Lillan Støen

5

Ytringsfrihet for alle?

Ytringsfriheten bør være total sa Anine Kierulf på et seminar under Arendalsuka 2018.

Publisert: 12. nov 2018

Ytringsfriheten bør være total sa Anine Kierulf på et seminar under Arendalsuka 2018. For da blir du gitt muligheten til å kunne ta til motmæle i saker som angår deg.

Anine Kierulf er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.


Jeg mener også at ytringsfriheten er viktig, men som Ervin Kohn sier så bør det absolutt finnes noen spilleregler.


Å åpne for anonyme høringssvar til NOU 2015:7 på regjeringen.no ga mennesker mulighet til helt fritt og anonymt(?) Yttre seg og til å henge ut personer som da hverken blir gitt muligheten til å ta til motmæle eller til å anmelde vedkommende om deres uttalelser bryter med Norsk lov eller mot statens egen strategi mot hatefulle ytringer!


Anine Kierulf ville ikke uttale seg om hva hun mente om det da hun fikk spørsmål fra meg. Hun kjente ikke saken.

NIM burde kunne uttale seg i denne saken.

Å tillate anonyme høringssvar på regjeringen.no bryter mot regjeringens egen strategi mot hatefulle ytringer.  Høringssvarene brøt mot norsk lov da de inneholdt blant annet drapstrussel.

Det er også noe som heter publiseringsansvar...

Norge har også forpliktet seg til beskyttelse av nasjonale minoriteter gjennom Europarådets rammekonvensjon.  Den ble nok kraftig misforstått her?


Nå er Stiftelsen Romanifolket/Taternes kulturfond renvasket på alle punkter av stiftelsesklagenemda og vedtak om styreavsettelse opphevet.

Det er bevist at Stortinget ble ført bak lyset og kommunal og moderniseringsdepartementet har erklært seg inhabile i videre behandling av saken.


MEN fremdeles ikke en uttalelse i media om saken??

Ytringsfriheten bør være total sier Anine Kierulf, den bør ha spilleregler sier Ervin Kohn.

Den bør i det minste forholde seg til loven sier jeg, staten bør forholde seg til egne strategier og til sine forpliktelser og media bør være tilgjengelig for motsvar om Anines synspunkt på ytringsfriheten skal ha hold i virkeligheten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anine Kierulf

0 innlegg  1 kommentarer

Kort om NIMs og mitt syn på ytringsfrihet

Publisert 7 måneder siden

Hei!

Det er litt uklart for meg hvilke(t) spørsmål du har forsøkt å stille meg, men det er dessverre slik at det er en rekke saker folk er opptatt av som hverken NIM eller jeg av kapasitetsgrunner kan vurdere. Det er bare å beklage, jeg skulle gjerne hatt tid til å svare på enda mer enn jeg alt gjør.  

Det er vanskelig for meg å forholde meg til en påstand om at jeg skal ha sagt at ytringsfriheten er "total", uten noen nærmere presisering av i hvilken  kontekst dette evt. skal ha skjedd i. Det høres for meg rart ut, jeg pleier stort sett å være opptatt av å få frem flere nyanser når jeg forsøker å forklare ytringsfrihetens innhold, begrunnelser - og begrensninger.  

Uansett - for å klare opp i eventuelle misforståelser:

Her er NIMs fremstilling av ytringsfriheten:

https://www.nhri.no/temaer/ytring/

Her er min fremstilling av den, i Store norske leksikon: https://snl.no/ytringsfrihet og for 22. juli-senteret: https://22julisenteret.no/ressurs/ytringsfrihet-2/

Her er to andre uttalelser jeg har gitt, som er dekkende for noen av de nyansene jeg mener burde med:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/zEov/Det-er-fullt-mulig-a-vare-tydelig-og-prinsipiell-om-ytringsfrihet-uten-a-avvise-nyansene--Anine-Kierulf

https://www.dagbladet.no/nyheter/jurist-anine-kierulf---motbor-er-ikke-knebling/69631818

Jeg håper dette kan være klargjørende for hva jeg mener, på generelt grunnlag, selv om jeg ikke får gått inn i den saken du er opptatt av.

Vennlig hilsen Anine Kierulf


Kommentar #2

Lillan Støen

5 innlegg  4 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Hei Anine og takk for din redegjørelse

Jeg refererer til et seminar du deltok i under Arendalsuka 2018 der du utrykte at om du blir utsatt for (hat)ytringer du ikke liker blir du samtidig gitt muligheten til å komme med motsvar.

Det er ikke alltid slik.  Jeg tok dette opp med deg etter seminaret og spurte hva du mente om at slike ytringer publiseres på regjeringen.no der jeg og andre ikke har muligheten til å komme med motsvar.

Det er et problem jeg mener NIM så absolutt bør ha en mening om siden det er første gang det har blitt åpnet for anonyme høringssvar på regjeringen.no siden krigens dager.  De anonyme høringssvarene inneholdt udokumenterte beskyldninger om grov økonomisk kriminalitet og også direkte drapstrussel publisert av Kommunal og moderniseringsdepartementet som har redaksjonsansvaret for regjeringen.no.  KMD ga de anonyme høringssvarene legitimitet.  Ingen vil vel tro at KMD publiserer grove  påstander uten å ha sjekket for fakta først?

Siden KMD åpnet for at avsenderen kunne være anonym er det ingen som vet hvem avsenderen er, om det er en eller flere avsendere bak de anonyme høringssvarene som innehar grove beskyldninger, trusler og direkte drapstrussel. Det gir ingen mulighet til motsvar og heller ingen mulighet til å gå til anmeldelse. Vi som ble utsatt for dette står totalt forsvarsløse.  Ganske spesielt er det da også at det ble åpnet for å publisere hatefulle ytringer på regjeringen.no samtidig med at Erna Solberg lanserte regjeringens egen strategi mot hatefulle ytringer?

Jeg sier det igjen Anine.  NIM bør absolutt ha en mening om dette om de skal oppfylle sin rolle som et uavhengig, offentlig organ selv om NIM organisatorisk er underlagt Stortinget.  Noen av NIMs oppgaver er å jobbe med et bredt spekter av menneskerettigheter, fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper.

Taterne har i generasjoner vært en av de mest sårbare grupper i Norge.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere