Trond Wathne Tveiten

41

Prinsipper på billigsalg

Publisert: 12. nov 2018

På mange områder i livet må man inngå kompromisser. Dette gjelder selvfølgelig også i politikken. Evne til å inngå kompromisser er en kunst som ikke alle klarer, men de som klarer det går oftest helt til topps. Erna Solberg er dyktig på å få til kompromisser selv om politikken hun og hennes regjering fører, ikke er til gode for Norge i dag eller de kommende generasjoner.

 Men det ser ut til at i de siste ukene har troen på egne evner gått henne til hodet. Hennes desperasjon etter å beholde regjeringsmakten har fått henne til å si at abortloven kan reforhandles. Nå forstår jeg at i statsbudsjett så må man gi etter på enkelte saker, men dette er ikke et vanlig kompromiss. Her snakker vi om en klar verdisak og rettighet som kvinnebevegelsen har kjempet igjennom etter mange års hardt arbeid. Når Erna er villig til å reforhandle dette bare fordi hun ønsker å beholde makten.  Hva blir det neste? Ekteskapsloven?

 At KrF er et reaksjonært konservativt parti er noe de fleste av oss som ønsker endringer i samfunnet har forstått. Partiet har nærmest vært imot enhver reform for fremskritt enten det gjelder homofiles rettigheter, kvinner rettigheter eller likestilling av livssyn. Men vi har lært oss å samarbeide med partiet der det går ann.

 Erna Solberg og hennes støttespillere burde lære av sist gang de lot KrF tukle med verdiene i dette samfunnet. Da Erna Solberg ville gi leger rett til å la være å gjøre jobben sin grunnet såkalt samvittighet så førte det til masse protester og rekordstore 8. mars tog. Det er aldri for sent å snu, men dette er 2. gangen dette skjer så en unnskyldning hadde vært på sin plass.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg vet, så har vitenskapen vist at denne verden har en begynnelse

Dette er en feiltolkning. Big Bang har kun vist at universet på et gitt tidspunkt var ekstremt komprimert. Så er det en mengde spekulasjoner som springer ut av dette. Ingen har evidens for hva dette egentlig betyr. 

Kommentar #52

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dette er en feiltolkning. Big Bang har kun vist at universet på et gitt tidspunkt var ekstremt komprimert. Så er det en mengde spekulasjoner som springer ut av dette. Ingen har evidens for hva dette egentlig betyr. 

Så hva er alternativet/alternativene?

2 liker  
Kommentar #53

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Krf ønsker et totaslforbud og endre dagesn lov til å bli enda strengere. Dete r stor forskjell. Når Erna bare slenger detet over bordet som et ledd i å friste krf så kan man ikke snakke om partidemokrati

Kommentar #54

Trond Wathne Tveiten

41 innlegg  313 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Bibelen og den eventyr kanikke vienskapelig bevises. 

Religionen man har er avhegig av hvor man er født og oppvokst. Selv om noen konventerer så endrer det ikke det faktum at Iran er et islamsk land

Kommentar #55

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så hva er alternativet/alternativene?

At det ikke har en begynnelse. 

Kommentar #56

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
At det ikke har en begynnelse.

Så hva var universet før BB?

2 liker  
Kommentar #57

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Som sagt, det vet man ikke. 

Kommentar #58

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Som sagt, det vet man ikke

Evidensene forteller at universet ekspanderer. Spiller man da "filmen" baklengs, så vil man se at universet imploderer

Har man evidenser for at det på et stadium slutter å implodere?

1 liker  
Kommentar #59

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Man kan regne seg tilbake til plancktiden, da kollapser matematikken, som er en kombinasjon av kvantemekanikk og relativitetsteorien. Einsteins relativitetsteori fungerer ikke på dette nivået. Vi har ingen god modell for kvantegravitasjon, med andre ord. 

Hva som skjer før dette er basert på antakelser uten håndfast evidens. 

Kommentar #60

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Man kan regne seg tilbake til plancktiden, da kollapser matematikken, som er en kombinasjon av kvantemekanikk og relativitetsteorien. Einsteins relativitetsteori fungerer ikke på dette nivået. Vi har ingen god modell for kvantegravitasjon, med andre ord. 

Hva som skjer før dette er basert på antakelser uten håndfast evidens. 

Uansett må Big Bang ha en årsak.

1 liker  
Kommentar #61

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Det føles sånn ja. Men om det er en "begynnende årsak",  er et åpent spørsmål. 

Konsepter som tid og rom opphører vel også å opptre slik vi er vant til å forholde oss til dem, på disse nivåene. Hva dette faktisk betyr, og hvilke implikasjoner det har, overlater jeg til ekspertene å si noe om. 

Kvantemekanikk er rare greier, og det meste ligger langt over mitt kunnskapsnivå. 

Spennende er det lell. 

1 liker  
Kommentar #62

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men om det er en "begynnende årsak",  er et åpent spørsmål.

Hva er alternativet til en begynnende årsak?

1 liker  
Kommentar #63

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

At det finnes preeksisterende årsaksforhold i universet, at big-bang ikke representerer en start i en "kjede" av årsaksforhold. 

1 liker  
Kommentar #64

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
At det finnes preeksisterende årsaksforhold i universet, at big-bang ikke representerer en start i en "kjede" av årsaksforhold. 

Du bare forskyver problemet. Før eller siden må det være en førsteårsak.

2 liker  
Kommentar #65

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Nei, det må det ikke. Dette er bare en antakelse om et domene vi ikke forstår. For alt vi vet kan noe ha vart evig. 

1 liker  
Kommentar #66

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Nei, det må det ikke. Det er bare antakelse om et domene vi ikke forstår. For alt vi vet kan noe ha vart evig. 

Dette var noe tåkete. Jeg finner det vanskelig å svare når jeg ikke forstår hva som er din posisjon.

1 liker  
Kommentar #67

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Nei, det må det ikke. Dette er bare en antakelse om et domene vi ikke forstår. For alt vi vet kan noe ha vart evig. 

Stem mer det - noe er evig. Hva tror du det er?

1 liker  
Kommentar #68

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Min posisjon er åpen. Slik den bør være i fravær av evidens. Jeg vet ikke om noe kan vare evig, det gjør ikke du heller. 

Kommentar #69

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Jeg har ingen tro om dette.

Kommentar #70

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen tro om dette.

Antagelse da, du hevdet jo muligheten for at noe er evig.

1 liker  
Kommentar #71

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Ingen antakelse heller. Er fullstendig komfortabel med å ikke mene noe om det ene eller andre. Jeg venter heller på mulige tegn til evidens for teorier som ligger i front på disse fagfeltene. 

1 liker  
Kommentar #72

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Den absolutte yttergrense for kunnskap ligger innenfor egoets innergrenser.

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Min posisjon er åpen. Slik den bør være i fravær av evidens. Jeg vet ikke om noe kan vare evig, det gjør ikke du heller.

En slik uttalelse viser at du befinner deg i en lukket posisjon: Ingen vet noe, ingen vet heller mer enn deg! En slik holdning åpner ikke for læring.

"Folks trang til å beskytte sitt ego er enormt. De vil lyve, stjele, drepe og gjøre hva som helst for å beskytte egoets grenser." Dr. Andrew Samuels, professor i analytisk psykologi ved universitetet i Essex

2 liker  
Kommentar #73

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Autoritær holdning

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ingen antakelse heller. Er fullstendig komfortabel med å ikke mene noe om det ene eller andre. Jeg venter heller på mulige tegn til evidens for teorier som ligger i front på disse fagfeltene. 

Du selv hevder mulighet for et evig univers uten begynnelse. Det er jo ingenting nytt ved det. Det var holdningen før Big Bang. Nå er den gamle holdningen avkreftet, med vitenskapelig evidens. Du har fått ditt bevis, men  tror det ikke - heller ikke skal andre tro det og det bestemmer du!

2 liker  
Kommentar #74

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Definer evighet

Publisert 10 måneder siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om noe kan vare evig

Er det et uendelig langt tidsrom uten begynnelse eller slutt, eller er det rett og slett bare fravær/opphør av tiden som går?

Hvordan kan vi som er underlagt forgjengelighet tro at vi kan forstå uforgjengelighet?

2 liker  
Kommentar #75

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

En slik uttalelse viser at du befinner deg i en lukket posisjon: Ingen vet noe, ingen vet heller mer enn deg! En slik holdning åpner ikke for læring.

"Folks trang til å beskytte sitt ego er enormt. De vil lyve, stjele, drepe og gjøre hva som helst for å beskytte egoets grenser." Dr. Andrew Samuels, professor i analytisk psykologi ved universitetet i Essex

For noe tøys. Posisjonen er åpen, fordi den avventer evidens. Jeg justerer altså mine trosposisjoner i tråd med verifiserte funn. 

Påstanden om at ingen vet noe sikkert om årsaksforholdene før plancktiden, er bare en gjengivelse av hva ledende kosmologer og astrofysikere sier om disse forholdene. Jeg har lest noen bøker om emnet, så er rimelig trygg på denne påstanden.  

Den ledende retningen har mange år vært strengteori, men foreløpig har de ikke lykkes å produsere håndfast evidens for det teorien hevder. 

1 liker  
Kommentar #76

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du selv hevder mulighet for et evig univers uten begynnelse. Det er jo ingenting nytt ved det. Det var holdningen før Big Bang. Nå er den gamle holdningen avkreftet, med vitenskapelig evidens. Du har fått ditt bevis, men  tror det ikke - heller ikke skal andre tro det og det bestemmer du!

Ja, at vår lokale representasjon, det synlige universet, ikke er statisk - det ble avklart i 1929 pga. redshift-effekten. 

Det spiller ingen rolle i denne konteksten. 

Vi snakker nå om eventualiteter "før" the Big-Bang, hvis det i hele tatt er et meningsfylt konsept. 

1 liker  
Kommentar #77

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Er det et uendelig langt tidsrom uten begynnelse eller slutt, eller er det rett og slett bare fravær/opphør av tiden som går?

Hvordan kan vi som er underlagt forgjengelighet tro at vi kan forstå uforgjengelighet?

Det vet vi lite om. Uendeligheter dukker opp i matematikken til modeller som en jobber med. Det er alt vi vet. Det er ikke evidens for disse enda. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
24 dager siden / 5259 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2385 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2217 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
22 dager siden / 1805 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1782 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
24 dager siden / 1757 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1685 visninger
Kravet om bagatellisering
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 1463 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 1402 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere