Lederartikkel Vårt Land

Strømmen mot kjerringa

Det aller viktigste spørsmålet er om kirkesamfunnene ønsker kvinnelige ledere velkommen.

Publisert: 17. nov 2018

I går skrev Vårt Land om Norges Kristne Råds undersøkelse av likestilling i ledelsen av norske trossamfunn. Mens Den norske kirke, Metodistkirka og Den katolske kirke har nokså jevn lederbalanse, ser tallene dårligere ut for kvinnene i for eksempel Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirka) og pinsebevegelsen.

LES OGSÅ: Lav kvinneandel i trossamfunn: 'Vi trenger mer enn festtaler'

Daglig leder på Frikirkas hovedkontor Marit Ecklo Brevik, peker på historien og kirkestrukturen når hun skal forklare tallene: Menighetene i Frikirka er selvstyrte og sentralleddet kan ikke pålegge menighetene å ansette eller velge kvinner.

En av grunnene til at kvinnene kommer dårlig ut av det i en del kirkesamfunn er imidlertid verken strukturelle eller historiske, de er kulturelle og teologiske. For det finnes fortsatt mange som ikke ønsker likestilling på dette punktet. Da er det heller ikke så rart at tallene ser ut slik de gjør.

I avisa Dagen foregår det nå en debatt mellom ulike aktører i Norsk Luthersk Misjonssamband, nettopp om kvinners lederskap. Ketil Jensen, mangeårig rektor på Fjellhaug, vil nå gi kvinner tilgang til alle verv. Selv om NLMs Espen Ottosen har markert tydelig uenighet med Jensen, tyder debatten på at det er bevegelse også i konservative sammenhenger.

I 2015 belyste Vårt Land hvordan kulturen i Frikirka og pinsebevegelsen hindrer kvinner i å bli ledere. Linn Sæbø Rystad og Ingvild Ofte Arntsen gav sterke vitnesbyrd om den motstand de hadde møtt som lederspirer i hver sine sammenhenger.

Frikirkas strukturargument har en viss vekt. Sentrale påbud fungerer ikke i dagens kirkestruktur. Men dersom ledelsen i Frikirka faktisk ønsker kvinner som ledere, står de ikke uten redskaper. Finnes det i det hele tatt en tiltaksplan for å dyrke kvinnelige ledere fram? Det spørsmålet går også til pinsebevegelsen.

LES OGSÅ: Kvinnene bestiger ikke pinsebevegelsen

Men det aller viktigste spørsmålet er dette: Ønsker kirkesamfunnene kvinner velkommen, også kulturelt og teologisk? Dersom kirkesamfunnene skal holde på kvinnene også framover, er de nødt til å ta problemstillingene på høyeste alvor. For Linn Sæbø Rystad er det for seint – hun har allerede meldt seg ut av Frikirka.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Ønsker kirkesamfunnene kvinner velkommen, også kulturelt og teologisk?

For dem av oss som er helt overbevist om at Ordet forbyr en kvinne å være ledende hyrde eller ledende eldste er det ikke et spørsmål om «å ønske kvinner velkommen».  

Likestilling blir da å gå mot Guds Ord!  Det gir ikke velsignelse og enhet!

Gudfryktige kvinner vet dette.  De vet også at Gud bruker kvinner til oppgaver som menn ikke kan utføre.

Pinsebevegelsen har rett.

Vi ser da også hvordan det går der man ikke lenger tror Ordet.

Kommentar #2

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Strømmen Med Gud.

Publisert 7 måneder siden

«Dog, også I skal elske, enhver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.»

‭‭Efeserne‬ ‭5:33‬ ‭

Guds gode ordninger for tjenestedeling mellom menn og kvinner har både åndelige og praktiske hensikter.

Alle har samme verdi, men mann og kvinne har ulik funksjon, derfor er det for kvinnenes egen trygghet at de ikke skal være ledende hyrde.

Bibelen er helt klar på dette.

Det er også mange kvinnelige prester som blir syke av belastningen av prestetjenesten.

Og når kvinner er ulydige mot Ordet og påtar seg noe Gud ikke har kalt henne til, hva med den oppgaven Gud har for henne?  Hvem gjør det hun forsømmer?

Nei gode kristne venner og Vårt Land, dere går imot «Guds Strøm»

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere