Svein Ausland

13

Klassisk miljøvern vs. klima

Ofte sauses klassisk miljøvern sammen med klimasaken. Alle er enige om at vi må bekjempe smogen i Beijing. Men det er ikke alltid klart hvorfor. Selvsagt er luftkvalitet til byboerne viktig. Dette er klassisk miljøvern. Og i den sammenheng er vi enige om at elbiler er viktige.

Publisert: 12. nov 2018 / 94 visninger.

Og alle er enige om at kullkraftverk er verstingen både når det gjelder lokalt miljø og globalt klima. Eller er det det? Innimellom hører vi forskere hevde at sot, partikler og svovelgasser faktisk er gunstig for å motvirke global oppvarming! Historiske vulkanutbrudd som den islandske i 1783 og den indonesiske i 1815 viser en tydelig sammenheng med påfølgende kuldeperioder og uår.

Vann- og vindkraftutbygging medfører store naturinngrep som påvirker både dyr og mennesker negativt. Enda verre kan det bli når vi eksporterer norsk vannkraftutbygging til jungelområder i Sør-Amerika. I en artikkelserie avslørte Bergens Tidende hvordan norske bistandsmillioner medfører at jungelen blir lagt under vann, og den lange veien som bygges inn til dammen skjærer gjennom jungelen og brukes i dag som tilgang til uregulert gruvedrift i disse sårbare skogene. Også prostitusjon følger i kjølvannet til disse store anleggsarbeidene.

Kildesortering er en god og grei ordning. Først og fremst for oss som bor i kommunen. Vi som husker lenger tilbake enn 1985 husker hvordan søppelbergene vokste år for år, og hvordan man brant søppel uregulert på fyllingene til plage for folk flest. Kildesortering er et målbart miljøgode som er utelukkende positivt. CO2-messig har det derimot marginal betydning. I storbyene forbrennes mye mer søppel som utnyttes som fjernvarme, og røyken renses nokså godt. Likevel flyter jo CO2-en, men den plager jo ingen direkte.

Så har vi skogplanting. Nå skal det plantes over det ganske land, og endog beiteland står i fare. Lokketilskudd får bønder til å velge å plante heller enn å la sauen beite der. For klimaets skyld, sier Stortinget. Til og med Frp er med og applauderer, for det er en vinn-vinn sak å støtte klimatiltak som vil gagne økonomisk på sikt med større tømmeruttak. Man glemmer landbruksminister Sponheims utfall mot "granørkenen". Slike monokulturer dreper det opprinnelige naturmangfoldet, og på Vestlandet er grana et fremmedelement som først kom på 1900-tallet.

Nyere forskning viser derimot at beitelandskap er mer klimavennlig enn skog. Det har land som Irland og New Zealand tatt konsekvensen av. Sauekjøtt dyrka på grass er helt og fullt bærekraftig. Tar du bort sauen så vil hjorten overta beitene.

Og selve ideen om levende bygder og utkantkommuner er vel egentlig negativt for klimaet fordi distriktspolitikken er så kostbar. Sverige beskyldes for nettopp avfolking av distriktene og urbanisering. Ja, det ser vi på overføringene  over statsbudsjettet som hos oss er 285% høyere pr innb. enn svenskene. Og hver krone brukt har sitt tydelige klimaspor. Dessuten er det bygdefolk som i størst grad holder liv i dieselmotorene med sine lange reiseavstander og alle traktorene sine. 

Alle vet vi hvor viktig distriktene er. Kulturlandskapet holdes i hevd og skogen pleies. Skogbranner slokkes mye raskere der det bor folk og der skogen er pleiet. Turismen vokser fordi det er levende bygder og kystsamfunn i Norge. 

Og arbeidsplasser skapes. Så lenge vi har et parti som heter ARBEIDERpartiet og har sterke fagforeninger vil alltid nye arbeidsplasser trumfe alt annet. Forbruk skaper vekst.

Men skal ikke forbruket ned, da? Turismen gir store inntekter som igjen forsterker forbruksmønsteret vårt, og dermed opprettholder vi og heller øker enn minsker CO2-utslippene. Sånn er livet. Får vi derimot cruiseskipene over på renere brensel og strøm vil mye bedres for lokalsamfunnene i fjordene våre. Men CO2-messig har det lite å si. Kanskje det t.o.m. er negativt, for skikkelig tungolje gir jo skitten røyk som visstnok holder global temperatur nede!

Arbeiderpartiet m.fl. er med på klimatiltak som for eksempel hydrogenproduksjon til transport og industri. Nye arbeidsplasser skapes. Også elbiler gir en viss verdiskaping, uten å belaste skatteinntektene alvorlig. Men her er snart grensa nådd, sies det, for uten skatt stopper sosialdemokratiet. 

Regnestykker viser at netto klimaeffekt på elbiler er marginal. Hydrogen er jo også en tvilsom metode, siden mye strøm går tapt i produksjonen (70%). Men det gir jo bedre byluft og dermed forbedres folkehelsen. Og på sikt kan jo også dette måles i kroner og øre. 

De mest radikale klimaforkjemperne, som BI-professor Jørgen Randers, tar til orde for å ettbarnspolitikk. Stikk i strid med dagens nyheter som etterlyser flere barnefødsler for nettopp å holde liv i distriktene. Hvis vi ikke setter menneskets overlevelse og behov i sentrum, så blir det hele meningsløst.

Byene trenger virkelig ren luft. Derfor er det positivt med alle tiltak som settes i verk for å få sykkelveier, bildeling, elbiler og utslippsfrie busser. Men også her har klimaforkjemperne fått igjennom dette med biodiesel-busser. Som ikke gir ren luft til folket, slik som naturgassbusser gir (de bare forstyrrer abstrakte klimatall globalt). Nylig kom det fram at biobusser i Kristiandsand gir folk plager med ekkel avgass. Hva er viktigst - ren luft eller et klimapanel i New York?!

I kommunen min er det snakk om å legg ned skolen 7 km unna og sende barna til sentrumsskolen. Man sparer 5 mill. kr i året, omregnet 2,2 tonn CO2e på å legge den ned. Med ekstra skolebuss til sentrum blir det 2,7 tonn CO2e, altså en liten økning. Men siden bussen delvis vil kunne slås sammen med dagens rutebusstilbud vil det bli et nullsumspill. Som politiker kan man da se bort fra CO2 og heller se på reelle innsparinger vs. lokalbefolkningens krav og behov.

Miljø- og klimadebatten er forvirrende og vanskelig. Journalister prøver så godt de kan å formidle. Og poiitikerne prøver å sy sammen tiltak som ivertar de fleste hensyn. Få, om noen av dem, er realister som forstår fysikk, kjemi, geologi, meterologi, oseanografi, astronomi eller økologi. Vi forstår stykkevis og delt, står det skrevet. Interessant var det likevel å høre meterolog John Smiths på radioprogrammet Kurer på P2 si at det ikke er blitt mer ekstremvær de siste 25 år. Hva skal man tro? Leste en artikkel nylig som tydelig viser at året 2017 var varmere enn 2018. Og at det var bare 2% av klodens areal her i Nord-Europa som var rammet av heten. Det er lett å bli navlebeskuende i jungelen av informasjon.

Uansett hvordan vi snur og vender på det må vi bruke sunt folkevett og fokusere på menneskenes behov. Særlig oss som er kristne. Vi vet at forgjengelighetens lover er virksomme, og vi må anta at dette også gjelder for klima. Jorda går faktisk ut på dato, viser mange statistikker.

Likevel får vi ny nåde hver dag, og nye tiår legges til vår sivilisasjon.  Som kristen er det et like viktig tiltak å BE om "godt og laglig vær", slik kirkebønnen lød fram til den rekordsterke nyttårsorkanen i 1992...

Den store saken for klassisk miljøvern er i dag oppsamling av plastsøppel i verdenshavene. Dette har vi teknologiske løsninger på, og Norge som sjøfartsnasjon begynner nå å gå i bresjen for slik oppsamling. Det nytter!

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Ausland

13 innlegg  137 kommentarer

Ikke økning i ekstremvær?

Publisert rundt 1 måned siden

Her er linken til halvtimes programmet 20. oktober i høst der John Smiths sier det ikke har vært økning i ekstremvær de siste 25 åra:

https://radio.nrk.no/serie/kurer/KMTE80003918/20-10-2018

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 16 timer siden / 94 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 16 timer siden / 169 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 16 timer siden / 180 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 16 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 16 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 19 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 19 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 139 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77593 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43574 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34901 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27894 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20080 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 139 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
2 dager siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
2 dager siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
2 dager siden / 197 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 198 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 423 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 16 timer siden / 94 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 16 timer siden / 169 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 16 timer siden / 180 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 16 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 16 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 19 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 19 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 139 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Les flere