Egil Sjaastad

8

En vekkelse som hjemsøkte et land

I kirken, men ikke under kirken. The Brotherhood er en fornyelsesbevegelse innen den armenske kirken.

Publisert: 16. nov 2018

Tvilen hadde vært der ­lenge. Tvilen på ateismen. Var ­ateismen så selvsagt som lærerne framstilte den på skolen? Nå satt gutten i en bil på vei nedover mot Jerevan. Plutselig steg Araratfjellet fram i synsfeltet. Fjellet viste seg i all sin prakt under solen. Han begynte å skjelve i hele kroppen. Det måtte ­finnes en Gud …

En åndelig avklaring. 

Denne ­dagen begynte en prosess som til slutt ga ­skolegutten åndelig avklaring. Og kontakten med lekpredikantene innen vekkelsesbevegelsen i kirken var ­avgjørende.

The Brotherhooder en fornyelses­bevegelse innen den armenske ­kirken. Kimen til den oppsto i Lille-­Armenia (Kilikia) sør i det ­osmanske ­imperiet i 1880-årene. Det var vekkelses­tid. ­Protestantisk misjon virket i ­området. The Brotherhood ble ­armenernes svar på denne bølgen. I fromhetsliv, for­kynnelse, bønneliv og samlingsform ble den påvirket av protestantisk ­vekkelseskristendom. Men ­opprettelsen representerte trolig også en viss reaksjon. De ville ­bevare ­vekkelsen innenfor den armenske ­kirken. De ønsket ikke å bli oppslukt av en ikke-armensk evangelisk vekkelse.

Bevegelsen var en lekmanns­bevegelse der kvinnene også spilte en stor rolle, ikke minst med bønne­møter, sang og vitnesbyrd. Den spredte seg til mange byer og bygder – og til diasporaen.

Diskresjon. 

I Sovjettiden fikk bevegelsen for alvor nedslag i republikken Armenia, men uten å kunne framtre tydelig på overflaten. Perioden 1979–1983 omtales som en vekkelsestid, selv om de måtte være forsiktigere enn tilfellet ble etter 1991. Bare i Jerevan var det tolv undergrunnsforsamlinger.

Men blomstringsperioden kom først rundt 1990. Virksomheten ble utbredt både i Armenia og i Nagarno-­Karabakh. Titusener kom til tro og ble med i de lokale ­vennesamfunnene. Kirken møtte bevegelsen med ­skepsis. Men vekkelsesfolket ville ikke bryte med kirken, selv om de hadde sin egen virksomhet. I så måte er lik­heten med den norske lekmannsbevegelsen ­påfallende. Et rikt åndelig liv brøt fram mange steder. En kvinne, nå i femti­årene, sa: «Det var som en revolusjon! Halvparten av medlemmene i menigheten vår gjennomgikk den.»

Lekpredikantene var kjent som gode sjelesørgere. De ivaretok folks indre liv når de forkynte og samtalte. «De vet hvordan man nærmer seg den enkelte sjel, og det savner vi i kirken», kunne det bli sagt. Den unge gutten jeg skrev om ovenfor, fant lyset i samtaler med lekpredikanter.

Skole for nyomvendte. 

The ­Brotherhood ble i denne tiden en ­skole for ­hundrevis av nyomvendte. Her fikk de utfordringer, her opplevde de et ­virkelig kristent forsamlingsliv – uten prester! Mange udøpte ble opplært av lederne i The Brotherhood og ført fram til dåp i kirken. Et særlig ansvarsområde var de nye søndagsskolene. En periode hadde de ansvaret for 100.000 barn, og som oftest hadde søndagsskolene tilhold i lokale skolebygninger.

I samtaler med dagens ledere i The Brotherhood kan en merke en viss sårhet. Glanstiden er over. Både kirken og utenlandske protestantiske misjoner har erobret en hel del av bevegelsens unge – for eksempel til oppgaver der de får lønn. Flere prester med bakgrunn i vekkelsen har kommet på avstand fra bevegelsen. Andre har forsvunnet fra samlingene og blitt ordinære kirke­gjengere.

I neste artikkel vil jeg fortelle om en familie som tilhører vekkelsens folk.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere