Grethe Thorsen

3

Samferdselsministeren villeder om Jernbanepakke 4

Det er ingen være tvil om at myndighetsoverføring til ERA, et organ Norge ikke er medlem av, og ikke har stemmerett i, er sterkt inngripende.

Publisert: 12. nov 2018 / 849 visninger.

Samferdselsministeren Jon Georg Dale har derimot kommet fram til at myndighetsoverføringa til EU som en følge av Jernbanepakke 4 er så avgrensa at det ikke utgjør et vesentlig inngrep fordi Norge skal delta på lik linje med andre land i ERAs arbeid og fordi Statens Jernbanetilsyn (SJT) alltid skal bli forelagt søknader til ERA om jernbanedrift i Norge.

Dette er en ansvarsfraskrivelse. Politiske beslutninger skal tas av norske folkevalgte, ikke av byråkratiet, som SJT representerer. Forvaltningsorganer skal normalt være underlagt norsk politisk myndighet, i dette tilfellet Dales eget departement. Men SJT blir i realiteten underlagt ERA og EU, ikke Samferdselsdepartementet.

SJT ble etablert i 1996 i forbindelse med jernbanepakke 1, som splittet opp NSB til NSB og Jernbaneverket. Hensikten var å tilrettelegge jernbanen for konkurranse. SJT har, i tillegg til å være sikkerhetstilsyn, som oppgave å regulere konkurranse og markedshensyn på norsk jernbane. Dette er en svært problematisk sammenblanding av roller. Tilsynet har siden oppstarten, med stor iver, fulgt opp alle EU-reguleringer som har til hensikt å tilrettelegge for internasjonal konkurranse .

Samferdselsminister Dale skriver at i tvister om stans i togdrift som utgjør en sikkerhetsrisiko, er det bare norske domstoler som kan ta avgjørelser og at ingen EU-organ kan overprøve dem.

Denne påstanden stemmer ikke. Hvis SJT stanser driften og inndrar sikkerhetssertifikatet til et togselskap, vil inndragningen være av midlertidig karakter, og forholdet skal straks rapporteres til ERA. Togselskapet kan påklage avgjørelsen til ERAs egen klagenemnd, som enten kan gi klageren medhold eller foreslå en voldgiftsløsning. Dersom det ikke oppnås enighet, vil saken i siste instans bringes inn for EU-domstolen, som får siste ord. Når man først har godtatt et direktiv som gir ERA internrettslig kompetanse, vil ingen norsk domstol overprøve det. EØS-loven har som kjent forrang over andre norske lover.

Tilsvarende er det i forbindelse med både tilsyn og markedsovervåkingsoppgaver EU-kommisjonen som suverent innfører det som kalles gjennomføringsforordninger. Det vil si oppskrifter på hvordan regelverket til enhver tid skal forstås og hvilke prosedyrer som skal følges. En ny forordning som skal sikre «likevekt» når nye operatører vil inn på markedet, har nylig vært på høring. SJT er en av mange høringsinstanser og deres vesentligste innvending i den aktuelle høringen er at for lange frister kan hemme den frie konkurransen i markedet.

Samferdselsministeren mener jeg tar for hardt i når jeg skriver at EUs fjerde jernbanepakke betyr obligatorisk konkurranseutsetting av persontogene fordi regelverket under visse forutsetninger åpner direktetildeling av persontogtilbudet.

Forutsetningene samferdselsministeren viser til er at direktetildeling kan benyttes til å unnta ulønnsomme enkeltstrekninger fra konkurranse hvis det er ”billigere og gir bedre kvalitet med direkte kjøp på grunn av lokale forhold på små kontrakter”.

Små er nøkkelordet her. Begrensningen består i at årlig gjennomsnittsverdi på kontrakten må være under en million euro, hele kontrakten under 7,5 millioner euro, og årlig transport mindre enn 300 000 togkilometer. Til sammenligning kjører NSB årlig 31 millioner togkilometer og har en kontrakt på 3.5 milliarder kroner per år. Go Aheads kontrakt på Sørlandsbanen er på 1,5 milliarder på 10 år. I tillegg skal EU-kommisjonen alltid varsles ved inngåelse av direktekontrakter, i tilfelle den har innvendinger.

Verken dette, eller noen av øvrige fire svært begrensede unntakene, vil gjøre det mulig å samle norsk jernbane og skape et godt og samordnet statlig togtilbud som utnytter stordriftsfordelene.

Dale frykter at Norge ikke får like rask tilgang til nye tog som andre land og fordyrende godkjenningsprosesser hvis vi sier nei jernbanepakke 4.

Det vil være enda mer fordyrende å få inn EU-godkjent togmateriell som ikke passer i Norge. Et godt eksempel på dette er dobbeltdekkere forrige samferdselsminister lovet pendlerne på Østfoldbanen. Prosjektet ble skrinlagt fordi de EU-godkjente togsettene ikke passet infrastrukturen på Østfoldbanen. Det ville vært mye dyrere å bare leie dem ferdig godkjente for så å ikke få brukt dem. Å bruke den tiden det tar til å undersøke at togmateriell og annet jernbaneutstyr er tilpasset norske forhold før de godkjennes er den billigste løsningen for skattebetalerne.

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 2 timer siden / 119 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 105 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 244 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 54 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 95 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 7 timer siden / 143 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 15 timer siden / 61 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77451 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43483 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34855 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27820 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22448 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22154 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20057 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19067 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 244 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 54 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 95 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 173 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 388 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 142 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 124 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 198 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 2 timer siden / 119 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 105 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 6 timer siden / 244 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 6 timer siden / 54 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 6 timer siden / 95 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 7 timer siden / 143 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 15 timer siden / 61 visninger
Les flere