Morthen Sørlie

1

Handler det egentlig om GT?

Publisert: 8. nov 2018

Hører Det gamle testamente til i Den norske kirkes gudstjeneste. Burde GT-lesningene fjernes? Den danske teologen Mogens Müller har foreslått det. Flere GT-forskere har rykket ut til forsvar i Vårt Land.

For en som står på prekestolen hver søndag, er det ikke overraskende at spørsmålet reises. Det har vært flere revisjoner av tekstrekkene de siste førti årene. For eksempel har utviklingen gått i retning av at kirkegjengerne skal bli kjent med bredden i Bibelen. Dermed har vi fått en tekstbok som favner bredt og veier flere kilo. Målsettingen kan synes fornuftig og aktverdig.

Likevel er det grunn til å stille spørsmål ved en slik målsetting. Den forutsetter at folk kommer til kirken hver søndag. Men hvor mange gjør det. Hvis folk kommer i ny og ne, hvor mye av Bibelen får de faktisk høre? Blir bredde kun et slagord, mens det i praksis blir tilfeldige Bibelsitater folk får høre. Av den grunn burde vi tenke annerledes.

I tidligere tider var det kun én tekstrekke. Denne rekken er fortsatt kjernen i det vi kaller for 1. rekke. Den har sine røtter langt tilbake i århundrene. Tekstrekken ble lest om og om igjen, år inn og år ut. Det betød at folk ble kjent med disse bibeltekstene. De ble allemannseie. Her i landet var det først på 1880-tallet vi fikk enda en tekstrekke i tillegg.

Men hva skjer nå? Tekstutvalget har aldri vært så bredt og sammensatt som nå. Men får folk det med seg? Risikerer vi at fortellingene og historiene som har blitt lest i århundrer og formet vår kultur nå går tapt – og det nettopp i kirkerommet.

Når vi får en debatt om GTs plass i gudstjenesten, kan det være et uttrykk for en underliggende opplevelse av at det er nettopp det som skjer. Men da er ikke GT problemet. Vi trenger debatt om Bibelens plass i gudstjenesten. Kanskje var det et gode at de tidligere kun hadde én tekstrekke. I så fall var det predikantens oppgave å sette enkelttekstene inn i en større sammenheng, ja hele Bibelen. Vi må spørre om ikke det tross alt var bedre?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Andre kirkerom ?

Publisert 5 måneder siden
Morthen Sørlie. Gå til den siterte teksten.
Risikerer vi at fortellingene og historiene som har blitt lest i århundrer og formet vår kultur nå går tapt – og det nettopp i kirkerommet.

Hvem snakker presten til fra prekestolen ? I løpet av et år ser vel presten ca 10% av menigheten.  80 % av menigheten kommer innom til dåp, konfirmasjon og begravelse. Resterende 10% ser vi nok aldri mer.   Hvem snakker presten til i prekenen sin ? 

I dagens Norge hvor 60% av befolkningen har nesa plantet nedi en mobiltelefon minst hvert 30. minutt hele døgnet for å følge med på newsfeeden der er det viktig at prestene kommer seg ned fra prekestolen og inn i "Det Digitale kirkerommet" og bygdefolkets newsfeed.  Gi f.eks konfirmantene oppgave å livestreame prekenen på Face slik at (syke-)hjemmesitterne også kan høre prestens velgvalgte ord.  Lagre livestreamene på nettet i tre år så er jobben gjort. Da kan "Menighetens  digitale kirkerom" rulle å gå av seg selv uten noen på den fysiske prekestolen blir involvert. Om du da får "forsanger-gruppa" til å synge spille inn de 20 mest brukte salmene i menigheten og litt liturgi så er alt komplett for et Digitalt kirkerom. Men da må prekenene være designet for dåpspappan på 35 år som er midt i tidsklemma som ikke helt ser et større perspektiv enn frem til neste avdrag på lånet.  Prekenen må ikke nødvendigvis treffe godt hos benkesliterne man treffer hver søndag i det fysiske kirkerommet.   På denne måten kan man tavarepå dagens "bibelhistorie"(tekstrekke) sitt utvalg for etterslekten.  En god  preken er gjenbrukens slik gamle salmer synges om og om igjen.

Kommentar #2

Odd Sverre Hove

78 innlegg  555 kommentarer

De beste vi noen gang har hatt

Publisert 5 måneder siden

De tekstrekkeke vi fikk ved reformen i 2011 er de beste tekst-rekkene vi noen gang har hatt. Reformen av 1978 var også kjærkommen. Men den ble likevel betydelig forbedret i 2011, fordi vi da fikk tre rekker i istedenfor to - og fordi vi fikk større bredde i lesningene fra GT.

Trådstarters argument ut fra de uregelmessige og/eller sjeldne kirkegjengerne - veier ikke spesielt tungt. Tekstrekkene må utformes ut fra det de trenger å høre, de som faktisk kommer til Guds hus.

De som velger å komme bare av og til, må heller finne seg i at gudstjenesten impliserer en undertone av mild påminnelse om alt det de går glipp av hver gang de velger å utebli.

For min del venter jeg meg nesten bare forverringer av kirketilstanden hver gang de styrende organene vedtar kirkelige reformer. Derfor var det i 2011 en stor glede at det faktisk kom en tekstrekke-reform som var en betydelig forbedring. Takk og lov for det.

3 liker  
Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Uproblematisk

Publisert 5 måneder siden

For en person som ikke bruker å gå i DNK, finner jeg tanken på at man har tekst-rekker å lese for brukerne av kirken som noe urovekkende. Spesielt med tanke på at hele bibelen er et verk som taler om vår Herre Jesus. 

I GT finnes det bilder på Jesus som forklarer Kristus og åpenbarer Ham ytterligere for oss, og disse tekstene kan åpne oss for å finne troen styrket ved bildene i GT, slik at vi erfarer virkeligheten av dem i NT. Derfor finner jeg det viktig å anvende hele bibelen, og ikke bare noen få tekst-rekker.

Kan dette være årsaken til at DNK opplever at så få kommer tilbake hver søndag, fordi forkynnelsen har mangler?

MVH

Rolf Larsen


Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Forstand til å forstå skriftene?

Publisert 4 måneder siden
Morthen Sørlie. Gå til den siterte teksten.
Hører Det gamle testamente til i Den norske kirkes gudstjeneste. Burde GT-lesningene fjernes? Den danske teologen Mogens Müller har foreslått det. Flere GT-forskere har rykket ut til forsvar i Vårt Land.

Det har lenge vært forskjellige meninger om hva som burde være innhold i Den Norske kirkes gudstjeneste fra tid til annen. Og det fine ved dette må vel være at det er slutt med at bibeltekstene bare var på latin, da ingen skjønte noe av hele gudstjenesten, hvis en da ikke var litt kyndig i latin eller hadde en tolk med seg? 

https://gemini.no/2014/07/den-store-norske-sprakkrigen/

Heldigvis gikk det bare om lag et århundre, så fantes det flere og flere tekster på norrønt, og her endret maktskiftet seg for kirken fordi flere folk ble involvert og ble påvirket.

Sikkert vel og bra det, men jeg vet ikke riktig i hvilken retning en ble påvirket i? Trodde man kanskje at man forstod skriften bedre ved man fikk tekstene oversatt til morsmålet?

Man hadde knapt fullgode tekster av hele Bibelen, og nå som den¨også er utgitt  med GT, så vil altså noen av denne påvirkningen argumentere for å fjerne GT? Det er da en uoverveid avgjørelse å ta? Vil man overstyre gudsordet?

I 2.Tim.3.16 står det enda slik beskrevet: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (Fra latin og oversatt til norsk bokmål)

Hadde man ikke hatt GT, ville man heller ikke hatt NT, så enkelt kan det vel sies? Skal man ha bibeltekster som støtter Jesu Kristi sak, så se  hva han selv sier i Luk. 24 om det?

To disipler på vei til en landsby som heter Emmaus - mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen.

Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.»

«Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte.

Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene....

Hvordan kan man få forstand til å forstå skriftene hvis man fjerner hovedgrunnlaget? Profetene? Apg 3,24

Kommentar #5

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Spiser hyrden for sauene?

Publisert 4 måneder siden
Morthen Sørlie. Gå til den siterte teksten.
Likevel er det grunn til å stille spørsmål ved en slik målsetting. Den forutsetter at folk kommer til kirken hver søndag. Men hvor mange gjør det. Hvis folk kommer i ny og ne, hvor mye av Bibelen får de faktisk høre? Blir bredde kun et slagord, mens det i praksis blir tilfeldige Bibelsitater folk får høre. Av den grunn burde vi tenke annerledes.

Tror prester eller forkynnere at de skal lese bibelen for kristne?  

«Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»  Hvor ofte spiser du brød?

En disippel leser selv hver dag og de fleste leser igjennom Bibelen hvert år.

Dessuten, lese er en sak, har DnK hørt om studere, memorere og meditere?

Hva driver dere med i kirken?


Kommentar #6

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Digitalt, nei.

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Om du da får "forsanger-gruppa" til å synge spille inn de 20 mest brukte salmene i menigheten og litt liturgi så er alt komplett for et Digitalt kirkerom. Men da må prekenene være designet for dåpspappan på 35 år som er midt i tidsklemma som ikke helt ser et større perspektiv enn frem til neste avdrag på lånet.  

Dette vil ikke pappaen lytte til!

Bare glem alt digitalt.  Jesus er analog og han stråler frem fra sine disiplers ansikt og øyne.  Det foregår i kristne hjem, bibel og bønnegrupper og når vi deler evangeliet på gater og torg.

Når pappaen er frelst leser han Bibelen selv!

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Fra hjerte til hjerte.

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Jesus er analog og han stråler frem fra sine disiplers ansikt og øyne.  

I kirkene leses får fra GT , NT  og evangeliene.  Presten preker fra evangeliene.  Aldri hørt en prest utrede om GTs numerologi ,kabela eller utredningrer fra daniels bok. Tekstrekken GT del er jo mye de skriftsteder som underbygger evangelieteksten. 

Kirkene blir ikke akkurat fyllt opp med dåpsfedre i tidsklemma, derfor må man forsøke å gå ut i den digitale delen av all verden. Hadde prekenen teksten fra GT blitt konsentrert til tre setninger som en "teaser" kunne det vært et agn som ble kastet ut i den digitale virkeligheten.

Kommentar #8

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Se på hverandre og lytt!

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Hadde prekenen teksten fra GT blitt konsentrert til tre setninger som en "teaser" kunne det vært et agn som ble kastet ut i den digitale virkeligheten.

Det er sant at budskapet kan spres digitalt også, det flommer jo over på ulike «hjemmesider» hos menigheter samt YouTube etc.

Men i en tid der sosiale medier nærmest ødelegger menneskers samtaler og øyekontakt, mener jeg at vi må satse på normal kommunikasjon rundt matbordet eller på kafé eller gater og torg, og bibelgrupper.

Det beste agnet som finnes er et menneske som ser på deg og lytter.

Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Det handler egentlig om GT.

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Det beste agnet som finnes er et menneske som ser på deg og lytter.

I en Gudstjeneste blir det lest fra GT , Evangeliene og et annet sted i NT.   Hva det prekes over er en eller flere av disse versene.   Det er derfor skjelden det lages en preken over bare GT teksten - da den kun er samme tema som evangelieteksten.  Det er derfor menigheten trenger "Det digitale kirkerom"  hvor menigheten kan få mulighet til å hente fram prekner fra både GT / Evangeliene  eller resten.   

Du snakker om menighetenes "hjemmesider". Disse er egentlig bare et fundament og enveiskommnikasjon.  Det er for meg bare et lagringssted for menighetens historie.   Der menigheten bør legge inn sitt arbeidet er i de sosiale toveis media som Facebook , Snapshatt, Tvitter og instagram.  Der bør presten skryte av hva som er på menighetens side sammen med de andre som arbeider i menigheten. Opprette hendelser og slikt. Fortelle om kirkekaffens utsøkte kakebord og barnekorets sjarmerende opptreden.   Dette er en menighetsdugnad for å synliggjøre hva som skjer. 

På hjemmesiden bør konfirmatnene ha ansvar for den digitale lagringen på hjemmesiden av søndagens livestreaming av av som blir sagt fra talerstolen.  Da bør presten egentlig i løpet av 9 år komme igjennom alle tre tekstrekkene med alle tre forskjellige skriftsteder...alt lagret på "Hjemmesiden" og pushet ut til bygdefolket hver søndag på ymse sosiale toveismedier hvor man kan ha en dialog med presten/menighetsfolket om innholdet.  Etterhvert som interessen øker digitalt kan du invitere på alfakurs / gruppesamtaler om ymse tema.. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere