Aase Marie Holmberg

20

Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"

Braut skriver hvis det skal være noen vits i å tro, må Bibelen og troen tas på alvor; videre at Gud både er venn, frelser, helbreder og dommer. Jeg refererer til C.S Lewis som beskriver Gud som en vill løve. Hun sier også at bildet av Gud er bredt og sammensatt. Alt dette tror jeg alle kristne kan si seg enig i. Har lyst til å føye til: hans nåde er endeløs, og hans kjærlighet til skapningen uten grenser.

Publisert: 16. nov 2018 / 655 visninger.

Jeg skjønner IKKE at Braut kan bli provosert av biskop Veiteberg fordi hun på Kirkemøtet i Trondheim tok replikk og ba om en forklaring på hva et delegat mente med uttrykket "klassisk kristendom», Det er da et helt relevant spørsmål, mens Braut tydeligvis mente det bare betydde en ting, nemlig at biskopen ville sette delegaten til veggs. Loven nevnte innlegg nevnte hun også 4 åpne brev mellom dem om bibeltolkning og tro, hvor hun blant annet sa hun opplevde spørsmålet om klassisk tro som tabloid. Videre at Veiteberg ville stille de med samme syn som Braut til veggs. Å tillegge biskopen slike tanker blir for dumt, og når hun i samme brev håpet Veiteberg ville fortsette med å stille seg selv fremst i køen for å kreve «slagordprega» svar på grunnleggende og vesentlige spørsmål, synes jeg det er på tide å ta biskopen i forsvar. Med slike utsagn synes jeg Braut går over streken. Vi bør alle lytte til Thomas a’ Kempis: «vi må som kristne aldri kjenne oss sannere og bedre, men alltid ha gode og høye tanker om andre. Det er den store visdom og fullkommenhet». 

Braut nevnte også vigsel av likekjønnede. Jeg har full forståelse for at vedtaket om denne vigselen møtte motstand hos Braut og mange andre av kirkens medlemmer, selv om jeg mener at biskopene kom fram til rette standpunkt.

Jeg tror det er viktig å samtale om bibelens innhold både idet åpne rom, og over en kaffekopp. Det er nødvendig å respektere hverandres synspunkter der ingen har monopol på sannheten. Verken bibelforfatterne eller den enkelte bibelleser er fullkomne. Selv Luther stilte seg kritisk til flere bibeltekster. Han godtok ikke Bibelensom Guds ufeilbarlige ord, og var kritisk til både Jakobs brev, Hebreerbrevet og Johannes åpenbaring. Nyttige tanker jeg mener en bør ha i hodet i denne typen diskusjoner.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

25 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 1 måned siden

Åse Mari Holmberg:" Det er nødvendig å respektere hverandres synspunkter der ingen har monopol på sannheten".

Det står skrevet at Den Hellige Ånd skal føre troende til hele sannheten. Om det er sant, - og det tror vel kristne flest ? -, så eksisterer en sann forståelse av Skriften for vår tid, uansett om ikke alt i  Skriften er absolutt korrekt, og uansett Luthers betenkeligheter overfor noen tekster.  

Fint om utvekslingen av synspunkter mellom Braut og Veiteberg kunne ha fortsatt

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Tolking unødig når du ser svaret.

Publisert rundt 1 måned siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
Braut nevnte også vigsel av likekjønnede.

Tror ikke på alle Ord i Bibelen?

Sex mellom likekjønnede krever ingen tolking - det er umulig, naturen lyver ikke.  Befruktning krever kvinne / mann.

Begjær på avveier kalles «kjødets gjerninger».  Men det Bibelordet er vel også strøket ut?  

«Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,»
‭‭Galaterne‬ ‭5:19‬ ‭

1 liker  
Kommentar #3

Aase Marie Holmberg

20 innlegg  17 kommentarer

"DEN STORE SAMMENHENGEN"

Publisert 28 dager siden

"Det står skrevet at Den Hellige Ånd skal føre troendetil hele sannheten. Om det er sant, - og det tror vel kristne flest ? - såeksisterer en sann forståelse av Skriften for vår tid, uansett om ikke alt iSkriften er absolutt korrekt , og uansett Luthers betenkeligheter ovenfor noen tekster".

Svar:

Jeg er enig i at de fleste kristne tror Den Hellige Ånd, talsmannen som Jesus har sendt oss, vil minne oss om hva Jesus har sagt og veilede oss til den fulle sannhet som vi får ved å lese i Bibelen. Bibelens forfattere var også inspirerte av ånden. 

Vanskelighetene ligger i at bibel leserne oppfatter innholdet forskjellig. Vi kommer ikke bort fra at Bibelen ofte trenger en forklaring eller presisering,  ord og setninger må derfor tolkes. De viktigste stedene må aldri forandres, som f. eks. Kristi soningsdød, rettferdiggjørelsen, synd og nåde. En del av Bibelen må også tolkes metaforisk, Bibelens sannhet ligger i dens Kristusforkynnelse. "Det er Bibelens frelsesbudskap som er dens sanne ufeilbarlighet" (formulert på det 2 .Vatikankonsil), som f. eks. vigsling av likekjønnede.

Både de som er for, og de som er imot, denne vigsel, er jo ledet av Den Hellige Ånd. Jeg tror vi må leve med ulike Bibelsyn på teologiske spørsmål, f. eks. vigsel av likekjønnede . 

HVA MENER DU?

Kommentar #4

Aase Marie Holmberg

20 innlegg  17 kommentarer

TOLKNING UNØDVENDIG NÅR DU SER SVARET

Publisert 28 dager siden

Tror ikke på alle ord i Bibelen. Sex mellom likekjønnedekrever ingen tolkning - det er umulig, naturen lyver ikke. Befruktning krevermann - kvinne. Begjær på avveier kalles" kjødets gjerninger", men detBibelordet er vel også strøket ut?

 

"Men kjødets gjerninger er åpenbare, så som :utukt,urenhet, skamløshet."

Galaterne: 5-19

 

Etter flere tiår med debatter om homofiles plass i dennorske kirke, kunne Kirkemøtet i februar 2017 sette et endelig punktum for enstrid som har splittet kirken.

Jeg respekterer at vedtaket har møtt motstand i kirken. Jeger enig med hva noen av våre fremste teologer som alle har gått tilbake tilgrunntekstene på gresk og hebraisk, mener. Professor Jervel sier det ikke stårnoe om homofili i Bibelen. Heller ikke blir det sagt noe om lesbisk kjærligheteller partnerskap. Det eneste Bibelen taler om er homoseksuelle handlingerbegått av heteroseksuelle. Det som forekommer i 1.kor.6-9 synes væregutteskjending.

Kjernen i uenigheten på Kirkemøtet, hvor man skulle tastilling til likekjønnet vigsel, var ulike tolkninger av Bibelen. 

Alle som stemte hadde sikkert bedt om Den Helliges Åndveiledning. Flertallet vant, mens mindretallet av prester og andre ansatte ikirken fikk reservasjonsrett fra å vie lesbiske og homofile.

Nyttige tanker jeg mener en bør ha i hodet i dissediskusjoner!

Hva mener du ?

Kommentar #5

Magne Kongshaug

25 innlegg  241 kommentarer

Publisert 28 dager siden

Jeg tror ikke at begge parter i ekteskapsdebatten hører Åndens vilje. Guds løfter og ordninger er ikke både ja og nei!

Ulike tolknnger av Bibelen skyldes nok først og fremst menneskelig skrøpelighet. Den har vi felles. 

Analogt tolker filosofer hverandres skrifter. Hvor mange ulike forståelser finnes eksemplevis av Søren Kierkegaard? Mange, alt etter eget fundamentale ståsted,  tar en filosofen til inntekt for egen agenda! Ofte!

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 17 timer siden / 95 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 17 timer siden / 170 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 17 timer siden / 181 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 17 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 17 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 293 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 20 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 20 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 20 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 20 timer siden / 129 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77593 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43576 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34901 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27895 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20080 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 20 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 20 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 20 timer siden / 129 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
2 dager siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
2 dager siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
2 dager siden / 197 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 198 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 423 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 17 timer siden / 95 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 17 timer siden / 170 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 17 timer siden / 181 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 17 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 17 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 293 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 20 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 20 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 20 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 20 timer siden / 129 visninger
Les flere