Arvid Merkesvik

7

KrF ble styrt inn i høyrefellen

Publisert: 17. nov 2018 / 1038 visninger.

Erna Solberg har med sitt abortutspill som åte til Rogaland KrF klart å lure partiet rett i høyrefellen ved at Rogaland ikke sendte et representativt antall stemmeberettigede til "D-dags møtet" 2.11 på grunn av abortsaken aleine. Hadde Rogaland Krf fulgt resten av fylkeslagene ville dette gitt uavgjort resultat og Hareide ville fortsatt som leder. Nå viser meningsmålinger derimot at Bollestad kan bli sittende svært ensom igjen på Stortinget etter neste stortingsvalg slik alle meningsmålingene nå klart peker på.

De såkalte konservative Kristne som har røtter i det karismatiske miljøet i Rogaland og i bedehusmiljøet, har mer tilbøyelighet til å støtte Listhaug og Frp enn Krf. De såkalte "røde" Krf'-medlemmene forlater nå partiet og dette resulterer i svært liten forskjell på KrF og Frp med resterende medlemsmasse etter alle utmeldingene. Når KrF også nå går klart under sperregrensen vil disse høyre- /Krf -velgerne sannsynligvis gå til Frp for å oppnå sine politiske ønsker. Dermed er KrF sannsynlig historie fordi Bollestad har liten støtte etter at hun sviktet lederen Hareide som ville redde partiet ved å endre kurs til sentrum/AP etter at mange år med støtte til Høyre/Frp, viser alvorlig velgersvikt.

Nå bør Rogaland KrF snarest tørke av seg gliset etter 2.11 - valget og ta på redningsvester for som KNM Helge Ingstad, blir det totalhavari ganske raskt. Og sannsynligheten for at "Krf-skipet" kan reddes er like fjern som for F313.

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

John S Skiftesvik

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Faktaopplysning: Kristiansand Krf fulgte Rogaland sitt eksempel og det ble derfor en delegat mindre for Hareide fra Agder. Hadde alle respektert lovene til Krf, hadde resultatet blitt 95-93 i Hareide sitt favør!

2 liker  
Kommentar #2

Arvid Merkesvik

7 innlegg  6 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Dette var interessant og viser hvor lite troverdighet som er igjen til de som kuppet hele avstemningen ved å svikte alle demokratiske grunnverdier. Samtidig drar de KrF ned i avgrunnen. Alle vet at tillit tar lang tid å bygge opp igjen. Skal det skje må det mer enn et mirakel til.

1 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

2 innlegg  626 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Om jeg får lov, vil jeg vise til at det var Hareide selv som satte igang dette "sirkuset" Han har gjort en rekke grove feil over de siste to år. Jeg kan forstå at Krf opplevde slitasje i  et liv i spagat, ved å slites mellom venstre og høyre siden. Men det kom på et helt feil tidspunkt. Han burde ventet til neste valg før han tok en ny beslutning, selvsagt. Jeg aner en antydning til uærlighet fra Hareides side her. Dette hadde han tenkt på lenge. Hvorfor tok han ikke opp dette foran forrige valg ? Han valgte istedet å støtte Solberg , men ikke i fire år. Men jeg tror han allerede da innerst inne ønsket Støre som statsminister, men våget ikke å si dette , grunnet redsel for å miste konservative kjernevelgere. Ett år etter, går han inn for å felle Solberg, uten en spesiell sak å felle henne på. Det er jo helt uhørt i moderne norsk politisk historie. 

Det viser jo også at han  overhodet ikke har vært i kontakt med grasrota i eget parti, da han sa han hadde "ventet" ca 112-115 delegater på sin side. Han hadde mistet retningssansen og ignorerte sine kjernevelgere fullstendig, med sitt forslag til  venstredreining av partiet.

Isteden skapte han dyp splittelse, steile fronter og dype sår. En god leder skal være samlende, og ikke splittende. 

Dessuten viser det seg det seg at valgsystemet for delegater i Krf er høyst urettferdig. Blå fylker er kraftig underrepresentert med antall delegater i forhold til antall Krf velgere.Motsatt i de røde fylker.Eksempelvis  Rogaland som har over 1300 velgere bak hver delegat , mens Finnmark har vel 200 velgere bak hver delegat. Rettferdig ? Neppe !

Så slike kommentarer som Merkesvik kommer med har jeg liten sans for. Høyresiden i Krf er atskillig større en venstresiden, selv om denne realiteten er vanskelig å svelge for disse "røde". Krf mister "røde" medlemmer samtidig som det kommer ny "blå" til. Og det vil fortsette om Ropstad lykkes med sine forhandlinger. Om ikke, og Hareide fortsetter som leder, vil det bety fullstendig kaos og undergang for Krf

4 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Nå etter ar KrF har tatt sitt valg ser vi hvor mye den åpne samtalen betydde.  Alle skulle høres i full åpenhet og deretter skulle alle gå i takt i full enhet erter at landsmøtet hadde stemt.  Jommen sa jeg smør!  

Nå kjenner vi det sanne KrF.

Tarangers kommentar er nok sannheten.

Det kan hende KrF forvitrer, men når vi har det kristne Fremskrittspartiet og det kristne Senterpartiet, så er våre kristne verdier i gode hender.  Nevnte partier er da også harmoniske innad og de taler respektfullt om andre.  

Nei, KrF, dere vil ikke bli savnet av meg. Venstre har stor respekt, dere holder ikke stø kurs.

1 liker  
Kommentar #5

John S Skiftesvik

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Det er lov å mene at lovene til Krf er urettferdige. I så fall kan en fremme endring av lovene på et ordinært landsmøte og få de endret. Enn så lenge bør tillitsvalgte være lojale mot partiet sine vedtekter og lover. Undrer meg over at flere av de som oppfordret til å hindre motsatt syn å slippe fram, kjempet for å beholde bekjennelsesparagrafen. Hvor er samsvar mellom liv og lære?

Kommentar #6

Roger Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Vi har et spesielt valgsystem i Norge som skal ivareta alle fylker. Tanken er at alle skal få lik mulighet til å fremme sin mening. Dersom det kun var de mest folkerike delene av landet som fikk si sin mening ville landet sett helt annerledes ut. Så hva med de røde delegatene i Rogaland som ble tvunget til taushet, de fikk jo ikke lov til å representere sin del. Men det er det som vil presse Krf under sperregrensa, den totale mangel på kontakt med velgerne og befolkningen. Det er fire faktorer som ødelegger partiet nå.

1. Dette kyppet fra den blå siden for å få partiet til høyre.

2. Det brutte løftet om å ikke samarbeide med Frp.

3. Den totale mangel på kontakt med befolkningen.

4.  Regionssammenslåingen. 

Det siste punktet vil fjerne Krf fra omtrent alle fylker som er berørt utenom Rogaland. Rogaland ble jo holdt utenfor hele reformen, dette til tross for at det ikke engang er det største fylket på vestlandet. Hvordan kunne det egentlig gå til? 

Punkt 3 vises godt nå i protestene som florerer i hele landet. Fakta er at antall aborter har gått ned. Det viser seg at for å skape en vedvarende endring oppnås best resultater med holdningsskapende arbeid. Krf gjør som Høyre og kjører på med tvang. Når de også viser samme holding i regionsreformen vil de tape all anseelse og respekt. Slikt tar tid å bygge opp igjen, det spørs om de klarer det. Jeg vet at jeg aldri vil gi dem min stemme igjen, og jeg vil bruke all tid i politiske debatter på å vise hvorfor de ikke er troverdige som parti.

Til slutt litt historie, Krf hadde 13 % oppslutning før de gikk til høyresiden i politikken. Nå går de helt til høyre og ender opp med å bli historie. Men de vil ikke bli savnet.2 liker  
Kommentar #7

Arvid Merkesvik

7 innlegg  6 kommentarer

Publisert 26 dager siden

Veldig bra Roger. Når en ser at noen som misliker innlegget også er Trump tilhengere sier det sitt. Nasjonalismen som nå herjer Europa og Norge må stoppes. Kristendom er det motsatte av nasjonalisme og egoisme og er kjærlighetens og fredens budskap samtidig som det klart forplikter å hjelpe alle som er i nød. Vi med vår enorme velstand er forpliktet til å hjelpe, slik Jesus fortalte svært tydelig. Hvordan skal vi forsvare at vi som full av synd ble gitt frelse og nåde helt gratis og ufortjent, samtidig som vi støter de som trenger vår hjelp i fra oss? Derfor er alt Frp står for det motsatte av Kristus forkynnelse. Det gjelder også synet på skaperverket og vårt ansvar til å fokusere like mye på klimaskapte endringer og behov for å snu utviklingen like viktige som vern om menneskeverdet, fordi dette er en og samme sak. Dette forstod aldri Rogaland KrF og vi må bare be om nåde for dere alle!

1 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

2 innlegg  626 kommentarer

Publisert 25 dager siden

Jeg fremhever fremdeles at valgordningen i Krf er udemokratisk.  Demokrati for meg, og sikkert mange andre, er at en stemme skal være like mye verdt uansett hvor i landet du bor. Uavhengig av fylkesgrenser. Mener du da virkelig at det er rettferdig at Rogaland må ha 1300 velgere bak hver mandat mot Finnmark trenger kun 200 ? Er det dette du kaller demokrati ? Langt ifra.Høyst udemokratisk. Her er det minoriteten som herser med majoriteten. Det må bli en endring i dette håpløse valgsystemet, ellers vil man knappest kunne snakke om respekt for velgerne i de enkelte fylker. Både Agder fylkene , Rogaland, Hordaland og Møre/Romsdal burde selvsagt hatt langt flere delegater enn de fikk. Det skulle bare mangle ! 

2 liker  
Kommentar #9

Johannes Taranger

2 innlegg  626 kommentarer

Publisert 25 dager siden

Mener du da at Krf skulle foretrekke en Ap regjering med støtte fra SV, med det dette partiet står for ?

1 liker  
Kommentar #10

Arvid Merkesvik

7 innlegg  6 kommentarer

Publisert 25 dager siden

Dette er en nasjonalistisk og lysebrun tankegang. Hadde dine holdninger til demokrati vært aktuelle ville Norges grenser vært rundt Oslo-gryta.


Norge er heldigvis så mye mer og slike nasjonalistiske holdninger er det bare Trump og noen få høyrepopulister som innehar og takk Jesus for det!

Kommentar #11

Johannes Taranger

2 innlegg  626 kommentarer

Publisert 25 dager siden

Du svarte ikke på mitt spørsmål !

1 liker  
Kommentar #12

Rune Holt

9 innlegg  11104 kommentarer

Er dette et svar ?

Publisert 25 dager siden
Arvid Merkesvik. Gå til den siterte teksten.

Dette er en nasjonalistisk og lysebrun tankegang. Hadde dine holdninger til demokrati vært aktuelle ville Norges grenser vært rundt Oslo-gryta.


Norge er heldigvis så mye mer og slike nasjonalistiske holdninger er det bare Trump og noen få høyrepopulister som innehar og takk Jesus for det!

Hva har den siste setningen noe som helst med saken å gjøre ?

Kommentar #13

Roger Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 25 dager siden

Det er kun partier med velgere i sentrale strøk som ønsker å fjerne representasjon fra distriktene. Alle land som har gått for denne trenden har prøvd å reversere avfolkingen av distriktene uten hell. Danmark beundret Norges distriktspolitikk frem til de blå kom til makten. Søk opp «den sure banan» i Danmark. 

Å mene at Norge er udemokratisk og samtidig forsvare Rogalands og Krfs udemokratiske prosess blir litt usammenhengende for meg. Når vi nå ser resultatet, store protester over hele landet vitner om et parti som virkelig er i utakt med velgerne. At det trolig heller ikke blir noen nevneverdige resultater av forhandlingene gir et nytt spørsmål. Var det abortsaken alene som fikk Rogaland til å tvinge partiet til høyre? Eller var det en politisk overbevisning som gikk så på kollisjonskurs med det klareste valgløftet, ikke gå i regjering med Frp? 

Legger en abortsaken til side er det helt tydelig at Krf hadde hatt mye større mulighet til å få gjennomslag for egen politikk ved å plassere seg i sentrum igjen. Trolig ville partiet doblet størrelse, men tilbake til over 10 % er tvilsomt. Der ødela de mye for seg selv ved å forsvare den tomme regionsreformen. Men nå er de under sperregrensa på siste måling, og der blir de trolig. De er altfor langt unna eget motto «for et varmere samfunn».

Kommentar #14

Johannes Taranger

2 innlegg  626 kommentarer

Publisert 25 dager siden

Det kan være at ordet demokrati  defineres forskjellig for deg og meg. For meg betyr demokrati: din stemme skal telle det samme over hele landet, uansett om man bor sentralt eller usentralt. Det er bare snakk om rettferdighet her. Det er for meg merkelig for meg om jeg da skulle flytte fra Rogaland til Finnmark, så skulle min stemme plutselig bli 6-7 ganger så mye verdt. Det er jo helt urimelig i et land som ynder å kalle seg en demokratisk stat.

Og til din informasjon: sentrum i norsk politikk er død. Om Krf hadde valgt å gå inn i regjering med Ap, så ville det da ikke bety mer sentrumspolitikk, nei. Ap er 6-7 ganger større enn Krf, som da ville bli marginalisert i en slik regjering. Og dessuten, en ting som du ikke tar opp. En slik Ap/Krf/Sp regjering ville ikke hatt flertall i Stortinget, og ville da selvsagt være helt avhengig av støtte fra SV, som da ville dra politikken ytterligere til venstre. Et SV utenfor regjering er "farligere" enn et SV i regjering. De ville da da benytte sin posisjon til det fulle. Lysbakken ville nok ikke selge seg billig.

Siste innlegg

Gode og dårlige kommentarer?
av
Toril Søland
rundt 2 timer siden / 77 visninger
@Karl Øyvind Jordell
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 72 visninger
Al Gore som president?
av
Roald Øye
rundt 3 timer siden / 51 visninger
Brexit - sjakk-VM på engelsk.
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 44 visninger
Døende på flyttefot
av
Astrid Rønsen
rundt 3 timer siden / 38 visninger
Grep mot mannedebatt
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 80 visninger
Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?
av
Toril Søland
rundt 3 timer siden / 24 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 6 timer siden / 92 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 6 timer siden / 256 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 76947 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43285 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34718 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27695 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22370 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22106 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 19981 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 18980 visninger

Lesetips

En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 6 timer siden / 92 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
rundt 6 timer siden / 65 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
rundt 6 timer siden / 80 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
rundt 6 timer siden / 73 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
rundt 6 timer siden / 80 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
1 dag siden / 165 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
1 dag siden / 342 visninger
Feil om Engelbretsdatter
av
Kristin Norseth
1 dag siden / 159 visninger
Les flere

Siste innlegg

Gode og dårlige kommentarer?
av
Toril Søland
rundt 2 timer siden / 77 visninger
@Karl Øyvind Jordell
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 72 visninger
Al Gore som president?
av
Roald Øye
rundt 3 timer siden / 51 visninger
Brexit - sjakk-VM på engelsk.
av
Njål Kristiansen
rundt 3 timer siden / 44 visninger
Døende på flyttefot
av
Astrid Rønsen
rundt 3 timer siden / 38 visninger
Grep mot mannedebatt
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 80 visninger
Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?
av
Toril Søland
rundt 3 timer siden / 24 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 6 timer siden / 92 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 6 timer siden / 256 visninger
Les flere