Stig Magne Heitmann

88

Kontekst og kompleksitet i Asia Bibi-saken

Alle land som respekterer trosfrihet, bør legge press på Pakistans myndigheter. Samtidig må en forstå hvilket dilemma landets ledelse står overfor. Det er lett å kreve at vestlige land må gi Asia Bibi og hennes familie asyl, men hva vil konsekvensene bli for de millioner av gjenværende kristne?

Publisert: 10. nov 2018

Asia Bibi har i ni år vært et symbol på den mørke siden av Pakistans blasfemilovgivning og ikke minst praktiseringen av den. Hennes sak har engasjert både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt har den heldigvis ført til debatt om blasfemiloven og dens praktisering. De lavmælte røstene ser på loven som en trussel mot menneskerettigheter og rettssikkerhet. De høyrøstede som hører til i ekstreme, islamske retninger og partier, ikke bare støtter loven, men ser på den som en ufravikelig del av sharia.

Sharia og blasfemi

Blasfemilovgivningen i Pakistan bygger på islamsk lov – sharia. Ifølge islamsk teologi gjenspeiler den Allahs ufeilbarlige og uforanderlige åpenbaring, gjengitt i islams hellige bok, koranen. Videre bygger den på profeten Muhammeds ord (hadith) og liv (sunna).

Konkret sier blasfemilovene (paragraf 298 i straffeloven) i Pakistan at enhver ytring, lyd eller handling som har til hensikt å såre religiøse følelser, skal straffes med ett års fengsel og/eller bøter. Nedsettende bemerkninger om en hellig person (profet), straffes med tre års fengsel og/eller bøter.

Den som skader et sted forordnet til tilbedelse (moske) i den hensikt å skade religionen (islam), straffes med to års fengsel og/eller bøter.

Den som med hensikt utfører onde handlinger med den hensikt å provosere religiøse følelser, ved å håne religionen eller religiøs tro, straffes med inntil ti års fengsel og/eller bøter. Om noen ødelegger eller vanærer koranen, straffes en med fengsel på livstid.

Dersom noen kommer med nedsettende bemerkninger, skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte eller på noen måter ytrer seg negativt om Muhammed eller andre profeter, skal en dømmes til døden. En dom skal fattes av en domstol, og dommeren skal være muslim. (Paragraf 295.C) Det er denne forbrytelsen Asia Bibi ble anklaget og dømt for i to rettsinstanser.

For dem som tilhører ahmadiyya-retningen innen islam, gjelder spesielle blasfemilover. Ahmadiyya-muslimer regner seg selv som muslimer, men strenge sunnimuslimer ser det som blasfemi om de kaller seg muslimer. Om en ahmadiyya-muslim forkynner sin tro eller presenterer seg som muslim, krenker han muslimers følelser og er skyldig i blasfemi. Straffen er tre års fengsel og /eller bøter.

Kristne i Pakistan

De kristne utgjør mindre enn 2 prosent av Pakistans befolkning på omkring 200 millioner. Mange ble kristne på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Både anglikanske misjonærer fra England og romersk-katolske misjonærer fra Frankrike og Portugal gjorde en stor innsats innen evangelisering, utdannelse og humanitært arbeid. Senere har blant annet lutherske og metodistiske misjonærer etablert kirker.

De som ble kristne for over hundre år siden, hadde som regel bakgrunn som lavkastehinduer. De var undertrykket og sett ned på. De var i hovedsak analfabeter og hadde den laveste sosiale status. Men som kristne visste de at de fikk et nytt menneskeverd. Undertrykkelsen har like fullt fortsatt i det muslimske samfunnet. Både gjennom lover og tradisjon er det de kristne som må arbeide i kloakk og renovasjon. De bor ofte i egne, lutfattige kolonier. Rettsvernet er minimalt. Selv om en liten andel av de kristne har fått høyere utdannelse og gode stillinger, kan ingen kristen komme helt til topps i politikk eller rettsvesen. Den store majoriteten er marginalisert og holdt nede i fattigdom og regelrett slaveri. En følelse går igjen: «Mine oldeforeldre og besteforeldre arbeidet som kloakkarbeidere og gatefeiere, mine foreldre gjør det, min generasjon gjør det, og våre barn og barnebarn kommer til å gjøre det.» Forfølgelsen av kristne er satt i system. Den oppleves hver eneste dag. Ikke i noe annet land bortføres så mange kristne kvinner og jenter av muslimer. Noen ganger gir forfølgelsen seg fryktelige voldelige utslag. 

For og mot Asia Bibi

Asia Bibi arbeidet sammen med muslimske kvinner. Selv er hun og familien hennes romersk-katolske kristne. De muslimske kvinnene hadde lenge presset henne til å bli muslim, men hun sto imot. En dag gjorde hun noe som er imot muslimsk tenkning: Hun drakk fra den kilden som var forbeholdt muslimer. En kristens berøring av dette gjorde det urent. Da presset de Asia Bibi på nytt til å bli muslim, men hun svarte (ifølge anklagen): «Jesus døde for mine synder, hva har Muhammed gjort for dere?» Etter dette utsagnet forsøkte de muslimske kvinnene å drepe henne, men politiet kom til unnsetning, og Asia Bibi ble fengslet.

En imam som ikke var til stede, leverte inn anklagen om at hun hadde kommet med et blasfemisk utsagn mot profeten Muhammed. Det førte til at Asia Bibi i første rettsrunde ble dømt til døden. Andre rettsrunde bekreftet dommen.

Punjabs guvernør, Salman Taseer, tok imidlertid Asia Bibi i forsvar. Det gjorde han med stort mot og stor risiko. I 2011 ble han myrdet av en islamsk ekstremist som krevde at Asia Bibi skulle henrettes for blasfemi. Også en annen politiker, ministeren for Pakistans religiøse minoriteter Shahbaz Bhatti, argumenterte for at Asia Bibi måtte frifinnes. For dette modige standpunktet ble også han myrdet.

Høyesterett

En dødsdom kan ikke effektueres uten at den er bekreftet av Høyesterett. Første gang Høyesterett behandlet Asia Bibis anke, trakk høyesterettsdommere seg av frykt for at de kunne bli drept. Ekstreme islamske grupper har mange ganger vist at de tar loven i egne hender. Noen ganger myrder de dem som er frikjent, straks de er løslatt. Andre ganger kan de gå til angrep på forsvarsløse kristne bydeler eller bombe kirker. Det behøver ikke være noe sannhetsgehalt i blasfemiryktene, bare grunnløse rykter.

Da de tre dommerne i Høyesterett på ny behandlet Asia Bibis sak, brukte de lang tid. Dommen inneholder en rekke sitater fra koranen og andre islamske skrifter for å underbygge konklusjonen i dommen. Også anklagen mot den kristne kvinnen er underbygget med en rekke koransitater. Det beviser at det er sharia som er gjeldende lov.

Kort tid før dommen kom, var det valg i Pakistan. Imran Khan som er tilhenger av Pakistans blasfemilover, ble valgt til statsminister. To partier som begge gjenspeiler islamsk radikalisering i Pakistan, Pakistan Tehreek-e-Insaf og Pakistan Muslim League, ble de to største partiene.

Da dommen ble kjent, reagerte de ekstremistiske kreftene i Tehreek-i-Labaik under ledelse av Muhammad Afzal Qadri. De erklærte at høyesterettsdommerne og Asia Bibis forsvarer kunne drepes. De krevde opprør mot hærens øverste ledere, og de sa at alle som støttet blasfemikere, fortjente å dø. Det siste berører selvsagt alle kristne som per definisjon støtter Asia Bibi og som i tillegg er blasfemikere selv fordi de bekjenner Jesus som Guds Sønn, hvilket han ikke er ifølge islam.

Kompromiss

Verdens kristne og alle menneskerettighetsorganisasjoner gledet seg over frifinnelsen av Asia Bibi. Men Pakistan og ikke minst landets kristne befolkning hadde grunn til å skjelve. Landets regjering visste hva som sto på spill. Hvis Asia Bibi ble løslatt og fikk anledning til å forlate Pakistan, ville det høyst sannsynlig bli kaos og blodbad. Sporene fra andre muslimske land skremmer.

I alle fall ble det inngått et kompromiss mellom regjeringen og de kompromissløse ekstreme islamistgruppene. Det gikk ut på at Asia Bibi ikke ville kunne forlate Pakistan. De som vil ha henne dømt til døden, har fått rett til å anke Høyesteretts dom.

Et eksempel på islamsk ekstremisme kan en se på en liten film. Noen skolegutter fra en koranskole kommer med en dukke. Den får en løkke om halsen og henges på en grein. Mens guttene danser rundt den hengte dukken, roper de død over Asia Bibi. Ekstremisme er en del av undervisningen på titusener av koranskoler, finansiert og ideologisk styrt av Saudi-Arabia. Denne ekstremismen må Pakistans myndigheter stanse!

Uforsvarlige rykter

Asia Bibis forsvarer har flyktet fra Pakistan og søkt om asyl i Nederland. Han frykter for sitt liv. For få dager siden fortalte han at Asia Bibi var om bord i et fly. Han sa ingenting om destinasjonen som viste seg å være hovedstaden Islamabad. Noen reportere og en kristen organisasjon skrev at hun var på vei til et annet land. Eksperter på forholdene i Pakistan reagerte og sa at slike spekulasjoner var uforsvarlige. Når en vet hvordan rykter kan føre til opprør og vold i Pakistan, så forstår en at spekulasjoner av denne art er farlige. En liten gnist kan tenne en stor og ukontrollerbar brann. Ekstremistene kan ta i bruk alle midler. Vi vil ikke ha et nytt Libya, Syria eller Irak. Pakistan kan være farlig nær å bli som Afghanistan.

Alle land som respekterer trosfrihet, bør legge press på Pakistans myndigheter. Samtidig må en forstå hvilket dilemma landets ledelse står overfor. Det er lett å kreve at vestlige land må gi Asia Bibi og hennes familie asyl, men hva vil konsekvensene bli for de millioner av gjenværende kristne?

Be til Gud for Pakistan, myndighetene og folket. Be om at ekstremismen må miste sin kraft. Be for landets kristne. De har lidd nok. Og selvsagt: Be for Asia Bibi og hennes familie. De har lidd nok, mer enn nok.

 

 

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Øyvind Årdal

10 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Takk for ein god og innsiktsfull artikkel! Ja, no treng vi verkeleg å be for Pakistan og dei som regjerer landet. Situasjonen kan fort komme ut av kontroll. Så må vi heller ikkje gløyme Saudi-Arabia og all vondskapen dei står bak. Her er det viktig både med bønn og internasjonalt press.

6 liker  
Kommentar #2

Øyvind Olsen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Forstår godt ditt engasjement for dette Stig, og at poenget og hovedsak er Bibi, og forfølgelse, men generelt trengs en del moderering her ser jeg.

Lett å betrakte på avstand, innhente 2 og 3 hånds informasjon, for så å lage en artikkel som setter fokus på forfølgelse av kristne. Noe som faller i veldig god jord hos mange kristne og man nikker og sier, ille, må be etc. Som jo er vel og bra. 

Men man må ikke risikere å male slik at bildet skaper tvil om man skal tørre i det hele tatt å gå inn med evangeliet!!! Mange er og kommer til å bli kallt til å reise inn, disse må oppmuntres. Og Herren er ikke så snever som den menneskelige tanke. Herren har sine veier for alle land og kontinenter. Og fremgangsmåte/arbeidsform vil være svært forskjellige fra sted til sted fra kultur til kultur, og religiøs sammenblanding med forskjellige politiske strukturer og organisering. 

Bilde som tegnes her er etter min mening et svart hvitt bilde som slett ikke tegner alle nyansene.

Jeg har arbeidet i Pakistan siden 2011 og ledet ca 200 000 til frelse i Jesus Kristus og plantet 200 menigheter som følges opp jevnlig og som har en vekst på ca. 40% i året.

Og jeg er en meget meget liten misjonær blandt mange som driver adskillig større.

Og dette har pågått i mange tiår med misjonærer både fra Europa og Amerika spesielt. 

Så 2% kristne i Pakistan er selvfølgelig helt feil.

Hadde du lagt på en null ville man antagelig være nærmere sannheten.

Og, vi har gjennom disse årene hatt et fantastisk samarbeid med Pakistanske myndigheter og Imamer og andre Muslimske ledere.

Ved en anledning hadde vi 25 Imamer og Muslimske ledere tilstede under hele kampanjen. Hver eneste gang har vi Imamer som deltar, holder appeller og roser det flotte samarbeider med de Kristne fra Norge.

Og, merkelig nok har jeg ikke hørt noe om noen kristnes redsel for mer eller mindre forfølgelse i disse dager. Og jeg er i kontinuerlig kontakt med koordinator og får info løpende. Og, vi driver skoler og har alltid hatt ro rundt arbeidet. Ingen store vanskeligheter, ja faktisk har vi hatt mer problemer i Kenya hvor vi også har misjon.

Vi har et nært forhold til Imamen i verdens 3 største Moske, King Moske i Lahore. Forøvrig var denne Imamen den første som gikk inn i de Kristne områdene med hjelpearbeid for noen år siden når en mobb brente kirker i et distrikt i Lahore.

Og, man har den Geografiske siden ved Pakistan som er viktig å forstå, noen områder regjerer ekstremismen og andre steder ikke.

Veldig viktig å be for forfulgte, men man må se helheten, det hjelper også til å be rett.

Underlig nok har det vert mye lettere å samarbeide for evangeliets fremme med Imamer og andre Muslimske ledere som politisjefer, guvernøren etc etc, i Pakistan enn med Muslimer f.eks i Kenya, eller i Norge.

Vi har også opplevd særdeles positiv omtale i media, Faisalabads største avis. Hvor de roste det flotte samarbeidet med Kristne fra Norge og hadde store oppslag hvor de roste fredsfyrsten Jesus Kristus som helbredet og satte i frihet fra demoner. Med bilder av oss og Muslimske ledere sammen.

Maken til åpenhet og tro for helbredelse, befrielser, mirakler, tegn og under skal du lete lenge etter. I alle fall i Norge, for ikke å snakke om medier som roser store festivaler.

Ville VG og Dagbladet skrevet i slike ordelag her hjemme, neppe, de ville nok heller vært fulle av kritiske røster desverre.

Kommentar #3

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Takk

Publisert nesten 2 år siden

Takk til Stig Magne Heitmann for en veldig god oversikt over et vanskelig tema!

1 liker  
Kommentar #4

Stig Magne Heitmann

88 innlegg  34 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Takk, Øyvind Olsen. Jeg leser svaret ditt og informasjonen din med stor interesse.

1 liker  
Kommentar #5

Stig Magne Heitmann

88 innlegg  34 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Kilde: Operation World:

Religion

Largest Religion: Muslim

Religion               Pop %Ann GrChristians4,526,4562.451.8Evangelicals1,140,5890.63.3Muslim176,993,66195.80 

Prayercast

Challenges for Prayer

Fundamentalist Islam, driven by the Taliban, is upheld by a minority, but impacts the whole nation. It has escalated violence against religious minorities (including Shi’a Muslims), shattered social cohesion and divided the country. It also disables economic development and keeps millions in poverty through the disruption it causes and the values it endorses. Of particular note for prayer:

a) The violence and war conducted by insurgents, especially in the scenic northwestern Swat Valley, emptied hundreds of villages, towns and schools, cost thousands of lives and disrupted the lives of millions. The militants’ success gave them temporary control over the region and forced concessions by the government, which has largely wrested control back.

b) The imposition of shari’a in the northwest – a result of government compromise with the militants – spells woe for many, epecially non-Muslims. It also invites further aggression from the militants, since such tactics previously yielded significant gains and concessions.

c) The proliferation of madrasas (estimated at 20,000 in number) – religious schools that in shari’a-controlled areas usually offer little education beyond memorizing the Quran and pushing the brand of Islam favoured by the militants. These schools, located throughout Pakistan, exist in part due to the lack of quality state-run schools and the expense of private ones, and they produce a new generation of recruits for the militant cause.

d) The status of women under such militant values is miserable. They endure almost no freedoms or rights, minimal education and widespread domestic abuse; social structures and cultural morés make it extremely hard to evangelize them.
Pray that the true nature of such an expression of Islam might be exposed for all to see, and thereby rendered powerless. Pray for safety for those most at risk under the rule of shari’a. Pray for the government to have insight in how to deal with this force that appears impossible to root out.

Discrimination and persecution against religious minorities take many forms and are directed not only against Christians but also against Hindus, Ahmaddiyas and Shi’a Muslims. The list of wrongs perpetrated makes for very sobering reading.

a) Institutionalized discrimination against minorities has increased since the government started pursuing a policy of Islamization in the 1980s. This affects government posts, employment and education opportunities, and much of public life. It also entrenches the lower status of minorities and prevents their social and economic advancement. Financial and social inducements to convert to Islam also present a problem to non-Muslims, who are generally poorer and have fewer career and education opportunities.

b) The notorious blasphemy law imposes the death penalty on anyone who defames Mohammed, and life in prison for anyone who defiles a Quran. Extremists routinely use the law – as a pretext for underlying personal motives of revenge or envy – to falsely accuse innocents and stir up enough religious frenzy to generate mob justice. Half of those charged under the blasphemy law have been Muslim.

c) Persecution and violence are reality for many Christians and for others. Frequently, churches are vandalized or destroyed and people are beaten, murdered, abducted, raped or forced to convert. Police are usually either cowed by or complicit with the fanatics and mobs, and reparation or justice is often not attained.

d) An atmosphere of intimidation and fear pervades the lives of Christians and other minorities. Although sharing the gospel is legal, few Christians try to do so with Muslims due to fear of violent repercussions. Christians’ prevailing negative attitudes towards Muslims must also be overcome.
Pray that religious freedom might be maintained, both in law and in practice. Pray that those seeking to abuse Pakistan’s laws to foment terror and hate might themselves be subject to justice. Pray that Christians might always be prepared to share about Jesus, and to repay prejudice with forgiveness and violence with love.

2 liker  
Kommentar #6

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Noen tall

Publisert nesten 2 år siden

Tallene som Heitmann gjengir innledningsvis fra Operation World kom ikke helskinnet gjennom kopieringen. Tallet på kristne i Pakistan er oppgitt til å være 4.526.456. Det er 2,45 prosent av befolkningen. Årlig vekst er 1, 8 prosent, som er noe under befolkningsveksten. Disse tallene er fra den siste utgaven av boken og svarer til det som Heitmann har funnet på nettstedet. Boken kom i 2010. 

Boken forteller mye mer enn nettstedet. Den sier at de aller fleste kristne er nominelle eller umodne, kanskje hele nitti prosent.  Det er store kulturelle skiller mellom den muslimske majoriteten og den kristne minoriteten. Få muslimer har noensinne kommet til kristen tro. Likevel er det et økende antall muslimer som blir kristne, men de får lite hjelp til å vokse som kristne, og de fleste faller enten fra igjen eller trekker seg tilbake til en privat tro. Kristne med muslimsk bakgrunn har en krevende situasjon på grunn av straffer for frafall fra islam. 

1 liker  
Kommentar #7

Øyvind Olsen

0 innlegg  3 kommentarer

Har du lest det jeg skrev som kommentar til Stigs artikkel?

Publisert nesten 2 år siden

Hvis ikke, ville jeg satt pris på om du gjorde.

Kommentar #8

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Ja, jeg har lest det

Publisert nesten 2 år siden

Jeg har lest det. Det var derfor jeg siterte fra Operation World. 

Jeg får ikke fremstillingene til deg og Operation World til å henge sammen. Jeg er ingen ekspert på Pakistan, og håper derfor på en eller annen form for klarlegging. Jeg kan si såpass at det du antyder om at opptil 20 prosent av Pakistans befolkning er kristne, det tror jeg ikke noe på.

2 liker  
Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Dette tror jeg ikke på!

Kommentar #10

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Nå har jeg lest kommentaren din på nytt, Olsen. Og jeg må bare si at jeg tror ikke på det jeg heller. At imamer på rekke og rad er begeistret til stede i evangeliseringskampanjer som etter hvert får hundretusener (av muslimer, formodentlig) til å vende om til Kristus, nei, det tror jeg ikke.

Du mener at Heitmann bygger på 2. og 3. hånds kilder. Men å si dette om Åpne Dører (Open Doors) og Operation World, det går ikke. Se gjerne på nettsidene til det internasjonale Open Doors. Operation World skriver detaljert og innholdsrikt om forholdene i Pakistan, og jeg anbefaler deg å lese dette i boken. Det jeg har hørt om Pakistan fra Stefanusalliansen svarer også til det som Heitmann skriver i innlegget.


2 liker  
Kommentar #11

Stig Magne Heitmann

88 innlegg  34 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Dessverre har jeg ikke fulgt opp diskusjonen godt nok, pga. stor aktivitet. Men Kjell Arne Norum har rett, Open Doors bygger ikke sin informasjon på 2. og 3. hånds kilder. Vi har mange partnere på grasrota i landet. De kjenner forholdene svært godt. De kan også fortelle om imamer og Talinbanledere som kommer til tro på Jesus. En ikke liten del av disse nye kristne har lidd martyrdøden. Andre kommer sammen i små hemmelige fellesskap og deler sin nye kristne tro der det er mulig. I mange år har vi fått informasjon om store evangeliseringskampanjer i Pakistan. Ingenting vil være mer gledelig enn om alt er sant. Jeg har kontakt med pastorer som inviterer meg til å komme for å innvie barnehjem og tale på møter. Jeg forstår at det også kan være mulig å gjøe slikt. Men det store bildet er like fullt at forfølgelsen, diskrimineringen og presset på kristne (og andre religiøse minoriteter) er fomidabelt og skjer på mange måter. 

1 liker  
Kommentar #12

Øyvind Olsen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Flott det, men la nå Gud selv telle de pånyfødte i det himmelske Jerusalem, og ikke ta tall fra institusjoner som ikke tar i betraktning kampanjer og menighetsplanting av enormt format. 

Hvis du gjør, viser du mangelfull åndelig innsikt og forholder deg kun til fysiske oppgitte tall og statistikker. 

Du formidler et antall kristne som ikke er mer enn det var da Pakistan ble skilt fra India.

Er det logisk, tror du Arild Edvardsen ville være enig? 

Ganske mange tiår siden han begynte med enorme festivaler og menighetsplanting, og vi kunne nevne mange andre.

Jeg anbefaler deg å snakke med slike som Marqus Fida f.eks. for å få de tall som kristne som lever og virker der selv står inne for. 

Gjør hva du vil Stig Magne Heitman, men vær ikke en skremsel for kommende evangelister til områder som dette! 

Da svikter du ditt oppdrag!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere