Robert W. Kvalvaag

6

Evangeliet etter Jordan Peterson

Hva er kjernen i hans budskap, og hvilket verdensbilde er det han gir uttrykk for i sine bøker?

Publisert: 15. nov 2018 / 374 visninger.

William Grosås skriver i et interessant innlegg (VL 25.10) at Jordan Peterson er vår tids mest innflytelsesrike apologet for et kristent verdensbilde. Etter å ha lest bøkene 12 regler for livet og Maps of Meaning, samt observert Peterson under et «vekkelsesmøte» i Oslo, tenker jeg at Grosås her innbyr til en viktig debatt. Peterson er utvilsomt en apologet, men hva er kjernen i hans budskap, og hvilket verdensbilde er det han gir uttrykk for i sine bøker?

I kapittel sju av 12 regler for livet
redegjør Peterson for sitt syn på kristendommen, som han imidlertid konsekvent omtaler i fortid. Han har mye positivt å si om den kristne teologien, som sidestilte slave og herre. Selv kongen var bare én blant mange, alle var like for Gud og loven. Også lavstatusmenneskene hadde rettigheter, og de kristne protesterte mot barnedrap, prostitusjon og prinsippet om at makt er lik rett. De insisterte på at kvinner var like verdifulle som menn. De skilte kirken fra staten, slik at menneskelige keisere ikke lenger kunne gjøre krav på samme dyrkelse som guder.

Kritikk av kristendommen. 

Peterson refererer ofte til Nietzsche, og i 12 regler bruker han denne filosofen som stråmann når han redegjør for sin egen kritikk av kristendommen. Ifølge Peterson mente Nietzsche at dogmatisk tro på kristendommens grunnsetninger hadde tre konsekvenser: For det første at det jordiske livets betydning ble nedvurdert, siden bare livet etter døden var viktig. For det andre en passiv aksept av status quo, fordi frelsen uansett ikke kunne oppnås gjennom anstrengelse i dette livet. For det tredje den troendes rett til å avvise enhver reell moralsk byrde, fordi Guds Sønn allerede hadde utført alt det viktige arbeidet. Nietzsche gikk til angrep på tanken om at Kristi offer, og det alene, hadde frelst menneskeheten. Dette innebar at det primære ansvaret for frelsen allerede var blitt båret av Frelseren, og at det dermed ikke var noe viktig igjen å gjøre for dypt falne mennesker.

Peterson skriver at de kristne dogmene sørget for en lang periode med ufrihet. Nå lever vi en ny tid, med «et fritt sinn», hvor de kristne dogmene er døde, i hvert fall for moderne, vestlige mennesker. Den kristne guden døde sammen med dogmene. Men hva skjer etter Guds død? Det er her Carl Gustav Jung, «psykoanalytiker par excellence», kommer inn i bildet. Ifølge Peterson sluttet Jung seg i all hovedsak til Nietzsches kritikk av kristendommen. I motsetning til Nietzsche, som endte i en form for nihilisme, skisserte Jung et alternativ til den tradisjonelle kristne livsanskuelsen.

Alkymistenes rolle. 

I et kort, men viktig avsnitt i 12 regler, skriver Peterson om alkymistenes rolle: «Disse store drømmerne forestilte seg at den materielle verden skjulte hemmeligheter som hvis de ble avdekket, kunne befri menneskeheten fra dens jordiske smerte og begrensninger» (min uthevelse). Mot slutten av middel­alderen ble forsøkene på å forvandle uedle metaller til gull erstattet av en indre, spirituell alkymi. Alkymiens sted ble flyttet fra støvete laboratorier til en indre, åndelig arena. Alkymistens virksomhet ble etter hvert forstått som en moralsk og åndelig omforming og foredling av mennesket. Den åndelige alkymien spiller en sentral rolle i det siste kapitlet av Maps of Meaning, som inneholder mange
referanser til Jungs gjenoppdagelse av denne tradisjonen.

Det var Jung som i forrige århundre fornyet tradisjonen knyttet til åndelig alkymi. I den seinere delen av sitt liv arbeidet han mye med denne tema­tikken. I nyere tid har den blitt popularisert, og den nådde ut til et stort publikum gjennom Paulo Coelhos bok Alkymisten. Det er den åndelige alkymiens menneskesyn og verdensbilde som videreføres av Peterson. Hans prosjekt i 12 regler er å gjøre Jungs vektlegging av åndelig alkymi forståelig og attraktiv for meningssøkende mennesker i det 21. århundre. I denne boka har Peterson «oversatt» Jung til et språk alle kan forstå.

Må frelse seg selv. 

12 regler er en selvhjelpsbok, hvor Peterson viderefører forestillingen om «the self-made man». Hvert menneske må frelse seg selv, og det finnes ingen nåde eller tilgivelse som gis gratis til enkeltindividet som en hjelp på veien. Fellesskapet med andre er viktig, men bare dersom det er bra for deg. Peterson påpeker ofte at Jesus er et forbilde, men ikke når det gjelder synet på hvem det er lurt å omgås med. Jesus omga seg nemlig med mange dårlige venner, men Jesus var det perfekte menneske, «og du er deg». Det lureste er ofte å la være å redde de fortapte, rett og slett fordi de egentlig ikke ønsker å forbedre seg. Forsøk ikke å opptre som en barmhjertig samaritan, men spør først de du kan tenke deg å hjelpe hvorfor de har problemer. Den godheten du viser bør ikke være spontan, men nøye kalkulert og gjennomtenkt: «Bruk dømmekraften din og beskytt deg mot for ukritisk barmhjertighet og medynk».

I Jung finner Peterson dessuten en tenker som svarer på de problemene kristendommen hadde latt stå uløst. For Jung er Kristus det arketypisk fullkomne mennesket. En sentral tanke hos Jung er at hvert menneske må bestrebe seg på å realisere eller legemliggjøre denne arketypen, «å kle det evige mønsteret i kjøtt». Denne tankegangen videreføres av Peterson. Kristus er den ensomme helten, som valgte den heroiske veien og overvant de destruktive kreftene i tilværelsen. Peterson kommer med følgende glade budskap til alle som strever og har tungt å bære: Dersom du virkelig tar seg sammen og anstrenger deg, kan også du bli som Kristus.

4 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vidar Gander Skrindo

4 innlegg  36 kommentarer

Publisert rundt 1 måned siden

Her kan man se foredraget:
Jordan B. Peterson on 12 Rules for Life
https://www.youtube.com/watch?v=-5RCmu-HuTg

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 17 timer siden / 95 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 17 timer siden / 170 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 17 timer siden / 181 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 17 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 17 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 20 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 20 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 20 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 20 timer siden / 129 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77593 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43576 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34901 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27895 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20080 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 20 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 20 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 20 timer siden / 129 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
2 dager siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
2 dager siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
2 dager siden / 197 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 198 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 423 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 17 timer siden / 95 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 17 timer siden / 170 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 17 timer siden / 181 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 17 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 17 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 20 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 20 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 20 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 20 timer siden / 129 visninger
Les flere