiske synspunkter? 

Mener delegatene at de er kompetent til å uttale seg politisk på vegne av medlemmene - uten å spørre , informere eller ha formelt mandat?

 Og hva i all verden er det som gjør delegatene kompetent til å mene noe som helst om konflikten i Midt-Østen på vegne av andre ?

Det ser dessverre ut til at denne påtrengende politiske praksisen har spredd seg til kirkelige organisasjoner , og at vi vil få se mer av dette fremover.

Derfor er det viktig å gjøre som Daniel Krussand - å gi korrekt tilbakemelding i kraft av medlemskapet og informere om at dette gir feil fremstilling av hva vedtaket er basert på. 

Som tidligere LO-medlem støtter jeg Krussand fullt ut. Vi er dypt uenig i LO-ledelsens boikottutspill mot Israel - tar avstand fra det , og beklager det som et utslag av uforstand..

 

 

4 liker  
Kommentar #8

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
israelsk høyesterett,

Israels høyesterett er forpliktet til å følge internasjonale lover og konvensjoner på lik linje med alle andre land. Israels angrep på Khan al-Ahmar er å anse som en krigsforbrytelse. 

1 liker  
Kommentar #9

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du tilhører mindretallet da flertallet stemte for og dermed ble det vedtatt en ny politiskkurs  - dette kaller for demokrati i praksis. 

1 liker  
Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
u tilhører mindretallet da flertallet stemte for og dermed ble det vedtatt en ny politiskkurs  - dette kaller for demokrati i praksis. 

Det er det, og det er også innenfor spillereglene at mange ikke melder seg inn i en norsk fagforening, eller melder seg ut, fordi den velger å føre utenrikspolitikk istedenfor arbeiderrettigheter.

Hvordan går det med medlemstallene for tiden?

1 liker  
Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

Demokrati i praksis?

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Du tilhører mindretallet da flertallet stemte for og dermed ble det vedtatt en ny politiskkurs  - dette kaller for demokrati i praksis. 

Det høres i alle fall demokratisk ut. Tenk, jeg tilhører mindretallet!

Snakker De her om en splitter ny demokratisk reform innen bevegelsen?

Kunne De utdype hvordan dette fungerer i praksis?

Hvordan i all verden kan jeg tilhøre mindretallet - eller flertallet - i noe jeg aldri hverken har hørt om eller blitt informert om i min tid som medlem i LO?

Kommentar #12

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Til orientering. Neste LO kongress er i 2021. Det gir deg 3 år til å forberede deg. Det bør holde vel? 


1 liker  
Kommentar #13

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Arbeiderbevegelsens verdier er internasjonale verdier! 


1 liker  
Kommentar #14

Dan Lyngmyr

201 innlegg  1187 kommentarer

Whytes definisjon av krigsforbrytelser.

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Israels høyesterett er forpliktet til å følge internasjonale lover og konvensjoner på lik linje med alle andre land. Israels angrep på Khan al-Ahmar er å anse som en krigsforbrytelse. 

1) 

Først en grundig og lang rettslig behandling  av om hvorvidt et boligområde er ulovlig oppsatt.

2)

Samt en kompensasjon i form av tydelig forbedrede boligforhold.

3)

= krigsforbrytelse. 

Israelsk høyesteretts endelige dom over den ulovlige bosettingen Khan al-Ahmar, og Israels tilbud om langt bedre boforhold som kompensasjon, synliggjør at dette  forholdet, både reelt og formelt , ikke har noen av de kjennetegn som man knytter til en normal rettslig forståelse av selve begrepet krigsforbrytelse. 2 liker  
Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Arbeiderbevegelsens verdier er internasjonale verdier! 

Arbeiderne har forskjellige verdier, jeg vil være i en arbeiderbevegelse som jobber for arbeidsrettigheter. Men, det her leder ingensted. Du repeterer at du har rett og det må du gjerne, men noen diskusjon blir det ikke.

2 liker  
Kommentar #16

Eddie Whyte

11 innlegg  20 kommentarer

Fakta i saken

Publisert rundt 1 år siden

Det er ikke min definisjon - jeg forholder meg til Genevekonvensjonen og ICC https://www.timesofisrael.com/hague-prosecutor-issues-war-crime-warning-on-bedouin-village-demolition/

"THE HAGUE, Netherlands — The International Criminal Court’s chief prosecutor has issued a warning that if Israel goes ahead and destroys a Palestinian Bedouin village in the West Bank it could constitute a war crime....." 


1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere