Morten Magelssen

14

Abortlov uten diskriminering

Selv om man er enig i prinsippet om kvinnens rett til å bestemme, så har dagens abortlov tre viktige svakheter som bør rettes opp.

Publisert: 15. nov 2018 / 244 visninger.

Skrevet av Eivor Andersen Oftestad, forsker, MF Vitenskapelig høgskole, Jan Helge Solbakk, professor, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og Morten Magelssen, forsker, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

I Norge er det et vidt ­spekter av syn på abort, foster­diagnostikk og fosterets ­verdi gjennom svangerskapet. Heller ikke vi som ­skriver dette har sammen­fallende syn. Mange er tilfreds med ­dagens kompromiss, der kvinnen ­bestemmer selv uten å måtte oppgi grunn frem til og med uke 12, men må søke abortnemnd og begrunne valget deretter. Ordningen vekter kvinnens ­interesser og hensynet til fosteret, som får økende vern i takt med svangerskapets varighet. Men også fra dette perspektivet har ­dagens abortlov tre viktige svakheter som bør rettes opp.

1. Abort bør anerkjennes som ­dilemma

Abortlovens paragraf 1 ­beskriver behovet for «en ansvars­bevisst holdning» slik at formålet kan oppnås, ­nemlig at «antallet svangerskaps­avbrudd blir ­lavest mulig». Paragrafen underslår imidlertid at abort er et etisk ­dilemma, og det gis dermed ingen forklaring på hvorfor hensynet til den ­gravide og til fosteret er ­vektet som de er. Abortloven trenger derfor en ny formålsparagraf som ­eksplisitt anerkjenner at abort er et etisk dilemma, der både fosterets ­verdi og den gravides interesser er tungtveiende hensyn.

2. Fosterreduksjon av friske fostre bør forbys

Da loven ble utformet på 70-­tallet var såkalt foster­reduksjon – prosedyren der man reduserer antall fostre i et flerlingesvangerskap – ingen aktuell problemstilling. Navnet tilslører at det her er snakk om selektiv avliving av et eller flere friske ­fostre under en pågå­ende graviditet. Dette er ­risikabelt for ­gjenværende ­fostre (selv om det, hvis det går bra, ­reduserer risikoen som hefter ved ethvert flerlingesvangerskap). Stortinget har ikke tatt stilling til «tvilling­abort», og Norge er i dag eneste land i Europa som offentlig praktiserer «selvbestemt» foster­reduksjon. Lovens smutthull bør tettes – ­fosterreduksjon av friske fostre bør eksplisitt forbys.

3. Sorteringsparagrafen 2c bør endres

Abortloven åpner for ­senabort når «det er stor fare for at ­barnet kan få alvorlig sykdom». Men ­praksis i dag er at ikke bare ­«alvorlig sykdom», men også ­påviste egenskaper hos ­fosteret – som Downs syndrom – ­anføres som selvstendig abortgrunn med hjemmel i 2c. Én enkelt egenskap ved fosteret – en ­diagnose, en gruppetilhørighet – blir ­avgjørende for dets rettsvern og moralske verdi. Det er et problem at loven på denne måten forskjellsbehandler ut fra egenskaper og graderer ­fostres menneskeverd og rettsvern. ­Dette er ikke primært et problem for mennesker som lever med Downs syndrom, men et problem for oss alle: Det innebærer en avvisning av prinsippet om alle ­menneskers likeverd uavhengig av helse, sykdom eller egenskaper. Dette prinsippet er en hjørnestein i vårt ­liberale demokrati.

Diskriminerende ordlyd. 

Mange er enig i at paragraf 2c er problematisk. Men blant oss som mener dette, er det uenighet om hva konsekvensen bør bli. For noen er det et viktig mål å redusere antallet aborter. De vil derfor ønske en reell inn­skrenking av adgangen til abort velkommen. Andre, derimot, som helse­minister Bent Høie, ønsker å fjerne lovens diskriminerende ordlyd og signaleffekt, samtidig som adgangen til abort i de tilfeller der fosteret har fått påvist en alvorlig diagnose eller et avvik, beholdes som i dag.

Den balansegangen som sistnevnte gruppe ønsker, er fullt mulig å oppnå. Allerede i dag­ ­åpner lovens paragraf 2b for sen­abort der «omsorgen for ­barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon». ­Fosterets eventuelle diagnoser er et relevant hensyn her. Videre heter det at «Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv ­bedømmer sin situasjon». Hvis paragraf 2c endres til et kriterium om ­manglende levedyktighet, vil mindre alvorlige diagnoser fortsatt kvalifisere til abort. Men en svært viktig forskjell er at ­fokus da blir på kvinnens/parets livssituasjon og deres egen vurdering av det å skulle ha omsorg for et barn med spesielle behov. Barnet og dets egenskaper trer i bakgrunnen, og med det den diskriminerende signaleffekten.

Ikke i proporsjon. 

De ­siste ukene har avstedkommet et sterkt engasjement for dagens abortlov. Det brukes retorikk om angrep på kvinners rettigheter, formynderi, fare for abort­turisme og massiv nedvurdering av kvinner. Reaksjonene står ikke i proporsjon til forslagene som luftes. Ønsket om å fjerne eller endre abortlovens paragraf 2c er ikke et angrep på kvinnens selvbestemmelse. Det er imidlertid på høy tid at abortloven oppdateres og vurderes ut fra den nye virkeligheten. I dag er foster­reduksjon og fostersortering to sider ved denne virkelig­heten. De tre åpenbare svak­hetene i dagens lov som vi har pekt på, svekker abortlovens troverdighet og robusthet som nasjonalt kompromiss. Det er all grunn til å diskutere dette på et saklig grunnlag.

En nesten identisk tekst ble ­første gang publisert i Dag­bladet. ­Gjengitt med tillatelse.

4 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 2 timer siden / 124 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 105 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 244 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 86 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 57 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 100 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 7 timer siden / 146 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 15 timer siden / 61 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77451 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43483 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34856 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27820 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22449 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22154 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20058 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19067 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 244 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 86 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 57 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 100 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 174 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 388 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 142 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 124 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 200 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 2 timer siden / 124 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 105 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 244 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 86 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 57 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 100 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 7 timer siden / 146 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 15 timer siden / 61 visninger
Les flere