Jon Georg Dale

Samferdselsminister
1

Vi skal framleis styre norsk jernbane

Publisert: 8. nov 2018

Forbundssekretær Grethe Thorsen i Norsk Lokomotivmannsforbund er i Vårt Land 2. november oppteken av at vi skal ha demokratisk kontroll over vår eigen jernbane. Det er eg òg. Men Thorsen tar for hardt i når ho skriv at EUs fjerde jernbanepakke betyr obligatorisk konkurranseutsetting av persontogtilboda. For under visse føresetnader opnar regelverket for å direktetildele drift av persontogtilbod, slik staten har gjort med NSB til no.

Thorsen gir inntrykk av at Noreg ikkje tapar noko på å seie nei til jernbanepakka. Vi kan berre kopiere EU så mykje vi vil, men så enkel er nok ikkje verda. Med et nei risikerer Noreg å få ein svekt posisjon på den felleseuropeiske marknaden for jernbaneprodukt og tenester. Dette kan mellom anna føre til at vi ikkje får like rask tilgang til jernbaneutstyr og nye tog som andre land, og at godkjenningsprosessar blir fordyrande og tidkrevjande. Konsekvensen blir mindre jernbane for skattebetaleranes pengar.

Thorsen meiner det er grunnlovsstridig å overføre myndigheit til EUs jernbanebyrå ERA. Vi har etter nøye vurdering kome fram til at myndigheitsoverføringa er så avgrensa at det ikkje utgjer eit vesentlig inngrep. To viktige grunnar er at Noreg faktisk skal delta på lik line med andre land i ERAs arbeid, og at Statens jernbanetilsyn alltid skal bli førelagt søknadar til ERA om jernbanedrift i Noreg.

Det viktigaste for meg er uansett at Statens jernbanetilsyn alltid kan avgjere om sjølve togkøyringa i Noreg er sikker. Jernbanetilsynet kan alltid gripe inn for å stanse togdrift i Noreg som utgjer ein alvorleg sikkerheitsrisiko. Eventuelle tvistar om dette er det berre norske domstolar som kan avgjere. Ingen EU-organ kan overprøve slike avgjerder. Vi overlèt med andre ord ikkje sikkerheitsansvaret for jernbanen til ERA, og ifølgje Statens jernbanetilsyn kjem sikkerheitsnivået på norsk jernbane anten til å bli vidareført eller styrkt med jernbanepakka. Ingen treng difor å uroe seg for at vi skal miste kontrollen over norsk jernbane.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Norges regjering er fulle av frykt og respekt for EU - vi hadde heller trengt Trump sin tøffhet

Publisert 7 måneder siden
Jon Georg Dale. Gå til den siterte teksten.
Med et nei risikerer Noreg å få ein svekt posisjon på den felleseuropeiske marknaden for jernbaneprodukt og tenester. Dette kan mellom anna føre til at vi ikkje får like rask tilgang til jernbaneutstyr og nye tog som andre land, og at godkjenningsprosessar blir fordyrande og tidkrevjande. Konsekvensen blir mindre jernbane for skattebetaleranes pengar.

Det du referer til her Dale, er regelrett preget av frykt og redsel, for EU. 

Når jeg hører dagens FrP politikere snakke om EU, så velger de å bøye seg uten kamp og tøffhet. Det gamle FrP kjempet for nasjonale verdier, mens det nye ser på EU som sin herre og overmann. 

På denne måten går oppslutningen om FrP sakte men sikkert ned for hvert år som går, fordi dere er i utakt med folket vilje, og som ikke ønsker hverken EU, Schengen eller EØS velkommen. 

Brexit og Trump viser at det er fullt mulig å ta kampen opp med overnasjonalisme, men norske politikere er ikke radikale eller tøffe nok. 

Når alt skal flagges ut, konkurranseutsettes og privatiseres, så sparer vi på skillingen men lar dalerne gå. Hva er poenget med å sette norske arbeidere på NAV, når europeiske selskap kommer med billige øst-europeere og tar fra oss arbeidsplassene? Polske billettører og kaffeservitører på jernbanen? I Bergen har vi snart 50.000 fremmedarbeidere, og pengene farer avsted utenlands, med minimal skatteinntekt for Norge.

Og det er ikke vanskelig for vanlig folk å forstå, at mange i regjeringen, særlig Erna Solberg, har personlige ambisjoner om å klatre til topps i FN eller EU systemet - vi er ikke dumme.

4 liker  
Kommentar #2

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Hvordan fremme jernbanen

Publisert 7 måneder siden

Jernbanen er langt mere rasjonell enn veitrafikken for store mengder gods. Kaldkrigspolitikken med statsmonopol på transport har desværre vist seg alvorlig hemmende for samfunnet. Tilsvarende ville være som om kun SAS fikk anvende norske flyplasser eller kun statlige biler fikk kjøre på veiene. Motstanden mot tilsvarende deregulering av jernbanen bunner ikke i hensyn til samfunnets beste.

Her er for øvrig saklige informasjon om jernbanepakken.

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/jernbane_og_jernbanetransport/sporsmal-og-svar-om-fjerde-jernbanepakke/id2606760/

Kommentar #3

Sven Nørgaard

0 innlegg  1 kommentarer

Fakta i saken må ikke rotes bort

Publisert 7 måneder siden

Når statsråden sier at vi etter EU pakke 4 kan fortsette å gi direkte tildelte oppdrag på togtransporten i Norge,  så er han faktasvak. Reglene muliggjør slike avtaler kun for forsvinnende små avtaler, langt mindre enn noen av de syv trafikkpakkene regjeringen allerede har varslet. Samt de tilfeller der ingen anbud innkommer. Det skal du ikke innbille deg at skjer.

Og hvorfor gjøre et poeng av dette uansett? Regjeringen har jo gått foran EUs eget løp her, og planlegger jo full konkurranseutsetting. Altså ingen direkte oppdrag.

Men uansett, det er faktisk uheldig å låse jernbanepolitikken til EU-sporet, fordi det gir en oppstykking av jernbanen som i andre lands geografi og befolkning kanskje kan gi mening, men som i Norge gir tap av viktige stordriftsfordeler. Små markeder med vidstrakt geografi og tynne ressurser er de minst egnede til denne type konkurranse. Norge kommer til å måtte dublere ressurser både på togvedlikehold,  ombordpersonell og togmateriell bare for å opprettholde dagens trafikktilbud. 

En mer effektiv løsning er derfor å ta reservasjon på nevnte EU reform. Så kan dere få lov til å eksperimentere med noen reformer av ulikt innhold, vitende om at det går an å endre på dem siden.

3 liker  
Kommentar #4

Kjetil Sørlund

0 innlegg  1 kommentarer

Myndighetsavgivelse

Publisert 7 måneder siden

Samferdselsministeren skriver:

myndigheitsoverføringa er så avgrensa at det ikkje utgjer eit vesentlig inngrep.

Hva skjer når man gir bort flere slike områder. Først ACER, nå ERA. Hva blir det neste? Hvor mange ikke grunnlovsstridige myndighetsområder kan vi gi bort uten at det blir et problem? Dette lukter snikmedlemskap i EU lang vei. Det norske folk har faktisk sagt nei til EU to ganger. 

1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Jon Georg Dale. Gå til den siterte teksten.
Ingen treng difor å uroe seg for at vi skal miste kontrollen over norsk jernbane.

Da NSB hadde alt ansvar fot hele Jernbanen - tog, bane, signalanlegg, drift, vedlikehold, - da kunne alt samordnes på en effektiv måte.  Tog er noe helt annet enn vei-trafikk.  

Skal flere aktører kjøre på samme spor blir det vanskeligere å løse trafikk uregelmessigheter av alle slag.  Sannsynligheten for at de oppstår er også høyere, jo flere kokker jo mere søl.

Dette er ikke teori, det er hverdagen i Sverige!  

At FrP ikke forstår dette er ubegripelig!

2 liker  

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere