Liv Hilde Briså

1    2

KrF bommer på målet

Publisert: 9. nov 2018 / 1560 visninger.

Jeg er blant dem som fortsatt sitter med en tung klump i magen etter KrFs veivalg sist helg, hvor de brøt et viktig valgløfte og samtidig ga avkall på en solid og samlende leder. Jeg hadde begynt å få en gryende tro på at KrF kanskje var partiet, ikke bare for meg, men det ekte sentrumspartiet som kunne bygge ned murer og myke opp de stadig hardere frontene i norsk politikk. Endelig kunne KrF bruke muligheten til å samarbeide mot venstre, og dermed avkrefte alle fordommer om at det egentlig er et borgerlig parti som støtter høyresiden, uansett hvor populistiske politikere som befinner seg der. Endelig kunne KrF bli kjent for de store og viktige sakene, som mange i Norge kan samles om. Kampen for kloden, for klimaet. En mer rettferdig fordeling av goder. Bistand og utvikling. 

Isteden ble det altså en knapp seier til de som ønsket å gå samme vei som før, mot høyre, i regjering med FrP. Og saken som er på alles lepper for tiden, den saken som alle nå forbinder KrF med, er abort. Igjen. 

Vi er mange som unner de ufødte barna livets rett. Vi er mange som vil at aborttallene skal gå ned. Men til det trengs først og fremst en holdningsendring som er forankret i folket, ikke en lovendring som tres ned over hodet på folk. Jeg tror Ropstad og KrF bommer på målet. Isteden for å bidra til en større sympati for barns rett til liv, bidrar saken om å fjerne paragraf 2c til det motsatte. En trussel mot kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Og motsvaret i befolkningen og i de andre politiske partiene blir deretter; de trekker sterkere i andre enden. Polariseringen øker ytterligere. Sympatien flyttes fra de ufødte barna over til kvinnen som må kjempe mot en nemnd for å bestemme over eget liv. Og ved neste regjeringsskifte vil denne lovendringen være det første som strykes.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

175 innlegg  1170 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
den saken som alle nå forbinder KrF med, er abort. Igjen. 

Til det siterte ; 

Ja dette er (Abort) den saken som KRF fortsatt forbindes med.Sammen med noen ytterst få enkeltpolitikere fra andre partier.

Heldigvis.

Nettopp fordi de fleste andre partier, i praksis, ønsker ytterligere frislipp av abortloven.

Som du vet.

Og ingen partier ,utenom KRF, løfter en finger mot f,eks  tvillingabort.

Eller abort av barn med Downs.

AT KRF`s ellers glimrende program ikke finner fotfeste som en helhet hos mange, er et annet spørsmål , og først og fremst en utfordring til KRF`s ledelse.

Din forestilling om at sakene du siterer: "Kampen for kloden, for klimaet. En mer rettferdig fordeling av goder. Bistand og utvikling" , ville gi  KRF et løft - er lite trolig. 

Fordi alle sakene du siterer sakene i praksis kan kobles til , riktignok i varierende grad, både Rødt, Sv, AP, SP, Venstre , Høyre og KRF , så hva er det da ved disse sakene som vil gi KRF, isolert sett, større oppslutning ?  

9 liker  
Svar
Kommentar #2

Rune Holt

9 innlegg  11064 kommentarer

Et godt eksempel.

Publisert 9 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Vi er mange som unner de ufødte barna livets rett. Vi er mange som vil at aborttallene skal gå ned. Men til det trengs først og fremst en holdningsendring som er forankret i folket, ikke en lovendring som tres ned over hodet på folk. Jeg tror Ropstad og KrF bommer på målet. Isteden for å bidra til en større sympati for barns rett til liv, bidrar saken om å fjerne paragraf 2c til det motsatte. En trussel mot kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Slike som Briså finnes det dessverre alt for mange av i Krf,og nå har heller ikke Hareide vett nok til å trekke seg unna og la vinnerne ta seg av forhandlingene med de borgerlige.
En annen løgn blir fremsagt her:Barnet i magen er IKKE en del av kvinnens kropp.

7 liker  
Svar
Kommentar #3

Johannes Taranger

2 innlegg  609 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Dette er bare et trist eksempel på hvor splittet Krf er blitt etter sirkus Hareide har blitt foreløpig avsluttet. Her kommer et angrep på Ropstad som jeg mener er uberettiget. Krf er for tiden det eneste politiske parti over sperregrensen som ønsker en innskjerpning av abortloven. Altså en sak som er unik for dette partiet. Vi får håpe på at Ropstad får gjennomslag for dette i forhandlinger med Solberg regjeringen. Særlig gjelder dette da de rettigheter man har i Norge til å avlive det ene av to friske tvilling fostre. Norge skal visstnok være det eneste land som tillater dette. Det er en stor skam for vårt land

Briså forsøker å nedtone dette, som jo til syvende og sist er snakk om liv eller død for et begynnende menneskeliv. Det er forstemmende. Hun mener saker som klima, bistand og utvikling er viktigere. På de områder må da Krf slåss om plass med andre politiske partier i Norge , som også står for dette. Briså tilhører tydeligvis venstresiden i Krf. Vi ser jo på en ny måling at 70% av Krf velgerne ønsker seg en regjering med H/V/Frp. Og dette kan ikke venstresiden ignorere. Venstre siden i Krf er blitt marginalisert, og er sure for det. Om ikke Ropstad skulle lykkes i forhandlinger med Solberg, i og med at Krf kommer med en mengde krav, vil Hareide komme tilbake. Selv om han har majoriteten av sine velgere mot seg. Han vil danne en mindretalls regjering med Ap og Sp , på SV,s nåde. Det hele kan da ende med enda et mageplask for Hareide. Han har ingen erfaringer fra et slikt samarbeide.  Ja, enden på visa vet vi ikke enda. Krf har en tilbøyelighet til å tro at de med sine 4% oppslutning skal styre hele skuta i norsk politikk. Andre, mye større partier får værsågod godta deres krav. Ikke særlig demokratisk, nei !

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Dette er bare et trist eksempel på hvor splittet Krf er blitt etter sirkus Hareide har blitt foreløpig avsluttet.

Tristheten kommer for min del av at oppsluttningen om et parti som forsøker seg på å være moderat og midt i, uteblir i dagens klima. Det vitner ganske meget om velgernes ønsker om klare vinnere og tapere (både politiske og reelle?) i et samfunn som egentlig fungerer ganske så godt for folk flest (men ikke alle).

Må vi virkelig innhente "the American dream" atter en gang? En til slutt helt fastlåst og splittet politisk og sosial kløft båret frem av retorikk som selger som hakka møkk?

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Are Karlsen

9 innlegg  4197 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Isteden ble det altså en knapp seier til de som ønsket å gå samme vei som før, mot høyre, i regjering med FrP. Og saken som er på alles lepper for tiden, den saken som alle nå forbinder KrF med, er abort. Igjen. 

Seieren ble knapp på grunn av et delegatsystem som så til de grader favoriserte venstresiden, dersom en tar utgangspunkt i velgerantallet.

Hvilket nå kommer tydelig til syne i meningsmålingene.

Venstresiden i KrF har levd på en illusjon helt siden Bondeviks dager: At KrF hører mer hjemme på venstresiden i norsk politikk enn på borgerlig siden. Den illusjonen ble opprettholdt ved hjelp av sterke, fobiske ytringer mot FrP.

Nå er oppgjøret tatt. Det var på hengende håret at partiet ikke ble kuppet av en dyktig Hareide, godt støttet av Bondevik.

Faren nå er at det nye lederskapet i sin iver etter å holde partiet samlet, gir venstresiden i partiet for mye, og på den måten ikke klarer å utnytte det velgermessige potensialet KrF har på borgerlig side.

Jeg håper at pragmatikeren i Ropstad seirer, og at han tar konsekvensen av at politikk er det muliges kunst.

"Kampen mot sorteringssamfunnet" er en god sak. Logikken og de gode argumentene er på KrFs side. Venstresiden har ikke annet enn hysteri og negative  emosjoner å spille på. Ved å stå fast i denne kampen, vil Ropstad tvinge de andre borgerlige partiene til også å ta fram de konstruktive argumentene, til beste for selve saken.

Det vil sette venstresiden i det lyset de fortjener: Selvbestemmelse som trumfkort mot humanitet.

7 liker  
Svar
Kommentar #6

Johan Rosberg

19 innlegg  434 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Siden jeg selv definerer meg som "venstresiden": Vi får sjå. Kommer KrF over sperregrensen, så er det et mirakel. Gjør de det uten å svekke ytterste høyre, så er det et enda større mirakel. 


Svar
Kommentar #7

Karl Johan Hallaråker

40 innlegg  57 kommentarer

Publisert 8 dager siden

Det er litt underleg å lesa ein del av innlegga frå såkalla venstreside i KrF. Eg trudde vi alle var gule etter at klubba  fall på landsmøtet.  Dei "raude" ville gå i regjering, berre dei vann med ei røyst. Ein del av kommentarane nå, får dei såkalla blå samla. Skulle dei såkalla raude ein gong vinna, har dei "blå" ei lang liste med forslag til kommentarar. Dette er berre trist. Nå bør vi alle støtta godt opp om arbeidet slik at KrF kan lukkast.

Ein del av kommentarane om abort, gir meg faktisk kald gufs. Barnet i mors liv - det mest verjelause av oss alle - er ikkje ein del av kvinna sin kropp. Vi veit at KrF har ikkje støtte i Stortinget for å verna barna i mors liv. Det partiet nå arbeider med er å bøta på det som openbart er diskriminering og sortering som 2c. KrF har sanneleg arbeidd for å betra kåra og hjelpa gravide kvinner i sårbar situasjon. Eg kjenner ikkje noko anna parti som stiller betre opp. 

Eg er visst naiv som trudde at alle i KrF ville støtta opp om partiet i denne saka. Men det passar visst ikkje for dei som ikkje vil respektera landsmøtet. 

7 liker  
Svar
Kommentar #8

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Vel, nå blir KrF virkelig kjent for en stor og viktig sak.

Publisert 8 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Endelig kunne KrF bli kjent for de store og viktige sakene, som mange i Norge kan samles om. Kampen for kloden, for klimaet. En mer rettferdig fordeling av goder. Bistand og utvikling. 

Hvilket parti er ikke opptatt av det siterte? Jeg tror de fleste er, om enn ikke like mye. 

Abortsaken handler om et lite menneskebarns rett til liv, forbud mot drap også før fødsel. Det er det BARE KrF som har frontet. 

Det bør de fortsette med, og ikke bare senaborter.

«Selvbestemmelse» er en illusjon. Det er alltid flere parter som vil ha et ord med i laget. 

Vi bor i et land der barn lærer om prevensjon i barneskolen. De burde også lære litt mer om moralsk ansvar! Mange gutter og menn ser ut til å være helt blanke, og overlater ansvaret til jenta/kvinnen å unngå et svangerskap. Men som barnefar øver mange av dem et press på den gravide om å «fjerne problemet.»

 12-14 000 aborter i et velstandssamfunn er grotesk hvis en virkelig begynner å tenke på det. De aller fleste av disse er friske, med alle muligheter til å bli en del av vår neste generasjon. En ny generasjon som skal kjempe både for menneskeverd, likeverd, rettferdig fordeling av goder, og bistand.

KrF bør derfor aldri slutte å snakke om menneskeverd, fra livets begynnelse til livets naturlige slutt.6 liker  
Svar
Kommentar #9

Roger Christensen

5 innlegg  695 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

"Kampen mot sorteringssamfunnet" er en god sak. Logikken og de gode argumentene er på KrFs side. Venstresiden har ikke annet enn hysteri og negative  emosjoner å spille på. Ved å stå fast i denne kampen, vil Ropstad tvinge de andre borgerlige partiene til også å ta fram de konstruktive argumentene, til beste for selve saken.

Det vil sette venstresiden i det lyset de fortjener: Selvbestemmelse som trumfkort mot humanitet.

Abortsaken er ikke bare et bare et spørsmål om høyre og venstre. Støtten til dagens abortlov er stor i de de tre nåværende regjeringspartiene. Så stor at Erna Solbergs lettsindige håndtering av temaet kan skape store indre problemer, det har skjedd før. 

Tiden da reaksjonær kristendom kunne trumfe likestilling og kvinners rettigheter går heldigvis mot sin slutt. Hvis ikke KrF innser det går det mot slutten for dem også. 

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Are Karlsen

9 innlegg  4197 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Tiden da reaksjonær kristendom kunne trumfe likestilling og kvinners rettigheter går heldigvis mot sin slutt. Hvis ikke KrF innser det går det mot slutten for dem også. 

I vikingtiden satte man nyfødte barn ut i skogen for å dø, - særlig de "vanskapte". Det var den tidens abort. Men så kom den "reaksjonære" kristendommen, og denne skikken ble forbudt.

I dag blir senaborterte fostre liggende og sprelle i en stålbolle til de dør.

4 liker  
Svar
Kommentar #11

Dan Lyngmyr

175 innlegg  1170 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Og saken som er på alles lepper for tiden, den saken som alle nå forbinder KrF med, er abort. Igjen. 

Og, for at vi faktisk ikke skal glemme barnets perspektiv , viser linken/bildet et barn i mors mage - 18 uker gammelt - fotografert av den svenske  mesterfotografen Lennart Nilsson og publisert i magasinet LIFE i 1965. (Helt nederst i artikkelen)

http://www.dagen.no/Nyheter/bilder/Bildene-som-viste-fosteret-for-verden-


3 liker  
Svar
Kommentar #12

Greta Aune Jotun

149 innlegg  1131 kommentarer

Publisert 8 dager siden

Ta også med disse fakta om barn i mors liv. Mange er uvitende. Spre gjerne.

I 2017 var 81,2 prosent av alle provoserte aborter utført før uke 9.

Før uke 9. skjer følgende i det ufødte barns verden:

I 4. uke (tjuefem dager etter unnfangelsen) begynner hjertet å slå og pumpe væske rundt i kroppen. I denne uken begynner også utviklingen av ryggsøyle, ryggmarg, hjerne, skjelett og muskler. I 5. uke blir de små sirklene som skal bli øyne dannet. Og ørene begynner å ta form. I 7. uke blir hypofyse, spiserør og luftrør dannet. Det oppstår nå 100 000 nye nerveceller hvert minutt. Hovedpulsåren er utviklet. Fingre, tær og albuer formes. Før utgangen av 8. uke er alle indre og ytre strukturer komplette, og fosteret skal nå bare vokse og modnes frem mot fødselen.

I perioden
9.-12. uke begynner nyrene å produsere urin. Nesetipp og brystvorter blir synlige. Tjue små tannknopper er på plass i gommene. Tynntarmen er foldet og begynner å få tarmtotter. Skjoldbrukskjertel og bukspyttkjertel er på plass, og bukspyttkjertelen kan begynne sin produksjon av insulin. I 12. uke begynner benmarg, lever og milt å produsere blodceller. Barnet kan nå bevege armer og ben slik et født barn gjør når det skal lære å gå.

Også i perioden 13.-18. uke blir barn avlivet. Da kan barnet svelge, gjespe og suge på tommelen. Hjertet pumper daglig 28 liter blod.

I 17. uke får fingertupper og tær sine spesielle avtrykk. I 18. uke dannes guttenes testikler og jentenes eggstokker.

I 2017 ble 546 barn avlivet i perioden 13. - 23. uke. En del var vel Downs-barn. Andre hadde vel sykdommer, men en del av disse kunne kanskje overlevd?

 (kilder: SSB, barnasverden, FHI)

7 liker  
Svar
Kommentar #13

Liv Hilde Briså

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 8 dager siden

Til det siterte ; 

"Og ingen partier ,utenom KRF, løfter en finger mot f,eks  tvillingabort."

Det stemmer ikke at KrF er eneste parti som reagerer på tvillingabort. Senterpartiet var med på å fremme forslag mot fosterreduksjon, uten at Høyre tok tak i saken. 

Dersom målet er å redusere antall aborter, er det mange grep KrF kan gjøre for å sikre tryggere rammer for dem som velger å beholde barnet sitt, og slik sett på sikt bidra til at flere bærer frem barn med spesielle behov. Pleiepengeordningen er en av dem, som også SV støtter: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/l1Axok/skuffet-over-at-krf-skal-fremme-eget-forslag-om-pleiepengeordningen. 

Når jeg nevner saker KrF bør kjempe mer høylytt for - som klima, rettferdig fordeling og bistand - så er det ikke fordi jeg er opptatt av at dette er strategiske saker for KrF. Det er fordi jeg mener at disse sakene er viktige i seg selv. Og da er det vel bare positivt at man har andre partier med på laget?

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Bjørn Blokhus

0 innlegg  947 kommentarer

Mange års røynsle med pil og boge

Publisert 7 dager siden

Det er den svarte prikken

midt i skiva du skal treffa,

nett den, der 

skal pili stå og dirra!

Men nett der treffer du ikkje

Du er nær, nærare,

nei ikkje nær nok.

So lyt du gå og plukka upp pilene, 

gå tilbake. Den svarte prikken tergar deg.

Til du forstår pili som stend der og dirrar.

Her er og eit midtpunkt.


Etter O.H. Hauge

Svar
Kommentar #15

Roger Christensen

5 innlegg  695 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
I vikingtiden satte man nyfødte barn ut i skogen for å dø, - særlig de "vanskapte". Det var den tidens abort. Men så kom den "reaksjonære" kristendommen, og denne skikken ble forbudt.

Vi begynner ikke å sette barn ut i skogen igjen fordi kristendommen blir svekket. Dessuten er skikken forbudt også i land der kristendommen ikke har hatt samme sterke rolle.

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Både og...

Publisert 7 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Når jeg nevner saker KrF bør kjempe mer høylytt for - som klima, rettferdig fordeling og bistand - så er det ikke fordi jeg er opptatt av at dette er strategiske saker for KrF. Det er fordi jeg mener at disse sakene er viktige i seg selv.

Jeg er enig med deg i det siterte. Vi bør alle være opptatt av dette, både som enkeltpersoner og partipolitisk. Og selvfølgelig som kristne.

Jeg merker meg at en del biskoper og prester løfter dette frem oftere enn abortsaken og familierelaterte saker. Det er besynderlig, men sikkert mer populært.

Nettopp derfor er det for meg viktig at KrF kjemper for det mange andre tier om. Og Hareide har ikke tapt seg i mine øyne etter landsmøtet. Det er godt å se at han ikke forlater KrF. Flere burde følge hans eksempel nå!


1 liker  
Svar
Kommentar #17

Liv Hilde Briså

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Som jeg tidligere har skrevet, handler ikke min og mange andres skuffelse om at vi ikke mener barns rett til liv er viktig. Jeg synes det er flott at KrF er en kritisk røst som stiller spørsmål ved etikken rundt sorteringssamfunnet. 

Mitt ankepunkt er ikke saken (barns rett til liv), men metoden (innføre abortrestriksjoner ved lov) som KrF har valgt etter landsmøtet. Istedenfor å forsøke et nytt samarbeid mot venstre, går KrF nok en gang til høyre og stadfester på den måten sin plass utenfor sentrum i politikken. Ved å velge abortsaken som headliner for samhandling med høyre, markeres avstanden til venstresiden ytterligere. Og motreaksjonen som kom burde vært enkel å forutse. Dermed virker et samarbeid mellom KrF og venstresiden lenger unna enn noen gang.

Det blåser en høyrevind over Europa. Populistiske politikere vinner stadig større terreng ved å bygge opp under motsetninger og frykt. Abort er en symboltung sak i flere land som får motparter til å gå i lås. Mange kristne i USA sier at de stemmer på Trump fordi han er imot abort. Men hva med resten av politikken hans? 

Ingen vinner på at polariseringen mellom høyre og venstre øker. Ingen vinner på at abortsaken blir en kilde til splittelse, heller enn en invitasjon til dialog og etisk refleksjon. Kvinnene som er redde for å miste sine rettigheter vinner ikke på det. Og det gjør heller ikke de sårbare barna i mors liv. 

Svar
Kommentar #18

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jeg ville aldri ha en slik rettighet. Det ville vært en byrde jeg ikke kunne bære.

Publisert 7 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Mitt ankepunkt er ikke saken (barns rett til liv), men metoden (innføre abortrestriksjoner ved lov) som KrF har valgt etter landsmøtet.

Der er vi nok uenige, for jeg er absolutt for en lovendring. Men det må komme hånd i hånd med bevisstgjøring om hva et foster er. Undervisning allerede i barneskolen ( f. eks.i 7 kl.) om barnets utvikling fra unnfangelse til fødsel. 

Og allerede da skal jenter lære at de skal bestemme over egen kropp, før de blir gravide. Og gutter skal lære å bli ansvarsbevisste menn. De bør ikke lære at det er enkelt å få abort. 

Det er helt uhyrlig at 13-14 tusen barn blir avlivet hvert år.  Vi vet godt at hjertet allerede har banket lenge før aborten. 

At dette skal handle om kvinners rett til selvbestemmelse synes jeg er usmakelig. Hvis vi vil vite, vet vi også at mange kvinner har fått utført abort flere ganger. 

Selv ville jeg ikke ha en slik rettighet!

Les hva Greta Jotun Aune skriver i kommentar 12.

Abortsaken vil nok alltid være årsak til splittelse, og vi er mange som ikke vil legge den saken død for å få fred.

Når det gjelder Krf’s veivalg mot høyre, så tror jeg splittelsen ville være like stor, om ikke større, om man knyttet seg til venstresiden. 

Om det blir mulig, eller levelig i regjering gjenstår å se. 2 liker  
Svar
Kommentar #19

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Liv Hilde Briså. Gå til den siterte teksten.
Vi er mange som unner de ufødte barna livets rett. Vi er mange som vil at aborttallene skal gå ned. Men til det trengs først og fremst en holdningsendring som er forankret i folket, ikke en lovendring som tres ned over hodet på folk.

Jeg synes disse setningene vitner om en logisk brist. 

For dersom det ufødte barn er et liv, da burde en mer enn "unne dem livets rett." Dersom noen anerkjenner at et barn er, ja; et barn, da burde man slåss med nebb og klør. Holdningsendringer er noe man har når det gjelder røyking, kaste søppel på bakken, ha bilen på tomgang osv. Ikke abort.

Litt kvasst kan man si at røykeloven går lengre i det å tre lovendringer "ned over hodet" på folk, enn de restriksjoner som i dag finnes for å hindre abort. 

4 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Levi Fragell kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
2 minutter siden / 89 visninger
Eddie Whyte kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
12 minutter siden / 403 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
12 minutter siden / 5794 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
33 minutter siden / 403 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
42 minutter siden / 1519 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
rundt 1 time siden / 403 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
rundt 1 time siden / 849 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
La rett gå for nåde
rundt 1 time siden / 162 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
rundt 1 time siden / 846 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 1 time siden / 997 visninger
Les flere