Hans Morten Haugen

43

MIFFs upresise svertekampanje

Conrad Myrland er opptatt av at andre skal være presise; da må vi også kreve mer av ham selv.

Publisert: 13. nov 2018 / 303 visninger.

Med Israel for Fred (MIFF) lyktes i å skape negativ oppmerksomhet om årets Operasjon Dagsverk. Jeg kan ikke ta opp alle MIFFs anklager her, men har selv bedt KFUK-KFUM Global om å være mer bevisst på hvilke stemmer de ønsker å løfte fram blant de palestinske ungdommene.

Etter MIFFs kampanje de siste ukene er det imidlertid på sin plass å utfordre MIFF på deres egen upresise språkbruk. Organisasjonen omtaler alle som støtter den såkalte BDS-kampanjen (boikott, deinvestering, sanksjon) som at de støtter at staten Israel skal fjernes.

Denne hårreisende anklagen er basert på at BDS-kampanjen har tre målsettinger: Avvikle diskrimineringen i Israel, oppheve okkupasjonen, og respektere, beskytte og fremme retten til retur for de palestinske flyktningene. Gjennomføring av denne retten vil være gjenstand for forhandlinger, og Israel vil sannsynligvis søke å holde flyktningetemaet så langt unna framtidige forhandlinger som mulig.

Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk. Jeg skjønner samtidig at staten Israel opplever at en rett til retur truer Israel selvforståelse som jødisk stat.

I tillegg skiller ikke Conrad Myrland mellom de ulike formene for boikott og deinvestering.

Å unngå å handle bosetterprodukter eller å unnlate å investere i selskaper som opprettholder okkupasjonen er tiltak jeg fullt ut støtter. Selskapenes og eiernes nasjonalitet er irrelevant, det sentrale er deres folkerettsstridige virksomhet.

I dette spørsmålet er jeg helt på linje med Kvekernes hjelpeorganisasjon i USA, Americal Friends Service Committee. Organisasjonen ble tidligere i år omtalt på en liste fra Israels Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy over organisasjoner som er uønsket i Israel. Selv om Kvekerne viser til BDS, arbeider de for en boikott av bosetterprodukter og selskaper med virksomhet i bosettingene.

Organisasjoner som arbeider for å løfte fram folkeretten i møte med okkupasjonen, erfarer å bli motarbeidet av Israelske myndigheter, også organisasjoner som ikke støtter opp om BDS-kampanjen. Også europeiske stater og EU selv blir forsøkt delegitimert, i rapporten The money trail, utgitt av israelske Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy. EU ønsker et klart skille mellom virksomhet i Israel og virksomhet i bosettingene, men merkeordningen for bosetterprodukter er opp til det enkelte land å innføre.

Bakgrunnen er at den israelske loven mot såkalt BDS fra mars 2017 bruker begrepet «Israel og israelsk-kontrollert». Selv om det ikke framgår hva «israelsk-kontrollert» betyr er det rimelig å anta at iallfall bosettingene er omfattet. Med andre ord kriminaliseres også alt arbeid mot okkupasjonen gjennom denne loven. En tilsvarende lov vedtatt i USA i juni 2015 (H. R. 1907, Sec. 608) for å styrke handels- og forretningsforbindelser mellom USA og Israel opererer heller ikke med dette skillet.

Utenriksdepartementet brukte betegnelsen BDS i budsjettproposisjonen for 2018, og skrev at Norge ikke vil gi støtte til organisasjoner som har BDS som «hovedformål». Teksten er ikke inne i 2019-budsjettet. Uten en presisering av hva UD mener med BDS, aksepteres indirekte den israelske forståelsen om at også arbeid mot bosetterprodukter er forbudt. Når ikke engang UD – eller oppegående politikere – greier å skille, kan Myrlands upresishet kanskje unnskyldes. Samtidig er Myrland opptatt av at andre skal være presise; da må vi også kreve mer av ham selv.


Kronikken ble først trykket i Dagen 9. november 2018; MIFF har respondert på kronikken på sine hjemmesider.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

180 innlegg  1189 kommentarer

Hamas - demokratiets fredelige forkjempere jubler for BDS.

Publisert 2 måneder siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk. Jeg skjønner samtidig at staten Israel opplever at en rett til retur truer Israel selvforståelse som jødisk stat.

Det siterte må være årets understatement :

For alle praktiske formål innebærer retten til å vende "hjem" for alle palestinske "flyktninger" - at det ikke lenger vil finnes et jødisk nasjonalhjem.

Et faktum hverken Haugen eller BDS kampanjen vil se, eller se konsekvensen av.

Human Rigth Watch peker i sin nylige rapport på et palestinsk regime med alle de kjennetegn som ellers preger alle udemokratiske terror og tvangsregimer. 

 – Systematisk vilkårlige arrestasjoner og tortur krenker viktige menneskerettighetsavtaler som Palestina nylig har signert. Den systematiske praksis av tortur fra palestinske myndigheter kan være en forbrytelse mot menneskeheten som kan ende opp med en påtale ved Den internasjonale straffedomstolen, sier HRW i en uttalelse.

Lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir, mener palestinske ledere sitter i glasshus når de uttaler seg kritisk mot Israel.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han i et intervju gjengitt i Nettavisen.

For mange jøder er BDS kampanjen, som Haugen støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Og for to år siden  stemte det canadiske parlamentet , med stort flertall, ja til en tekst som fordømmer BDS-bevegelsen.

 I 2016  gikk også den tyske forbundskansler Angela Merkels parti CDU kraftig ut mot BDS og definerte bevegelsen som antisemittisk og vurderte organisasjonens oppfordringer til boikott på linje med boikottaksjonene mot jødene som gradvis økte frem mot andre verdenskrig.


4 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk.

Men hva er poenget med en tostatsløsning hvis begge statene skal ha palestinsk befolkningsmajoritet?

2 liker  
Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Kronikken ble først trykket i Dagen 9. november 2018; MIFF har respondert på kronikken på sine hjemmesider.

Hvorfor legges ikke MIFFs svar ut her?

1 liker  
Kommentar #4

Hans Morten Haugen

43 innlegg  17 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Jeg vet ikke hvor Lyngmyr finner grunnlag for påstanden om hva "Haugen støtter helhjertet"; her ser Myrland flere nyanser. Det sentrale er medvirkning til folkerettsbrudd; religiøs, nasjonal og etnisk tilhørighet er ikke relevant. 

Hva mer kan jeg gjøre for at personer som Lyngmyr skal skjønne dette? Jeg har skrevet mange innlegg med konsistent argumentasjon i ulike medier, som også er å finne på mine innlegg her på Verdidebatt,

Kommentar #5

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
For mange jøder er BDS kampanjen, som Haugen støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Tony Blair er vel et av de få menneskene som fortsatt ikke kan innrømme at den Irak-krigen muligens hadde noen betenkelige sider ved seg. Hans råd om Midt-Østen kan vi ta med stor ro. En gamnel imperial holdning skinner tvers igjennom. 

Kommentar #6

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Hans Morten Haugen. Gå til den siterte teksten.
Å argumentere for en rett til retur er altså ikke ensbetydende med å ville ønske staten Israel vekk.

Det er likegyldig hva BDS-erne ønsker. Den praktiske konsekvensen hvis BDS gjennomføres slik dere krever, er at Israel vil bli opphøre å eksistere, og alle jødene vil bli jaget ut. 

Allerede er alle de arabisk-muslimske landene forlengst jøderene. Palestinerne sørget for at Gaza ble det samme, så snart de fikk muligheten. Og det samme er de palestinske selvstyremyndighetene sine områder. Et jøderent Palestina fra Jordan-elven til Middelhavet er da også palestinernes uttalte mål, samt at det står i PLOs charter. 

Dermed vil jøden igjen være på evig flukt, og frykte for sine liv fra morgen til kveld.

Det er åpenbart at Israel aldri vil godta noe slikt. Kravet er fullstendig urealistisk. Støtten til palestinerne bevirker dermed ikke annet enn at krigen fortsetter, med stadig flere døde og skadede på begge sider. Flest på palestinsk side. Og i stedet for å innfinne seg med situasjonen, la seg integrere, og bygge opp samfunn og økonomi, så bruker palestinerne sin energi til å hate og å kjempe mot Israel.

Noen fredsskapere er dere med andre ord ikke. Snarere krigshissere.

3 liker  

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 40 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 73 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 394 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 362 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 811 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 766 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82141 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44611 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35537 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28865 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22862 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22490 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21975 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20387 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19440 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 40 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 73 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 362 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 357 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 3023 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 358 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 158 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 416 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 4 timer siden / 40 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 4 timer siden / 19 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 5 timer siden / 73 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 6 timer siden / 154 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 10 timer siden / 394 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 10 timer siden / 362 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 811 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 766 visninger
Les flere