Ingvar Nevland

9

Blind for blinde med tro

Regjeringen vil fjerne hele bibliotekordningen for blinde og lesehemmede som ønsker kristen litteratur. Vil noen i regjeringspartiene droppe prestisjen og innrømme at dette ikke bare er et elendig forslag, men i strid med regjeringens egen politikk?

Publisert: 15. nov 2018 / 90 visninger.

Regjeringen har i budsjettforslaget for 2019 foreslått å fjerne hele tilskuddet på 3,3 millioner som Kristent Arbeid blant Blinde og svaksynte (KABB) bruker på et lydbibliotek for litteratur om tro og livssyn. Her finner brukerne alt fra Bibelen og rene teologiske bøker, til den kritiske boken om Anders Torps oppvekst i en karismatisk menighet.

Etter 45 års drift og i en periode hvor antall lånere og antall utlån er doblet i løpet av de siste årene, fratar regjeringen en stor gruppe muligheten til å få tak i viktig litteratur.

Dette skjer uten at departementet har gjort noen undersøkelser for å undersøke hva konsekvensene vil bli. I budsjettet heter det bare at departementet ikke «finner det hensiktsmessig» å opprettholde støtte til to lydbibliotek for syns- og lesehemmede. Man har tydeligvis heller ikke vurdert hvordan kuttet henger sammen med regjeringens egen politikk.

Mens regjeringen på alle andre områder ser det hensiktsmessig med private ideelle aktører som et supplement til det offentlige tilbudet, vil regjeringen nå at dette skal gjøres av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), uten at de får overført midler for å gjøre jobben. Og selv om midlene skulle vært overført, ville NLB likevel vært nødt til å prioritere dette opp mot andre ønsker fra sine lånere – noe som kan gjøre kristen litteratur nesten fraværende.

Kuttet er uforståelig av mange grunner, også med tanke på hva Solberg-regjeringen selv har sagt de vil prioritere. I 2011 valgte den rødgrønne regjeringen å sette i gang et prosjekt for religiøse minoriteter under press. Dette ble videreført av Erna Solberg og i regjeringserklæringen til Solberg-regjeringen i 2013 sa regjeringen at de skal «rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, som kvinner, barn, religiøse minoriteter, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter».

I erklæringen til regjeringen hvor også Venstre er med, er formuleringen beholdt, i tillegg til setningen: “Regjeringen bygger sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter, som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett.“

Selv om ikke trosfriheten for blinde og lesehemmede i seg selv er truet av regjeringens uforståelige kutt, er det viktig å få frem at tilgang på kristen litteratur er et helt nødvendig element i retten til trosutøvelse slik regjeringen er opptatt av, noe som også fremkommer av vår egen grunnlov og FNs menneskerettighetserklæring.

Religionsfrihet er ifølge menneskerettighetserklæringen at «enhver har rett til tanke- , samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer».

Når regjeringen nå legger ned biblioteket som sikrer blinde tilgang på kristen litteratur, innskrenkes nettopp denne friheten. Det nytter ikke å hevde at dette skal ivaretas av andre, hvor det bare blir en av mange andre oppgaver.
 

KABB produserer cirka 120 titler hvert år. Biblioteket blir altså stadig større og her finner brukerne et bredt utvalg av ulik type kristen litteratur. De finner blant annet spenningsromaner, biografier, teologiske bøker og debattbøker.

I dag blir cirka 12 prosent av alle bøker som utgis i Norge gjort tilgjengelig for syns- og lesehemmede. Det betyr at vi allerede har et svært begrenset tilbud som i utgangspunktet mangler allsidighet. Med kuttet til regjeringen blir mangfoldet enda mindre.

Som nevnt produserer også NLB lydbøker for blinde og lesehemmede, men det er kun KABB som har spesialisert seg på kristen og religiøs litteratur. Fordi KABB har lang erfaring, er arbeidet av høy kvalitet og det er økonomisk effektivt, og det finnes ingenting som tyder på at det skulle være mulig å gjøre det billigere dersom det ble et statlig monopol. Det er også relevant å ta med at KABB og NLB har de samme systemene for produksjon, utlån, distribusjon og nedlasting, og samordner for å unngå dobbeltproduksjon.

En god politikk for funksjonshemmede handler ikke bare om universell utforming, hjelpemidler og tilrettelagte arbeidsplasser. Det handler i aller høyeste grad også om å ta på alvor de åndelige og kulturelle behov alle mennesker har. Regjeringens kuttforslag bør få et samlet Storting til å reagere. Kuttet er ikke i tråd med signalene fra regjeringserklæringen, det rammer mange menneskers universelle rettigheter og det er økonomisk ufornuftig.

PS: Opposisjonspartiene og KrF har nå alle tatt med KABBs lydbibliotek i sine alternative budsjetter. Kanskje blir det KrF sin jobb å berge tilbudet i forhandlingene med regjeringen. Men regjeringspartiene er fullstendig tause, og ingen har tatt utfordringen til en prinsipiell og ideologisk diskusjon.

Ingvar Nevland er generalsekretær i KABB

1 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 2 timer siden / 144 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 106 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 245 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 88 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 101 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 7 timer siden / 154 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 16 timer siden / 61 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77452 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43484 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34856 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27820 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22450 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22154 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20058 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19067 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 245 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 88 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 101 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 174 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 388 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 142 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 124 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 202 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 2 timer siden / 144 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 106 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 245 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 88 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 101 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 7 timer siden / 154 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 16 timer siden / 61 visninger
Les flere