Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Populismens forenklinger

Et trekk ved populister er å love enkle løsninger i kompliserte saker. Og deretter skylde på kompleksiteten når man får makt. Slik kan også Kjell Ingolf Ropstads abort-utspill forstås.

Publisert: 16. nov 2018  /  3260 visninger.

Denne uken besøkte den anerkjente populisme- og demokratiforskeren Yascha Mounk Oslo. Den polske professoren holdt foredrag for en fullstappet sal om boka si, som oversatt til Norsk heter Folket versus demokrati. Hans viktigste budskap er at populismen bryter ned demokratiet over hele verden.

Enkle svar blir kompliserte.

Mounk understreket blant annet hvordan populister verden over bruker en teknikk med å love enkle løsninger på kompliserte spørsmål. Når de så kommer til makten, må de moderere seg og unnskylder seg med at de ikke forsto alle detaljene. Derfor blir det vanskeligere å løse sakene på den måten de ble skissert i kampens hete. Men da har allerede den populistiske politikeren vunnet kampen og havnet i posisjon.

Mounks kroneksempel er Trumps hardkjør mot USAs helsereform. Under valgkampen i 2016 lovet han å skrote den amerikanske helsereformen, også kalt Obamacare. Men etter valget uttalte han at «ingen kunne noen sinne vite hvor komplisert helsevesenet er». Endringene han lovet kom ikke.

Mulla Krekar

Fra norsk politikk er et beslektet eksempel Frps løfter om å kaste ut Mulla Krekar. I 2009 skrev Siv Jensen dette om Ap-regjeringen på Facebook: «Regjeringen har gang på gang bevist at de er fullstendig handlingslammet også i denne saken. De verken evner eller makter å gjøre noe som helst med Krekar, til tross for at han er en trussel mot rikets sikkerhet». Til Dagsrevyen sa Jensen samme år: «I aller ytterste konsekvens er jeg villig til å bryte menneskerettighetene for å få Mulla Krekar ut av landet.»

 Men etter at partiet kom i regjering fikk pipa en annen lyd. Dette uttalte daværende justisminister Anders Anundsen til VG: «Jeg er ikke villig til å bryte menneskerettighetene. Enhver regjering må forholde seg til det.» På lik linje med Trump måtte Siv Jensen bite i det sure eplet. Etter fem år i regjering er mullaen fortsatt i Norge. På samme måte som andre regjeringspartier må Frp forholde seg gjeldende lovgivning og internasjonale konvensjoner.

 Også på venstresiden

Det finnes eksempler også på venstresiden. SV var selv med å innføre såkalt «leveraldersjustert pensjon» sist de satt i regjering. Til tross for at SV og deler av fagbevegelsen var kritiske, ble reformen gjennomført av statsminister Jens Stoltenberg med støtte fra LO. De mente levealdersjustering var nødvendig for å få en bærekraftig pensjonsordning.

 Utenfor regjering sa nylig SVs Audun Lysbakken: «Levealdersjusteringen er alle problemers mor i pensjonssystemet». Han vil endre ordningen, men sier hverken hvor pengene skal komme fra, eller hvor han skal få støtte. Lite tyder på at SV har noen mulighet til å gjennomføre dette, eller at de kommer til å sette det høyt på sin prioriteringsliste ved en eventuell regjeringsdannelse.

 Vagt løfte

De siste ukene har vi sett KrFs kronprins, Kjell Ingolf Ropstad, skli inn i dette populistiske mønsteret.

 To uker før KrFs sidevalg snekret Ropstad, etter forespørsel fra Høyres informasjonssjef, sammen et medieutspill om abort. KrF-leder Knut Arild Hareide ble ikke informert før utspillet var et faktum.

Ropstad utfordret både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre om viljen til å endre paragraf 2c i abortloven, om alvorlig syke barn og å si nei til tvillingabort. Ikke overraskende sa Støre nei. Solberg sa seg derimot raskt villig til å diskutere disse spørsmålene.

 Etter dette vage løftet fra Solberg, ble saken brukt fra Ropstads side for alt det var verdt inn i debatten om KrFs sidevalg.

 «Historisk mulighet». 

Gjennom flere fylkesårsmøter og selve landsmøtet la Ropstad sterk vekt på at dette var «en historisk mulighet» for å sikre menneskeverdet og motarbeide sorteringssamfunnet. Det samme gjorde flere andre på Ropstads side. En av dem var landsmøtedelegat Ragnhild Helene Aadland Høen. Hun sitter i styret til organisasjonen Menneskeverd, som kom på banen før Ropstad selv. I et følelsesladet innlegg sa hun: «I vårt parti er en ting hellig: Livet. I denne skjebnetime for Norge, og for menneskeverdet kan vi ikke svikte».

 Både hun og Ropstad gjorde dermed retningsvalget mellom Høyre og Ap til et spørsmål om å redde liv. De argumenterte ikke med at dette ville gi holdningsendringer over tid i Norge, slik denne saken fremstår i ettertid.

 Bondeviks erfaringer

Interessant nok var bakteppet at Ropstad visste at KrFs statsminister Kjell Magne Bondevik og KrF-statsråd Solveig Solli hadde brukt store krefter på å endre denne paragrafen da de tidligere satt i regjering. Slik omtalte Bondevik dette selv til VG på KrFs landsmøte: «Det viste seg veldig vanskelig juridisk og etisk å få til. I tillegg sonderte vi i Stortinget om det var mulig å få flertall for noen endringer. Av de to grunnene ble det lagt bort».

 Ropstad visste også at det hverken i Frp, Høyre eller Venstre er enighet om denne saken. Venstre-leder Trine Skei Grande sa tydelig nei – det samme sa flere representanter i Frp. Partiet har i alle år hatt tradisjon for å fristille sine representanter i samvittighetsspørsmål. Det har også Høyre hatt. Slik fristilling i samvittighetsspørsmål har alltid vært støttet av KrF. Dette kom ikke minst til syne i debatten om reservasjonsrett for leger, som rullet i 2013.

 Likevel var det få forbehold i Ropstads argumentasjon før KrFs veivalg. Hans uttalelser var enkle og utvetydige.

 Endret holdning

Det er først i god tid etter blå seier på landsmøtet at Ropstad har endret sine forventinger. Mens han to dager etter landsmøtet uttalte at dersom KrF får gjennomslag for å endre abortloven, forventer han at flere får nei til å ta abort. Men det gikk ikke mer enn halvannen uke før han hadde endret holdning. Nå forventer han at ny lovgivning vil gi «holdningsendringer over tid».

 Blant Ropstads tilhengere i KrF vil mange mene at han har stått rank og oppreist i en tøff tid. Det er garantert en bit av bildet som vil bli tegnet av Ropstads abort-manøver høsten 2018. Samtidig vil de som tapte kampen om regjeringsvalg oppleve hans plutselig abort-vending sammen med Erna Solberg som en rå forenkling av en kompleks problemstilling, som ikke står seg i ettertid.

 Om Ropstad er populist eller ikke vil tiden vise. Men dersom han fortsetter med enkle løfter som ikke lar seg innfri, vil trolig flere legge merke til det. Da er det ikke gitt at Ropstad blir lenge i KrF-toppen.Kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papiravis lørdag 17 november. 

Illustrasjon: Øivind Hovland

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Aalborgs konspiranoia

Publisert over 1 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

De siste ukene har vi sett KrFs kronprins, Kjell Ingolf Ropstad, skli inn i dette populistiske mønsteret.

 To uker før KrFs sidevalg snekret Ropstad, etter forespørsel fra Høyres informasjonssjef, sammen et medieutspill om abort. KrF-leder Knut Arild Hareide ble ikke informert før utspillet var et faktum.

Aalborg hevder at Hareide ikke ble informert før utspillet fra Ropstad. Det riktige er i følge NRK og VG at Ropstad og Hareide snakket sammen etter at Ropstad hadde fortalt om planene på morgenmøtet i Krf sin stortingsgruppe samme dag. Som parlamentarisk leder skulle en kanskje forvente at Hareide var tilstede på et morgenmøte i stortingsgruppen, men til tross for fraværet ble han altså informert. 

I VG sitt oppslag er Hareide referert slik:

"– Kjell Ingolf og jeg snakket sammen om saken før han gikk ut i VG. Så jeg var informert, sier Knut Arild Hareide."

Det er mer enn tre uker siden denne informasjonen ble offentlig tilgjengelig. Likevel bidrar Vårt Land sin redaktør for politikk og verden til å kolportere myten om en sammensvergelse fra Ropstad mot Hareide. Aalborg er ikke alene om det, men når den kommer i en artikkel med med slike innledende referanser som Aalborg har ovenfor, bør noen si ifra.

Dersom den fraksjonen i Krf som Aalborg tydelig sympatiserer med, ønsker partiet et liv over sperregrensen bør den vektlegge mer saklighet. Det er et råd fra en borger uten noe partimedlemskap.

9 liker  
Kommentar #2

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Yascha Mounk er ikke polsk. Han er  tysker, men har studert og arbeider nå i USA. Han er ikke professor, men 'lecturer'.

2 liker  
Kommentar #3

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Vårt Land på nivå med en tidligere statsråds FB-publiseringer

2 liker  
Kommentar #4

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Mounks populismebegrep

Publisert over 1 år siden

Aalborgs bruk av populismebegrepet, og hennes gjengivelse av Mounks bruk av det er mildest talt slurvete. I et intervju med Süddeutsche Zeitung, 15. februar i år, sier Mounk at populisme kan anta mange ytringsformer og forekomme i mange varianter, men har en kjerne. Nemlig en bestemt forestilling om politikk, en bestemt moralsk forestilling og at det er vanskelig å tilby  enhver ny generasjon stor økonomisk framgang. Populisten sier i stedet at den politiske klassen bare er korrupt og handler bare i egeninteresse. Det finnes ingen som står opp for menneskene i samfunnet. Mounks populismebegrep er utviklet i en helt annen kontekst enn den norske, og tilpasset helt andre bruksområder og analysefelt. Dersom Aalborg på død og liv skal stemple Fremskrittspartiet og Kjell Ingolf Rogstad som populister bør hun nok prøve å finne en annen populismedefinisjon enn Mounks.

6 liker  
Kommentar #5

Nils-Petter Enstad

109 innlegg  206 kommentarer

Urealistiske forventninger

Publisert over 1 år siden

Det er ingen tvil om at Kjell Ingolf Ropstad med sitt nøye ko-ordinerte utspill med statsministeren og Høyres informasjonstjeneste, skapte helt urealistiske forventninger til hva KrF kunne oppnå i abortsaken sammen med Høyre. Disse forventningene ble skrudd så høyt og på så tynt grunnlag at det må være et definisjonsspørsmål om ikke dette rett og slett må kunne kalles politisk lureri, for ikke å si bedrag. Selv er jeg både skuffet og overrasket over at såpass mange lot seg lure såpass lett, og ting kan jo tyde på at det var dette som vippet flertallet på det ekstraordinære landsmøtet. Ropstads forsøk i etterkant på å tone ned de forventningene han skapte, bare bekrefter mangelen på troverdighet i utspillet hans. Man kan bruke hvilke definisjoner på populisme som man måtte ønske: Ropstad er godt innenfor, uansett.

6 liker  
Kommentar #6

Øystein Blymke

55 innlegg  19 kommentarer

Analysens forenklinger

Publisert over 1 år siden

Det er godt mulig Aalborgs populist-analyse av mange oppleves som treffende. Ropstads og Solbergs politiske hurtig-trekk i abort-saken har nok ført til en uheldig forenkling av debatten, i et vanskelig livssyns-spørsmål. For andre kan imidlertid Aalborgs analyse oppleves som mindre treffende, eller mindre fair? Mindre fair i den forstand at analysen fremstiller Høyre, Ropstad og KrF sin høyrefløys politiske atferd som mer styrt av kynisme og populisme enn hva Ap, Hareide og KrF sin venstreside har vært styret av i denne saken. Med en så alvorlig, privat og følelsestung livssynssak som politisk bakteppe, ville nok analysen kanskje stått seg på, ikke å fremstille den ene parts motiver og politiske atferd som edlere, redeligere eller mindre "rå" enn den andre parts? 

3 liker  
Kommentar #7

Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Honnør til Berit Aalborg for å belyse betegnelsen "historisk mulighet" og hva som ble lagt i det i stridens hete. Men hennes forsøk på lede oppmerksomheten mot behovet for mer redelighet, faller på steingrunn. Det er alltid noe mindre viktig å gripe fatt i for den som ikke vil la seg korrigere. 

Vel, vi leser alle det vi helst vil lese. Statsministeren er jo ikke nevnt, men hun kunne vel ha vært det.

1 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Pirk

Publisert over 1 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Yascha Mounk er ikke polsk. Han er  tysker, men har studert og arbeider nå i USA. Han er ikke professor, men 'lecturer'.

Jeg synes dette er et dårlig forsøk på å diskreditere Berit Aalborgs innlegg.  Det er nærliggende å karakterisere det som unødvendig pirk og utenomsnakk.  At Mounk ikke er polsk, er neppe noe poeng (han har forresten polske foreldre). Ei heller hvordan han tituleres (han har en doktorgrad i statsvitenskap).

4 liker  
Kommentar #9

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Politisk analyse som alternativ til dulgte hentydninger

Publisert over 1 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Interessant nok var bakteppet at Ropstad visste at KrFs statsminister Kjell Magne Bondevik og KrF-statsråd Solveig Solli hadde brukt store krefter på å endre denne paragrafen da de tidligere satt i regjering. Slik omtalte Bondevik dette selv til VG på KrFs landsmøte: «Det viste seg veldig vanskelig juridisk og etisk å få til. I tillegg sonderte vi i Stortinget om det var mulig å få flertall for noen endringer. Av de to grunnene ble det lagt bort».

 Ropstad visste også at det hverken i Frp, Høyre eller Venstre er enighet om denne saken.

Det siterte kan gi inntrykk av at Ropstad, - med alt han i følge Aalborg "visste", handlet mot bedre vitende. Jeg er ikke på innsiden av Ropstads hode. Om Aalborg formidler noe interessant med sine hentydninger er derfor vanskelig å si. Dersom jeg derimot legger til grunn at Ropstad har en rasjonell politisk analyse, kan det følgende noteres.

Bondevik hadde statsråds- og statsministerposter i flere regjeringer: Willoch (1983-1986), Syse (1989-1990), Bondevik I (1997-2000) og Bondevik II (2001-2005). Med unntak av Willoch-regjeringen (til 1985) var alle disse mindretallsregjeringer. Som kjent var abortloven 'untouchable" for Krf under Willoch-regjeringen. Solveig Sollie sin eneste statsrådspost var i den ettårige mindretallsregjeringen til Syse.

Det har skjedd en del siden någjeldende lov om svangerskap ble vedtatt i 1975. Bioteknologi og generell medisinsk teknologi og kunnskap har hatt en betydelig utvikling siden loven ble vedtatt, - og det er faktisk tretten år siden sist Krf var i regjering. Bondevik II hadde kun følgende formulering om abort i regjeringserklæringen (Sem-erklæringen). (Dette er hentet fra en statusrapport i 2002. Jeg har ikke funnet originaldokumentet.):

"Understreke betydningen av det abortforebyggende arbeidet som utføres av organisasjoner som AAN. Slike frivillige tilbud må sikres fortsatt offentlig støtte."

Denne målsetningen er i seg selv god. Poenget her er at regjeringspartene (som var avhengig av støtte fra enten Frp, AP eller SV for flertall) ikke synes å ha hatt et omforent mål som er i nærheten av de tema som drøftes nå, nemlig den såkalte sorteringsparagrafen og tvillingabort. Dette er tema som har blitt aktualisert som følge av de senere års medisinske utvikling. 

Det er også et vesentlig moment at det skal forhandles om en flertallsregjering, der en kan forvente at de nåværende regjeringspartiene har et ønske om å fortsette i tre år til og aller helst også deretter. Dersom en regner inn Senterpartiet som har foreslått i Stortinget og har programfesta et forbud mot tvillingabort, kan inntil 22 av Stortings-representantene fra Venstre, Høyre og Frp benytte seg av den samvittighetsfriheten de ikke vil gi de såkalte reservasjonslegene. Selv om 22 av Venstre, Høyre og Frp sine representanter stemmer mot kan det innføres et forbud mot tvillingabort dersom Senterpartiet følger eget program.

Oppsummert kan en kanskje si at Bondevik og Sollie sine erfaringer fra noen tiår siden i mindretallsregjeringer, har begrenset relevans i dagens situasjon.

Kommentar #10

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

religion og politikk i populismens tid.

Publisert over 1 år siden

Jeg synes dette var en god analyse av Aalborg. I Norge har vi Sturla Stålsett som kan mye om religion og politikk i populismens tid. Jeg hørte Stålsett i Kirkeakademiet snakke om dette på et internasjonalt nivå. Han sa ikke så mye om norske forhold når det gjelder religion, politikk og populisme. Men det ville vært interessant. Kanskje et tema Vårt Land kan gripe tak i?

Jeg tror Ropstads abortutspill kan forstås som populistisk.

1 liker  
Kommentar #11

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Desperasjon?

Publisert over 1 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Et trekk ved populister er å love enkle løsninger i kompliserte saker. Og deretter skylde på kompleksiteten når man får makt.

Jo da, det er forskjell på uhemmet, rå og bevisst populisme – og på vanlig poltikk. Men postulatet i Aalborgs ingress om at «et trekk ved populister er å love enkle løsninger i kompliserte saker. Og deretter skylde på kompleksiteten når man får makt», ligger ofte like nærme vanlig poltikk som det er rendyrket populisme.

Dette ikke for å bedrive spissfindig definering av populismebegrepet, men å plassere Ropstad’s utsagn i en riktig kontekst – som er en vanlig politisk kontekst. For slik bør det absolutt kunne tolkes – med mindre man bevisst ønsker å vranglese Ropstad. Den tapende part i striden om KrF's veivalg er åpenbart svært opptatt av dette. Det framstår som en stråmann – eller som et halmstrå.

Ropstad sier det som er: Nå har vi en historisk mulighet ... Her er "mulighet" nøkkelordet til mye, også til redelighet. En mulighet i politikken er det det er – en mulighet, et vindu, noe vi kan jobbe med. 

Kortene ble relativt raskt delt ut, klart og greit. Erna hadde sin stortingsgruppe i ryggen da hun sa at Høyre vil drøfte 2C i Abortloven med KrF. Venstre og Frp ga ingen 'cart blanche'. Tvert imot. Venstre sa nei for sin del – som parti, mens Frp's ledelse sa at deres representanter står fritt ved avstemninger i Stortinget i dette spørsmålet. Videre var det klart at det også er betydelig motstand i deler av Høyre.

Altså, "Vi har en historisk mulighet ..." betød at Høyre vil snakke med KrF om dette, og at det slik vil bli en del av forhandlingene om en eventuell ny regjeringsplattform. Både Ropstad og samtlige delegater i KrF var ellers naturligvis kjent med det som er anført i forrige avsnitt. Alternativet var venstresiden som ikke ville diskutere temaet. Altså, dersom paragrafen noen gangs skulle bli endret, så var det (eventuelt) i forbindelse med forhandleringer med regjeringspartiene.

Med det frynsete ryktet som politikere generelt har ute i befolkningen, når det gjelder overholdelse av løfter, så er Ropstad’s beskrivelse av "en mulighet" både sann og renhårig. Det er sjelden kost, i fht slik politikere gjerne oppfattes i mange andre saker.

Det framstår derfor som merkelig av Aalborg å knytte Ropstad’s argumentasjon på fylkesmøtene så sterkt opp mot populismebegrepet. Det er en ugyldiggjøring av uttalelsen og en grov nedvurdering av Ropstad’s hederlighet. 

Det faller nok flere enn meg naturlig å betegne Aalborg sitt angrep på Ropstad som desperat og ufint.

4 liker  
Kommentar #12

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Følg med på Ropstads kuvendinger. Du forsvarer det han sa i forgårs.

2 liker  
Kommentar #13

Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Etter dagens VG-oppslag om Statsministerens møte med nestlederne i KrF og spillet rundt det, ser det ut til at populismen har spredt seg til det politiske topplanet i norsk politikk. I et parti hvor etikk står så høyt på dagsordenen som i KrF, vil dette få dramatiske følger.

3 liker  
Kommentar #14

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hvor mye er "grunnfjellet" villig til å svelge unna?

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Spill?

Publisert over 1 år siden

Det framstår som merkelig og også som patetisk at venstresiden i partiet betuttet peker på at det har vært møter mellom Ropstad og folk i regjeringen. Det var visst både svikefullt og populistisk.

Hareide hadde altså over tid, og bak ryggen på alle, hatt flere møter med Jonas Gahr Støre, og han hadde kjørt en egen prosess med Kjell Magne Bondevik, Einar Stensnæs og andre nestorer – på lønnkammeret. Han hadde i hemmelighet skrevet bok om det som skulle danne grunnlaget for en dramatisk retningsendring for partiet. Etterhvert utviklet det seg en nøye planlagt strategi som ble holdt skjult også for Hareides nesteledere.

Hemmeligholdet var viktig. Landsstyret skulle overrumples. Det greide man. Til de grader. En av nestlederen gråt, landsstyret ble delt, og en sjokkartet skuffelse bredde seg, spesielt i KrF’s kjerneområder. Det som etterhvert ble benevnt som høyresiden ble tatt fullstendig på senga. Det var en del av planen.

Det tok litt tid før folk fikk summet seg. Men når de endelig kom igang avstedkom det naturlig nok mye aktivitet – bl.a. Ropsstads kontakt med folk i regjeringen.

Hva hadde man forventet? At en stor del av partiet skulle sitte passive og umælende, og at de skulle støtte det mange oppfattet som Hareides og hans støttespilleres bakholdsangrep, ikke bare på partikollegaer, men også på partiets sjel?

Når venstresiden framholder dette som svik eller populisme, eller hva man velger å gripe til av ufine karakteristikker, så viser det det mer enn noe den voldsomme splittelsen som Hareide har påført partiet, men også hvor desperate tapersiden i partiet er. Med desperasjon følger gjerne panikk og uoverveide handlinger og uttalelser – og også uredelighet.

3 liker  
Kommentar #16

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er tydeligvis ikke helt lett å dekke denne saken. I forrrige runde med avskøringer måtte VG kortigere noe av det de først skrev. Men nå kommer det frem nye sterke påstander om dobbeltspill fra Ropstad.

Hvis dette stemmer vet jeg ikke om populisme er det mest dekkende ordet. Kanskje løgn og bedrag passer bedre? I hvert fall godt gammeldags politisk intrigespill. Og Erna Solbergs linje har vært populistisk hele veien, selv om hun neppe har hele befolkningen som målgruppe med sin vaklende retorikk.

Selv om jeg kan være uenig med KrF i mange av deres merkesaker synes jeg de har utmerket seg positivt på én måte: De er i det minste helt åpne om hva de vil og står for det slik at det går an å diskutere med dem på en normal måte. Det kan være verre med andre partier som snakker ut av begge sider av munnen. Den ene dagen er de for religiøs likestilling, den neste vil de hegne om kristendommens særstilling. Desto mer patetisk blir det når lille KrF får skylda for større partiers prinsippløshet.

Men i denne saken ser det ut som noen i KrF ikke har spilt med åpne kort. Jeg vet ikke om vi har det fulle bildet av hva som har skjedd og noen situasjoner vil det være delte meninger om. Men det ser ikke bra ut.

Uansett er det statsministerens opptreden som er det mest kritikkverdige her. Kanskje hun får svi for det, den Solbergske parlamentarismen har kostet dem dyrt ved minst én anledning tidligere.
3 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Det spisser seg til...

Publisert over 1 år siden

Nytt oppslag i VG:

KrF-topper krever oppvaskmøte

2 liker  
Kommentar #18

Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Grunnfjellet har vel sprukket. Og sprekken blir nok større, skulle jeg tro. Men jeg er ikke medlem.

1 liker  
Kommentar #19

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Vanskelig å innrømme for Hareide?

Publisert over 1 år siden

Hareide bør innrømme at han ikke har hatt kontroll på Ropstad. Det ser imidlertid ut til at han ikke vil. Hvor ble klar og tydelig Hareide av.  

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Partilederen

Publisert over 1 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Hareide bør innrømme at han ikke har hatt kontroll på Ropstad. Det ser imidlertid ut til at han ikke vil. Hvor ble klar og tydelig Hareide av.  

Han er fremdeles partileder, og som sådan er han nødt til å formulere seg så samlende som mulig.  Dessuten kan det godt hende at forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes, og da fortsetter  han antakelig som leder - med ansvar for å forhandle med de rød-grønne. Da er han avhengig av tillit også fra "blå" side i partiet.

Kommentar #21

Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Danielsens konklusjon på nyheten om samspillet mellom Ropstad og Solberg er at "tapersiden" er preget av panikk og lar seg forlede til "uredelighet". Det er uredelig.

Kommentar #22

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Han er fremdeles partileder, og som sådan er han nødt til å formulere seg så samlende som mulig.  Dessuten kan det godt hende at forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes, og da fortsetter  han antakelig som leder - med ansvar for å forhandle med de rød-grønne. Da er han avhengig av tillit også fra "blå" side i partiet.

Dette er nok en riktig analyse. 


1 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Han er fremdeles partileder, og som sådan er han nødt til å formulere seg så samlende som mulig.  Dessuten kan det godt hende at forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes, og da fortsetter  han antakelig som leder - med ansvar for å forhandle med de rød-grønne. Da er han avhengig av tillit også fra "blå" side i partiet.

At han fortsatt er partileder betyr at han har makt til å stoppe forslaget om samarbeide med mindre et overveldende flertall i Landstyret godkjenner det. Skulle det bli knapt kan han forhindre en ny regjeringsplattform til høyre med sin dobbeltstemme vil jeg tro. Her gies ingenting ved dørene. 

Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Skulle det bli knapt kan han forhindre en ny regjeringsplattform til høyre med sin dobbeltstemme vil jeg tro.

Det tviler jeg på om han kommer til å gjøre.  Blir det en ny regjeringsplattform med høyresiden, går han av som partileder. Det er i hvert fall det han har signalisert.


Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det tviler jeg på om han kommer til å gjøre.  Blir det en ny regjeringsplattform med høyresiden, går han av som partileder. Det er i hvert fall det han har signalisert.

Nja, er du sikker på det? Jeg ser en Catch22 her ved at han fortsatt sitter og må evt la noe han er uenig i passere forbi, og det tror jeg ikke han gjør..... jeg regner med at han vil kjempe til siste slutt og derfor er jeg ikke sikker på at utfallet vil bli konservativt før jeg ser det. 

Kommentar #26

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Tror dessverre ikke at Hareide vil komme tilbake som KrF-leder. Min analyse er at Hareide nå har vanskelig for å innrømme at han feilberegnet Ropstad. Selv er ikke Hareide en maktspiller, han har støttet Ropstad og trodd på ham. Partiet er delt, men jeg tror ikke Hareide ønsker å benytte seg av at han fortsatt kan vinne et knepent flertall. 

Jeg skulle ønske Hareide var villig til å utfordre Ropstad mye mer, fordi jeg mener det hadde ført til et mye bedre KrF.  

1 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.

Tror dessverre ikke at Hareide vil komme tilbake som KrF-leder. Min analyse er at Hareide nå har vanskelig for å innrømme at han feilberegnet Ropstad. Selv er ikke Hareide en maktspiller, han har støttet Ropstad og trodd på ham. Partiet er delt, men jeg tror ikke Hareide ønsker å benytte seg av at han fortsatt kan vinne et knepent flertall. 

Jeg skulle ønske Hareide var villig til å utfordre Ropstad mye mer, fordi jeg mener det hadde ført til et mye bedre KrF.  

Min holdning til dette har vært slik ganske lenge at det praktisk talt er det samme for meg hvor Krf havner, bare de havner. Jeg tror vi ser en svanesang for partiet, ut fra de kriteriene jeg har nevnt flere ganger i ulike tråder; deres saker er tapt. Alt det styr og ståk som har vært skapt over de siste par årene har langt på vei paralysert partiet. Samtidig ble det egentlig overraskende stor oppslutning om de "røde" etterhvert. Her er et element som jeg har undervurdert kraftig. Det første signalet var at de var ganske få, men så kom de frem fra treverket i et antall som jeg egentlig trodde, men som jeg likevel undervurderte styrken i. Samme hva partiet gjør nå vil det skalles av og da kan begge sider se sperregrensen på trygg avstand nedenfra, enten de formelt deler seg eller ikke. 

Stridens eple er om de skal støtte den ene eller andre regjering, men se dette kan ikke Krf uten videre. Da finnes det en vei hvor de gjør som de røde faktisk ønsket foran valget; kaste Frp ut av regjeringen, regjere med skiftende flertall og for akkurat disse forhåpentlig til venstresiden. Men selv ikke så enkelt er det for Krf inntar samme holdning til SV som de har til Frp. Da setter de begge blokker i klem ved at ingen får reelle forutsigbare flertall. Heller ikke Ap ønsker en slik situasjon, og der står Krf i spagaten. Jeg har trent på spagat så jeg vet hvor plagsomt det er når det ikke går med den fornødne eleganse og letthet. 

Og da mener jeg egentlig det samme som jeg mener om svensk politikk for tiden; noen må stalle noen kjepphester og snakke sammen, og Krf må være en del av alles samtale. Det betyr i klartekst at uansett hvilken blokk man velger må man akseptere hele blokken. Det er det som er regjerings-regjereri. Populistene vil nok være begeistret for Stortings-regjereri for det gir bedre fiskemuligheter, men stabil regjering blir det ikke av slikt. Og det trenger vi når vi skal skape og forvalte rikdommene og velferden. 

Krf er ikke i en situasjon hvor de kan velge hvem de vil samarbeide med uten å ta hensyn til realitetene. Derfor mener jeg de også ville sluppet unna med å gå fra løftet om å ikke regjere med Frp, for det må så absolutt være bedre for Krf enn å regjere med SV. Siden politikk er det muliges kunst kan man slå seg på bysten og si at "se vi tok ansvar, vi hadde løftet vårt, men vi gjorde det som virket som viktig for landet mer enn for partiet". Uansett snakker vi om velgerforflytninger på 500 i den ene eller andre retning. Og hvis noen i partiet sier Iiiiiisrael kommer de likevel flokkende tilbake i dusinvis. 

Og så tenkte vel noen at abortsaken var en god sak å våkne til live på da? Jaja, stor ståhei for ingenting. De endringene som er foreslått vil kanskje omfatte inntil 50 fostre i året. Når ett er for mye blir naturligvis 50 for mye, men samtidig er livet og samfunnet mer enn abort også. Ikke mye å gå bananas over slik demonstrantene gjorde på fx lørdag..... "hold fingrene ut av f******* mi" som det sto på noen plakater. Ære være det eleverte argument.

Om jeg skal si noe godt om den kampen som nå har vært er det at det har vært spennende å se det mangfold av meninger som har blitt luftet. Sannelig bor det mye i det norske folkedyp og når det veller frem er det med en ur-stemme som gjør politikk spennende uavhengig av resultatet. Det er ikke til å tenke på hvordan dette landet ville håndtert en Brexit. Da hadde vi antagelig banket hverandre i gatene og øvet vold av godt gammelt vikingmerke.

Krf har fått sin dødskrampe. Om overlegen spør meg vil jeg si at det er bare å stenge av respiratoren. Løpet er kjørt. De har ikke politikk eller folk til å aksle de oppgavene de står overfor. 

Kommentar #28

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Nå ga Ropstad

Publisert over 1 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Altså, "Vi har en historisk mulighet ..." betød at Høyre vil snakke med KrF om dette, og at det slik vil bli en del av forhandlingene om en eventuell ny regjeringsplattform. Både Ropstad og samtlige delegater i KrF var ellers naturligvis kjent med det som er anført i forrige avsnitt. Alternativet var venstresiden som ikke ville diskutere temaet. Altså, dersom paragrafen noen gangs skulle bli endret, så var det (eventuelt) i forbindelse med forhandleringer med regjeringspartiene.

ganske klart inntrykk av at han refererte til Solbergs private mening om abortloven i Dagsrevyen i kveld. 

1 liker  
Kommentar #29

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Hemmelig møte og femtekolonne-virksomhet

Publisert over 1 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen tvil om at Kjell Ingolf Ropstad med sitt nøye ko-ordinerte utspill med statsministeren og Høyres informasjonstjeneste, skapte helt urealistiske forventninger til hva KrF kunne oppnå i abortsaken sammen med Høyre. Disse forventningene ble skrudd så høyt og på så tynt grunnlag at det må være et definisjonsspørsmål om ikke dette rett og slett må kunne kalles politisk lureri, for ikke å si bedrag.

Etter det hemmelige møtet med alle Høyre-toppene og Erna Solberg sitt "abort-utspill", virker det som, ut fra VG sine reportasjer, at Kjell Ingolf Ropstad fikk seg en ny agenda.

Det er partilederen som skal representere partiet utad - i formelle sammenhenger og ovenfor andre partier. Nestledere skal ikke ta seg til slikt bak partilederens rygg og uten å ha avklart mandatet sitt med partilederen på forhånd. Kanskje var det mangel på partidisiplin, kanskje var det regulær uforstand, men Knut Arild Hareide fortjente ikke å bli dolket i ryggen på en slik måte...

Erna Solberg lyktes med strategi og spill. Hun visste nok like godt som Kjell Magne Bondevik at å få flertall i Stortinget for å endre abortlovens §2c var så og si umulig, men hun satset på å bruke det som agn for "den blå fløyen hos Krf". Kjell Ingolf Ropstad gikk på limpinnen, fikk rollen som Erna Solberg sin interne agent i Krf, og statsministeren reddet tilsynelatende regjeringen sin med denne "abort-bløffen".

Hvorvidt den slags, fult narrespill, er populisme eller ikke, ja det er en annen sak. Men kanskje har fem års regjeringsfellesskap med Frp satt sine spor i Høyre? "Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er", heter det seg jo...

Kommentar #30

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Hemmelig?

Publisert over 1 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Etter det hemmelige møtet med alle Høyre-toppene og Erna Solberg sitt "abort-utspill", virker det som, ut fra VG sine reportasjer, at Kjell Ingolf Ropstad fikk seg en ny agenda.

Møtet mellom Ropstad og Bollestad var klarert med Hareide. 

2 liker  
Kommentar #31

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 1 år siden

VG ( https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MglEO5/vg-avsloerer-ropstad-sa-han-oensket-roed-seier-internt-men-startet-abort-hardkjoer-og-raa-maktkamp-mot-hareide-etter-superhemmelig-moete-med-solberg ):

"I den superhemmelige sammenkomsten på Statsministerens kontor (SMK) på kveldstid 11. oktober, der også Olaug Bollestad deltok, ble endringer i abortloven diskutert. Etter dette la Ropstad om stilen totalt: I alle taler rundt om i landet kjørte han plutselig knallhardt på abortsaken. Det fremsto som om han ikke lenger la skjul på at han utfordret Hareides lederposisjon."

Kommentar #32

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hvis VG har rett i det de skriver handler det ikke bare om hva de sa til Hareide, men hva de (ikke) sa til andre.

I prosessen fikk vi høre at KrF hadde gitt oss en slik oppvisning i hvordan et interndemokrati fungerer. Så viser det seg at nestlederne har intrigert på Statsministerens kontor. Vi må også huske at Bollestad var på det skjebnesvangre møtet i Rogaland og løftet ikke en finger for at de skulle nominere etter de samme reglene som andre. 

Det er ingen grunn for venstresiden til å savne KrF riktignok. De viser bare at de er et vanlig borgerlig parti med aparte prioriteringer. De kommer til å havne under sperregrensen i neste valg uansett. De periodene KrF har vært større og hatt reell innflytelse har de hatt en bredere profil. Det er ganske utrolig at de ikke ser det selv. 

1 liker  
Kommentar #33

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ryddig og redelig

Publisert over 1 år siden

VG:
(Ropstad:) – Jeg har vært tydelig på dette tidligere, også i landsstyret, at gitt den situasjonen partiet var i, så hadde jeg og Olaug Bollestad et ønske om å diskutere situasjonen partiet kunne komme i dersom vi vant fram, sa han til NRK og la til:

– Partilederen var godt informert og ba oss ta et møte. Det var ingen dramatikk i det møtet.

Hareide bekrefter at han var kjent med møtet.

---------------

I denne prosessen er det én aktør, som har bedrevet et hemmelig spill, som det er forunderlig at ikke har fått mer oppmerksomhet. Og det er naturligvis Hareide.

Han har hatt hemmelige møter med Joans Gahr Støre – over tid, han har hatt interne fraksjonsmøter og en grundig prosess med Kjell Magne Bondevik og Einar Stensnæs og andre – og han har skrevet bok – i hemmelighet. Han har gått bak ryggen på partiet og sine nærmeste medarbeidere i flere måneder.

Det ble lagt en plan for å overrumple partiet. Partiet skulle kuppes og landets regjering skulle kastes. Ikke småtteri, med andre ord.

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Men likevel lager betuttede "røde" i partiet oppstyr om at partiets andre fløy, som ble forsøkt utmanøvrert, etter hvert fikk samlet seg og begynte å arbeide for sitt syn.

Men til forskjell fra Hareide, Bondevik og Stensnæs og andre, har Ropstad og Bollestad opptrådt ryddig og redelig. At noen lar seg provosere av at de i løpet av den turbulente og vanskelige prosessen fram mot landsmøtet, spurte regjeringen om hva KrF kunne få ut av et eventuelt samarbeid, dersom resultatet skulle gå deres veg, er ikke bare naturlig, men også ansvarlig.

3 liker  
Kommentar #34

Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

En fantastisk historie.  Om Hareide. Men hvor har det blitt av den "historiske muligheten" som avgjorde utfallet av behandlingen på landsmøtet?

2 liker  
Kommentar #35

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Otter Skaaret. Gå til den siterte teksten.
Men hvor har det blitt av den "historiske muligheten"

Ropstad sa det som det var: Nå har vi en historisk mulighet ... Her er "mulighet" nøkkelordet til mye, også til redelighet. En mulighet i politikken er det det er – en mulighet, et vindu, noe vi kan jobbe med.

Kortene ble raskt delt ut, klart og greit. Erna hadde sin stortingsgruppe i ryggen da hun sa at Høyre vil drøfte tvillingabort og 2C i Abortloven med KrF. Venstre og Frp ga ingen 'cart blanche'. Tvert imot. Venstre sa nei for sin del – som parti, mens Frp's ledelse sa at deres representanter står fritt ved avstemninger i Stortinget i dette spørsmålet. Videre var det klart at det også er betydelig motstand i deler av Høyre.

Altså, "Vi har en historisk mulighet ..." betød at Høyre vil snakke med KrF om dette, og at det slik vil bli en del av forhandlingene om en eventuell ny regjeringsplattform. Både Ropstad og samtlige delegater i KrF var ellers naturligvis kjent med det som er anført i forrige avsnitt. Alternativet var Støre og venstresiden som ikke ville diskutere temaet. Så, dersom paragrafen noen gangs skulle bli endret, så måtte det (eventuelt) bli i forhandleringer med regjeringspartiene.

Ingen er lurt eller blitt forført – i motsetning til da Hareide drev et aktivt spill over lang tid før han forsøkte å kuppe partiet og å kaste regjeringen.

3 liker  
Kommentar #36

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

"...ingen dramatikk..." ?

Publisert over 1 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

– Partilederen var godt informert og ba oss ta et møte. Det var ingen dramatikk i det møtet.

Hareide bekrefter at han var kjent med møtet.

Ifølge VG var Ropstad på det tidspunktet en av meget få som var fortrolig informert om at Hareide ville gå av dersom Krf skulle komme til å regjere sammen med Frp. Han fortalte dette til Erna Solberg. Å begå en slik lekkasje var helt unødvendig for formålet.

Det normale ville være om nestlederne, etter et slikt møte, informerte lederen om hva de blåblå kunne være villige å gi til Krf - kanskje utarbeidet et notat/referat fra møtet.

I stedet for å informere partilederen gikk Ropstad hjem og satte seg til å kladde taler med argumenter som han skulle bruke på fylkesårsmøtene (ref.: VG). Slik oppsto "argumentet om en historisk sjanse til å få endret abortloven". VG poengterer at denne "argumentasjonen" kom som en overraskelse på Hareide da Ropstad deretter meget sterkt fremførte den i møtene og gjorde poenget til en hovedsak.

På toppen av det hele var "argumentet" en bløff: Erna Solberg visste inderlig godt at det ikke ville være mulig å få gjennom en oppmykning av abortloven i Stortinget. Hun visste nok inderlig vel at Kjell Magne Bondevik i sin tid måtte gi opp et slikt tiltak, og hun hadde selv tapt saken internt i Høyre.

Men Erna Solberg oppnådde å få Ropstad til å opptre som agent for regjeringen i Krf sine fylkesårsmøter - på falske premisser. Det var et skikkelig sleipt maktspill.

2 liker  
Kommentar #37

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feil.

Publisert over 1 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Ifølge VG var Ropstad på det tidspunktet en av meget få som var fortrolig informert om at Hareide ville gå av dersom Krf skulle komme til å regjere sammen med Frp. Han fortalte dette til Erna Solberg. Å begå en slik lekkasje var helt unødvendig for formålet.

Det normale ville være om nestlederne, etter et slikt møte, informerte lederen om hva de blåblå kunne være villige å gi til Krf - kanskje utarbeidet et notat/referat fra møtet.

I stedet for å informere partilederen gikk Ropstad hjem og satte seg til å kladde taler med argumenter som han skulle bruke på fylkesårsmøtene (ref.: VG). Slik oppsto "argumentet om en historisk sjanse til å få endret abortloven". VG poengterer at denne "argumentasjonen" kom som en overraskelse på Hareide da Ropstad deretter meget sterkt fremførte den i møtene og gjorde poenget til en hovedsak.

På toppen av det hele var "argumentet" en bløff: Erna Solberg visste inderlig godt at det ikke ville være mulig å få gjennom en oppmykning av abortloven i Stortinget. Hun hadde selv vært en sentral politisk figur den gang Kjell Magne Bondevik måtte gi opp et slikt tiltak, og hun hadde selv tapt saken internt i Høyre.

Men Erna Solberg oppnådde å få Ropstad til å opptre som agent for regjeringen i Krf sine fylkesårsmøter - på falske premisser. Det var et skikkelig sleipt maktspill.

Arne D. Danielsen har forklart veldig saklig og tydelig hvordan dette henger sammen og at Ropstad har opptrådt redelig og ryddig hele veien.
Men Økland og mange skuffede på venstresiden fortsetter å male videre på at Ropstad har bløffet og stukket Krf i ryggen osv..
Den som har gått lengst i å angripe nestlederen er Bondevik jr. som går meget sterkt ut mot de som nå sitter i forhandlinger med regjeringen.

Disse glemmer glatt at Hareide er den som virkelig har gått bak ryggen på Krf i lang tid.
Dette er langt fra redelig.

1 liker  
Kommentar #38

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Ropstad og Bollestad har svekket kredibiliteten til KrF kollosalt i opinionen. Håper KrF nå skjønner at de er nødt til å få alt på bordet.

3 liker  
Kommentar #39

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Sludder

Publisert over 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hareide er den som virkelig har gått bak ryggen på Krf i lang tid.

Knut Arild Hareide gikk aldri ut med noen bløff. Han er en person og politiker av uvanlig format, sannferdig og ryddig - sjelden vare i norsk politikk. Å miste ham som partileder kan komme til å bli et katastrofalt tap for Kristelig Folkeparti, hvis det skulle bli resultatet.

(Så følger eventuelt neste skandale: Løftebruddet ovenfor velgerne om ikke å sitte i regjering sammen med Frp. Dette lover ikke godt for partiet...)

4 liker  
Kommentar #40

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Debatten her på tråden demonstrer til fulle hva KrF sliter med. 

2 liker  
Kommentar #41

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Formuleringen «historisk sjanse» er røpende. Stortinget står fritt til å stramme inn på abortloven når de vil, men det har det ikke vært noen stor oppslutning for på lang tid. Det kommer antagelig ikke til å skje i overskuelig fremtid heller. Hvis det var en vanlig avstemning nå der partiene enten stemte etter partiprogrammene eller representantene stemte etter egen overbevisning ville det vært null sjanse for å stramme inn på paragraf 2c. 

Det er bare én måte å få det til på, det er gjennom politisk spill, uærlighet og tvetydig kommunikasjon. Dessverre har vi en statsminister og en helseminister som ikke er fremmede for den typen saksbehandling. Slik fikk Ropstad sin «historiske sjanse». Det er ikke mer historisk enn at vi så et lignende hendelsesforløp i saken om fastlegers reservasjonsrett i 2013. 

2 liker  
Kommentar #42

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare én måte å få det til på, det er gjennom politisk spill, uærlighet og tvetydig kommunikasjon. Dessverre har vi en statsminister og en helseminister som ikke er fremmede for den typen saksbehandling. Slik fikk Ropstad sin «historiske sjanse». Det er ikke mer historisk enn at vi så et lignende hendelsesforløp i saken om fastlegers reservasjonsrett i 2013. 

Ropstad har ikke innført noen andre politiske mekanismer enn det som har vært praktisert sålenge vi har hatt parlamentarisme. Det har alltid handlet om å gi og ta, å kompromisse.

Vil man ha KrF med i regjering, så har det sin pris. Dersom man ikke er villig til å betale prisen, så står KrF utenfor.

Resultatet kan bli at loven heretter vil markere en holdning mot å diskriminere foster med downs syndrom. I dag er kvinners selvbestemmelse utelukket når det gjelder å abortere foster på grunnlag av kjønn. Det er som kjent forbudt. For KrF handler det om "sorteringssamfunnet".

1 liker  
Kommentar #43

Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nå er omsider fortellingen på plass. Om hvordan nestlederne i tråd med norsk parlamentarisk praksis har sondert med Statsministeren om utvidelse av regjeringen, mens den svikefulle lederen konspirerte med fienden bak landstyrets rygg. Men så endte det godt.

Vel, det tok jo sin tid med prøving og feiling med ulike utkast, men nå er den på plass. Lykke til videre!

1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere