Arvid Kåre Merkesvik

Pensjonert IKT sjef og forfatter
11

KrF ble styrt inn i høyrefellen

Publisert: 17. nov 2018

Erna Solberg har med sitt abortutspill som åte til Rogaland KrF klart å lure partiet rett i høyrefellen ved at Rogaland ikke sendte et representativt antall stemmeberettigede til "D-dags møtet" 2.11 på grunn av abortsaken aleine. Hadde Rogaland Krf fulgt resten av fylkeslagene ville dette gitt uavgjort resultat og Hareide ville fortsatt som leder. Nå viser meningsmålinger derimot at Bollestad kan bli sittende svært ensom igjen på Stortinget etter neste stortingsvalg slik alle meningsmålingene nå klart peker på.

De såkalte konservative Kristne som har røtter i det karismatiske miljøet i Rogaland og i bedehusmiljøet, har mer tilbøyelighet til å støtte Listhaug og Frp enn Krf. De såkalte "røde" Krf'-medlemmene forlater nå partiet og dette resulterer i svært liten forskjell på KrF og Frp med resterende medlemsmasse etter alle utmeldingene. Når KrF også nå går klart under sperregrensen vil disse høyre- /Krf -velgerne sannsynligvis gå til Frp for å oppnå sine politiske ønsker. Dermed er KrF sannsynlig historie fordi Bollestad har liten støtte etter at hun sviktet lederen Hareide som ville redde partiet ved å endre kurs til sentrum/AP etter at mange år med støtte til Høyre/Frp, viser alvorlig velgersvikt.

Nå bør Rogaland KrF snarest tørke av seg gliset etter 2.11 - valget og ta på redningsvester for som KNM Helge Ingstad, blir det totalhavari ganske raskt. Og sannsynligheten for at "Krf-skipet" kan reddes er like fjern som for F313.

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

John S Skiftesvik

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Faktaopplysning: Kristiansand Krf fulgte Rogaland sitt eksempel og det ble derfor en delegat mindre for Hareide fra Agder. Hadde alle respektert lovene til Krf, hadde resultatet blitt 95-93 i Hareide sitt favør!

2 liker  
Kommentar #2

Arvid Kåre Merkesvik

11 innlegg  6 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Dette var interessant og viser hvor lite troverdighet som er igjen til de som kuppet hele avstemningen ved å svikte alle demokratiske grunnverdier. Samtidig drar de KrF ned i avgrunnen. Alle vet at tillit tar lang tid å bygge opp igjen. Skal det skje må det mer enn et mirakel til.

1 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Om jeg får lov, vil jeg vise til at det var Hareide selv som satte igang dette "sirkuset" Han har gjort en rekke grove feil over de siste to år. Jeg kan forstå at Krf opplevde slitasje i  et liv i spagat, ved å slites mellom venstre og høyre siden. Men det kom på et helt feil tidspunkt. Han burde ventet til neste valg før han tok en ny beslutning, selvsagt. Jeg aner en antydning til uærlighet fra Hareides side her. Dette hadde han tenkt på lenge. Hvorfor tok han ikke opp dette foran forrige valg ? Han valgte istedet å støtte Solberg , men ikke i fire år. Men jeg tror han allerede da innerst inne ønsket Støre som statsminister, men våget ikke å si dette , grunnet redsel for å miste konservative kjernevelgere. Ett år etter, går han inn for å felle Solberg, uten en spesiell sak å felle henne på. Det er jo helt uhørt i moderne norsk politisk historie. 

Det viser jo også at han  overhodet ikke har vært i kontakt med grasrota i eget parti, da han sa han hadde "ventet" ca 112-115 delegater på sin side. Han hadde mistet retningssansen og ignorerte sine kjernevelgere fullstendig, med sitt forslag til  venstredreining av partiet.

Isteden skapte han dyp splittelse, steile fronter og dype sår. En god leder skal være samlende, og ikke splittende. 

Dessuten viser det seg det seg at valgsystemet for delegater i Krf er høyst urettferdig. Blå fylker er kraftig underrepresentert med antall delegater i forhold til antall Krf velgere.Motsatt i de røde fylker.Eksempelvis  Rogaland som har over 1300 velgere bak hver delegat , mens Finnmark har vel 200 velgere bak hver delegat. Rettferdig ? Neppe !

Så slike kommentarer som Merkesvik kommer med har jeg liten sans for. Høyresiden i Krf er atskillig større en venstresiden, selv om denne realiteten er vanskelig å svelge for disse "røde". Krf mister "røde" medlemmer samtidig som det kommer ny "blå" til. Og det vil fortsette om Ropstad lykkes med sine forhandlinger. Om ikke, og Hareide fortsetter som leder, vil det bety fullstendig kaos og undergang for Krf

4 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Nå etter ar KrF har tatt sitt valg ser vi hvor mye den åpne samtalen betydde.  Alle skulle høres i full åpenhet og deretter skulle alle gå i takt i full enhet erter at landsmøtet hadde stemt.  Jommen sa jeg smør!  

Nå kjenner vi det sanne KrF.

Tarangers kommentar er nok sannheten.

Det kan hende KrF forvitrer, men når vi har det kristne Fremskrittspartiet og det kristne Senterpartiet, så er våre kristne verdier i gode hender.  Nevnte partier er da også harmoniske innad og de taler respektfullt om andre.  

Nei, KrF, dere vil ikke bli savnet av meg. Venstre har stor respekt, dere holder ikke stø kurs.

1 liker  
Kommentar #5

John S Skiftesvik

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Det er lov å mene at lovene til Krf er urettferdige. I så fall kan en fremme endring av lovene på et ordinært landsmøte og få de endret. Enn så lenge bør tillitsvalgte være lojale mot partiet sine vedtekter og lover. Undrer meg over at flere av de som oppfordret til å hindre motsatt syn å slippe fram, kjempet for å beholde bekjennelsesparagrafen. Hvor er samsvar mellom liv og lære?

Kommentar #6

Roger Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Vi har et spesielt valgsystem i Norge som skal ivareta alle fylker. Tanken er at alle skal få lik mulighet til å fremme sin mening. Dersom det kun var de mest folkerike delene av landet som fikk si sin mening ville landet sett helt annerledes ut. Så hva med de røde delegatene i Rogaland som ble tvunget til taushet, de fikk jo ikke lov til å representere sin del. Men det er det som vil presse Krf under sperregrensa, den totale mangel på kontakt med velgerne og befolkningen. Det er fire faktorer som ødelegger partiet nå.

1. Dette kyppet fra den blå siden for å få partiet til høyre.

2. Det brutte løftet om å ikke samarbeide med Frp.

3. Den totale mangel på kontakt med befolkningen.

4.  Regionssammenslåingen. 

Det siste punktet vil fjerne Krf fra omtrent alle fylker som er berørt utenom Rogaland. Rogaland ble jo holdt utenfor hele reformen, dette til tross for at det ikke engang er det største fylket på vestlandet. Hvordan kunne det egentlig gå til? 

Punkt 3 vises godt nå i protestene som florerer i hele landet. Fakta er at antall aborter har gått ned. Det viser seg at for å skape en vedvarende endring oppnås best resultater med holdningsskapende arbeid. Krf gjør som Høyre og kjører på med tvang. Når de også viser samme holding i regionsreformen vil de tape all anseelse og respekt. Slikt tar tid å bygge opp igjen, det spørs om de klarer det. Jeg vet at jeg aldri vil gi dem min stemme igjen, og jeg vil bruke all tid i politiske debatter på å vise hvorfor de ikke er troverdige som parti.

Til slutt litt historie, Krf hadde 13 % oppslutning før de gikk til høyresiden i politikken. Nå går de helt til høyre og ender opp med å bli historie. Men de vil ikke bli savnet.2 liker  
Kommentar #7

Arvid Kåre Merkesvik

11 innlegg  6 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Veldig bra Roger. Når en ser at noen som misliker innlegget også er Trump tilhengere sier det sitt. Nasjonalismen som nå herjer Europa og Norge må stoppes. Kristendom er det motsatte av nasjonalisme og egoisme og er kjærlighetens og fredens budskap samtidig som det klart forplikter å hjelpe alle som er i nød. Vi med vår enorme velstand er forpliktet til å hjelpe, slik Jesus fortalte svært tydelig. Hvordan skal vi forsvare at vi som full av synd ble gitt frelse og nåde helt gratis og ufortjent, samtidig som vi støter de som trenger vår hjelp i fra oss? Derfor er alt Frp står for det motsatte av Kristus forkynnelse. Det gjelder også synet på skaperverket og vårt ansvar til å fokusere like mye på klimaskapte endringer og behov for å snu utviklingen like viktige som vern om menneskeverdet, fordi dette er en og samme sak. Dette forstod aldri Rogaland KrF og vi må bare be om nåde for dere alle!

1 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Jeg fremhever fremdeles at valgordningen i Krf er udemokratisk.  Demokrati for meg, og sikkert mange andre, er at en stemme skal være like mye verdt uansett hvor i landet du bor. Uavhengig av fylkesgrenser. Mener du da virkelig at det er rettferdig at Rogaland må ha 1300 velgere bak hver mandat mot Finnmark trenger kun 200 ? Er det dette du kaller demokrati ? Langt ifra.Høyst udemokratisk. Her er det minoriteten som herser med majoriteten. Det må bli en endring i dette håpløse valgsystemet, ellers vil man knappest kunne snakke om respekt for velgerne i de enkelte fylker. Både Agder fylkene , Rogaland, Hordaland og Møre/Romsdal burde selvsagt hatt langt flere delegater enn de fikk. Det skulle bare mangle ! 

2 liker  
Kommentar #9

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Mener du da at Krf skulle foretrekke en Ap regjering med støtte fra SV, med det dette partiet står for ?

1 liker  
Kommentar #10

Arvid Kåre Merkesvik

11 innlegg  6 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Dette er en nasjonalistisk og lysebrun tankegang. Hadde dine holdninger til demokrati vært aktuelle ville Norges grenser vært rundt Oslo-gryta.


Norge er heldigvis så mye mer og slike nasjonalistiske holdninger er det bare Trump og noen få høyrepopulister som innehar og takk Jesus for det!

Kommentar #11

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Du svarte ikke på mitt spørsmål !

1 liker  
Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er dette et svar ?

Publisert 6 måneder siden
Arvid Kåre Merkesvik. Gå til den siterte teksten.

Dette er en nasjonalistisk og lysebrun tankegang. Hadde dine holdninger til demokrati vært aktuelle ville Norges grenser vært rundt Oslo-gryta.


Norge er heldigvis så mye mer og slike nasjonalistiske holdninger er det bare Trump og noen få høyrepopulister som innehar og takk Jesus for det!

Hva har den siste setningen noe som helst med saken å gjøre ?

Kommentar #13

Roger Johnsen

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Det er kun partier med velgere i sentrale strøk som ønsker å fjerne representasjon fra distriktene. Alle land som har gått for denne trenden har prøvd å reversere avfolkingen av distriktene uten hell. Danmark beundret Norges distriktspolitikk frem til de blå kom til makten. Søk opp «den sure banan» i Danmark. 

Å mene at Norge er udemokratisk og samtidig forsvare Rogalands og Krfs udemokratiske prosess blir litt usammenhengende for meg. Når vi nå ser resultatet, store protester over hele landet vitner om et parti som virkelig er i utakt med velgerne. At det trolig heller ikke blir noen nevneverdige resultater av forhandlingene gir et nytt spørsmål. Var det abortsaken alene som fikk Rogaland til å tvinge partiet til høyre? Eller var det en politisk overbevisning som gikk så på kollisjonskurs med det klareste valgløftet, ikke gå i regjering med Frp? 

Legger en abortsaken til side er det helt tydelig at Krf hadde hatt mye større mulighet til å få gjennomslag for egen politikk ved å plassere seg i sentrum igjen. Trolig ville partiet doblet størrelse, men tilbake til over 10 % er tvilsomt. Der ødela de mye for seg selv ved å forsvare den tomme regionsreformen. Men nå er de under sperregrensa på siste måling, og der blir de trolig. De er altfor langt unna eget motto «for et varmere samfunn».

Kommentar #14

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Det kan være at ordet demokrati  defineres forskjellig for deg og meg. For meg betyr demokrati: din stemme skal telle det samme over hele landet, uansett om man bor sentralt eller usentralt. Det er bare snakk om rettferdighet her. Det er for meg merkelig for meg om jeg da skulle flytte fra Rogaland til Finnmark, så skulle min stemme plutselig bli 6-7 ganger så mye verdt. Det er jo helt urimelig i et land som ynder å kalle seg en demokratisk stat.

Og til din informasjon: sentrum i norsk politikk er død. Om Krf hadde valgt å gå inn i regjering med Ap, så ville det da ikke bety mer sentrumspolitikk, nei. Ap er 6-7 ganger større enn Krf, som da ville bli marginalisert i en slik regjering. Og dessuten, en ting som du ikke tar opp. En slik Ap/Krf/Sp regjering ville ikke hatt flertall i Stortinget, og ville da selvsagt være helt avhengig av støtte fra SV, som da ville dra politikken ytterligere til venstre. Et SV utenfor regjering er "farligere" enn et SV i regjering. De ville da da benytte sin posisjon til det fulle. Lysbakken ville nok ikke selge seg billig.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
9 dager siden / 5067 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
20 dager siden / 4759 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 2703 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
25 dager siden / 2322 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
23 dager siden / 1806 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
10 dager siden / 1779 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
4 dager siden / 1630 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
22 dager siden / 1528 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
15 dager siden / 1399 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
14 dager siden / 1313 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere